קורסי החוג לפילוסופיה בשנת הלימודים תשס"ד

מעודכן ליום שני 19 באפריל 2004

לימודי התואר הראשון

שיעורי שנה א'

סמסטר א'

שיעורי חובה (מסגרת 120)

מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)

סמסטר ב'

שיעורי חובה (מסגרת 120)

מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)

שיעורי שנים ב'-ג'

סמסטר א'

שיעורי חובה (מסגרת 220)

סמסטר ב'

שיעורי חובה (מסגרת 220)

תחומי לימוד:

א. מטאפיסיקה ותורת ההכרה

ב. לוגיקה ופילוסופיה של הלשון

ג. פילוסופיה מזרחית ומושווית

ד. פילוסופיה של הדת

ה. תורת המוסר ופילוסופיה פוליטית

ו. אסתטיקה

ז. פילוסופית המדע והתרבות הדיגיטאלית

לימודי התואר השני

סמינרי חובה (מסגרת 630)

סמינרי מחקר א' (מסגרת 630)

סמינרי מחקר ב' (מסגרת 630)

סמינרי בחירה (מסגרת 620)

לימודי התואר הראשון
שיעורי שנה א'
סמסטר א'
שיעורי חובה (מסגרת 120)
0618.1032.01מבוא לפילוסופיה חדשה
ד"ר נועה נעמן צאודררסמ' א'שיעורג'12-10גילמן223
0618.1030.01מבוא לפילוסופיה יוונית
ד"ר אריה פינקלברגסמ' א'שיעורד'12-10גילמן223
0618.1012.01מבוא ללוגיקה
פרופ' ענת בילצקיסמ' א'שיעורא'14-12גילמן223
קבוצות תרגיל צמודות לנ"ל
0618.1012.02מבוא ללוגיקה
גב' מיטב אשכנזיסמ' א'תרגילא'16-14גילמןא319
0618.1012.03מבוא ללוגיקה
גב' סיגל רונןסמ' א'תרגילא'16-14גילמן320
0618.1012.04מבוא ללוגיקה
מר נועם הופרסמ' א'תרגילא'20-18גילמןא317
0618.1012.05מבוא ללוגיקה
גב' ליעד מודריקסמ' א'תרגילב'10-8גילמןא319
0618.1012.06מבוא ללוגיקה
מר אסף וקסלרסמ' א'תרגילג'10-8גילמן320
0618.1012.07מבוא ללוגיקה
גב' ענת אשרסמ' א'תרגילג'18-16גילמן320
0618.1012.08מבוא ללוגיקה
מר רן לנצטסמ' א'תרגילג'20-18גילמן320
0618.1012.09מבוא ללוגיקה
מר רן לנצטסמ' א'תרגילד'16-14גילמן320
0618.1012.10מבוא ללוגיקה
גב' ליעד מודריקסמ' א'תרגילה'12-10גילמן320
0618.1012.11מבוא ללוגיקה
מר אסף וקסלרסמ' א'תרגילה'14-12גילמן320
0618.1012.12מבוא ללוגיקה
גב' סיגל רונןסמ' א'תרגילה'16-14גילמןא319
0618.1012.13מבוא ללוגיקה
מר נדב ארביבסמ' א'תרגילא'16-14גילמן262
קריאה מודרכת א'
0618.1068.01ק"מ א' - קבוצה א'
מר אורי רוטלויסמ' א'תרגילא'16-14גילמןא361
0618.1068.02ק"מ א' - קבוצה ב'
מר רם טובולסקיסמ' א'תרגילא'20-18גילמן319
0618.1068.03ק"מ א' - קבוצה ג'
גב' הילי שפיראסמ' א'תרגילב'10-8גילמן320
0618.1068.04ק"מ א' - קבוצה ד'
גב' מירב אלמוגסמ' א'תרגילב'14-12גילמן319
0618.1068.05ק"מ א' - קבוצה ה'
גב' זואי גוטצייטסמ' א'תרגילג'14-12גילמן320
0618.1068.06ק"מ א' - קבוצה ו'
מר איתי אהרהסמ' א'תרגילג'20-18גילמןא319
0618.1068.07ק"מ א' - קבוצה ז'
גב' טל כורםסמ' א'תרגילד'14-12גילמןא319
0618.1068.08ק"מ א' - קבוצה ח'
גב' איריס מאירסמ' א'תרגילה'14-12גילמן319
מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)
0618.1016.01מבוא לפילוסופיה של הדת
ד"ר רחל שיחורסמ' א'שיעורא'12-10גילמן282
0618.1042.01מבוא לפילוסופיה ודתות בהודו
פרופ' שלמה בידרמןסמ' א'שיעורא'18-16גילמן144
0618.1019.01מבוא לפילוסופיה פוליטית
ד"ר עובדיה עזראסמ' א'שיעורב'12-10נפתלי201
0618.1037.01מבוא למטאפיסיקה ולתורת ההכרה
ד"ר ירון סנדרוביץסמ' א'שיעורב'20-18גילמן282
0618.1018.01מבוא לתורת המוסר
ד"ר מירי רוזמריןסמ' א'שיעורג'16-14גילמן144
0618.1059.01מבוא לאסתטיקה
ד"ר חגי כנעןסמ' א'שיעורה'18-16גילמן144
סמסטר ב'
שיעורי חובה (מסגרת 120)
