בחינות החוג לבלשנות בשנת הלימודים תשס"ד

מעודכן ליום שלישי 20 באפריל 2004

סמסטר א'

סמסטר ב'


סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
תחביר מתחילים - בחינת אמצע. הבחינה מתחילה בשעה 12:00ד"ר טל סילוני30/12/200312:30חסרחסר
בחינות אמצע - מועד ב'ד"ר טל סילוני23/01/20049:00חסרחסר
מבוא לבלשנותד"ר טל סילוני 05/02/20049:0005/03/20049:00
פונטיקהד"ר אביבית בן דוד10/02/20049:0012/03/20049:00
תחביר למתחיליםד"ר טל סילוני17/02/200412:3024/03/200418:00
מבוא לחקר השיחפרופ' רחל גיורא23/02/200416:0014/04/200418:00

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
פונולוגיה מתחיליםד"ר אותי בת-אל17/06/200412:3019/07/200412:30
מבוא לרכישת שפהגב' אירנה בוטויניק רתם21/06/200412:3002/08/200412:30
מבט חדש על משמעות ליטרלית ולא ליטרלית. (מבחן בית-דרך דוא"ל).פרופ' רחל גיורא23/06/20049:0001/08/20049:00
מבוא לסמנטיקהד"ר נירית קדמון24/06/200412:3026/07/200412:30
היבטים קוגניטיביים של השלילה. (מבחן בית - דרך דוא"ל)פרופ' רחל גיורא29/06/20049:0011/08/20049:00
יסודות הבלשנות התיאורטיתפרופ' טניה רינהרט30/06/200412:3003/08/200412:30
תחביר מתקדמיםד"ר טל סילוני04/07/200412:3005/08/200412:30