קורסי ביה"ס לפילוסופיה בשנת הלימודים תשס"ד

מעודכן ליום שני 19 באפריל 2004

מערכת לימודים לתואר שני

קורסי חובה

מסגרת 625

לימודי התואר השני

סמינר אינטגרטיבי

מסגרת 620

סמינר מתודולוגי

מסגרת 620

סמינרים מיוחדים

מסגרת 620

דת, פוליטיקה ומדינה

מסגרת 620

דת, היחיד והחברה

מסגרת 620

דתות בעולם העתיק

מסגרת 620

לימודי הנצרות

מסגרת 620

לימודי אסלאם

מסגרת 620

לימודי יהדות

מסגרת 620

דתות המזרח הרחוק

מסגרת 620

פילוסופיה של הדת

מסגרת 620

דת וספרות

מסגרת 620

מערכת לימודים לתואר שני
קורסי חובה
מסגרת 625
0697.1002.01מבוא למדעי הדתות
ד"ר רון מרגוליןסמ' ב'שיעורא'14-12ווב103
ג'12-10ווב103
0697.1005.01תרגיל מבואי במדעי הדתות
מר אורי סלעסמ' ב'תרגילג'18-16גילמן221
0697.1005.02תרגיל מבואי במדעי הדתות
מר אורי סלעסמ' ב'תרגילד'12-10גילמןא318
לימודי התואר השני
סמינר אינטגרטיבי
מסגרת 620
0697.4031.01מחקרים חדשים במדעי הדתות
ד"ר גידי בוהקשנתיסמינרב'20-18ווב103
סמינר מתודולוגי
מסגרת 620
0697.4030.01ביוגרפיות דתיות ופילוסופיות
פרופ' שלמה בידרמן,
פרופ' איתמר גרינולד
סמ' א'סמינרב'18-16ווב103
סמ' ב'ב'18-16ווב103
סמינרים מיוחדים
מסגרת 620
0697.4032.01השטן והאנטיכריסט - תפיסות שונות של רוע
ד"ר עמנואלה רובינשטייןשנתיסמינרג'14-12גילמן319
0697.4033.01מטאמורפוזה של ניאופלטוניזם: מהעת העתיקה ועד לנצרות
ד"ר אנה זירקובשנתיסמינרג'18-16גילמן450
0616.4000.01ממיתוס לפרשנות ופרשנות המיתוס
פרופ' איתמר גרינולדשנתיסמינרד'14-12רוזנברג104
0677.4006.01המבול: מיתוס, היסטוריה ומדע
פרופ' יעקב שביטסמ' א'סמינרה'14-10קרטר203
דת, פוליטיקה ומדינה
מסגרת 620
0621.3215.01הפרדת הדת מהמדינה בבית המשפט העליון האמריקני
פרופ' ארנון גוטפלדסמ' א'סמינרד'12-8גילמןא319
דת, היחיד והחברה
מסגרת 620
0677.4001.014 פנים של חילוניותת:אחד העם וביאליק,ברדיצ'בסקי,ברנו,גורדון
ד"ר שלום רצבישנתיסמינרג'12-10גילמן317
0677.4002.01תיקון יחיד, עם ועולם - קריאה בטקסטים בתרבות היהודית
ד"ר שלום רצבישנתיסמינרה'16-14קרטר203
0621.3215.01הפרדת הדת מהמדינה בבית המשפט העליון האמריקני
פרופ' ארנון גוטפלדסמ' א'סמינרד'12-8גילמןא319
דתות בעולם העתיק
מסגרת 620
0612.4159.01ספרות מסופוטמית וחקר המקרא א'
פרופ' משה ענברשנתישו"תב'12-10רוזנברג104
0612.4163.01ספרות מסופוטמית וחקר המקרא ב'
פרופ' משה ענברשנתישו"תב'14-12רוזנברג208
0616.4107.01קריאה בטקסטים מאגיים יהודיים
ד"ר גידי בוהקשנתיסמינרב'16-14רוזנברג104
לימודי הנצרות
מסגרת 620
0654.7192.01נצרות אפריקאית באפריקה ובת"א:הבטים היסטוריים תאולוגים סוצי'
ד"ר גליה צברשנתיסמינרב'16-14גילמן362
0616.4108.01תגובות חז"ל לגנוזיס
ד"ר מיכאל מאךשנתיסמינרג'10-8רוזנברג104
