הפקולטה למדעי הרוח - ידיעון תשס"ד

ידיעון תשס"ז / ידיעון תשס"ו / ידיעון תשס"ה / ידיעון תשס"ג

מעודכן ליום שני 19 באפריל 2004

הידיעון המתפרסם באתר הפקולטה כפוף לשינויים, ואיננו גרסה אחרונה ומחייבת. בסמוך למועד הרכבת מערכת הלימודים יש לוודא אם חלו שינויים בשעות הלימוד ובהרכב הקורסים.

קישורים המסומנים בצלמית    מובילים לקבצים בפורמט PDF. במקרה שהתוכנה הדרושה לקריאת קבצים בפורמט זה איננה מותקנת במחשב שלך, מומלץ להתקין את תוכנת Adobe Reader הזמינה להורדה בכתובת הבאה: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

פרק כללי פרק כללי
לימודים פקולטטיים מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםסילבוסים
החוג לאנגלית מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג לבלשנות מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג לגיאוגרפיה ולסביבת האדם מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג להיסטוריה כללית מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג להיסטוריה של עם ישראל מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג ללשון העברית וללשונות השמיות מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג ללימודי מזרח אסיה מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג ללימודים קלאסיים מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג למקרא מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג לספרות עברית מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג לפילוסופיה מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג לפילוסופיה יהודית מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג לצרפתית מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג לשפה וספרות ערבית מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג לתורת הספרות הכללית מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג לתלמוד מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
תכנית הלימודים הכלליים והבין-תחומיים מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
תכנית לימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
היחידה למחקר התרבות מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסים
המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםסילבוסים
בית-הספר להיסטוריה מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםסילבוסים
בית הספר לחינוך מבנה הלימודים וסגל היחידה
בית הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסים
בית-הספר למדעי התרבות ע"ש שירלי ולסלי פורטר מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסים
בית-הספר לפילוסופיה מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
לימודי תעודה בעריכה לשונית מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
לימודי תעודה בתרגום ובעריכת תרגום מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסים
היחידה להוראת שפות מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסים