בחינות החוג לספרות עברית בשנת הלימודים תשס"ד

מעודכן ליום שלישי 20 באפריל 2004

סמסטר א'

סמסטר ב'


סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
ממרכזים למרכז; הספרות העברית בראשית המאהפרופ' נורית גוברין02/02/20049:0005/03/20049:00
מיסטיקה יהודית והסיפור הקבליפרופ' מיכל אורון02/02/200412:3005/03/20049:00
מבוא לסיפורתפרופ' חנה נוה04/02/200412:3012/03/20049:00
יסודות הסיפורתמורים שונים06/02/20049:0010/03/200418:00
מבוא לשירה העברית בימי הביניים פרופ' טובה רוזן09/02/200412:3017/03/200418:00
בין מזרח למערב; הסיפור העברי בימי הביניים פרופ' טובה רוזן10/02/200412:3017/03/200418:00
מדוע זולגות הדמעות: תמורות בשירת הילדים גב' עינת ברעם-אשל11/02/200412:3002/04/20049:00
על החיים ועל המוות - קריאה בשירי חול עברייםד"ר עידית עינת-נוב12/02/20049:0019/03/20049:00
אמנות הסונטה: מטשרניחובסקי עד אהרון שבתאיפרופ' בועז ערפלי13/02/20049:0026/03/20049:00
החיים על קו הקץ על-פי אלתרמן: קריאה ב"שמחת עניים"פרופ' עוזי שביט17/02/20049:0031/03/200418:00
כתר מלכות השירה: הגות וחוויה ביצירת אבן-גבירולד"ר צבי מלאכי 18/02/200416:0024/03/200418:00
ממורשתה של חסידות אשכנזד"ר עמוס גולדרייך 19/02/200412:3031/03/200418:00
חסידות והשכלה: תולדותיה של התנגשות תרבותיתד"ר עמוס גולדרייך 19/02/200416:0031/03/200418:00
נסיכי השיר וגונבי החרוזים - על שירת החול העבריתד"ר צבי מלאכי 20/02/20049:0024/03/200418:00
מודרניסטים בעל כורחם: ביאליק ובני דורוד"ר יוחאי אופנהיימר 22/02/200412:3014/04/200418:00
אדם בתוך סיפור חייו - סיפורי חיים ומובניו גב' לימור וייסמן22/02/200416:0026/03/20049:00
מזרחיים ומזרחיות בסיפורת העבריתד"ר יוחאי אופנהיימר 24/02/200412:3014/04/200418:00
העיר הגדולה ; מרחב, זהות, טקסטד"ר עודד יעקב מנדה-לוי25/02/200412:3016/04/20049:00
זכרון השואה בשירה הישראליתפרופ' דן לאור26/02/20049:0007/05/20049:00

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
שדים רוחות ודיבוקים : מיסטיקה ספרות וקולנועפרופ' מיכל אורון14/06/200412:3018/07/20049:00
סיפור "גן עדן" וגילגוליו מן המיסטיקה לספרותפרופ' מיכל אורון14/06/200416:0018/07/20049:00
ממרכזים למרכז; הספרות העברית בראשית המאהפרופ' נורית גוברין15/06/20049:0019/07/20049:00
מבוא לאגדה ולסיפור העממיפרופ' עלי יסיף15/06/200412:3019/07/200412:30
מבוא לשירהד"ר יוחאי אופנהיימר 16/06/200412:3020/07/200412:30
האישי והלאומי בשירת הקודש העברית בספרדד"ר טובה בארי 17/06/200412:3021/07/200412:30
יסודות השירהד"ר עפרה יגלין , ד"ר עודד יעקב מנדה-לוי18/06/20049:0022/07/200412:30
מושגי יסוד בביקורת הספרותפרופ' חנה נוה20/06/200412:3025/07/200412:30
התוודעות למשורר נתן זךפרופ' בועז ערפלי21/06/200412:3023/07/20049:00
מסורת וחידוש בשירי ישראל נג'ארהד"ר טובה בארי 22/06/200412:3028/07/200412:30
פרוזודיה גב' עינת ברעם -אשל22/06/200416:0028/07/20049:00
חירות האדם בשירת יל"ג, ביאליק וטשרניחובסקיפרופ' עוזי שביט24/06/200412:3029/07/200412:30
מועדים מיוחדיםמורים שונים24/06/200412:30חסרחסר
"מכשפות ומכושפות" בספרות העממיתד"ר נילי אריה-ספיר 25/06/20049:0030/07/20049:00
שירת ימי הביניים העברית מאזינה לקורא הפוסט-מודרניסטיד"ר חביבה ישי 25/06/20049:0030/07/20049:00
מקלאסיציזם ונאורות למודרניזם ופוסט-מודרניזםפרופ' עוזי שביט27/06/200416:0001/08/200412:30
חוויה דתית: יסודות רעיוניים ועיצובם השיריד"ר עידית עינת-נוב28/06/20049:0001/08/20049:00
טראומה, תיקון, זהות: ילדים בספרותד"ר איריס מילנר 29/06/20049:0002/08/200412:30
בין ק' צטניק לפרימו לוי "יקום מחנות הריכוז" בסיפורתד"ר איריס מילנר 30/06/200412:3002/08/200412:30
מי עמד במבחן הזמן? מבט על הקלאסיקה העבריתד"ר יעל דר04/07/20049:0004/08/200412:30
"אל השער האפל, הגדול": עיון ביצירתו של דוד פוגלד"ר עודד יעקב מנדה-לוי05/07/200416:0003/08/200412:30
סופר אורח-מאיר ויזלטיר גב' טל ולד06/07/200416:0005/08/200416:00
יונתן רטוש והולדת הרעיון ה"כנעני"פרופ' דן לאור07/07/20049:0008/08/20049:00