קורסי החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום בשנת הלימודים תשס"ד

מעודכן ליום שני 19 באפריל 2004

חובה שנה א' - 120

פרוסמינרים נושאיים - 120

חובה ב',ג', א"י - 121

סמינרים א"י - 122

חובה ב',ג',תרבויות - 121

סמינרים תרבויות-122

שפות עתיקות - 130

שעורי בחירה - 124שעורי מ.א. - 620

חובה שנה א' - 120
0671.1001.01הארכיאולוגיה מהי?
פרופ' יובל גורןסמ' א'שיעורד'16-14גילמן144
0671.1001.02הארכיאולוגיה מהי?
ד"ר רפאל גרינברגסמ' ב'שיעורד'18-16גילמן220
0671.1010.01האדם הקדמון במזרח התיכון- מבוא לפרהיסטו
ד"ר רן ברקאיסמ' א'שיעורב'14-12גילמן220
ד'14-12גילמן220
0671.1035.01הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד ח
ד"ר אסף יסעור-לנדאוסמ' א'שיעורא'12-10גילמן281
ג'12-10גילמן281
0671.1035.02הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד ח
פרופ' ישראל פינקלשטייןסמ' ב'שיעורב'12-10גילמן281
ד'12-10גילמן281
0671.1043.01מבוא לתולדות המזרח התיכון הקדום: הסטורה ותולדות הכתב
ד"ר יורם כהןסמ' א'שיעורא'14-12גילמן282
0671.1237.01מבוא לתולדות המזרח הקדום: דת ומיתול
מר ערן שביטסמ' ב'שיעורד'16-14גילמן223
0671.1238.01טקסטים עתיקים וממצא ארכיאולוגי
מר ערן שביטסמ' ב'שיעורג'16-14גילמן220
0671.1216.01חפירה לימודית
פרופ' ישראל פינקלשטייןסמ' ב'תרגיל
פרוסמינרים נושאיים - 120
0671.2036.01תעלומת האדם הנאנדרטאלי
ד"ר רן ברקאי,
גב' חן ריכרט
סמ' ב'פרו"סב'10-8גילמן204
0671.2037.01הפירמידות
פרופ' בנימין זאס,
גב' מיכל ברג
סמ' ב'פרו"סב'10-8גילמן320
0671.2057.01חקלאים ורועים בשלהי האלף ה-ג' לפנה"ס
ד"ר רפאל גרינברג,
מר גלעד צינמון
סמ' ב'פרו"סב'10-8גילמן319
חובה ב',ג', א"י - 121
0671.1218.01קרמיקה קדומה (טיפולוגיה של כלי-חרס א') קבוצה 1
ד"ר רפאל גרינברגסמ' א'תרגילא'10-8גילמן204
0671.1218.02קרמיקה קדומה (טיפולוגיה של כלי-חרס א') קבוצה 2
פרופ' יובל גורןסמ' א'תרגילא'12-10גילמן204
0671.2220.01טיפולוגיה של כלי חרס ב-
ד"ר אלי ינאיסמ' ב'תרגילא'16-14גילמן204
0671.2220.02טיפולוגיה של כלי חרס ב-
ד"ר אלי ינאיסמ' ב'תרגילא'18-16גילמן204
0671.1011.01כלי צור - טיפוסי כלים ושיטת ייצור
ד"ר רן ברקאיסמ' א'תרגילב'10-8גילמן204
0671.3203.01הסקר הארכיאולוגי
ד"ר רן ברקאיסמ' ב'שיעורד'12-10גילמן220
0671.2101.01מבוא לאומנות ארץ-ישראל והמזרח הקדום
ד"ר עירית ציפרסמ' א'שיעורא'18-16גילמן220
0671.2000.01היסטוריה של המחשבה הארכיאולוגית
פרופ' אברהם גופרסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן220
0672.1125.01ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופה ההלניסטית והרומית
פרופ' ישראל רולסמ' א'שיעורא'18-16גילמן223
סמינרים א"י - 122
0671.2707.01הכפר הארצישראלי
ד"ר רפאל גרינברגסמ' א'סמינרא'16-14גילמן204
ד'16-14גילמן204
0671.2039.01פרקים בתולדות הטכנולוגיה
פרופ' בנימין זאססמ' א'סמינרב'10-8גילמןא317
ד'10-8גילמן204
0671.2040.01ראשית הציביליזציה: המעבר מלקט-צייד לייצור מזון ויישובי קבע
ד"ר רן ברקאיסמ' ב'סמינרב'14-12גילמן323
ד'14-12גילמן323
0671.2027.01בעיות נבחרות בתקופת הברזל בארץ-ישראל
פרופ' דוד אושיסקיןסמ' א'סמינרא'14-12גילמן204
ד'14-12גילמןא317
חובה ב',ג',תרבויות - 121
0671.1045.01מצריים הפרעונית בתק' יציאת מצריים (מבוא לתרבות מצריים)
ד"ר רפאל ונטורהסמ' א'שיעורב'10-8גילמן281
0671.1047.01מהלבירינט למלחמת טרויה: מבוא לתרבות אגאית בתקופת הברונזה
ד"ר אסף יסעור-לנדאוסמ' א'שיעורג'16-14גילמן281
0671.2101.01מבוא לאומנות ארץ-ישראל והמזרח הקדום
ד"ר עירית ציפרסמ' א'שיעורא'18-16גילמן220
0671.1031.01מבוא לתרבות אנטוליה: החיתים, אבותיהם, שכניהם וצאצאיהם
פרופ' ז'אק יקרסמ' א'שיעורב'12-10גילמן220
ד'12-10גילמן220
0671.1033.01מבוא לתרבות מסופוטמיה
ד"ר יורם כהןסמ' א'שיעורג'14-12גילמן223
סמינרים תרבויות-122
0671.2073.01כל אנשי נסטור: חיי היומיום ביוון המינואית והמיקנית
ד"ר אסף יסעור-לנדאוסמ' ב'סמינרא'12-10גילמן204
ג'12-10גילמן204
0671.2082.01המצרים בסיני בתקופת הפרעונים
ד"ר רפאל ונטורהסמ' ב'סמינרב'10-8גילמןא317
ד'10-8גילמןא317
0671.2074.01חברה, חוק ואידיאולוגיה במסופוטמיה
ד"ר יורם כהןסמ' ב'סמינרא'18-16גילמן362
ג'18-16גילמן204
0671.2075.01אתנוארכיאולוגיה וסוגיות בתרבות אנטוליה
פרופ' ז'אק יקרסמ' א'סמינרב'16-14גילמן204
ד'16-14גילמן261
שפות עתיקות - 130
0671.1550.01מצרית למתחילים א'
מר ניר ללקיןסמ' א'שו"תב'14-12גילמן450
ד'14-12גילמן450
0671.1551.01מצרית למתחילים ב'
מר ניר ללקיןסמ' ב'שו"תב'14-12גילמן450
ד'14-12גילמן450
0671.2390.01חיתית למתחילים א'
פרופ' איתמר זינגרסמ' א'שו"תב'14-12גילמן204
ד'14-12גילמן204
0671.2392.01חיתית למתחילים ב'
פרופ' איתמר זינגרסמ' ב'שו"תב'14-12גילמן204
ד'14-12גילמן204
0671.2092.01אכדית למתחילים א'
ד"ר יורם כהןסמ' א'שו"תא'12-10גילמן450
ג'12-10גילמן204
0671.2093.01אכדית למתחילים ב'
ד"ר יורם כהןסמ' ב'שו"תא'14-12גילמן204
ג'14-12גילמן204
שעורי בחירה - 124
0671.2076.01המהפכה הנאטופית וראשית החקלאות בלבנט
פרופ' אברהם גופרסמ' א'שיעורב'14-12גילמן221
0671.2374.01אומנות וארכיטקטורה מונומנטאלית ניאו-חיתית ואוררטית
פרופ' דוד אושיסקיןסמ' א'שיעורא'12-10גילמן221
0671.2048.01מבוא לטכנולוגיה ותרבות חומרית
פרופ' יובל גורןסמ' א'שיעורד'12-10גילמן221
0671.2319.01אומנות הצורף בכנען
פרופ' בנימין זאססמ' א'שיעורד'12-10גילמן277
0671.2079.01קריסתן של מערכות יישוב מורכבות: המקרה של תק' הברונזה הקדומה
ד"ר רפאל גרינברגסמ' א'שיעורד'18-16גילמן221
0671.2077.01הדקדוק הפנימי של התמונה: לשיטתה של קריאת האמנות העתיקה
ד"ר עירית ציפרסמ' א'שיעורא'16-14גילמן221
0671.2247.01שיטות מדעיות במיקרוארכיאולוגיה
פרופ' יובל גורןסמ' ב'שיעורא'14-12גילמן221
0671.2080.01הארכיאולוגיה של סוריה בתקופת הברונזה הקדומה והתיכונה
ד"ר רפאל גרינברגסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן221
0671.2051.01צורפי פרעה
פרופ' בנימין זאססמ' ב'שיעורג'12-10גילמן221
0671.2081.01נשים הן מקנוסוס, גברים ממקני: ארכיאולוגיה של המגדר ביוון בת
ד"ר אסף יסעור-לנדאוסמ' ב'שיעורג'16-14גילמן221
0671.2616.01הארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה
ד"ר רפאל גרינברגסמ' ב'שיעורד'16-14גילמן221
0671.2238.01"לא תעשה לך פסל וכל תמונה"-אומנות ארץ-ישראל
פרופ' בנימין זאססמ' ב'שיעורג'14-12גילמן221
0671.4702.01ארכיאובוטניקה
ד"ר נילי ליפשיץסמ' ב'שו"תג'13-10
0662.1453.01המילים ככישוף והכישוף שבמילים:גלגמש, אחיו וכל השאר - פנורמי
גב' שפרה שמואלביץ סמ' א'שיעורב'14-12גילמן282
0671.0000.11סיורים לימודיים
ד"ר רן ברקאישנתיסיורה'
שעורי מ.א. - 620
0671.4273.01לחם ויין: נוהגי אכילה בא"י ובמזרח הים התיכון
פרופ' יובל גורן,
ד"ר אסף יסעור-לנדאו
סמ' א'סמינרא'16-14גילמןא317
סמ' ב'א'16-14גילמןא319
0671.4024.01אתרים וסובב
פרופ' אהרון הורוביץסמ' א'סמינרא'18-16גילמן204
סמ' ב'א'18-16גילמןא317
0671.4274.01מסופוטמיה העליונה (בג'זירה) בין 900 ל-600 לפנה"ס
פרופ' רן צדוקסמ' א'סמינרד'18-16גילמן450
סמ' ב'ד'18-16גילמן450
0671.4276.01תולדות הסחר המאורגן באנטוליה
פרופ' ז'אק יקרסמ' א'סמינרב'14-12גילמן323
סמ' ב'ב'14-12גילמןא361
0671.4277.01מן הפליאולית התחתון לתיכון בא"י וסביבתה
פרופ' אברהם גופרסמ' א'שו"תב'18-16גילמן204
סמ' ב'ב'18-16גילמן204
0671.4278.01אתרים ניאוליתיים נבחרים בלבנט
פרופ' אברהם גופרסמ' א'סמינרג'18-16גילמן204
סמ' ב'ג'18-16גילמןא317
0671.4280.01בעיות מבחרות בתקופת הברזל
פרופ' ישראל פינקלשטייןסמ' א'סמינרב'16-14גילמן323
ד'16-14גילמן323
0671.4279.01יחסים בינלאומיים במזה"ק בסוף תקופת הברונזה
פרופ' איתמר זינגרסמ' א'סמינרד'12-10גילמן204
סמ' ב'ד'16-14גילמן204
0671.4275.01א" ומצריים מנערמר עד נכו
פרופ' בנימין זאססמ' א'סמינרב'12-10גילמן204
סמ' ב'ב'12-10גילמן204
0671.4281.01חברה וכלכלה בבבל באלף הראשון לפנה"ס
פרופ' רן צדוקסמ' א'סמינרא'18-16גילמן450
סמ' ב'א'18-16רוזנברגב003
0671.4068.01סמינר מחלקתי: ארכיאולוגיה ומדעים על סף שנות ה-2000,כיוונים
פרופ' יובל גורןסמ' א'סמינרב'18-16גילמן221
סמ' ב'ב'18-16גילמן221