0621.3215.01הפרדת הדת מהמדינה בבית המשפט העליון האמריקני
פרופ' ארנון גוטפלדסמ' א'סמינרד'12-8גילמןא319
0657.5150.01רפואה,אסטרולוגיה ומגיה בימי הביניים
פרופ' רון ברקאיסמ' א'סמינרב'20-18גילמן262
ד'20-18גילמן262
0677.4703.01הפולמוס בין יהודים ונוצרים בימי הביניים
פרופ' גרמי כהןסמ' ב'סמינרא'20-16גילמן277
א'20-16גילמן277
0621.2159.01נוצרים, מוסלמים ויהודים בספרד של ימי הביניים
פרופ' רון ברקאיסמ' ב'סמינרב'20-18גילמן320
ד'20-18גילמן320
0616.3101.01חוק-מצווה- הגדרה עצמית: בעיית קיום המצוות בנצרות הקדומה
ד"ר מיכאל מאךסמ' ב'סמינרג'12-10רוזנברג207
א'12-10רוזנברג207
0618.3562.01תיאוריות של טוב ורוע בפילוסופיה הנוצרית של ימי הביניים
ד"ר אליזבט אופנהיימרסמ' ב'סמינרד'12-8גילמן324
0656.4170.01מאבקי הדתות בשלהי העת העתיקה
פרופ' זאב רוביןסמ' ב'סמינרב'14-10גילמן260
0659.6248.01בעיית האחר הדתי בימי הביניים
ד"ר יוסף שורץסמ' ב'סמינרד'18-14גילמן362
0677.4007.01נשים יהודיות בחצי האי האיברי
פרופ' אליעזר גוטווירטסמ' א'סמינרא'16-14גילמן261
ג'16-14גילמן319
לימודי אסלאם
מסגרת 620
0623.4240.01החטא ועונשו באסלאם
ד"ר קמילה אדנגסמ' א'סמינרא'12-10ווב401
ה'12-10ווב401
0621.2159.01נוצרים, מוסלמים ויהודים בספרד של ימי הביניים
פרופ' רון ברקאיסמ' ב'סמינרב'20-18גילמן320
ד'20-18גילמן320
0637.2131.01השלטון והצדקתו באסלאם
פרופ' דויד וסרשטיין סמ' ב'סמינרב'18-16גילמן261
ד'18-16גילמן261
0623.2167.01מעמד האישה במשפט המוסלמי הקלאסי
ד"ר קמילה אדנגסמ' ב'סמינרא'12-10רוזנברג107
ה'12-10רוזנברג207
0623.2741.01דמות המנהיג האידיאלי במסורת המוסלמית
ד"ר אברהם חכיםסמ' ב'סמינרא'14-12ווב301
ד'10-8ווב401
0623.4239.01עם ישראל בקוראן ובמסורת האסלאם
פרופ' אורי רוביןסמ' ב'סמינרב'12-10ווב401
ד'12-10ווב401
לימודי יהדות
מסגרת 620
0612.4163.01ספרות מסופוטמית וחקר המקרא ב'
פרופ' משה ענברשנתישו"תב'14-12רוזנברג208
0612.4159.01ספרות מסופוטמית וחקר המקרא א'
פרופ' משה ענברשנתישו"תב'12-10רוזנברג104
0616.4107.01קריאה בטקסטים מאגיים יהודיים
ד"ר גידי בוהקשנתיסמינרב'16-14רוזנברג104
0616.4000.01ממיתוס לפרשנות ופרשנות המיתוס
פרופ' איתמר גרינולדשנתיסמינרד'14-12רוזנברג104
0616.3301.01מות, גן עדן וגיהנום בקבלה
ד"ר רונית מרוזשנתיסמינרד'18-16רוזנברג206
0616.4108.01תגובות חז"ל לגנוזיס
ד"ר מיכאל מאךשנתיסמינרג'10-8רוזנברג104
0616.4230.01הנבואה במשנת רמב"ם - תיאוריה ופרשנות המקרא
פרופ' שרה קליין ברסלבישנתיסמינרג'14-12רוזנברג104
0616.4300.01לוויתנים, נחשים ושאר מזיקים - הרע בספר הזוהר
ד"ר רונית מרוזשנתיסמינרג'12-10ווב102
0616.4310.01"יש" ו"אין" - דיאלקטיקה של הקיום ושל העבודה הדתית בחסידות ח
