• ראשי
 • דרושים: משרות פנויות

  לפניך אפשרות לסנן את סוגי ותחומי המשרות המוצעות כיום באוניברסיטת תל-אביב

  סגל אקדמי לפקולטה לרפואה לשנת תשע"ט ()

  היחידה המציעה: בית הספר לרפואה
  מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 15/07/2018
  מיועד ל: המשרה מיועדת לכל עובדי אוניברסיטת תל אביב ולמועמדים חיצוניים, גברים ונשים כאחד. במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעידוד גיוון תעסוקתי, ניתנת עדיפות למועמדים העונים על דרישות התפקיד ומשתייכים לאוכלוסיות אלו: בני מיעוטים, חרדים, יוצאי העדה האתיופית ומועמדים עם מוגבלות.
  תיאור התפקיד:

  סגל אקדמי לפקולטה לרפואה לשנת תשע"ט

   

   

  היחידה המציעה: בית הספר לרפואה ומכון סילבן אדמס לספורט

  מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה:  15.7.2018

  בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב מחפש מועמדות ומועמדים מצוינים בכל הדרגות האקדמיות. המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

  מקבלי המשרה יידרשו ליזום ולהוביל תכניות מחקר חדשניות, לשתף פעולה עם עמיתים, להנחות תלמידי תואר שני ושלישי ולקחת חלק בהוראה.

  תחומי ההתמחות כוללים: מדעי הספורט והאימון, ספורט יישומי, אנטומיה, פיזיולוגיה ופרמקולוגיה.

  הליכי המינוי של המועמדים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריהם של המועמדים. ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא. היא תאויש בהתאם לכישורי המועמדים המתאימים וצורכי בית הספר. אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

  דרישות המשרה:

  תואר Ph.D ו\או, M.D, עדיפות תינתן לבעלי הכשרה בתר-דוקטורנטית, בנושאים אקדמיים רלוונטיים לתחומי ההתמחות הנדרשים. , יכולת מוכחת בביצוע מחקר עצמאי באמצעות פרסומים בכתבי עת אקדמיים מובילים ושפיטים, יכולת הוראה טובה

   

  על המועמד/ת  להמציא: קורות חיים בהתאם  להנחיות באתר הפקולטה (*) ; רשימת פרסומים; מסמך קצר (עד 3 עמודים) המסכם את הפעילות המחקרית עד כה; תכניות מחקר עתידיות,; מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד/ת  להשתלב בהתייחס לתחומי ההוראה הנלמדים במסגרת הפקולטה לרפואה ;

  3 מכתבי המלצה אשר יישלחו על פי בקשת המועמד/ת  מהמנחה לדוקטורט, המנחה לפוסט דוקטורט (בהתאם למועמד) וממליץ נוסף,  ישירות לפרופ' רינה רוזין-ארבספלד, יו"ר ועדת חיפוש :

  תיק המועמדות ומכתבי ההמלצה יוגשו בדוא"ל לכתובת: medisearch@post.tau.ac.il

  (*) https://med.tau.ac.il/Instructions-for-submiting-CV

  בית הספר למקצועות הבריאות ()

  היחידה המציעה: בית הספר למקצועות הבריאות
  מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 30/06/2018
  מיועד ל: המשרה מיועדת לכל עובדי אוניברסיטת תל אביב ולמועמדים חיצוניים, גברים ונשים כאחד. במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעידוד גיוון תעסוקתי, ניתנת עדיפות למועמדים העונים על דרישות התפקיד ומשתייכים לאוכלוסיות אלו: בני מיעוטים, חרדים, יוצאי העדה האתיופית ומועמדים עם מוגבלות.
  תיאור התפקיד:

  קול קורא: משרת סגל אקדמי לפקולטה לרפואה 

  בית הספר למקצועות הבריאות

  לשנת הלימודים תש"פ

   

  היחידה המציעה: החוג לסיעוד, בית הספר למקצועות הבריאות

  המשרה פתוחה למועמדים בעלי תואר Ph.D. עם המשך ניסיון מחקרי מוכח לאחר קבלת התואר דוקטור, יכולת מוכחת בביצוע מחקר עצמאי באמצעות פרסומים בכתבי עת מובילים ושפיטים ויכולת הוראה טובה. עדיפות תינתן לאחים ואחיות מוסמכים ולבוגרי בתר-דוקטורט.

  עדיפות מחקרית בתחומים: גריאטריה, נשים ומיילדות, סוציולוגיה/פסיכולוגיה של הבריאות, ילדים, אונקולוגיה, סוכרת, סיעוד בקהילה.

   

  מקבלי המשרה יידרשו ליזום ולהוביל תכניות מחקר חדשניות, לשתף פעולה עם עמיתים, להנחות תלמידי תארים מתקדמים וללמד במגוון תכניות הלימוד בחוג לסיעוד.

  המשרה היא תקנית, במסלול אשר עשוי להקנות קביעות בתום תקופת הניסיון בהתאם לנהלי האוניברסיטה.

   היקף משרה: 100%.

   

  הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

   

  יש לשלוח קורות חיים במתכונת הנדרשת*, רשימת פרסומים מדעיים, מסמך קצר המסכם את הפעילות המחקרית עד כה ותוכנית מחקר עתידית, וכן, מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד/ת להשתלב בהתייחס לתחומי ההוראה הנלמדים במסגרת החוג לסיעוד.

  על המועמד/ת לבקש מ-3 ממליצים** לשלוח ישירות מכתבי המלצה ליו"ר ועדת החיפוש של ביה"ס למקצועות הבריאות

  באמצעות דוא"ל: relis@tauex.tau.ac.il

   

  לא יתקבלו קורות חיים דרך חברות השמה, אלא בפניה ישירה בלבד.

   

  המועד האחרון להגשת המועמדות: 30.6.18

  תיק מועמדות יוגש בדוא"ל לכתובת: relis@tauex.tau.ac.il

   

   

  * כמצוין ב- https://med.tau.ac.il/Instructions-for-submiting-CV

   

  ** המכתבים יישלחו ממנחה הדוקטורט ותקופת הבתר דוקטורט (בהתאם לרקע האישי) וממליצים נוספים

   

   

  ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא. המשרה תאויש בהתאם לכישורים האקדמיים, ניסיון מקצועי והתאמתה לצרכי החוג.

  אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

  אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
  UI/UX Basch_Interactive