0618.1030.02מבוא לפילוסופיה יוונית
ד"ר אריה פינקלברגסמ' ב'שיעורא'18-16גילמן223
0618.1032.02מבוא לפילוסופיה חדשה
ד"ר נועה נעמן צאודררסמ' ב'שיעורג'18-16גילמן223
קריאה מודרכת א'
0618.1068.09ק"מ א' - קבוצה א'
מר ברק בן נתןסמ' ב'תרגילא'12-10גילמןא319
0618.1068.10ק"מ א' - קבוצה ב'
גב' מיכל גלייטמןסמ' ב'תרגילב'14-12גילמןא319
0618.1068.11ק"מ א' - קבוצה ג'
מר רם טובולסקיסמ' ב'תרגילב'20-18גילמן319
0618.1068.12ק"מ א' - קבוצה ד'
גב' זואי גוטצייטסמ' ב'תרגילג'14-12גילמן262
0618.1068.13ק"מ א' - קבוצה ה'
גב' אריאנה גוטמןסמ' ב'תרגילג'16-14גילמן319
0618.1068.14ק"מ א' - קבוצה ו'
מר אורי רוטלויסמ' ב'תרגילד'10-8גילמן319
0618.1068.15ק"מ א' - קבוצה ז'
גב' נעמה צאלסמ' ב'תרגילה'14-12גילמן320
0618.1068.16ק"מ א' - קבוצה ח'
גב' ענת אשרסמ' ב'תרגילה'16-14גילמןא319
מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)
0618.1016.02מבוא לפילוסופיה של הדת
ד"ר רחל שיחורסמ' ב'שיעורא'14-12גילמן282
0618.1037.02מבוא למטאפיסיקה ולתורת ההכרה
ד"ר רות ויינטראובסמ' ב'שיעורא'16-14ווב001
0618.1043.02מבוא לפילוסופיה סינית
מר אורי סלעסמ' ב'שיעורא'20-18גילמן223
0618.1015.02מבוא לפילוסופיה של הלשון
ד"ר ענת מטרסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן144
0618.1019.02מבוא לפילוסופיה פוליטית
ד"ר עובדיה עזראסמ' ב'שיעורב'18-16גילמן144
0618.1059.02מבוא לאסתטיקה
ד"ר אלי פרידלנדרסמ' ב'שיעורג'12-10גילמן223
0618.1010.02מבוא ללוגיקה פילוסופית**
פרופ' רות מנורסמ' ב'שיעורד'12-10גילמן326
** תנאי קדם: מבוא כללי ללוגיקה
0618.1018.02מבוא לתורת המוסר
ד"ר מירי רוזמריןסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן223
0618.1041.02מבוא לפילוסופיה של המדע
ד"ר בן-דב יואבסמ' ב'שיעורה'20-18גילמן223
שיעורי שנים ב'-ג'
סמסטר א'
שיעורי חובה (מסגרת 220)
0618.2200.01פילוסופיה במאות ה-19 וה-20
ד"ר צבי טאוברסמ' א'שיעורג'18-16גילמן282
קריאה מודרכת ב' (מסגרת 220)
0618.2068.01ק"מ ב' - קבוצה א'
גב' הגר קוטףסמ' א'תרגילא'12-10גילמן319
ד'12-10גילמן319
0618.2068.02ק"מ ב' - קבוצה ב'
גב' ליאור לויסמ' א'תרגילא'20-18גילמןא361
ג'20-18גילמן319
0618.2068.03ק"מ ב' - קבוצה ג'
מר עירא אבנריסמ' א'תרגילב'12-10גילמן319
ה'14-12גילמןא361
0618.2068.04ק"מ ב' - קבוצה ד'
גב' גלית ענבר ישראליסמ' א'תרגילב'16-14גילמן319
ד'16-14גילמן319
0618.2068.05ק"מ ב' - קבוצה ה'
מר דני טנאסמ' א'תרגילב'18-16גילמן319
ה'18-16גילמן319
0618.2068.06ק"מ ב ' - קבוצה ו'
גב' הגר מסחריסמ' א'תרגילג'10-8גילמן319
ה'10-8גילמן319
0618.2068.07ק"מ ב' - קבוצה ז'
מר עידן שמעוניסמ' א'תרגילג'20-18גילמןא361
ה'20-18גילמן319
קריאה מודרכת ג' (מסגרת 220)
0618.2069.08ק"מ ג' - קבוצה א'
מר ניצן הדססמ' א'תרגילא'18-16גילמןא317
0618.2069.09ק"מ ג' - קבוצה ב'
מר דניאל חי מישוריסמ' א'תרגילג'20-18גילמןא317
סמסטר ב'
שיעורי חובה (מסגרת 220)
0618.2200.02פילוסופיה במאות ה-19 וה-20
ד"ר צבי טאוברסמ' ב'שיעורב'12-10גילמן282
קריאה מודרכת ב' (מסגרת 220)
0618.2068.08ק"מ ב' - קבוצה א'
ד"ר רות ויינטראובסמ' ב'תרגילא'14-12גילמן320
ד'16-14גילמן319
0618.2068.09ק"מ ב' - קבוצה ב'
מר גדי גולדברגסמ' ב'תרגילב'20-18גילמןא361
ג'20-18גילמן319
0618.2068.10ק"מ ב' - קבוצה ג'
ד"ר נועה נעמן צאודררסמ' ב'תרגילה'14-10גילמן262
קריאה מודרכת ג' (מסגרת 220)
