בחינות התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW בשנת הלימודים תשס"ד

מעודכן ליום שלישי 20 באפריל 2004

סמסטר א'

סמסטר ב'


סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
בין המינים: מבוא לתיאוריות פמיניסטיות עכשוויות - בחינת ביתד"ר אורלי לובין 08/02/200416:0019/03/20049:00
פמיניזמים , חברה ומשפט בישראלגב' דפנה הקר22/02/200416:0016/04/20049:00

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
מבוא לפילוסופיה פמיניסטית : מחשבות נשים - עבודהד"ר ליאת פרידמן מועד א': מועד הגשת העבודה ייקבע על-ידי המרצה
מועד ב': אין מועד נוסף
סקס, שקרים והאמנות המודרנית : הגוף הנשי - עבודהגב' טל דקלמועד א': מועד הגשת העבודה ייקבע על-ידי המרצה
מועד ב': אין מועד נוסף
בין מגדר ללאום: ילדות וספרות ילדים… - בחינת ביתגב' תמי רזי24/06/20049:0028/07/20049:00
פוליטיקה ונשים פלסטינאיות בישראלגב' תגריד יחיא יונס30/06/200412:3002/08/200412:30
היבטים חברתיים של רפואה, מיגדר ופריוןגב' יעל השילוני-דולב06/07/20049:0029/07/20049:00

* ייתכנו שינויים בלוח הבחינות, נא לעקוב אחר הפרסומים באתר האינטרנט ובלוח המודעות של התכנית.

* מועדי הבחינות של קורסים בחוגים אחרים מפורסמים באתר האינטרנט ועל לוחות המודעות של חוגי הבית.

* בחינות בית ועבודות – אין ארכה בהגשת בחינות בית ועבודות. את העבודות יש להגיש למזכירות התכנית ולא ישירות למרצה.

* לא יינתן מועד ב' להגשת עבודות.

* עבודות סמינריוניות יש להגיש עד שלושה חודשים מיום סיום הסמינריון. את העבודות יש להגיש למזכירות התכנית, ולא ישירות למרצה.