קורסי לימודים פקולטטיים בשנת הלימודים תשס"ד

מעודכן ליום שני 19 באפריל 2004

סדנאות יסוד למדעי הרוח

קורסים פנורמיים

סדנאות יסוד למדעי הרוח
חובה לתלמידים שהתחילו לימודיהם לפני תשס"ד
0610.7777.01סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' דלית רנרטסמ' א'תרגילא'12-10גילמן317
0610.7777.03סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' תמר פיטרברגסמ' א'תרגילב'12-10גילמן278
0610.7777.04סדנת יסוד למדעי הרוח
מר דניאל הרשנזוןסמ' א'תרגילב'14-12דן-דוד302
0610.7777.05סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' אריאנה גוטמןסמ' א'תרגילג'16-14גילמן307
0610.7777.06סדנת יסוד למדעי הרוח
מר נתנאל ברקסמ' א'תרגילג'18-16גילמן307
0610.7777.07סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' איריס מאירסמ' א'תרגילד'12-10רוזנברג106
קורסים פנורמיים
(מסגרת 777)
החוג לאנגלית
0626.2680.01חלומות אמריקניים
ד"ר מלאת שמירסמ' ב'שו"תד'12-10ווב001
החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
0671.1001.01הארכיאולוגיה מהי?
פרופ' יובל גורןסמ' א'שיעורד'16-14גילמן144
0671.1043.01מבוא לתולדות המזרח התיכון הקדום: הסטורה ותולדות הכתב
ד"ר יורם כהןסמ' א'שיעורא'14-12גילמן282
0671.1045.01מצריים הפרעונית בתק' יציאת מצריים (מבוא לתרבות מצריים)
ד"ר רפאל ונטורהסמ' א'שיעורב'10-8גילמן281
0671.1047.01מהלבירינט למלחמת טרויה: מבוא לתרבות אגאית בתקופת הברונזה
ד"ר אסף יסעור-לנדאוסמ' א'שיעורג'16-14גילמן281
החוג לבלשנות
0627.1010.01מבוא לבלשנות
ד"ר טל סילוניסמ' א'שיעורה'16-14ווב001
החוג לגיאוגרפיה ולסביבת האדם
0691.3310.01גבולות ישראל
פרופ' גדעון ביגרסמ' א'שו"תד'12-10יד אבנר 301
0691.3622.01גיאוגרפיה של המזרח התיכון
ד"ר אמנון קרטיןסמ' א'שו"תא'16-14יד אבנר 120
החוג להיסטוריה
0621.1627.01המהפכה הצרפתית
פרופ' אלי בר נביאסמ' א'שיעורד'14-12גילמן144
0621.1082.01קדושים וקדושות, ניסים ונפלאות - מבט נוסף על סיפורי הקדושים
ד"ר אביעד קליינברגסמ' א'שיעורד'12-10גילמן144
0621.1197.01מיתוס דת וחברה ביוון הקדומה
פרופ' עירד מלכיןסמ' ב'שיעורד'18-16גילמן223
0621.1542.01תולדות הנצרות 1350-2004
פרופ' דוד כץסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן144
החוג להיסטוריה של עם ישראל
0677.1063.01משפחה וחברה ביישוב היהודי בארץ ישראל וסביבתה לאחר גירוש ספר
ד"ר רות למדןסמ' א'שיעורא'14-12גילמן279
0677.1065.01בניית החברה הישראלית - גלי העלייה, 1948-1954
ד"ר ירון צורסמ' א'שיעורג'18-16גילמן279
0677.2002.01ראשיתו של עם ישראל בין מיתוס למציאות הסטורית-מנוודות למלוכ
ד"ר עודד לפשיץסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן281
התכנית ללימודי נשים ומיגדר
0608.1115.01בין המינים : מבוא לתיאוריות פמיניסטיות עכשוויות
ד"ר אורלי לוביןסמ' א'שיעורג'18-16גילמן223
0608.1110.01מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים
ד"ר ליאת פרידמן סמ' ב'שיעורא'16-14גילמן223
החוג ללימודים קלאסים
0672.1125.01ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופה ההלניסטית והרומית
פרופ' ישראל רולסמ' א'שיעורא'18-16גילמן223
