קורסי החוג להיסטוריה של עם ישראל בשנת הלימודים תשס"ד

מעודכן ליום שני 19 באפריל 2004

לימודי התואר הראשון

לימודי ליבה - סמסטר א'

לימודי ליבה - סמסטר ב'

לימודי התמחות - סמסטר א'

לימודי התמחות - סמסטר ב'

לימודי התואר השני

לימודי התואר הראשון
לימודי ליבה - סמסטר א'
תרגיל בסיסי - מסגרת 140.141
0677.1058.01ארון הספרים היהודי-מקורות לחקר תולדות ישראל
פרופ' אלחנן ריינרסמ' א'תרגילב'12-10גילמן318
ד'12-10גילמן318
0677.1059.01העולם היהודי בעת החדשה 1881 - 1948
ד"ר רוני שטאוברסמ' א'תרגילא'14-12גילמן304
ג'14-12גילמן304
העת העתיקה - מסגרת 120,121
0677.1060.01עיצוב היהדות לאחר חורבן בית שני
פרופ' אהרן אופנהיימר סמ' א'שיעורב'18-16רוזנברג001
ה'18-16רוזנברג001
0677.1070.01מקורות קדומים לתולדות ישראל בתקופת המקרא
ד"ר עודד לפשיץסמ' א'תרגילב'12-10גילמןא361
ד'12-10גילמן450
ימי הביניים - מסגרת 130,131
0677.1061.01יהודים בעולם הנוצרי של ימה"ב (מאות 10-12) הקמה והתמודדות
ד"ר שמחה גולדיןסמ' א'שיעורב'12-10גילמן281
0677.1063.01משפחה וחברה ביישוב היהודי בארץ ישראל וסביבתה לאחר גירוש ספר
ד"ר רות למדןסמ' א'שיעורא'14-12גילמן279
0677.1071.01ידע וחסידות: מתחים דתיים בחברה האשכנזית בימה"ב
פרופ' אלחנן ריינרסמ' א'תרגילב'14-12רוזנברג103
ד'14-12רוזנברג002
העת החדשה - מסגרת 140,141
0677.1065.01בניית החברה הישראלית - גלי העלייה, 1948-1954
ד"ר ירון צורסמ' א'שיעורג'18-16גילמן279
0677.1067.01המאבק המדיני להקמת המדינה-דיפלומטיה של היישוב 1939-1945
פרופ' רונלד צוויגסמ' א'שיעורב'14-12רוזנברג002
0662.1290.01ישראל, ארה"ב ויהדות אמריקה במבט משווה
פרופ' אייל נווהסמ' א'שיעורג'20-18
0608.1128.01ביוגרפיה ואוטוביוגרפיה נשית בקולנוע הישראלי
גב' יעל מונקסמ' א'שיעורב'18-16רוזנברג002
0677.1072.01'השאלה הנעלמה-הסכסוך היהודי-ערבי כאבן מבחן לציונות 1881-194
ד"ר שלום רצביסמ' א'תרגילג'14-12רוזנברג103
ה'14-12רוזנברג103
לימודי ליבה - סמסטר ב'
תרגיל בסיסי - מסגרת 140,141
0677.1058.02ארון הספרים היהודי - מקורות לחקר תולדות ישראל
פרופ' דוד אסףסמ' ב'תרגילא'18-16גילמן279
ד'18-16גילמן279
0677.1059.02העולם היהודי בעת החדשה 1881 - 1948
ד"ר ירון צורסמ' ב'תרגילג'18-16רוזנברג106
ה'18-16רוזנברג106
העת העתיקה - מסגרת 120,121
0677.1069.01תולדות ישראל מימי אלכסנדר הגדול ועד עליית המדינה החשמונאית
פרופ' בצלאל בר כוכבאסמ' ב'שיעורא'18-16גילמןא361
ג'18-16קרטר203
0677.1073.01יהודה ורומא - כרוניקה של חורבן ידוע מראש?
