• ראשי
 • דרושים: משרות פנויות

  לפניך אפשרות לסנן את סוגי ותחומי המשרות המוצעות כיום באוניברסיטת תל-אביב

  סגל אקדמי לפקולטה לרפואה לשנת תשע"ט (2018/אקדמי/75)

  היחידה המציעה: בית הספר לבריאות הציבור
  מעמד משרה: ע"ח פרויקט | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 01/06/2018
  מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

  סגל אקדמי לפקולטה לרפואה לשנת תשע"ט

   

   

  היחידה המציעה: בית הספר לבריאות הציבור

  מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה:  01.06.2018.

  בית הספר לבריאות הציבור, הפועל במסגרת הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב, מחפש מועמדות ומועמדים מצוינים בכל הדרגות האקדמיות. המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת ניסיון. ההתמחות הנדרשת היא בתחומי בריאות הציבור ו/או אפידמיולוגיה. בפרט, תישקלנה מועמדויות בתחומים הבאים: אפידמיולוגיה גנטית, אפידמיולוגיה של התזונה, אם וילד, כלכלת בריאות ומדיניות בריאות, ובריאות תעסוקתית וסביבתית .

  מקבלי המשרה יידרשו ליזום ולהוביל תכניות מחקר חדשניות, לשתף פעולה עם עמיתים, להנחות תלמידי תואר שני ושלישי ולקחת חלק בהוראה.

   

  הליכי המינוי של המועמדים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריהם של המועמדים. ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא. היא תאויש בהתאם לכישורי המועמדים המתאימים וצורכי בית הספר. אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

   

  דרישות המשרה:

  תואר Ph.D באפידמיולוגיה (או תחום דעת נלווה) עם הכשרה בתר דוקטורלית בת שנתיים לפחות בחו"ל בתחום המועמדות,  ו\או M.D עם תואר Ph.D בתחום המועמדות, יכולת מוכחת בביצוע מחקר עצמאי באמצעות פרסומים בכתבי עת אקדמיים שפיטים מובילים ויכולת הוראה טובה.

   

  על המועמד/ת להמציא: קורות חיים ורשימת פרסומים בהתאם להנחיות באתר הפקולטה;  

     med.tau.ac.il/Instructions-for-submiting-CV 

  וכן, מסמך קצר (עד 3 עמודים) המסכם את הפעילות המחקרית עד כה; תכניות מחקר עתידיות; מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד להשתלב במסגרות הלימודים השונות של הפקולטה לרפואה; שלושה מכתבי המלצה אשר יישלחו על פי בקשת המועמד/ת  מהמנחה לדוקטורט, המנחה לפוסט דוקטורט (אם רלוונטי) וממליץ נוסף, ממוענים ישירות לפרופ' יריב גרבר, נציג ועדת החיפוש.

  תיק המועמדות ומכתבי ההמלצה יוגשו בדוא"ל לכתובת: spiegelr@tauex.tau.ac.il

  אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
  UI/UX Basch_Interactive