קורסי תכנית הלימודים הכלליים והבין תחומיים בשנת הלימודים תשס"ד

מעודכן ליום שני 19 באפריל 2004

תוכנית הלימודים הכלליים והבינתחומיים

לימודי התואר הראשון

שיעורי חובה לתלמידי הב"א הכללי (מסגרת 666)

שיעורי בחירה ותרגילים

סמסטר א'

סמינריונים

סמסטר ב'

שיעורי בחירה ותרגילים

סמינריונים

חוברת ההקבצים הבין-תחומיים

תוכנית הלימודים הכלליים והבינתחומיים
לימודי התואר הראשון
חשוב: להירשם לקורס הייחודי של התוכנית, בשנת הלימודים
הראשונה. למידע על הלימודים הפקולטטיים יש לעיין בפרק הדן
בנושא. להלן קורסי הב"א הכללי. קורסים אלה משולבים בתוכניות
הלימודים של ההקבצים הבין-תחומיים.
פרטים אודות מבנה ההקבצים, ראו "חוברת ההקבצים הבינתחומיים
של הב"א הכללי".
תלמידים מחוגים אחרים רשאים להירשם לשיעורים,עם טופס הפניה
מחוג האם שלהם,ובכפוף לדרישות הקדם המפורטות בחוברת ההקבצים
הבינתחומיים.
שיעורי חובה לתלמידי הב"א הכללי (מסגרת 666)
תלמידים שהחלו ללמוד בתוכנית בשנה"ל תשס"ד חייבים להשתתף
באחד מהשיעורים המפורטים להלן (השיעורים פתוחים לרישום גם
לתלמידים מחוגים אחרים).
0662.2020.01יהדות עם ובלי אלוהים
פרופ' יוסף אגסיסמ' א'שיעורא'16-14גילמן326
0662.1290.01ישראל, ארה"ב ויהדות אמריקה במבט משווה
פרופ' אייל נווהסמ' א'שיעורג'20-18
0621.1082.01קדושים וקדושות, ניסים ונפלאות - מבט נוסף על סיפורי הקדושים
ד"ר אביעד קליינברגסמ' א'שיעורד'12-10גילמן144
0662.2019.01הגנום היהודי - התופעה היהודית בהיסטוריה
פרופ' יגאל עילם סמ' ב'שיעורב'18-16גילמן282
0662.1280.01דת וחברה בישראל - מגמות ותהליכים
מר נסים ליאון סמ' ב'שיעורג'18-16גילמן361
0662.1291.01ישראל, ארה"ב ויהדות אמריקה במבט משווה
פרופ' אייל נווהסמ' ב'שיעורג'20-18
שיעורי בחירה ותרגילים
מבנה ההקבצים החוגיים מופיע בהמשך.
מבנה ההקבצים הבין-תחומיים ופירוט הקורסים, מופיעים בחוברת
נפרדת,שניתן לקבל במזכירות התכנית.
סמסטר א'
0662.2032.01באראכה - מיסטיקה צופית בעידן המודרני
ד"ר אירית בקסמ' א'שיעורא'12-10גילמן304
0662.1104.01מיניות באירופה בימה"ב ובראשית העת החדשה: יהודים מול נוצרים
ד"ר רוני ויינשטיין סמ' א'שיעורא'14-12גילמן318
0662.1269.01הסייברספייס כמרחב חברתי: היבטים סוציולוגיים ואתנוגרפיים
מר משה אלחנתיסמ' א'שיעורא'18-16גילמן306
0662.1211.01מבוא למדעים קוגניטיביים
מר רונן סלמן צדקהסמ' א'שו"תא'14-12גילמן362
ה'14-12גילמן362
0662.2011.01מפגש תרבויות: התנגשות או הסתגלות - גישה אנתרופולוגית
פרופ' אלי דאבסמ' א'שיעורב'10-8גילמן278
0662.1453.01המילים ככישוף והכישוף שבמילים:גלגמש, אחיו וכל השאר - פנורמי
גב' שפרה שמואלביץ סמ' א'שיעורב'14-12גילמן282
0662.1013.01מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד
ד"ר יעל דרסמ' א'שיעורב'12-10גילמן282
ד'12-10גילמן282
0662.1105.01היסטוריה וזהות ישראלית
פרופ' אייל נווהסמ' א'שיעורג'12-10גילמן280
0662.2015.01תרבות ולאומיות בספרות ילדים ונוער בארצות המערב
גב' חנה לבנת סמ' א'שיעורב'16-14גילמןא318
0662.2016.01הספרות הישראלית בין "מסורת" ל"כפירה"
ד"ר ידידיה יצחקיסמ' א'שיעורב'14-12רקאנטי254
0662.1103.01הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות
ד"ר שלמה מנדלוביץ סמ' א'שיעורג'14-12ווב001
0662.2024.01חזון תעתועים בעין המצלמה - פוקוס מקומי
גב' רונה סלעסמ' א'שיעורה'12-10גילמן317
0662.1243.01האני, העצמי והסובייקט
ד"ר ניצה ירום סמ' א'שיעורג'18-16גילמן220
0662.1292.01יסודות הרטוריקה: שלושה נאומים הומניסטיים
ד"ר שי פרוגלסמ' א'שיעורד'12-10גילמן279
0662.2012.01לאקאן, היהדות ושאלת האב בפסיכואנליזה
מר יצחק בנימיניסמ' א'שיעורד'14-12גילמן280
0662.1251.01הפגיעה השלישית - דמות האדם בראי הפסיכואנליזה
מר יוסף טריאסט סמ' א'שיעורד'16-14ווב001
0662.1760.01פוליטיקה ישראלית במבט משווה
ד"ר בועז שפירא סמ' א'שיעורה'10-8גילמן279
0662.2026.01מעמד הגבר בסביבה פמיניסטית
ד"ר נחום טורצקיסמ' א'שיעורה'14-12גילמן220
0662.2105.01מבוא לסוציולוגיה של המגדר
ד"ר דיאנה לוצאטו סמ' א'שיעורה'16-14גילמן282
סמינריונים
0662.3053.01מה מספרים לילדים בגרמניה על הרייך השלישי והשואה ?
פרופ' זהר שביטסמ' א'ס'ב'12-10גילמןא319
0662.3057.01נשים ונערות יוצאות אתיופיה במעבר בין-תרבותי
ד"ר מלכה שבתאיסמ' א'ס'ב'16-14גילמן455
0662.3107.01בנייתה של תרבות ילדים חדשה בתקופת היישוב
ד"ר שושנה סיטון סמ' א'סמינרב'18-16גילמן260
0662.3059.01מפגש ועימות: תרבות ואסטרטגיות מאבק לזהות ולצדק חברתי
ד"ר איתן גינזברגסמ' א'ס'ה'18-16גילמןא361
סמסטר ב'
שיעורי בחירה ותרגילים
מבנה ההקבצים החוגיים מופיע בהמשך.
מבנה ההקבצים הבין-תחומיים ופירוט הקורסים,מופיעים בחוברת
נפרדת,שניתן לקבל במזכירות התכנית.
0662.2033.01ביולוגיה ומגדר
פרופ' ג'ני קיןסמ' ב'שיעורא'12-10גילמן280
0662.1262.01תהליכים בהבנת שפה
ד"ר אורנה פלג סמ' ב'שיעורא'16-14גילמן362
0662.1282.01אוכל, שתייה, גבר, אשה - הישראלים הראשונים כבני תרבות
ד"ר אורית רוזין סמ' ב'שיעורא'18-16גילמן305
0662.2013.01"ארץ-ישראליות" משווקת לגולה בראשית ספרות הילדים העברית
ד"ר בשמת אבן-זהרסמ' ב'שיעורא'20-18גילמן362
0662.2962.01עם הפנים מערבה: מודרניזם בספרות הילדים העברית
ד"ר יעל דרסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן306
תנאי קדם: מבוא לתרבות וחינוך הילד
0662.2106.01סיפורי התבגרות ארץ ישראליים: השתקפויות בספרות ובפסיכואנליזה
ד"ר דורית הופ סמ' ב'שיעורב'16-14גילמן278
0662.1246.01גרמניה - הסטוריה, חברה ותרבות במאות ה-19 וה-20
ד"ר דורון אברהםסמ' ב'שיעורב'20-18גילמן306
0662.1310.01שיטות מחקר במדעים קוגניטיביים
מר מיכאל בקמןסמ' ב'שו"תב'16-14גילמן279
ד'16-14גילמן278
0662.1268.01הרפובליקה הישראלית הראשונה: 1949-1977
ד"ר דוד טלסמ' ב'שיעורג'12-10גילמן326
0662.2025.01ילדים טובים, ילדים רעים: בין ספרות ילדים לחינוך
גב' רימה שיכמנטר סמ' ב'שיעורג'12-10גילמן362
קורס סגור לתלמידים שהשתתפו בקורס:"ילדים כאן ועכשיו.." בתשס
0662.2109.01על הגוף הפסיכואנליטי
ד"ר ניצה ירום סמ' ב'שיעורג'14-12גילמן282
0662.2029.01שפינוזה, רוזנצוייג, לוינאס: שלושה יהודים נוכח אירופה
מר אלי שיינפלד סמ' ב'שיעורג'16-14גילמן307
0662.2022.01אדם ללא אלוהים
ד"ר שי פרוגלסמ' ב'שיעורד'12-10גילמן282
0662.2034.01קתולים ויהודים בעולם מודרני: אתגרים דומים, תשובות שונות
ד"ר אביתר מרינברגסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן317
0662.2114.01ההיסטריוניות: היסטוריה, היסטריה ומגדר במאה ה-19
גב' תמר רזי סמ' ב'שיעורד'16-14גילמן304
0662.2027.01סטודיו משלהן: אמניות ישראליות, הקאנון האחר
גב' טל דקלסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן220
0662.1267.01חברה ומשטר בישראל
ד"ר בועז שפירא סמ' ב'שיעורה'10-8גילמן307
0662.2030.01תיאוריות פסיכולוגיות בהתפתחות האשה
גב' אפרת זיו סמ' ב'שיעורה'14-12גילמן281
0662.1018.01המשחק ותרבות הילד
ד"ר שושנה סיטון סמ' ב'שיעורה'16-14גילמן305
סמינריונים
0662.3058.01מדע, ספרות ותרבות - עיצובם של בעלי-חיים בספרי ילדים ונוער
ד"ר טל קוגמן סמ' ב'סמינרב'12-10גילמן320
0662.3052.01הלא מודע בין מדע לאמונה: פרויד וממשיכיו
ד"ר ערן רולניק סמ' ב'סמינרד'20-16גילמן277
0662.3234.01"עשני גיבור חיל": הסיפור המיליטריסטי לילדים
ד"ר יעל דרסמ' ב'סמינרה'18-16גילמןא317
0662.3060.01טקסטורה של זיכרון: ייצוגי הזיכרון הפרטי והקולקטיבי של השואה
ד"ר איריס מילנרסמ' ב'סמינרא'12-10גילמןא317
ד'12-10גילמן262
חוברת ההקבצים הבין-תחומיים
קורס סגור לתלמידים שהשתתפו בקורס:"ילדים כאן ועכשיו...בתשסג
מבנה ההקבצים החוגיים מופיע בהמשך.
מבנה ההקבצים הבין-תחומיים ופרוט הקורסים, מופיעים בחוברת
נפרדת, שתתפרסם באינטרנט החל מאמצע ספטמבר.