ד"ר יורם יעקובסוןשנתיסמינרג'14-12רוזנברג206
0616.4400.01מקידוש השם לקידוש החיים - בין חילוניות לקדושה בהגות היהודית
ד"ר רון מרגוליןשנתיסמינרג'10-8רוזנברג103
0616.4401.01'אני ואתה' - הפילוסופיה הדיאולוגית של מרטין בובר
ד"ר רון מרגוליןשנתיסמינרג'14-12רוזנברג205
0677.4001.014 פנים של חילוניותת:אחד העם וביאליק,ברדיצ'בסקי,ברנו,גורדון
ד"ר שלום רצבישנתיסמינרג'12-10גילמן317
0677.4002.01תיקון יחיד, עם ועולם - קריאה בטקסטים בתרבות היהודית
ד"ר שלום רצבישנתיסמינרה'16-14קרטר203
0612.4067.01הספרות המזמורית
פרופ' יאיר הופמןסמ' א'סמינרב'16-14רוזנברג208
0612.4056.01ספר איוב
פרופ' אד גרינשטייןסמ' א'סמינרב'18-16רוזנברג208
0615.4613.01בין ספרות למקרא
פרופ' נורית גובריןסמ' א'סמינרב'18-16רוזנברג211
ה'18-16רוזנברג211
0616.3223.01תורת הנס של רלב"ג
פרופ' שרה קליין ברסלביסמ' א'סמינרג'18-16גילמן319
ה'18-16גילמן261
0616.3300.01עולמו הרוחני של המהר"ל מפראג
ד"ר יורם יעקובסוןסמ' א'סמינרג'16-14רוזנברג104
ה'16-14רוזנברג104
0682.4020.01מעל קנאה ומאגיה - הסוטה בין מקרא להלכה
ד"ר ורד נועםסמ' א'שו"סג'10-8רוזנברג002
0677.4004.01כיצד היהודים זוכרים?
ד"ר שמחה גולדיןסמ' א'סמינרב'14-12קרטר203
ד'14-12ווב301
0677.4007.01נשים יהודיות בחצי האי האיברי
פרופ' אליעזר גוטווירטסמ' א'סמינרג'16-14גילמן319
א'16-14גילמן261
0616.4313.01המדריך המיסטי לחיי היום-יום :קריאה ב'תומר דבורה' לר' משה קו
ד"ר עמוס גולדרייךסמ' א'סמינרב'20-16רוזנברג102
0677.4703.01הפולמוס בין יהודים ונוצרים בימי הביניים
פרופ' גרמי כהןסמ' ב'סמינרא'20-16גילמן277
א'20-16גילמן277
0621.2159.01נוצרים, מוסלמים ויהודים בספרד של ימי הביניים
פרופ' רון ברקאיסמ' ב'סמינרב'20-18גילמן320
ד'20-18גילמן320
0612.4068.01סוגיות בפרשנות הביזנטית למקרא
פרופ' גרשון בריןסמ' ב'סמינרא'18-16רוזנברג208
0612.4116.01אסכטולוגיה מקראית
פרופ' יאיר הופמןסמ' ב'סמינרב'16-14רוזנברג208
0612.4069.01לפתוח סיפור וגם לסגור: על פתיחות וסיומים בסיפורת המקראית
פרופ' יאירה אמיתסמ' ב'סמינרא'20-18רוזנברג105
0616.3101.01חוק-מצווה- הגדרה עצמית: בעיית קיום המצוות בנצרות הקדומה
ד"ר מיכאל מאךסמ' ב'סמינרג'12-10רוזנברג207
א'12-10רוזנברג207
0616.3220.01שירה ונבואה אצל ר' יהודה הלוי
ד"ר מנחם לורברבוים סמ' ב'סמינרא'16-14גילמן277
ד'16-14רוזנברג205
0615.4622.01יסודות מיסטיים בספרות העברית החדשה
פרופ' מיכל אורוןסמ' ב'סמינרב'14-12רוזנברג211
ה'14-12רוזנברג211
0615.3999.01נשים ומגדר בספרות העברית בימי הביניים
פרופ' טובה רוזןסמ' ב'סמינרב'16-14רוזנברג211
ה'16-14רוזנברג211
0628.2141.01הפואטיקה של הסיפור המקראי
פרופ' מאיר שטרנברגסמ' ב'סמינרג'14-12גילמן455
ה'16-14גילמן455
0623.4239.01עם ישראל בקוראן ובמסורת האסלאם
פרופ' אורי רוביןסמ' ב'סמינרב'12-10ווב401
ד'12-10ווב401
דתות המזרח הרחוק
מסגרת 620
0687.3357.01יופי של חמלה
ד"ר חן למפרטסמ' ב'סמינרב'18-14גילמן262
0687.3305.01מסורת ביפן המודרנית- היבטים אנתרופולוגים
ד"ר עפרה גדעוניסמ' א'סמינרג'18-14גילמן261
0618.3561.01האביב והסתו של האדון לו - החלק השני פרקים 13-20
פרופ' יואב אריאלסמ' ב'סמינרא'12-8גילמן323
0618.3530.01סוביקטיביות וידיעה:בין פסיכולוגיה ומטאפיסיקה בהגות ההודית**
פרופ' שלמה בידרמןסמ' ב'סמינרא'14-10גילמן262
0687.3351.01דת יפן בראי האומנויות
ד"ר אירית אורבוךסמ' ב'סמינרא'18-16גילמן261
ג'16-14גילמן261
פילוסופיה של הדת
מסגרת 620
0616.4000.01ממיתוס לפרשנות ופרשנות המיתוס
פרופ' איתמר גרינולדשנתיסמינרד'14-12רוזנברג104
0616.4400.01מקידוש השם לקידוש החיים - בין חילוניות לקדושה בהגות היהודית
ד"ר רון מרגוליןשנתיסמינרג'10-8רוזנברג103
0616.4401.01'אני ואתה' - הפילוסופיה הדיאולוגית של מרטין בובר
ד"ר רון מרגוליןשנתיסמינרג'14-12רוזנברג205
0618.4015.01השפה, האמת והאמונה הדתית
פרופ' יהושע רוסשנתיסמינרד'16-14גילמןא317
ד'16-14גילמןא317
0697.4030.01ביוגרפיות דתיות ופילוסופיות
פרופ' שלמה בידרמן,
פרופ' איתמר גרינולד
סמ' א'סמינרב'18-16ווב103
סמ' ב'ב'18-16ווב103
0659.6229.01פילוסופיה מדע והרמנויטיקה בימי הביניים
ד"ר יוסף שורץסמ' א'סמינרב'14-10גילמן260
0618.3564.01אלוהים של הפילוסופים
ד"ר שי פרוגלסמ' ב'סמינרג'16-14גילמן262
ד'16-14גילמן262
0618.3562.01תיאוריות של טוב ורוע בפילוסופיה הנוצרית של ימי הביניים
ד"ר אליזבט אופנהיימרסמ' ב'סמינרד'12-8גילמן324
0659.6248.01בעיית האחר הדתי בימי הביניים
ד"ר יוסף שורץסמ' ב'סמינרד'18-14גילמן362
דת וספרות
מסגרת 620
0612.4067.01הספרות המזמורית
פרופ' יאיר הופמןסמ' א'סמינרב'16-14רוזנברג208
0697.4030.01ביוגרפיות דתיות ופילוסופיות
פרופ' שלמה בידרמן,
פרופ' איתמר גרינולד
סמ' א'סמינרב'18-16ווב103
סמ' ב'ב'18-16ווב103
0615.4613.01בין ספרות למקרא
פרופ' נורית גובריןסמ' א'סמינרב'18-16רוזנברג211
ה'18-16רוזנברג211
0612.4069.01לפתוח סיפור וגם לסגור: על פתיחות וסיומים בסיפורת המקראית
פרופ' יאירה אמיתסמ' ב'סמינרא'20-18רוזנברג105
0616.3220.01שירה ונבואה אצל ר' יהודה הלוי
ד"ר מנחם לורברבוים סמ' ב'סמינרא'16-14גילמן277
ד'16-14רוזנברג205
0628.2141.01הפואטיקה של הסיפור המקראי
פרופ' מאיר שטרנברגסמ' ב'סמינרג'14-12גילמן455
ה'16-14גילמן455
0615.4622.01יסודות מיסטיים בספרות העברית החדשה
פרופ' מיכל אורוןסמ' ב'סמינרב'14-12רוזנברג211
ה'14-12רוזנברג211
0615.3999.01נשים ומגדר בספרות העברית בימי הביניים
פרופ' טובה רוזןסמ' ב'סמינרב'16-14רוזנברג211
ה'16-14רוזנברג211