משרות פנויות

שימו לב: משרות פנימיות מיועדות לעובדי אוניברסיטת ת"א בלבד, פנימיים-תקניים שחל עליהם ההסכם הקיבוצי, גברים ונשים כאחד.

התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
ראש/ת חוליית שכר (JB-129) אגף משאבי אנוש חיצוני 21/02/2019
אחראי/ת חנות תוכנות והכנסות האגף (JB-128) אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע פנימי 21/02/2019
מבקר/ת פנימי/ת (JB-123) לשכת מבקר האוניברסיטה חיצוני 20/02/2019
סגן/ית מנהל בית (JB-125) הפקולטה לניהול חיצוני 19/02/2019
עורך/ת מדעי/ת (JB-75) המכון ללימודים מתקדמים חיצוני 19/02/2019
טכנאי/ת מעבדת שירות – ניזול הליום (JB-122) ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה- הפקולטה למדעים מדויקים חיצוני 17/02/2019
טכנאי/ת מעבדת שירות-NMR הפקולטה למדעים מדויקים חיצוני 17/02/2019
עובד/ת בית מלאכה לניפוח זכוכית (JB-127) הפקולטה למדעים מדויקים פנימי 17/02/2019
התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
Position Announcement הפקולטה למדעי החברה 07/06/2019
משרת סגל אקדמי לפקולטה לרפואה החוג לסיעוד חיצוני 17/02/2019
Faculty Position For the academic year החוג לסיעוד חיצוני 17/02/2019
אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive