קורסי החוג לצרפתית בשנת הלימודים תשס"ד

מעודכן ליום שני 19 באפריל 2004

שנה א'(מסגרת 168)

סמ' א'

לרמה א'+ב'

רמה ג' בצרפתית (120)

סמ' ב' (מסגרת 168)

לרמה א'+ב'

רמה ג' בצרפתית (120)

שיעורי לשון (מסגרת 568)

סמ' א'

רמה א' (ללא ידע בצרפתית)

רמה ב'

סמ' ב'

רמה א' (ללא ידע בצרפתית)

רמה ב'

רמה א'+ב' (568)

רמה ג' מתקדמים (555)

סמ' ב'

שיעורים נוספים שלא יכללו במנין השעות

חובה שנה ב' לתלמידים שהחלו לימודיהם בתשס"ג

שיעורי ספרות (מסגרת 123)

פרקים מן הספרות הצרפתית

מסגרת 123 שיעורי בחירה

סמ' א'

סמ' ב'

שיעורים מתקדמים בבלשנות

מסגרת 124

שיעורי תרגום

שיעורי שפה (מסגרת 124)

חובה שנה ב' לתלמידים שהחלו לימודיהם בתשס"ג

שיעורי שפה (מסגרת 126)

חובה שנה ב' לתלמידים שהחלו לימודיהם בתשס"ג

סמינריונים (מסגרת 127)

בלשנות סמ' ב'

ספרות (מסגרת 127)

סמ' א'

סמ' ב'

שנים ב' ו-ג' שיעורים מתקדמים בתרבות צרפת

מסגרת 224

סמ' א' בעברית בלבד

על בסיס טקסטים במקור הצרפתי

סמ' ב' בעברית בלבד

על בסיס טקסטים במקור הצרפתי

מושגי יסוד בתרבות צרפת

חובה בשנה ב'(מסגרת 222)

שיעורי לשון קריאה מודרכת

מסגרת 225

סמ' א'

סמ ב'

שיעורי לשון (מסגרת 229)

חובה שנה ב'

סמ' א'

סמ' ב'

שיעורים נוספים שלא יכללו במניין השעות

שנים ב' ו-ג'

סמינריונים

מסגרת 227

סמ' א'

על בסיס טקסטים במקור הצרפתי

בעברית בלבד

סמ ב'

על בסיס טקסטים במקור הצרפתי

תואר שני

מגמה לספרות צרפתית

מסגרת 620

סמ' א'

סמ' ב'

המגמה לבלשנות צרפתית

סמ א'

סמ' ב'

שיעורי תרגום לכל המגמות

מסגרת 624

סמ' א'

סדנאות בתרגום ספרות צרפתית

סמ' ב'

שנה א'(מסגרת 168)
סמ' א'
0668.1250.01תרבות צרפת מימי הביניים ועד המהפכה הצרפתית**
ד"ר מישל קאהןסמ' א'שיעורב'16-14ווב001
(בעברית על בסיס טקסטים מתורגמים)
לרמה א'+ב'
0668.1251.01תרגיל לשיעור הנ"ל (בעברית על בסיס טקסטים מתורגמים)
גב' ענת פלדמןסמ' א'תרגילב'14-12רוזנברג206
0668.1251.02תרגיל לשיעור הנ"ל (בעברית על בסיס טקסטים מתורגמים)
מר אורקיבי איתןסמ' א'תרגילה'16-14ווב102
רמה ג' בצרפתית (120)
0625.1251.01תרגיל בצרפתית לשיעור הנ"ל
ד"ר מישל קאהןסמ' א'תרגילב'18-16רוזנברג209
סמ' ב' (מסגרת 168)
0668.1252.01תרבות צרפת מהמהפכה הצרפתית ועד ימינו**
ד"ר דניס שרביטסמ' ב'שיעורג'16-14ווב001
(בעברית על בסיס טקסטים מתורגמים)
לרמה א'+ב'
0668.1254.01תרגיל לשיעור הנ"ל (בעברית על בסיס טקסטים מתורגמים)
גב' ענת פלדמןסמ' ב'תרגילב'12-10ווב103
0668.1254.02תרגיל לשיעור הנ"ל (בעברית על בסיס טקסטים מתורגמים)
גב' גלית חדאדסמ' ב'תרגילד'18-16ווב103
רמה ג' בצרפתית (120)
0625.1254.01תרגיל בצרפתית לשיעור הנ"ל
ד"ר דניס שרביטסמ' ב'תרגילג'14-12רוזנברג106
שיעורי לשון (מסגרת 568)
סמ' א'
רמה א' (ללא ידע בצרפתית)
0668.1511.01אימון בקריאה ודקדוק א'
מר איב והלסמ' א'תרגילד'18-16ווב102
א'18-14ווב102
0668.1511.02אימון בקריאה ודקדוק א'
ד"ר סוזן שטינברגסמ' א'תרגילא'18-14ווב301
ד'18-16רוזנברג211
רמה ב'
0668.1512.01אימון בקריאה ודקדוק א'
גב' סוניה מנדלסוןסמ' א'תרגילג'14-10גילמןא318
ה'12-10ווב103
סמ' ב'
רמה א' (ללא ידע בצרפתית)
0668.1513.01אימון בקריאה ודקדוק ב'
גב' סוניה מנדלסוןסמ' ב'תרגילה'14-10ווב102
ב'16-14ווב102
רמה ב'
0668.1545.01אימון בקריאה ודקדוק ב'
ד"ר סוזן שטינברגסמ' ב'תרגילה'14-12ווב101
ג'14-12ווב101
רמה א'+ב' (568)
0668.1350.01צרפת במאה ה-20: לשון, מוסדות ותרבות**
ד"ר סוזן שטינברגסמ' ב'שו"תה'16-14ווב102
ב'18-16ווב301
(בעברית על בסיס טקסטים במקור הצרפתי)
רמה ג' מתקדמים (555)
0625.1114.01דקדוק שימושי
גב' סוניה מנדלסוןסמ' א'שו"תה'14-12ווב102
0625.1645.01הבעה בכתב
ד"ר סוזן שטינברגסמ' א'תרגילג'16-14ווב103
0625.1105.01הבעה בע"פ א'
גב' רות בן שמעוןסמ' א'תרגילב'14-12גילמן262
סמ' ב'
0625.1115.01דקדוק שימושי
ד"ר סלביה אדלר (פרחי)סמ' ב'שו"תא'12-10רוזנברג205
0625.1641.01הבעה בכתב
ד"ר סוזן שטינברגסמ' ב'תרגילב'16-14רוזנברג106
0625.1213.01הבעה בעל-פה ב'
גב' סוניה מנדלסוןסמ' ב'תרגילד'16-14ווב102
שיעורים נוספים שלא יכללו במנין השעות
0625.0000.01צרפתית מדוברת רמה ג' שנה א'
מר פרדריק דורנדסמ' א'תרגילה'18-16ווב301
0625.0000.02צרפתית מדוברת רמה א'+ב' שנה א'
מר פרדריק דורנדסמ' ב'תרגילה'18-16ווב102
0625.0000.03צרפתית מדוברת רמה ג' שנה א'
מר פרדריק דורנדסמ' ב'תרגילב'20-18ווב102
חובה שנה ב' לתלמידים שהחלו לימודיהם בתשס"ג
שיעורי ספרות (מסגרת 123)
0625.2400.01מבוא לספרות הצרפתית מימי הביניים ועד המהפכה
ד"ר נדין קופרטי-צורסמ' א'שיעורג'14-12רוזנברג106
0625.2401.01תרגיל לשיעור מבוא מימי הביניים ועד המהפכה
ד"ר נדין קופרטי-צורסמ' א'תרגילה'12-10ווב102
0625.2421.01שיטות ניתוח טקסט
ד"ר מישל קאהןסמ' א'שיעורה'16-14ווב105
פרקים מן הספרות הצרפתית
מסגרת 123 שיעורי בחירה
סמ' א'
0625.3020.01חיפוש נתיבים חדשים לספרות ביצירתו של אנדרה ז'יד
פרופ' אלישבע רוזןסמ' א'שו"תד'18-16ווב101
0625.3021.01הסימבוליזם בצרפת
ד"ר מוניק יוטרןסמ' א'שו"תב'14-12ווב101
0668.3004.01ז'אן פול סארטר בזירת הספרות
פרופ' אלישבע רוזןסמ' א'שו"תג'14-12ווב102
בעברית באישור היועץ בלבד
סמ' ב'
0625.3022.01דמות הנוסע בשירה הצרפתית
ד"ר מוניק יוטרןסמ' ב'שו"תב'14-12ווב101
0625.3023.01התיאטרון הצרפתי במאה ה-17
ד"ר נדין קופרטי-צורסמ' ב'שו"תה'12-10ווב103
0625.3024.01הרומן הליברטיני במאה ה-18
ד"ר מישל קאהןסמ' ב'שו"תב'18-16ווב102
שיעורים מתקדמים בבלשנות
מסגרת 124
0625.3106.01מבוא לסמנטיקה
פרופ' חוה שילדקרוטסמ' א'שו"תב'12-10ווב102
0625.3307.01תולדות הלשון הצרפתית
פרופ' חוה שילדקרוטסמ' ב'שו"תב'12-10ווב102
0625.3840.01ניתוח מעמת עברי צרפתי
פרופ' יהודה קופפרמןסמ' ב'שו"תד'10-8ווב102
שיעורי תרגום
0625.3025.01תרגום מחזות
ד"ר ניצה בן אריסמ' א'סד'ד'12-10ווב301
שיעורי שפה (מסגרת 124)
חובה שנה ב' לתלמידים שהחלו לימודיהם בתשס"ג
0625.2580.01מבנה השפה א'
גב' רות בן שמעוןסמ' א'שו"תג'12-10רוזנברג102
0625.2581.01מבנה השפה ב'
פרופ' יהודה קופפרמןסמ' ב'שו"תד'12-10ווב102
שיעורי שפה (מסגרת 126)
חובה שנה ב' לתלמידים שהחלו לימודיהם בתשס"ג
0625.2202.01הבעה בכתב א'
מר איב והלסמ' א'תרגילב'18-16ווב101
0625.2001.01הבעה בעל-פה ג'
ד"ר סוזן שטינברגסמ' א'תרגילד'16-14ווב103
0625.2204.01הבעה בכתב ב'
גב' נעמי רוביןסמ' ב'תרגילג'18-16ווב105
0625.2205.01הדרכה בכתיבת עבודות
ד"ר מוניק יוטרןסמ' ב'תרגילה'14-12ווב105
סמינריונים (מסגרת 127)
בלשנות סמ' ב'
0625.3026.01בלשנות קוגניטיבית
פרופ' חוה שילדקרוטסמ' ב'סמינרד'18-16ווב102
ספרות (מסגרת 127)
סמ' א'
0625.3027.01המהפכה הצרפתית בראי הספרות והאמנויות
ד"ר דניס שרביטסמ' א'סמינרה'14-12ווב105
0625.3028.01שירה וגן העדן האבוד
ד"ר מוניק יוטרןסמ' א'סמינרד'14-12ווב105
סמ' ב'
0625.3029.01סיפורי ילדות
פרופ' אלישבע רוזןסמ' ב'סמינרד'14-12ווב301
0625.3030.01שירת הרנסנס
ד"ר נדין קופרטי-צורסמ' ב'סמינרג'14-12ווב301
0625.3031.01מיתוסים ואגדות בספרות נשים
ד"ר דינה חרוביסמ' ב'סמינרה'16-14רוזנברג107
שנים ב' ו-ג' שיעורים מתקדמים בתרבות צרפת
מסגרת 224
סמ' א' בעברית בלבד
0668.3001.01אנטונין ארטו והתיאטרון הצרפתי בן זמננו
ד"ר נורית יעריסמ' א'שו"תא'14-12ווב103
0668.3002.01הזהות הלאומית הצרפתית בת זמננו
ד"ר דניס שרביטסמ' א'שו"תה'12-10רוזנברג002
0668.3003.01צרפת-גרמניה: יחסים דיפלומטיים בין מלחמות
גב' סיון כהן ויזנפלדסמ' א'שו"תד'16-14ווב102
0668.3005.01סירנו דה ברז'רק וחידוש המסורת התיאטרלית הצרפתית
פרופ' ארמנד מנדלסוןסמ' א'שו"תג'12-10ווב104
0668.3006.01תולדות הרנסנס ביצירתו של ראבלה
ד"ר נדין קופרטי-צורסמ' א'שו"תה'14-12רוזנברג106
0668.3009.01כלכלת צרפת תחת האיחוד האירופי
גב' קרין גירוןסמ' א'שו"תב'20-18ווב102
0668.3015.01ביה"ס בצרפת ברפובליקה השלישית
גב' ענת פלדמןסמ' א'שו"תב'12-10גילמן304
על בסיס טקסטים במקור הצרפתי
0668.3004.01ז'אן פול סארטר בזירת הספרות
פרופ' אלישבע רוזןסמ' א'שו"תג'14-12ווב102
0668.3011.01המודרניות של בודלר
ד"ר מוניק יוטרןסמ' א'שו"תד'12-10ווב102
סמ' ב' בעברית בלבד
0668.3012.01חלום, טרוף ומין: הסוריאליזם בספרות
פרופ' רות א עמוסיסמ' ב'שיעורב'16-14ווב001
0821.6505.01חלום, טרוף ומין - סוריאליזם באמנות
ד"ר מרקוס רותסמ' ב'שיעורב'18-16ווב001
0668.3013.01יסודות הניתוח הרטורי : פוליטיקה, תקשורת וספרות
ד"ר גליה ינושבסקיסמ' ב'שו"תא'20-16גילמןא318
0668.3014.01מונטיין ודקארט: עידן הספק
ד"ר נדין קופרטי-צורסמ' ב'שו"תה'14-12רוזנברג106
0668.3016.01אמנים במונפארנס
גב' קולט רחל ליינמןסמ' ב'שו"תא'12-10גילמן277
0668.3017.01ייצוגי שואה בספרות ובקולנוע בצרפת
ד"ר דפנה שניצרסמ' ב'שו"תג'16-14ווב102
0668.3007.01פמיניזם צרפתי עכשוי
ד"ר דינה חרוביסמ' ב'שו"תד'16-14ווב103
0668.3019.01קולות נגד מלחמה במחצית הראשונה של המאה העשרים
גב' גלית חדאדסמ' ב'שו"תג'20-18ווב103
על בסיס טקסטים במקור הצרפתי
0668.3018.01דמות הצייר בספרות הצרפתית המודרנית
ד"ר מוניק יוטרןסמ' ב'שו"תה'12-10רוזנברג205
0668.2094.01התפתחותו של מוסד - תולדות הלשון הצרפתית
פרופ' חוה שילדקרוטסמ' ב'שו"תד'14-12ווב103
0668.3020.01האקזיסטנציאליזם בתיאטרון הצרפתי
ד"ר מוניק יוטרןסמ' ב'שו"תב'12-10גילמןא361
מושגי יסוד בתרבות צרפת
חובה בשנה ב'(מסגרת 222)
0668.2150.01מושגי יסוד בתרבות צרפת
ד"ר מישל קאהןסמ' א'תרגילה'18-16ווב102
שיעורי לשון קריאה מודרכת
מסגרת 225
סמ' א'
0668.2101.01המשחק בספרות, בטלויזיה ובקולנוע (חובה לשנה ב' בלבד)
ד"ר סוזן שטינברגסמ' א'ק"מג'14-12
0668.2104.01הזמר הצרפתי כראי לחברה הצרפתית
מר אביב אמיתסמ' א'ק"מא'12-10גילמןא361
0668.2107.01סיפורי מלחמה בצרפת (1890-1870)
גב' סיון כהן ויזנפלדסמ' א'ק"מד'18-16רוזנברג103
סמ ב'
0668.2105.01המיתוס של נפוליאון
ד"ר סוזן שטינברגסמ' ב'ק"מג'16-14ווב105
0668.2106.01"ליברסיון" "פיגארו" "לה מונד": ניתוח עיתונות השוואתי
גב' רות בן שמעוןסמ' ב'ק"מד'12-10ווב301
שיעורי לשון (מסגרת 229)
חובה שנה ב'
סמ' א'
0668.1546.01אימון ב בקריאה ודקדוק ג'
ד"ר סוזן שטינברגסמ' א'תרגילב'16-14ווב102
0668.2701.01הבנת הנשמע והבעה בע"פ
גב' נעמי רוביןסמ' א'תרגילב'10-8ווב102
ג'18-16ווב101
0668.2750.01הבנת טקסטים באמצעות תרגום (מומלץ בשנה ב')
פרופ' חוה שילדקרוטסמ' א'תרגילד'14-12ווב102
סמ' ב'
0668.1547.01אימון ב בקריאה ודקדוק ד'
ד"ר סלביה אדלר (פרחי)סמ' ב'תרגילא'14-12ווב102
שיעורים נוספים שלא יכללו במניין השעות
שנים ב' ו-ג'
0668.0000.01צרפתית מדוברת
מר פרדריק דורנדסמ' א'תרגילה'20-18ווב105
סמ' ב'ה'20-18ווב101
סמינריונים
מסגרת 227
סמ' א'
על בסיס טקסטים במקור הצרפתי
0668.3310.01המסע "במקום" בספרות מז'ול וורן ועד ה"היפרטקסט"
פרופ' ארמנד מנדלסוןסמ' א'סמינרב'16-12ווב301
בעברית בלבד
0668.3311.01מעורבות פוליטית של האינטלקטואלים הצרפתים
ד"ר דניס שרביטסמ' א'סמינרא'18-14ווב101
סמ ב'
על בסיס טקסטים במקור הצרפתי
0668.3312.01ספרות וחברה: רומן הנאורות
ד"ר מישל קאהןסמ' ב'סמינרה'18-14ווב301
0668.3313.01עולם הילדות בתרבות ובספרות הצרפתית המודרנית
פרופ' אלישבע רוזןסמ' ב'סמינרג'14-12ווב501
ד'18-16ווב301
תואר שני
מגמה לספרות צרפתית
מסגרת 620
סמ' א'
0625.4190.01מגמות חדשות במחקר האוטוביוגרפיה (קורס תאורטי חובה)
פרופ' אלישבע רוזןסמ' א'סמינרג'16-14
0625.4200.01פלובר: מדמיון לוירטואליות
פרופ' ארמנד מנדלסוןסמ' א'סמינרג'14-12ווב501
0625.4201.01בין שירה לפילוסופיה : חווית הטראגי
ד"ר מוניק יוטרןסמ' א'סמינרב'12-10ווב301
0625.4203.01ייצוגי הים התיכון בספרות הצרפתית בעידן המודרני
פרופ' בורל דומיניקסמ' א'סמינרג'20-18ווב301
סמ' ב'
0625.4205.01יצירתו של ז'ורז' פרק
ד"ר דפנה שניצרסמ' ב'סמינרג'14-12
0625.4207.01שיח שלום ומלחמה: צרפת 1939-1914
פרופ' רות א עמוסיסמ' ב'סמינרג'16-14ווב103
0625.4211.01סיפורים חריגים ברומן מן המאה ה-18
ד"ר מישל קאהןסמ' ב'סמינרב'16-14ווב301
0625.4212.01ספרות מסעות
ד"ר נדין קופרטי-צורסמ' ב'סמינרג'12-10ווב301
המגמה לבלשנות צרפתית
סמ א'
0625.4213.01גרמטיקליזציה של כמתים
פרופ' חוה שילדקרוטסמ' א'סמינרב'14-12ווב102
סמ' ב'
0625.4214.01המשפט והיפוכיו
פרופ' יהודה קופפרמןסמ' ב'סמינרב'12-10ווב301
0625.4216.01מערכת הפועל - גרמטיקליזציה ושינויים סמנטיים
פרופ' חוה שילדקרוטסמ' ב'סמינרב'14-12ווב102
062599990פורום מורי ותלמידי תואר שני ושלישי (שנתי השתתפות חובה)
שנתי ג'18-16ווב103
שיעורי תרגום לכל המגמות
מסגרת 624
סמ' א'
0625.4881.01סדנה בתרגום ספרותי מצרפתית
ד"ר ניצה בן אריסמ' א'סד'ב'18-16ווב301
0625.4879.01סוביקטיביות בשפה ובתרגום
ד"ר טל גולדפיין גבעסמ' א'סד'ד'16-14ווב301
0625.4880.01סדנת תרגום לשיעור הנ"ל
גב' ארזה אפלרויטסמ' א'תרגילד'18-16ווב301
0628.2418.01מבוא לתורת התרגום
ד"ר ניצה בן אריסמ' א'שיעורב'16-14גילמן281
סדנאות בתרגום ספרות צרפתית
סמ' ב'
0625.4292.01סמינריון מחקר בתרגום
פרופ' חוה שילדקרוטסמ' ב'סד'ד'20-18ווב301
0625.4882.01סדנה בתרגום יצירות ספרותיות
גב' אירית עקרביסמ' ב'סד'ד'18-16גילמן323