עדכונים בלוח השנה האקדמית והתאמות בלימודים בעקבות "מלחמת חרבות ברזל"

מתווה שנת הלימודים תשפ"ד: עדכני לפברואר 2024

18 פברואר 2024
רכזי ורכזות מילואים

מגוייס.ת למילואים, אנו חושבים עליך בימים מורכבים אלה, ונמצאים פה כדי לסייע ולהקל עליך ככל הניתן.

 

ניתן לפנות בכל שאלה ופנייה לרכזות ולרכזי המילואים ביחידת הלימוד שלך.

תלמידות ותלמידים יקרים,

שנת הלימודים תשפ"ד שהחלה לפני מספר שבועות תיזכר בלא ספק כאחת השנים הקשות שידענו במדינה, בחברה וגם בקמפוס שלנו. היא עומדת בסימן ובצל "מלחמת חרבות ברזל" הנמשכת גם בימים אלו ואיש אינו יודע עדיין מתי תסתיים.

 

גם עתה, בעת שאנו מתקרבים אל אמצעו של הסמסטר הראשון, תלמידים ותלמידות רבים עודם משרתים בשירות מילואים פעיל וחלק מהם ששוחררו ושבו ללימודים בקמפוס, נקראו או עתידים להיקרא כבר בזמן הקרוב לשירות מילואים נוסף.

 

פתחנו את שנת הלימודים נחושים לעשות כל מאמץ שלא להותיר מאחור אף תלמיד או תלמידה המשרתים במילואים וגיבשנו מתווה שנועד לסייע לתלמידים ותלמידות אלו כמו גם לנפגעי הטבח של ה-7 באוקטובר ולנפגעי פעולות האיבה מאז, כך שיוכלו להשלים את חומר הלימודים. 

 

התגייסותם של חברי הסגל האקדמי והמנהלי בקמפוס לסייע במאמץ זה היא מקור לגאווה עבור כולנו.

 

כחלק מהיערכותנו לקראת פתיחת שנת הלימודים חילקנו כידוע את ציבור התלמידים והתלמידות לשלוש קבוצות בהתאם להיקף שירות המילואים שלהם מאז החלה המלחמה וקבענו שורה של התאמות והקלות בעבורם. מדובר בין היתר בהפחתה של מספר השעות הנדרשות להשלמת התואר, בזכות לקבל ציון בינארי בחלק מן הקורסים, במתן גמישות בבחירת מועדי הבחינות ועוד. במקביל מינו היחידות האקדמיות רכזי/ת מילואים שנועדו לשמש ככתובת לתלמידים ולתלמידות המגויסים למילואים ורכזים אלו הונחו לקיים עם התלמידים קשר שוטף ואף יזום. היחידות גם הקימו מערכי תמיכה וחונכות בהתאם למאפייני תוכניות הלימוד השונות בקמפוס ולצרכים ולאתגרים שהם מציבים בפני התלמידים והתלמידות.

 

הסמסטר הראשון יסתיים כמתוכנן בתאריך ה-15.3.24.

 

השבוע ה-12  (בין ה-17 במרץ ל-22 במרץ 2024)

בשבוע זה לא תתקיימנה בחינות. צוותי ההוראה יהיו זמינים לשאלות ולהבהרות ובמידת הצורך יתקיימו שיעורי חזרה על החומר או השלמת שיעורים שהתבטלו באופן בלתי צפוי (למשל בשל היעדרות מרצה או בשל יום השבתון עקב הבחירות לרשויות המקומיות), כל זאת על פי החלטת היחידות האקדמיות וצורכיהן. במידה וייקבעו שיעורי חזרה בשבוע זה הם ישובצו ככל הניתן ביום ובשעה שנלמד הקורס במהלך הסמסטר. 

 

במידה וייקבעו שיעורי חזרה והשלמה הם ישובצו ככל שניתן ביום ובשעה שנלמד הקורס במהלך הסמסטר כדי להקל על התלמידים/ות. 

 

עונת הבחינות תתקיים בתקופה שבין 25.3.23 ל – 24.5.24, וסמסטר ב' יחל ב-26 במאי 2023.

 

 לוח שנה"ל תשפ"ד

מבנה לוח השנה כולל סמסטרים מקוצרים תוך התאמת היקף החומר הנלמד למספר השבועות המצומצם ותקופת בחינות יותר מרווחת:

 

מבנה שנת הלימודים

מתאריך

 

עד תאריך

 

סמסטר א' (11 שבועות)

31.12.23

15.3.24

שבוע "סגירת פערים"

חזרה והטמעה של החומר שנלמד עד השבוע הרביעי לסמסטר

21.1.24

26.1.24

שבוע חזרה על החומר והשלמת שיעורים

(לא ישובצו בחינות)

17.3.24

22.3.24

בחינות סמסטר א' (7 שבועות)

25.3.24

24.5.24

סמסטר ב' (11 שבועות)

26.5.24

12.8.24

עונת בחינות + סמסטר קיץ

14.8.24 אילך

 

פתיחת  שנת הלימודים תשפ"ה

3.11.24

 

 

ללוח השנה האקדמית המעודכן > 

 

מתווה שנת הלימודים

מתווה שנת הלימודים

 

enlightened סמסטר קיץ – תוכנית סמסטר הקיץ תופץ על ידי כל אחת מהפקולטות בהתאם להחלטתן ולתכניות הלימודים הרלוונטיות.

 

enlightened נבקש להזכיר כי בתיאום עם ארגוני הסגל כלל השיעורים והתרגולים בקמפוס יוקלטו ויונגשו, למעט מקרים יוצאי דופן שבהם יינתן מענה חלופי מתאים.

 

 

 התאמות לימודיות

 

סוגי אוכלוסיות להתאמות:

 

קבוצה 1 (הופיעה במתווה מקורי)

תלמידות ותלמידים ששירתו במילואים במשך לפחות 21 יום מאז ה-7 באוקטובר, ומתוכם לפחות 7 ימים לאחר פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד

קבוצה 2 (הופיעה במתווה מקורי)

תלמידות ותלמידים שבשל המלחמה שירתו מאז ה-7 באוקטובר במילואים במשך לפחות 21 יום  ושירתו פחות מ-7 ימים בשנה"ל תשפ"ד או השתחררו עד לתחילת שנת הלימודים תשפ"ד.

בקבוצה זו נמנים גם תלמידים ותלמידות שהם הורים לילדים עד גיל 12 ולהם בן או בת זוג שמשתייך לקבוצה 1.

קבוצת 28 יום (תוספת מתאריך 5.2.24)

אוכלוסיית משרתי המילואים 28 ימים ומעלה במהלך סמסטר א' תשפ"ד זכאים להקלות נוספות מעבר למתווה.

ישוייכו בהתאם למקרה (הופיע במתווה מקורי)

אוכלוסיות נוספות כמו: תלמידות ותלמידים המצויים במעגלים קרובים לנפגעים בטבח של ה-7 באוקטובר או בלחימה במהלך מלחמת חרבות ברזל, כאלו שנפצעו או שפונו מבתיהם, ואחרים שהם בעלי נסיבות מיוחדות,

ישויכו על ידי נציגי הדקאנט לאחת הקבוצות 1 או 2, או שלא ישוייכו.

המשרתים בשירות סדיר וקבע בצה"ל ובכוחות הבטחון אשר גויסו לשירות מיוחד במהלך אירועי התקופה ומבקשים הקלות בעטיו, יפנו לפקולטות באמצעות מזכירויות הסטודנטים.

 

enlightened להזכירכם, במידע האישי לתלמיד ניתן להגיש בקשות לשיוך לקבוצת התאמות ולקבלת פטורים על פי המתווה ובהתאם להנחיות שנשלחו מהפקולטה.  

 

  התאמות לתואר ראשון

 

התאמה / קבוצה

קבוצה 1

קבוצה 2

פטור מקורסים

עד 6 ש"ס מתוך קורסי בחירה במהלך התואר

עד 3 ש"ס מתוך קורסי בחירה במהלך התואר

המרת ציון לבינארי

עד 10 ש"ס מתוך כלל הקורסים בסמסטר א' תשפ"ד ובלבד שעמד בדרישות המעבר של הקורס

עד 6 ש"ס מתוך כלל הקורסים בסמסטר א' תשפ"ד

מועדי בחינות

2 מתוך 3 מועדים (א', ב', מיוחד)

2 מתוך 3 מועדים (א', ב', מיוחד)

ציון קובע

הגבוה מהשניים

הגבוה מהשניים

הקלה בדרישה לנוכחות פיזית בשיעורים

אין דרישה, למעט קורסים ייחודיים שלהם היחידות תצענה פתרונות מותאמים

 

הקלה במועדי הגשת מטלות

תינתן גמישות עפ"י החלטת היחידות

 

אפשרות לציון מטלות בית כמגן

יינתן למעט בקורסים שבהם המטלות הן החלק העיקרי בהערכה ושבהם יוצע לתלמידים פתרון חלופי

 

שינויים במערכת השעות

ללא תשלום, כולל ביטול קורסים שטרם נבחנו בהם

 

ארכה להגשת עבודה / פרויקט / סמינר לתלמידים שסיימו חובות שמיעה בתשפ"ג

עד לתאריך  ביולי 1 ביולי 2024

 

 

  • תוכניות הלימודים שאין בהן קורסי בחירה יטופלו במסגרת מתווה הפקולטות
  • מימוש הפטור אינו פוגע בזכאות התלמיד/ה לפטור אחד נוסף של עד 2 ש"ס בשנות הלימוד הבאות או בשנים קודמות) על בסיס מילואים או על פי החוק לעידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית.
  • במקרים של תארים דו-חוגיים כל ההתאמות מתייחסות לשני החוגים יחד

 

 

  התאמות לתואר שני וחוג לאחר תואר

 

התאמה / קבוצה

קבוצה 1

קבוצה 2

פטור מקורסים

עד 3 ש"ס מתוך קורסי בחירה במהלך התואר

-

המרת ציון לבינארי

תואר שני - עד 6 ש"ס מתוך קורסי בחירה במהלך התואר ובלבד שעמד בדרישות המעבר של הקורס

חוג לאחר תואר – עד 6 ש"ס מתוך כלל הקורסים בסמסטר א' תשפ"ד*

תואר שני - עד 6 ש"ס מתוך קורסי בחירה במהלך התואר

חוג לאחר תואר - עד 6 ש"ס מתוך כלל הקורסים בסמסטר א' תשפ"ד*

מועדי בחינות

2 מתוך 3 מועדים (א', ב', מיוחד)

2 מתוך 3 מועדים (א', ב', מיוחד)

ציון קובע

הגבוה מהשניים

הגבוה מהשניים

הקלה בדרישה לנוכחות פיזית בשיעורים

אין דרישה, למעט קורסים ייחודיים שלהם היחידות תצענה פתרונות מותאמים

 

הקלה במועדי הגשת מטלות

תינתן גמישות עפ"י החלטת היחידות

 

אפשרות לציון מטלות בית כמגן

יינתן למעט בקורסים שבהם המטלות הן החלק העיקרי בהערכה ושבהם יוצע לתלמידים פתרון חלופי

 

שינויים במערכת השעות

ללא תשלום, כולל ביטול קורסים שטרם נבחנו בהם

 

ארכה להגשת עבודה / פרויקט / סמינר לתלמידים שסיימו חובות שמיעה בתשפ"ג

עד לתאריך  ביולי 1 ביולי 2024

 

 

 

  קבוצת ה-28:

 

  • כל התלמידים המשויכים לקבוצה זו יקבלו תוספת זמן של 25% בבחינות סמסטר א' תשפ"ד.
  • היחידות האקדמיות תצענה התאמות מיוחדות לקבוצה זו, כל יחידה אקדמית על פי מאפייניה ולפי שיקול דעתה האקדמי.

 

 

  הערות כלליות

במקרה של תארים דו-חוגיים כל ההתאמות מתייחסות לשני החוגים גם יחד.

 

עקב דחיית פתיחת שנה"ל תתאפשר דחייה של הגשת עבודות שנעשו במסגרת שנה"ל תשפ"ג (לרבות עבודת סמינריון ועבודת גמר (תזה)) עד ה-31 בינואר 2024, וזאת ללא גרירת שכ"ל.

 

תלמידים.ות הלומדים בתוכניות שהלימודים בהן החלו לפני פתיחת שנה"ל לכלל התלמידים (כגון תכניות בינלאומיות ולימודים קליניים) יקבלו מענה פרטני ביחידות השונות.

 

היחידות האקדמיות הונחו ליזום ולקיים באופן שוטף ואף יזום קשר עם תלמידים ותלמידות המשרתים במילואים, ורכזי המילואים ביחידות השונות זמינים לסייע בכל שאלה או בעיה. גם הדקנאט להצלחת הסטודנטים והסטודנטיות זמין עבורכם למתן תמיכה רגשית, סיוע כלכלי ועוד.

 

האוניברסיטה על יחידותיה השונות תציע התאמות לימודיות ומערכי תמיכה בתלמידים ובתלמידות שנפגעו באירועי התקופה ואלו שמשרתים במילואים. מערכים אלו בנויים כדי לאפשר לקהלים אלו סיום מוצלח של שנת התלמידים גם במקרה של היעדרות מחלק משמעותי של השיעורים.

 

עמוד זה מפרט את המתווה האוניברסיטאי אשר ילווה במתווי היחידות השונות שיפרטו את מעטפת התמיכה, כולל דרכים להשלמת חומר, סיוע בלימודים וכיו"ב. הדקאנט להצלחת הסטודנטים והסטודנטיות קשוב לצרכיכם/ן וזמין לבקשות לסיוע כלכלי, תמיכה נפשית ועוד.

 

אני מבקש להודות לכל העוסקים ברחבי הקמפוס במלאכת קודש זו של הגשת סיוע לתלמידים ולתלמידות שבשירות מילואים, כמו גם לכלל ציבור התלמידים והתלמידות שאף הוא זקוק לאוזן קשבת ולמענה ולעיתים אף לסיוע. אני מבקש גם להודות לאגודת הסטודנטים והסטודנטיות ולתלמידינו ותלמידותינו  המשרתים במילואים, (על שיתוף הפעולה למען מטרה חשובה זו.

 

אנו זוכרים את הנופלים ובהם גם תלמידי האוניברסיטה שלנו, מייחלים לשחרורם של החטופים ולשובם המהיר של חיילי וחיילות המילואים לבתיהם וללימודים בקמפוס, ומאחלים החלמה מהירה לפצועים.

 

למכתב הרקטור בנושא המתווה המקורי (נובמבר 2023) >

 

למכתב הרקטור בנוגע למתווה המעודכן (פברואר 2023) > 

 

פרופ' מרק שטייף, רקטור

פרופ' אייל זיסר, סגן הרקטור

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>