0618.2069.01ק"מ ג' - קבוצה א'
מר ניצן הדססמ' ב'תרגילא'16-14גילמן319
0618.2069.02ק"מ ג' - קבוצה ב'
ד"ר תמר אילת יגוריסמ' ב'תרגילא'18-16גילמן319
0618.2069.03ק"מ ג' - קבוצה ג'
גב' דנה ריזנפלד תמירסמ' ב'תרגילב'16-14גילמן319
0618.2069.04ק"מ ג' - קבוצה ד'
גב' מיכל גלסמ' ב'תרגילב'20-18גילמןא317
0618.2069.05ק"מ ג' - קבוצה ה'
גב' תמר פלגסמ' ב'תרגילג'14-12גילמן320
0618.2069.06ק"מ ג' - קבוצה ו'
מר מנחם גולדנברגסמ' ב'תרגילד'10-8גילמן320
0618.2069.07ק"מ ג' - קבוצה ז'
מר יפתח גולדמןסמ' ב'תרגילה'14-12גילמןא361
תרגיל קריאה מודרכת ב' לתלמידי החוג ללימודים כלליים
0618.2268.02קריאה מודרכת ב' לתלמידי החוג ללימודים כלליים
מר איתמר צדוקסמ' ב'תרגילב'12-10גילמן319
תחומי לימוד:
שיעורי המשך+תרגיל צמוד (מסגרת 122)
שיעורי בחירה (מסגרת 124)
א. מטאפיסיקה ותורת ההכרה
סמסטר א'
0618.2350.01תורת ההכרה ומטאפיסיקה - שיעור המשך**
ד"ר רות ויינטראובסמ' א'שיעורב'14-12גילמן278
0618.2351.01תרגיל צמוד לנ"ל - מטאפיסיקה
מר גיא אלגת סמ' א'תרגילד'16-14גילמן307
** רצויה השתתפות קודמת בקורס "מבוא ללוגיקה"
שיעורי בחירה
0618.2648.01פרקים במשנתו של אפלטון
ד"ר אריה פינקלברגסמ' א'שיעורא'18-16גילמן305
0618.2913.01נסויי מחשבה בפילוסופיה
מר ניצן הדססמ' א'שיעורא'20-18גילמן306
0608.1129.01הגוף
ד"ר מירי רוזמריןסמ' א'שיעורב'12-10גילמן280
0618.2912.01הנתון המיידי: הפיתוי והמטלה של הפילוסופיה
מר מנחם גולדנברגסמ' א'שיעורג'16-14גילמן280
0618.2697.01נושאים בהיסטוריה של הפילוסופיה האנליטית
ד"ר עפרה רכטרסמ' א'שיעורד'12-10גילמן307
0618.2502.01פעולות ופרשנויות: דיווידסון ומבקריו
גב' תמר פלגסמ' א'שיעורד'16-14גילמן279
סמינרים
0618.3556.01רגשות
ד"ר רות ויינטראובסמ' א'סמינרב'16-14גילמן324
ד'16-14גילמןא319
0618.3548.01לייבניץ: על מושג הפרספקטיבה**
ד"ר נועה נעמן צאודררסמ' א'סמינרג'14-12גילמן262
ה'14-10גילמן262
** 4 ש"ס, הסמינר יתחיל בדצמבר
0618.3558.01לוינס: פילוסופיה והאינסופי
ד"ר חגי כנעןסמ' א'סמינרג'16-14גילמן277
ה'16-14גילמן277
סמסטר ב'
שיעורי בחירה
0618.2170.01החיפוש אחר האמת
ד"ר רחל שיחורסמ' ב'שיעורא'12-10גילמן305
0618.2560.01הונאה עצמית
ד"ר שי פרוגלסמ' ב'שיעורא'20-18גילמן279
0618.2914.01אקסטרנליזם
גב' תמר פלגסמ' ב'שיעורג'12-10גילמן306
0662.2022.01אדם ללא אלוהים
ד"ר שי פרוגלסמ' ב'שיעורד'12-10גילמן282
0618.2901.01קירקגור - על התפתחות דתית-רוחנית
ד"ר תמר אילת יגוריסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן221
0618.2894.01דקארט: דקונסטרוקציה
ד"ר חנוך בן ימיסמ' ב'שיעורה'12-10גילמן306
0668.3014.01מונטיין ודקארט: עידן הספק
ד"ר נדין קופרטי-צורסמ' ב'שו"תה'14-12רוזנברג106
0618.2895.01קריאה ב"מנון"
ד"ר חנוך בן ימיסמ' ב'שיעורה'16-14גילמן306
סמינרים
0618.3709.01היידגר: ההוויה והזמן
ד"ר ירון סנדרוביץסמ' ב'סמינרב'18-16גילמן319
ד'12-10גילמןא319
0618.3540.01תפיסה ישירה, זמן וסיבתיות
ד"ר חנוך בן ימיסמ' ב'סמינרג'16-12גילמןא361
ב. לוגיקה ופילוסופיה של הלשון
סמסטר א'
0618.7458.01לוגיקה - שיעור המשך **
ד"ר אלי דרזנרסמ' א'שיעורג'16-14גילמן306
0618.7458.02תרגיל צמוד לנ"ל- לוגיקה
מר עפר שמאיסמ' א'תרגילג'12-10גילמן306
**תנאי קדם: מבוא כללי ללוגיקה+מבוא ללוגיקה פילוסופית
0618.2401.01פילוסופיה של הלשון - שיעור המשך
פרופ' ענת בילצקיסמ' א'שיעורה'16-14גילמן305
0618.2402.01תרגיל צמוד לנ"ל - לשון
גב' דנה ריזנפלד תמירסמ' א'תרגילב'12-10גילמן306
שיעורי בחירה
0618.2910.01אמנות כשפה
גב' מיכל גלסמ' א'שיעורב'20-18גילמן305
0618.2893.01תחשיב לוגי חדש לשפה הטבעית
ד"ר חנוך בן ימיסמ' א'שיעורג'14-12גילמן306
0618.2809.01מחשב, מחשבה, חברה
ד"ר אלי דרזנרסמ' א'שיעורד'14-12גילמן278
0662.1292.01יסודות הרטוריקה: שלושה נאומים הומניסטיים
ד"ר שי פרוגלסמ' א'שיעורד'12-10גילמן279
0618.2502.01פעולות ופרשנויות: דיווידסון ומבקריו
גב' תמר פלגסמ' א'שיעורד'16-14גילמן279
0618.2899.01ויטגנשטיין: המאמר הלוגי-פילוסופי
ד"ר אלי פרידלנדרסמ' א'שיעורה'12-10גילמן304
0618.2897.01חריגותו של מייקל דאמט
ד"ר ענת מטרסמ' א'שיעורה'18-16גילמן221
סמינרים
0618.3535.01לוגיקה אינדפיניטיבית
ד"ר חנוך בן ימיסמ' א'סמינרא'16-12גילמן277
0618.3559.01כשלים - שימושיהם ההגונים והלא -הגונים
פרופ' רות מנורסמ' א'סמינרב'12-10גילמןא317
ד'12-10גילמןא361
0618.4004.01דרידה
ד"ר ענת מטרסמ' א'סמינרב'18-14גילמןא317
**סמינר מ.א. פתוח לתלמידי ב.א.
**תנאי קדם: שיעור המשך בלשון
סמסטר ב'
שיעורי בחירה
0618.2916.01הפן החברתי של השפה
גב' דנה ריזנפלד תמירסמ' ב'שיעורא'16-14גילמן279
0618.2911.01מטאפורות, ייצוגים ותמונות
גב' מיכל גלסמ' ב'שיעורב'18-16גילמן305
0618.2914.01אקסטרנליזם
גב' תמר פלגסמ' ב'שיעורג'12-10גילמן306
0618.2892.01הרטוריקה של אריסטו
פרופ' ענת בילצקיסמ' ב'שיעורג'18-16גילמן281
סמינרים
0618.3543.01סוגיות בסמנטיקה פורמלית
ד"ר אלי דרזנרסמ' ב'סמינרד'16-12גילמןא319
0618.3560.01ויטגנשטיין המאוחר
ד"ר ענת מטרסמ' ב'סמינרה'18-14גילמן319
ג. פילוסופיה מזרחית ומושווית
תלמיד שיבחר בתחום זה, ישתתף במהלך לימודיו בשני מבואות:
מבוא לפילוסופיה הודית ומבוא לפילוסופיה סינית.
התלמיד יתמחה רק באחד מאלה.
סמסטר א'
0618.2223.01פילוסופיה הודית - שיעור המשך
פרופ' שלמה בידרמןסמ' א'שיעורא'16-14גילמן281
0618.2224.01תרגיל צמוד לנ"ל - הודית
גב' מיה טבתסמ' א'תרגילג'12-10גילמן304
0618.2224.02תרגיל צמוד לנ"ל- הודית
גב' מיה טבתסמ' א'תרגילד'10-8גילמן305
0618.2224.03תרגיל צמוד לנ"ל - הודית
גב' מיה טבתסמ' א'תרגילה'18-16גילמן305
0618.2225.01פילוסופיה מזרחית סינית - שיעור המשך
פרופ' יואב אריאלסמ' א'שיעורא'20-18גילמן305
0618.2226.01תרגיל צמוד לנ"ל -סינית
מר אורי סלעסמ' א'תרגילב'20-18גילמן307
שיעורי בחירה
0687.2014.01פולחן,מחשבה אמונה: דת ביפן המסורתית
ד"ר אירית אורבוךסמ' א'שיעורא'14-12גילמן307
0687.2110.01בודהיזם בהודו: עמדות והשקפות-עולם
פרופ' שלמה בידרמןסמ' א'שיעורא'12-10גילמן144
סמינרים
0618.3565.01מציאות ואשליה במשנתו של שנקרה
מר דן רוהסמ' א'סמינרב'20-18גילמןא319
ה'20-18גילמןא319
0687.3313.01סוגיות במחשבת סין המודרנית
ד"ר גדי ישיסמ' א'סמינרג'18-16גילמן262
ה'18-16גילמןא317
סמסטר ב'
שיעורי בחירה
0618.2903.01ידיעה או הארה?
מר דן רוהסמ' ב'שיעורב'18-16גילמן279
0687.2096.01"הבודהיזם המשוגע" הזן בודהיזם הסיני והיפני
פרופ' יעקב רזסמ' ב'שיעורד'12-10גילמן144
0618.2904.01הפילוסופיה של הפרישות ההודית
מר דן רוהסמ' ב'שיעורה'14-12גילמן278
סמינרים
0618.3561.01האביב והסתו של האדון לו - החלק השני פרקים 13-20
פרופ' יואב אריאלסמ' ב'סמינרא'12-8גילמן323
0618.3530.01סוביקטיביות וידיעה:בין פסיכולוגיה ומטאפיסיקה בהגות ההודית**
פרופ' שלמה בידרמןסמ' ב'סמינרא'14-10גילמן262
**השתתפות בסמינר מומלצת לתלמידים שהשתתפו בשנת הלימודים
תשס"ג בשיעור "דרך האמצע". תלמידים שלא השתתפו בשיעור זה
יתבקשו ליטול חלק בפגישות -השלמה שייערכו בתחילת הסמסטר.
0618.6109.01המחלוקת באינטרנט על מושג הדאו**
פרופ' יואב אריאלסמ' ב'פרו"סה'20-16
**יחשב כשיעור בחירה או סמינר באישור המרצה
0687.3357.01יופי של חמלה
ד"ר חן למפרטסמ' ב'סמינרב'18-14גילמן262
0687.3354.01המיתוס הוודי העתיק והשלכותיו הפילוסופיות
ד"ר יוחנן גרינשפוןסמ' ב'סמינרד'14-10גילמן320
0687.3353.01אמונות ודעות באופנישדות
פרופ' שלמה בידרמןסמ' ב'סמינרא'18-16גילמן262
ב'20-18גילמן262
ד. פילוסופיה של הדת
סמסטר א'
0618.2209.01פילוסופיה של הדת - שיעור המשך
ד"ר רחל שיחורסמ' א'שיעורא'14-12גילמן305
0618.2213.01תרגיל צמוד לנ"ל- דת
מר נדב ארביבסמ' א'תרגילב'18-16גילמן307
שיעורי בחירה
0618.2906.01על בנדיקטוס שפינוזה: הכופר שיכור האלהים
מר יובל ג'ובניסמ' א'שיעורא'12-10גילמן278
0616.1402.01מהי יהדות ומי הם היהודים - מבוא להגות היהודית בעת החדשה
ד"ר רון מרגוליןסמ' א'שיעורא'14-12רוזנברג002
ג'12-10רוזנברג001
0662.2020.01יהדות עם ובלי אלוהים
פרופ' יוסף אגסיסמ' א'שיעורא'16-14גילמן326
0616.1405.01ניטשה בירושלים: על הדת היהודית והיהודים בפילוסופיה הניטשאני
מר יובל ג'ובניסמ' א'שיעורא'16-14רוזנברג106
סמינרים
0618.3548.01לייבניץ: על מושג הפרספקטיבה**
ד"ר נועה נעמן צאודררסמ' א'סמינרג'14-12גילמן262
ה'14-10גילמן262
**יחשב 4 ש"ס, הסמינר יתחיל בדצמבר
0616.3223.01תורת הנס של רלב"ג
פרופ' שרה קליין ברסלביסמ' א'סמינרג'18-16גילמן319
ה'18-16גילמן261
סמסטר ב'
שיעורי בחירה
0616.1215.01קריאה במורה נבוכים למתחילים
ד"ר מנחם לורברבוים סמ' ב'שיעורא'18-16גילמן281
ד'18-16גילמן281
0616.1205.01ההשגחה בהגות הפילוסופית המימונידית
גב' רבקה קנלרסמ' ב'שיעורב'14-12רוזנברג205
ה'14-12רוזנברג205
0618.2907.01שפינוזה: אדם גואל את אלהים
מר יובל ג'ובניסמ' ב'שיעורג'12-10גילמן304
0616.1200.01מבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב
פרופ' שרה קליין ברסלביסמ' ב'שיעורג'18-16רוזנברג002
ה'18-16רוזנברג002
0662.2022.01אדם ללא אלוהים
ד"ר שי פרוגלסמ' ב'שיעורד'12-10גילמן282
0618.2901.01קירקגור - על התפתחות דתית-רוחנית
ד"ר תמר אילת יגוריסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן221
סמינרים
0618.3564.01אלוהים של הפילוסופים
ד"ר שי פרוגלסמ' ב'סמינרג'16-14גילמן262
ד'16-14גילמן262
0618.3562.01תיאוריות של טוב ורוע בפילוסופיה הנוצרית של ימי הביניים
ד"ר אליזבט אופנהיימרסמ' ב'סמינרד'12-8גילמן324
ה. תורת המוסר ופילוסופיה פוליטית
תלמיד שיבחר בתחום זה, ישתתף במהלך לימודיו בשני המבואות:
מבוא לפילוסופיה פוליטית ומבוא לתורת המוסר.
התלמיד יתמחה רק באחד מאלה.
סמסטר א'
0618.2601.01תורת המוסר - שיעור המשך
ד"ר מירי רוזמריןסמ' א'שיעורג'14-12גילמן305
0618.2602.01תרגיל צמוד לנ"ל-מוסר
מר יואב מירבסמ' א'תרגילב'16-14גילמן307
0618.7585.01פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך
ד"ר צבי טאוברסמ' א'שיעורה'12-10גילמן279
0618.7584.01תרגיל צמוד לנ"ל - פוליטית
מר ערן ליבןסמ' א'תרגילב'10-8גילמן307
0618.7584.02תרגיל צמוד לנ"ל- פוליטית
מר ערן ליבןסמ' א'תרגילד'14-12גילמן307
שיעורי בחירה
0616.1405.01ניטשה בירושלים: על הדת היהודית והיהודים בפילוסופיה הניטשאני
מר יובל ג'ובניסמ' א'שיעורא'16-14רוזנברג106
0608.1129.01הגוף
ד"ר מירי רוזמריןסמ' א'שיעורב'12-10גילמן280
0608.1130.01הפוליטיקה של הזהות
ד"ר מירי רוזמריןסמ' א'שיעורב'14-12גילמן280
0618.2689.01מיל: מוסר ופוליטיקה
ד"ר עובדיה עזראסמ' א'שיעורד'12-10גילמן278
0618.2905.01אקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית
מר דניאל חי מישוריסמ' א'שיעורה'16-14גילמן307
0618.2909.01מעגליות האוטופיה
מר יפתח גולדמןסמ' א'שיעורה'18-16גילמן307
סמינרים
0618.3559.01כשלים - שימושיהם ההגונים והלא -הגונים
פרופ' רות מנורסמ' א'סמינרב'12-10גילמןא317
ד'12-10גילמןא361
0618.3528.01דיון בבעיות אקטואליות
ד"ר עובדיה עזראסמ' א'סמינרב'14-12גילמןא361
ד'14-12גילמןא361
0618.3429.01אמנות ופוליטיקה
ד"ר צבי טאוברסמ' א'סמינרג'14-12גילמן261
ה'14-12גילמן261
0618.3558.01לוינס: פילוסופיה והאינסופי
ד"ר חגי כנעןסמ' א'סמינרג'16-14גילמן277
ה'16-14גילמן277
סמסטר ב'
שיעורי בחירה
0618.2560.01הונאה עצמית
ד"ר שי פרוגלסמ' ב'שיעורא'20-18גילמן279
0659.6257.01פילוסופית התרבות של גיאורג זימל
פרופ' גדעון פרוידנטלסמ' ב'שיעורב'12-10גילמן277
0618.2766.01יום: עקרוני המוסר
ד"ר עובדיה עזראסמ' ב'שיעורד'16-14גילמן305
0628.2658.01כתוב בעתון: תקשורת ואידיאולוגיה
פרופ' טניה רינהרטסמ' ב'שיעורד'18-16גילמן144
0628.2660.01כתוב בעתון ב': ניתוח השיח הפוליטי והתקשורתי
מר רן הכהןסמ' ב'תרגילא'16-14גילמן307
0618.2919.01בטחון חברתי וזכויות חברתיות
פרופ' יעל תמירסמ' ב'שיעורה'12-10גילמן282
0618.2895.01קריאה ב"מנון"
ד"ר חנוך בן ימיסמ' ב'שיעורה'16-14גילמן306
0618.2908.01הביקורת של מרטין בובר על תפיסת הפוליטיקה אצל מארקס
מר יפתח גולדמןסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן279
סמינרים
0618.3763.01מילחמות צודקות ובילתי צודקות
ד"ר עובדיה עזראסמ' ב'סמינרב'14-12גילמן319
ד'14-12גילמן319
0608.3107.01אתיקה ואהבה
ד"ר מירי רוזמריןסמ' ב'סמינרב'16-14גילמןא319
ה'14-12גילמןא319
0618.3563.01מהי ביקורת? מרקס, פופר ופוקו
ד"ר אילנה ארבלסמ' ב'סמינרב'16-14גילמן361
ג'14-12גילמן361
0618.3709.01היידגר: ההוויה והזמן
ד"ר ירון סנדרוביץסמ' ב'סמינרב'18-16גילמן319
ד'12-10גילמןא319
ו. אסתטיקה
סמסטר א'
0618.2400.01אסתטיקה- שיעור המשך
ד"ר אלי פרידלנדרסמ' א'שיעורה'14-12גילמן281
0618.2300.01תרגיל צמוד לנ"ל- אסתטיקה
גב' עילית פרברסמ' א'תרגילא'12-10גילמן305
0618.2300.02תרגיל צמוד לנ"ל- אסתטיקה
גב' עילית פרברסמ' א'תרגילג'10-8גילמן306
שיעורי בחירה
0618.2902.01המבט והציור
גב' אפרת ביברמןסמ' א'שיעורא'14-12גילמן278
0618.2818.01אופקי החשיבה של הנשגב
מר מנחם גולדנברגסמ' א'שיעורב'18-16גילמן278
0618.2910.01אמנות כשפה
גב' מיכל גלסמ' א'שיעורב'20-18גילמן305
סמינרים
0618.3558.01לוינס: פילוסופיה והאינסופי
ד"ר חגי כנעןסמ' א'סמינרג'16-14גילמן277
ה'16-14גילמן277
0618.3429.01אמנות ופוליטיקה
ד"ר צבי טאוברסמ' א'סמינרג'14-12גילמן261
ה'14-12גילמן261
סמסטר ב'
שיעורי בחירה
0618.2911.01מטאפורות, ייצוגים ותמונות
גב' מיכל גלסמ' ב'שיעורב'18-16גילמן305
0618.2917.01מלנכוליה ופילוסופיה
גב' עילית פרברסמ' ב'שיעורג'18-16גילמן220
0618.2900.01על הטרגי
פרופ' רות רונןסמ' ב'שיעורד'12-10גילמן362
0618.2918.01הנראה והבלתי-נראה
ד"ר חגי כנעןסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן326
סמינרים
0618.3764.01האני והזולת
ד"ר חגי כנעןסמ' ב'סמינרג'20-18גילמן320
ה'20-18גילמן320
0618.3739.01ולטר בנימין
ד"ר אלי פרידלנדרסמ' ב'סמינרה'14-10גילמןא317
ז. פילוסופית המדע והתרבות הדיגיטאלית
סמסטר א'
0659.4613.01פילוסופיה של המדע למתקדמים (קורס תשתית)
פרופ' בן ישראל יצחקסמ' א'שיעורא'18-16גילמן282
0659.5287.01תרגיל בפילוסופיה של המדע (קורס תשתית)
מר רמי גולדרטסמ' א'תרגילה'20-18גילמן278
שיעורי בחירה
0659.5291.01חקר החיים: ארגון ואבולוציה (קורס תשתית)
פרופ' חוה יבלונקהסמ' א'שיעורא'20-18גילמן278
0659.6251.01חישוב וחשיבה
פרופ' בן ישראל יצחקסמ' א'שיעורא'20-18גילמן282
0659.6228.01היסטוריה אינטלקטואלית:התפתחות המחשבה האירופית בימי הביניים
ד"ר יוסף שורץסמ' א'שיעורג'16-14גילמן282
0618.2809.01מחשב, מחשבה, חברה
ד"ר אלי דרזנרסמ' א'שיעורד'14-12גילמן278
0618.2905.01אקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית
מר דניאל חי מישוריסמ' א'שיעורה'16-14גילמן307
סמינרים
0659.6229.01פילוסופיה מדע והרמנויטיקה בימי הביניים
ד"ר יוסף שורץסמ' א'סמינרב'14-10גילמן260
0659.6233.01מושג הזמן
ד"ר יואב בן דבסמ' א'סמינרג'14-10גילמן282
סמסטר ב'
שיעורי בחירה
0659.6242.01היסטוריה אינלקטואלית של אירופה: דת, מדע ומדינה
פרופ' רבקה פלדחיסמ' ב'שיעורג'16-14גילמן281
0618.2894.01דקארט: דקונסטרוקציה
ד"ר חנוך בן ימיסמ' ב'שיעורה'12-10גילמן306
0618.2915.01קאנט: הכרה ומדע
ד"ר עדו גייגרסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן221
סמינרים
0659.5146.01פילוסופיה של הביולוגיה
פרופ' חוה יבלונקהסמ' ב'סמינרא'20-16גילמןא319
0618.3540.01תפיסה ישירה, זמן וסיבתיות
ד"ר חנוך בן ימיסמ' ב'סמינרג'16-12גילמןא361
0618.3543.01סוגיות בסמנטיקה פורמלית
ד"ר אלי דרזנרסמ' ב'סמינרד'16-12גילמןא319
לימודי התואר השני
0618.0001.01סמינר מחלקתי
שנתיסמינרד'18-16גילמן449
תוכנית מפורטת תפורסם בתחילת כל סמסטר באתר החוג באינטרנט
סמינר זה מארח את מורי החוג וכן פילוסופים אורחים. לא נכלל
במספר השעות לתואר.
סמינרי חובה (מסגרת 630)
סמסטר א'
סמינרי מחקר א' (מסגרת 630)
0618.4370.01סמינר מחקר א': הניסיון
ד"ר אלי פרידלנדרסמ' א'סמינר
0618.4666.01סמינר מחקר א': ידע עצמי - זהות עצמית
ד"ר ירון סנדרוביץסמ' א'סמינר
0618.4001.01סמינר מחקר א' : ידע עצמי
ד"ר חנוך בן ימיסמ' א'סמינר
0618.4675.01סמינר מחקר א': אי רציונליות
ד"ר רות ויינטראובסמ' א'סמינר
0618.4298.01סמינר מחקר א': ידע פילוסופי?
ד"ר ענת מטרסמ' א'סמינר
סמסטר ב'
סמינרי מחקר א' (מסגרת 630)
0618.4398.01סמינר מחקר א': הומניזם במאה ה-20
ד"ר מירי רוזמריןסמ' ב'סמינר
0618.4002.01סמינר מחקר א': סוגיות קיומיות בפרספקטיבה אנליטית
ד"ר רות ויינטראובסמ' ב'סמינר
0618.4013.01סמינר מחקר א': קוגיטו, סובייקטיביות, שפה
פרופ' רות רונןסמ' ב'סמינר
0618.4007.01סמינר מחקר א': תיאוריה ופרקסיס
ד"ר נועה נעמן צאודררסמ' ב'סמינר
0618.4371.01סמינר מחקר א': זהות
פרופ' רות מנורסמ' ב'סמינר
0618.4021.01סמינר מחקר א':יחסי גומלין בין מטאפיסיקה "חדשה" ו"חדישה"
ד"ר עפרה רכטרסמ' ב'סמינר
0618.4022.01סמינר מחקר א': סגולה וחירות
ד"ר אריה פינקלברגסמ' ב'סמינר
שנתי
סמינרי מחקר ב' (מסגרת 630)
0618.4003.01סמינר מחקר ב': הסובייקט האנושי
ד"ר חגי כנעןסמ' א'סמינרג'18-16גילמן277
סמ' ב'ג'18-16גילמן319
0618.4020.01סמינר מחקר ב': בין הפוליטי לרציונלי
פרופ' ענת בילצקישנתיסמינרה'18-16גילמן277
סמינרי בחירה (מסגרת 620)