0672.1109.01מבוא למיתולוגיה יוונית
פרופ' מרגלית פינקלברגסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן223
החוג ללשון העברית וללשונות השמיות
0614.1108.01הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר חיים כהןסמ' א'שיעורא'18-16גילמן326
0624.4331.01לשונות וכתבים במרחב השמי
ד"ר ברוך פודולסקיסמ' א'שיעורה'16-14רוזנברג107
החוג ללימודי מזרח אסיה
0687.2096.01"הבודהיזם המשוגע" הזן בודהיזם הסיני והיפני
פרופ' יעקב רזסמ' ב'שיעורד'12-10גילמן144
החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה
0638.1104.01מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר מאיר ליטבקסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן223
0638.2277.01מנהיגים ומנהיגות בעולם הערבי
פרופ' אייל זיסרסמ' א'שו"תא'16-14גילמן223
החוג למקרא
0612.3007.01פרשנות פמיניסטית למקרא
פרופ' אד גרינשטייןסמ' א'שיעורד'14-12גילמן221
0612.3008.01אמונת הייחוד והשלכותיה על ספרות המקרא
פרופ' יאירה אמיתסמ' ב'שיעורא'16-14רוזנברג002
החוג לספרות עברית
0615.1166.01התצלום כטקסט בספרות
ד"ר לילי רתוקסמ' א'שיעורב'18-16גילמן281
0615.1164.01שדים רוחות ודיבוקים: מיסטיקה ספרות וקולנוע
פרופ' מיכל אורוןסמ' ב'שיעורב'16-14רוזנברג002
0615.2363.01טראומה, תיקון, זהות: ילדים בספרות
ד"ר איריס מילנרסמ' ב'שו"תג'16-14גילמן326
החוג לפילוסופיה
0618.1059.01מבוא לאסתטיקה
ד"ר חגי כנעןסמ' א'שיעורה'18-16גילמן144
0618.1018.01מבוא לתורת המוסר
ד"ר מירי רוזמריןסמ' א'שיעורג'16-14גילמן144
0618.1019.02מבוא לפילוסופיה פוליטית
ד"ר עובדיה עזראסמ' ב'שיעורב'18-16גילמן144
0618.2919.01בטחון חברתי וזכויות חברתיות
פרופ' יעל תמירסמ' ב'שיעורה'12-10גילמן282
החוג לפילוסופיה יהודית
0616.1349.01מבוא לתורת הסוד היהודית
ד"ר רונית מרוזסמ' א'שיעורד'14-12ווב001
0616.1354.01תורתה של החסידות - חלק א'
ד"ר יורם יעקובסוןסמ' א'שיעורה'14-12גילמן282
החוג לצרפתית
0668.1250.01תרבות צרפת מימי הביניים ועד המהפכה הצרפתית**
ד"ר מישל קאהןסמ' א'שיעורב'16-14ווב001
0668.1252.01תרבות צרפת מהמהפכה הצרפתית ועד ימינו**
ד"ר דניס שרביטסמ' ב'שיעורג'16-14ווב001
החוג לשפה וספרות ערבית
0623.2309.01פנורמי- אלף לילה ולילה
פרופ' יוסף סדןסמ' ב'שו"תא'18-16ווב103
החוג לתורת הספרות הכללית
0628.2519.01ספרות היום
ד"ר סמדר שיפמןסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן282
0628.2658.01כתוב בעתון: תקשורת ואידיאולוגיה
פרופ' טניה רינהרטסמ' ב'שיעורד'18-16גילמן144
תוכנית הלימודים הכלליים והבין-תחומיים
0662.1453.01המילים ככישוף והכישוף שבמילים:גלגמש, אחיו וכל השאר - פנורמי
גב' שפרה שמואלביץ סמ' א'שיעורב'14-12גילמן282
0662.2019.01הגנום היהודי - התופעה היהודית בהיסטוריה
פרופ' יגאל עילם סמ' ב'שיעורב'18-16גילמן282
0662.2022.01אדם ללא אלוהים
ד"ר שי פרוגלסמ' ב'שיעורד'12-10גילמן282
החוג לתלמוד
0682.1175.01מעמד האישה, נישואין והמשפחה בהלכה ובאגדה - פנורמי
פרופ' מרדכי פרידמןסמ' א'שיעורא'12-10רוזנברג001
0682.1093.01יהדות ויוונות-השפעות הלניסטיות בעולמם של חכמים - פנורמי
ד"ר ורד נועםסמ' ב'שיעורא'10-8רוזנברג106