משרות פנויות

שימו לב: משרות פנימיות מיועדות לעובדי אוניברסיטת ת"א בלבד, פנימיים-תקניים שחל עליהם ההסכם הקיבוצי, גברים ונשים כאחד.

התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
עובד/ת תחזוקה (JB-245) הפקולטה למדעים מדויקים חיצוני 29/01/2020
רכז/ת חשבון שכר לימוד (JB-252) אגף רישום ומנהל תלמידים פנימי 29/01/2020
הנדסאי/ת מכשור ובקרה (JB-241) ביה"ס לרפואת שיניים/הפקולטה לרפואה חיצוני 28/01/2020
רכז/ת דוקטורנטים (JB-243) המזכירות האקדמית חיצוני 28/01/2020
רכז/ת ועדת אתיקה (JB-251) הפקולטה לרפואה פנימי 26/01/2020
אחראי/ת גיוס והשמה (JB-236) אגף משאבי אנוש חיצוני 23/01/2020
רכז/ת נסיעות וזכויות אקדמיות (JB-234) אגף משאבי אנוש חיצוני 23/01/2020
מנהל/ת חשבונות (JB-249) אגף הכספים כלכלה ותקציבים פנימי 23/01/2020
רכז/ת עבודות גמר (JB-247) בית הספר לבריאות הציבור פנימי 22/01/2020
מזכיר/ת מינהל (JB-248) הפקולטה להנדסה פנימי 22/01/2020
התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
משרה פנויה לחבר סגל בכיר בחוג ללשון העברית ולבלשנות שמית החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית חיצוני 05/02/2020
משרה פנויה לחבר סגל בכיר במסלול מורים הפקולטה להנדסה וביה"ס למדעי המחשב חיצוני 31/01/2020
אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive