מתווה ההתאמות האוניברסיטאיות - מלחמת "חרבות ברזל"

עדכני לאפריל 2024

10 אפריל 2024

 

 התאמות לימודיות

 

סוגי אוכלוסיות להתאמות:

 

קבוצה 1 (הופיעה במתווה מקורי)

תלמידות ותלמידים ששירתו במילואים במשך לפחות 21 יום מאז ה-7 באוקטובר, ומתוכם לפחות 7 ימים לאחר פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד

קבוצה 2 (הופיעה במתווה מקורי)

תלמידות ותלמידים שבשל המלחמה שירתו מאז ה-7 באוקטובר במילואים במשך לפחות 21 יום  ושירתו פחות מ-7 ימים בשנה"ל תשפ"ד או השתחררו עד לתחילת שנת הלימודים תשפ"ד.

בקבוצה זו נמנים גם תלמידים ותלמידות שהם הורים לילדים עד גיל 12 ולהם בן או בת זוג שמשתייך לקבוצה 1.

קבוצת 28 יום (תוספת מתאריך 5.2.24)

אוכלוסיית משרתי המילואים 28 ימים ומעלה במהלך סמסטר א' תשפ"ד זכאים להקלות נוספות מעבר למתווה.

 

אוכלוסיות נוספות: תלמידות ותלמידים המצויים במעגלים קרובים לנפגעים בטבח של ה-7 באוקטובר או בלחימה במהלך מלחמת חרבות ברזל, כאלו שנפצעו או שפונו מבתיהם, ואחרים שהם בעלי נסיבות מיוחדות – הגשת בקשה לשיוך לקבוצה באמצעות מערכת הפניות שבמידע האישי לתלמיד.

 

המשרתים בשירות סדיר וקבע בצה"ל ובכוחות הבטחון אשר גויסו לשירות מיוחד במהלך אירועי התקופה ומבקשים הקלות בעטיו - הגשת בקשה לשיוך לקבוצה באמצעות מערכת הפניות שבמידע האישי לתלמיד.

 

enlightenedעל פי החלטה מיום 3/4/2024:

  • לצורך זכאות להשתייכות לקבוצה 1 או לקבוצה 28 ייחשבו גם ימי מילואים שיעשו במהלך תקופת הבחינות וכן במהלך סמסטר ב'.
  • לוחמים/ות ששירתו 21 ימי מילואים מתחילת סמסטר א', יהיו זכאים/יות להצטרף לקבוצת ה-28. זאת על בסיס  הצהרה אישית  של התלמיד/ה כי הינו/ה לוחם/ת. פרטים על הגשת ההצהרה יפורסמו בהמשך על ידי הפקולטה.

enlightened להזכירכם, במידע האישי לתלמיד ניתן להגיש בקשות לשיוך לקבוצת התאמות ולקבלת פטורים על פי המתווה ובהתאם להנחיות שנשלחו מהפקולטה.  

 

 

  התאמות לתואר ראשון

 

התאמה / קבוצה

קבוצה 1

קבוצה 2

פטור מקורסים

עד 6 ש"ס מתוך קורסי בחירה במהלך התואר

עד 3 ש"ס מתוך קורסי בחירה במהלך התואר

המרת ציון לבינארי

עד 10 ש"ס מתוך כלל הקורסים בסמסטר א' תשפ"ד ובלבד שעמד בדרישות המעבר של הקורס.

במקרים שבהם נדרשת עמידה בתנאי מעבר מתכנית לתכנית ניתן יהיה להתעלם מהציון המספרי

רק בקורס אחד.

על פי החלטה מ 4/3/24 ניתן להמיר ציון חיובי לבינארי גם בסמסטר ב'.

עד 6 ש"ס מתוך כלל הקורסים בסמסטר א' תשפ"ד ובלבד שעמד בדרישות המעבר של הקורס.

במקרים שבהם נדרשת עמידה בתנאי מעבר מתכנית לתכנית ניתן יהיה להתעלם מהציון המספרי

רק בקורס אחד.

על פי החלטה מ 4/3/24 ניתן להמיר ציון חיובי לבינארי גם בסמסטר ב'.

מועדי בחינות

2 מתוך 3 מועדים (א', ב', מיוחד)

2 מתוך 3 מועדים (א', ב', מיוחד)

ציון קובע

הגבוה מהשניים

הגבוה מהשניים

הקלה בדרישה לנוכחות פיזית בשיעורים

אין דרישה, למעט קורסים ייחודיים שלהם היחידות תצענה פתרונות מותאמים

 

הקלה במועדי הגשת מטלות

תינתן גמישות עפ"י החלטת היחידות

 

אפשרות לציון מטלות בית כמגן

יינתן למעט בקורסים שבהם המטלות הן החלק העיקרי בהערכה ושבהם יוצע לתלמידים פתרון חלופי

 

שינויים במערכת השעות

ללא תשלום, כולל ביטול קורסים שטרם נבחנו בהם

 

ארכה להגשת עבודה / פרויקט / סמינר אחרון.ה לתלמידים שסיימו חובות שמיעה בתשפ"ג

עד לתאריך  ביולי 1 ביולי 2024

 

 

  • תוכניות הלימודים שאין בהן קורסי בחירה יטופלו במסגרת מתווה הפקולטות
  • מימוש הפטור אינו פוגע בזכאות התלמיד/ה לפטור אחד נוסף של עד 2 ש"ס בשנות הלימוד הבאות או בשנים קודמות) על בסיס מילואים או על פי החוק לעידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית.
  • במקרים של תארים דו-חוגיים כל ההתאמות מתייחסות לשני החוגים יחד

 

 

  התאמות לתואר שני וחוג לאחר תואר

 

התאמה / קבוצה

קבוצה 1

קבוצה 2

פטור מקורסים

עד 3 ש"ס מתוך קורסי בחירה במהלך התואר

-

המרת ציון לבינארי

תואר שני - עד 6 ש"ס מתוך קורסי בחירה במהלך סמסטר א' ובלבד שעמד בדרישות המעבר של הקורס.

במקרים שבהם נדרשת עמידה בתנאי מעבר מתוכנית לתוכנית, ניתן יהיה להתעלם מן הציון המספרי רק בקורס אחד.

חוג לאחר תואר – עד 6 ש"ס מתוך כלל הקורסים בסמסטר א' תשפ"ד*

על פי החלטה מ-4/3/24 ניתן להמיר ציון חיובי לבינארי גם בסמסטר ב'

תואר שני - עד 6 ש"ס מתוך קורסי בחירה במהלך סמסטר א'  ובלבד שעמד בדרישות המעבר של הקורס.

במקרים שבהם נדרשת עמידה בתנאי מעבר מתוכנית לתוכנית, ניתן יהיה להתעלם מן הציון המספרי רק בקורס אחד.

חוג לאחר תואר - עד 6 ש"ס מתוך כלל הקורסים בסמסטר א' תשפ"ד*

על פי החלטה מ-4/3/24 ניתן להמיר ציון חיובי לבינארי גם בסמסטר ב'

הקלה בדרישה לנוכחות פיזית בשיעורים

אין דרישה, למעט קורסים ייחודיים שלהם היחידות תצענה פתרונות מותאמים

 

הקלה במועדי הגשת מטלות

תינתן גמישות עפ"י החלטת היחידות

 

אפשרות לציון מטלות בית כמגן

יינתן למעט בקורסים שבהם המטלות הן החלק העיקרי בהערכה ושבהם יוצע לתלמידים פתרון חלופי

 

שינויים במערכת השעות

ללא תשלום, כולל ביטול קורסים שטרם נבחנו בהם

 

ארכה להגשת עבודה / פרויקט / סמינר אחרון.ה לתלמידים שסיימו חובות שמיעה בתשפ"ג

עד לתאריך  ביולי 1 ביולי 2024

 

 

 

  קבוצת ה-28:

 

  • כל התלמידים המשויכים לקבוצה זו יקבלו תוספת זמן של 25% בבחינות סמסטר א' תשפ"ד.
  • היחידות האקדמיות תצענה התאמות מיוחדות לקבוצה זו, כל יחידה אקדמית על פי מאפייניה ולפי שיקול דעתה האקדמי.

 

 

  הערות כלליות

במקרה של תארים דו-חוגיים כל ההתאמות מתייחסות לשני החוגים גם יחד.

 

תלמידים ותלמידות שסיימו חובות שמיעה בתשפ"ג יקבלו ארכה להגשת עבודה/ פרויקט/ סמינר/ תזה אחרון לתואר עד ל-1 ביולי 2024 ויהיו פטורים מתשלום גרירת לימודים בשנה"ל תשפ"ד.  

 

תלמידים.ות הלומדים בתוכניות שהלימודים בהן החלו לפני פתיחת שנה"ל לכלל התלמידים (כגון תכניות בינלאומיות ולימודים קליניים) יקבלו מענה פרטני ביחידות השונות.

 

היחידות האקדמיות הונחו ליזום ולקיים באופן שוטף קשר עם תלמידים ותלמידות המשרתים במילואים, ורכזי המילואים ביחידות השונות זמינים לסייע בכל שאלה או בעיה. גם הדקנאט להצלחת הסטודנטים והסטודנטיות זמין עבורכם למתן תמיכה רגשית, סיוע כלכלי ועוד.

 

האוניברסיטה על יחידותיה השונות תציע התאמות לימודיות ומערכי תמיכה בתלמידים ובתלמידות שנפגעו באירועי התקופה ואלו שמשרתים במילואים. מערכים אלו בנויים כדי לאפשר לקהלים אלו סיום מוצלח של שנת התלמידים גם במקרה של היעדרות מחלק משמעותי של השיעורים.

 

עמוד זה מפרט את המתווה האוניברסיטאי אשר ילווה במתווי היחידות השונות שיפרטו את מעטפת התמיכה, כולל דרכים להשלמת חומר, סיוע בלימודים וכיו"ב. הדקאנט להצלחת הסטודנטים והסטודנטיות קשוב לצרכיכם/ן וזמין לבקשות לסיוע כלכלי, תמיכה נפשית ועוד.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>