ד"ר יובל שחרסמ' ב'תרגילב'12-10רוזנברג205
ד'12-10רוזנברג103
ימי הביניים - מסגרת 130,131
0677.1062.01יהודים בעולם הנוצרי של ימה"ב (מאות 12-14) הישרדות
ד"ר שמחה גולדיןסמ' ב'שיעורב'12-10גילמן223
0677.1074.01ספרות השו"ת כמקור היסטורי-ענייני קהילה וענייני אישות
ד"ר שמחה גולדיןסמ' ב'תרגילב'10-8גילמן305
ד'10-8גילמן305
העת החדשה - מסגרת 140,141
0677.1066.01בניית החברה הישראלית-גלי העלייה, 1954-1967
ד"ר ירון צורסמ' ב'שיעורג'16-14גילמן280
0677.1068.01המאבק המדיני להקמת המדינה-דיפלומטיה של היישוב 1945-1948
פרופ' רונלד צוויגסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן326
0662.1282.01אוכל, שתייה, גבר, אשה - הישראלים הראשונים כבני תרבות
ד"ר אורית רוזין סמ' ב'שיעורא'18-16גילמן305
0677.1075.01יחסם ועמדתם של אמריקנים לא יהודים ליהודים 1881-1967
פרופ' רוברט רוקאוויסמ' ב'תרגילג'12-10רוזנברג106
ה'12-10רוזנברג107
לימודי התמחות - סמסטר א'
העת העתיקה - מסגרת 120,121
0677.2001.01ראשיתו של עם ישראל בין מיתוס למציאות היסטורית-מכנען לישראל
ד"ר עודד לפשיץסמ' א'שיעורד'14-12גילמן223
0677.2011.01הנהגה וחברה בגליל בתקופת המשנה
פרופ' אהרן אופנהיימר סמ' א'תרגילב'20-18רוזנברג104
ה'20-18רוזנברג104
0677.2012.01קרובים רחוקים:יחסי יהודים ושומרונים בתקופות הרומית והביזנטי
ד"ר יובל שחרסמ' א'תרגילב'14-12רוזנברג207
ד'14-12רוזנברג106
0677.3000.01הגלויות מ-732-332 לפסה"נ
פרופ' רן צדוקסמ' א'סמינרב'20-18קרטר203
ד'20-18גילמן324
0677.3001.01עיר וערים מעורבות בא"י בתקופות הרומית והביזנטית
ד"ר יובל שחרסמ' א'סמינרב'12-10קרטר203
ד'12-10קרטר203
ימי הביניים - מסגרת 130,131
0677.2003.01ספרד בימי הביניים בין יהודים ונוצרים
פרופ' אליעזר גוטווירטסמ' א'שיעורא'20-18גילמן323
ג'20-18גילמן323
0662.1104.01מיניות באירופה בימה"ב ובראשית העת החדשה: יהודים מול נוצרים
ד"ר רוני ויינשטיין סמ' א'שיעורא'14-12גילמן318
0677.2013.01האינקוויזיציה, היהודים והמתייהדים
פרופ' אליעזר גוטווירטסמ' א'תרגילא'18-16גילמןא318
ג'18-16רוזנברג103
0677.3002.01יהודי ארץ ישראל בזמן השלטון הצלבני
פרופ' אלחנן ריינרסמ' א'סמינרב'18-16רוזנברג207
ד'18-16רוזנברג207
העת החדשה - מסגרת 140,141
0677.2007.01מאבקים ציבוריים ופוליטיים בעשור הראשון למדינה
ד"ר אורית רוזין סמ' א'שיעורא'16-14גילמן280
0677.2009.01תולדות היהודים בארצות הברית 1654-1900
פרופ' רוברט רוקאוויסמ' א'שיעורב'16-14גילמן282
0662.2016.01הספרות הישראלית בין "מסורת" ל"כפירה"
ד"ר ידידיה יצחקיסמ' א'שיעורב'14-12רקאנטי254
0662.1105.01היסטוריה וזהות ישראלית
פרופ' אייל נווהסמ' א'שיעורג'12-10גילמן280
0608.1126.01נשים, קהילה וחברה בישראל
ד"ר חנה ספרןסמ' א'שיעורב'16-14רוזנברג002
0677.2014.01מחבורה לתנועה: סוגיות בתולדות החסידות
פרופ' דוד אסףסמ' א'תרגילא'18-16גילמן307
ד'18-16גילמן307
0677.2022.01תפיסת הגאולה בציונות הכללית ובציונות הדתית
ד"ר מיכל לנירסמ' א'תרגילא'20-18גילמן307
ד'20-18גילמן307
0677.2016.01פתולוגיה חברתית בקרב יהודי ארה"ב במאה ה-20
פרופ' רוברט רוקאוויסמ' א'תרגילג'12-10רוזנברג106
ה'12-10גילמןא362
0677.3003.01ראי עקום: הסאטירה המשכילית במאה הי"ט
פרופ' דוד אסףסמ' א'סמינרא'16-12
0677.3004.01השאלה היהודית בפוליטיקה של המאה ה-20
פרופ' רונלד צוויגסמ' א'סמינרב'18-16קרטר203
ד'18-16קרטר203
לימודי התמחות - סמסטר ב'
העת העתיקה - מסגרת 120,121
0677.2002.01ראשיתו של עם ישראל בין מיתוס למציאות הסטורית-מנוודות למלוכ
ד"ר עודד לפשיץסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן281
0677.2018.01החברה היהודית בימי הבית השני על-פי יוספוס וספרות חז"ל
מר רז מוסטיגמןסמ' ב'תרגילא'12-10רוזנברג104
ה'14-12רוזנברג104
0677.2019.01מירושלים לביתר היבטים גיאוגרפיים והיסטוריים
ד"ר יובל שחרסמ' ב'תרגילב'14-12רוזנברג207
ד'14-12רוזנברג209
0677.3005.01התפשטות היישוב היהודי בארץ-ישראל בתקופה הפרסית
פרופ' בצלאל בר כוכבאסמ' ב'סמינרא'20-18
ג'20-18
0677.3006.01יהודה בין סנחריב לנבוכדנאצר
ד"ר עודד לפשיץסמ' ב'סמינרב'12-10גילמן307
ד'12-10גילמן319
ימי הביניים - מסגרת 130,131
0677.1064.01יהודי האימפריה העות'מאנית לאחר גירוש ספרד
ד"ר רות למדןסמ' ב'שיעורא'14-12גילמן220
0677.1074.01ספרות השו"ת כמקור היסטורי-ענייני קהילה וענייני אישות
ד"ר שמחה גולדיןסמ' ב'תרגילב'10-8גילמן305
ד'10-8גילמן305
0677.3007.01מוסדות הקהילה היהודית בימי הביניים
ד"ר שמחה גולדיןסמ' ב'סמינרב'14-12קרטר203
ד'14-12קרטר203
העת החדשה - מסגרת 140,141
0677.2008.01פוליטיקה, חוק ומשפט בעשור הראשון למדינה
ד"ר אורית רוזין סמ' ב'שיעורא'16-14גילמן221
0677.2010.01תולדות היהודים בארצות הברית 1900-1990
פרופ' רוברט רוקאוויסמ' ב'שיעורד'18-16גילמן278
0677.2028.01בין גירוש להשמדה: מדיניות "הפיתרון הסופי" של יהדות אירופה
סמ' ב'שיעורא'20-18גילמן305
0662.2013.01"ארץ-ישראליות" משווקת לגולה בראשית ספרות הילדים העברית
ד"ר בשמת אבן-זהרסמ' ב'שיעורא'20-18גילמן362
0662.1268.01הרפובליקה הישראלית הראשונה: 1949-1977
ד"ר דוד טלסמ' ב'שיעורג'12-10גילמן326
0677.2023.01דימוי היהודי האמריקני בקולנוע
פרופ' רוברט רוקאוויסמ' ב'תרגילג'16-14גילמן306
ה'16-14גילמן280
0677.2024.01הזרמים הרעיוניים בעם היהודי: ממשה מנדלסון עד בנימין זאב הרצ
ד"ר שלום רצביסמ' ב'תרגילג'14-12גילמן305
ה'14-12גילמן220
0677.2025.01תל-אביב-יצירתה של עיר עברית 1909-1948
פרופ' יעקב שביטסמ' ב'תרגילב'16-14רוזנברג205
ה'16-14רוזנברג205
0677.3009.01הציונות בארצות האיסלאם, 1917-1939
ד"ר ירון צורסמ' ב'סמינרג'20-18גילמן305
ה'20-18גילמן305
0677.3008.01בצל השואה - התפתחות היחסים בין ישראל לגרמניה
ד"ר רוני שטאוברסמ' ב'סמינרא'18-16רוזנברג001
ג'18-16רוזנברג001
לימודי התואר השני
מסגרת 620,640
שנתי
0677.4000.01תולדותיה של ההיסטוריוגרפיה המקראית:מסע בעקבות הדויטרונומיסט
ד"ר עודד לפשיץשנתיסמינרב'16-14גילמן220
0677.4001.014 פנים של חילוניותת:אחד העם וביאליק,ברדיצ'בסקי,ברנו,גורדון
ד"ר שלום רצבישנתיסמינרג'12-10גילמן317
0677.4002.01תיקון יחיד, עם ועולם - קריאה בטקסטים בתרבות היהודית
ד"ר שלום רצבישנתיסמינרה'16-14קרטר203
סמסטר א'
0677.4003.01מדינת החשמונאים
פרופ' בצלאל בר כוכבאסמ' א'סמינרב'20-16גילמן323
0677.4007.01נשים יהודיות בחצי האי האיברי
פרופ' אליעזר גוטווירטסמ' א'סמינרא'16-14גילמן261
ג'16-14גילמן319
0677.4004.01כיצד היהודים זוכרים?
ד"ר שמחה גולדיןסמ' א'סמינרב'14-12קרטר203
ד'14-12ווב301
0677.4005.01נוסעים יהודים בארצות האיסלאם במאה ה-19
ד"ר ירון צורסמ' א'סמינרה'20-16קרטר203
0677.4006.01המבול: מיתוס, היסטוריה ומדע
פרופ' יעקב שביטסמ' א'סמינרה'14-10קרטר203
1041.4511.01יהודיות: בין מסורת לחילוניות
פרופ' בן-רפאל אליעזר,
פרופ' גורני יוסף
סמ' א'סמינרא'20-16
סמסטר ב'
0677.4715.01סוגיות בחקר מרד בר-כוכבא
פרופ' אהרן אופנהיימר סמ' ב'סמינרה'20-16רוזנברג105
0677.4703.01הפולמוס בין יהודים ונוצרים בימי הביניים
פרופ' גרמי כהןסמ' ב'סמינרא'20-16גילמן277
0677.4008.01אוטוביוגרפיות וזכרונות כמקור לתולדות יהודי מזרח אירופה
פרופ' דוד אסףסמ' ב'סמינרא'16-12רוזנברג107
0677.4009.01ערבים זה לזה: אחריות קבוצתית בעולם היהודי במאות ה-19 וה-20
פרופ' רונלד צוויגסמ' ב'סמינרב'20-16קרטר203
0677.4010.01סימביוזה תרבותית וייחוד תרבותי תאוריה ויישומה בתרבות היהודי
פרופ' יעקב שביטסמ' ב'סמינרה'14-10קרטר203
0677.4739.01א"י ורוסיה:פוליטיקה, תרבות ומיתוס (1882-1967)
פרופ' אניטה שפיראסמ' ב'סמינרא'18-14קרטר203
0677.4011.01ממצאים חדשים וויכוחים אקטואליים בחקר השואה
פרופ' יהודה באוארסמ' ב'סמינרד'20-16