(רפראטים - מסגרת 620, עבודות סמינריוניות - מסגרת 640)
שנתי
0618.4016.01חדשנות אגוצנטרית, עולמות וזהויות מצטלבים
פרופ' בן-עמי שרפשטייןשנתיסמינרב'14-12גילמןא317
0697.4030.01ביוגרפיות דתיות ופילוסופיות
פרופ' שלמה בידרמן,
פרופ' איתמר גרינולד
סמ' א'סמינרב'18-16ווב103
סמ' ב'ב'18-16ווב103
0616.4401.01'אני ואתה' - הפילוסופיה הדיאולוגית של מרטין בובר
ד"ר רון מרגוליןשנתיסמינרג'14-12רוזנברג205
0697.4033.01מטאמורפוזה של ניאופלטוניזם: מהעת העתיקה ועד לנצרות
ד"ר אנה זירקובשנתיסמינרג'18-16גילמן450
0616.4000.01ממיתוס לפרשנות ופרשנות המיתוס
פרופ' איתמר גרינולדשנתיסמינרד'14-12רוזנברג104
0618.4015.01השפה, האמת והאמונה הדתית
פרופ' יהושע רוסשנתיסמינרד'16-14גילמןא317
סמסטר א'
0618.4014.01הטקסטים הפילוסופיים של חפירות גואו-דיאן - 1993 **
פרופ' יואב אריאלסמ' א'סמינרא'12-8
**תנאי קדם: סינית קלאסית, הרישום באישור המרצה
0618.4018.01הדיאלקטיקה של לייבניץ
פרופ' מרסלו דסקלסמ' א'סמינרא'14-12גילמן319
ד'14-12גילמן319
0618.4010.01פילוסופיית הטבע ("פיסיקה") לאריסטו
ד"ר אריה פינקלברגסמ' א'סמינרא'16-14גילמן324
ד'14-12גילמן323
0618.4384.01מחשבה מדינית שימושית
פרופ' יוסף אגסיסמ' א'סמינרא'20-16גילמןא319
0618.4017.01מחלוקות בפילוסופיה, במדע ובחיים**
פרופ' מרסלו דסקלסמ' א'סמינרב'12-10גילמן324
ד'12-10גילמן324
**פתוח גם לתלמידי התואר השלישי
0659.6229.01פילוסופיה מדע והרמנויטיקה בימי הביניים
ד"ר יוסף שורץסמ' א'סמינרב'14-10גילמן260
0618.4005.01בעיות נבחרות בלוגיקה
פרופ' רות מנורסמ' א'סמינרב'14-12
ד'14-12גילמן260
0659.6232.01המפנה הלשוני בהיסטוריה אינטלקטואלית: המקרה של תרבות הרנסנס
פרופ' רבקה פלדחיסמ' א'סמינרב'14-12גילמן261
ג'12-10גילמן450
0618.4009.01הפנומנולוגיה של הוסרל
ד"ר ירון סנדרוביץסמ' א'סמינרב'18-14גילמןא361
0618.4004.01דרידה
ד"ר ענת מטרסמ' א'סמינרב'18-14גילמןא317
0659.6238.01מבוא לפילוסופיה המרקסיסטית
פרופ' גדעון פרוידנטלסמ' א'סמינרג'12-8גילמן220
0659.6234.01מה נותר מן הנאורות - נאורות, מודרניות ופוסט מודרניות
ד"ר סנאית גיסיססמ' א'סמינרג'20-16גילמן449
0659.6204.01ריכרד ואגנר - אמנות, פילוסופיה ואידיאולוגיה
פרופ' משה צוקרמןסמ' א'סמינרד'14-10גילמן281
0659.6235.01מהי ריבונות
פרופ' עדי אופירסמ' א'סמינרד'14-10גילמן262
סמסטר ב'
0618.4023.01לוגיקה והכרח**
פרופ' הילרי פטנאםסמ' ב'סמינרא'20-16גילמן221
ג'12-10
** הסמינר יתקיים בתאריכים: 29 בפברואר עד 30 במרץ
0618.4011.01השכל וההכרח- הדיאולוג: טימיאוס לאפלטון
ד"ר אריה פינקלברגסמ' ב'סמינרא'16-14גילמןא361
ד'12-10גילמןא361
0659.5146.01פילוסופיה של הביולוגיה
פרופ' חוה יבלונקהסמ' ב'סמינרא'20-16גילמןא319
0659.6011.01קאנט כמו שהוא לעצמו
פרופ' בן ישראל יצחקסמ' ב'סמינרא'20-16גילמן450
0618.4006.01בעיות נוספות בלוגיקה
פרופ' רות מנורסמ' ב'סמינרב'12-10גילמן324
ד'14-12גילמןא317
0669.4070.01אהבה ומיניות: פסיכואנליזה ותרבות
פרופ' רות רונןסמ' ב'סמינרב'14-12רקאנטי254
ד'14-12גילמןא318
0618.4807.01ויטגנשטיין: ביוגרפיה ופילוסופיה
פרופ' ענת בילצקיסמ' ב'סמינרב'16-14גילמןא361
ה'16-14גילמןא361
0618.4347.01קאנט: הידיעה וגבולותיה
ד"ר ירון סנדרוביץסמ' ב'סמינרב'20-18גילמן323
ד'14-12גילמןא361
0659.6256.01פילוסופיה ומיסטיקה
פרופ' גדעון פרוידנטלסמ' ב'סמינרג'14-10גילמןא319
0618.4012.01סטנלי קאבל
ד"ר אלי פרידלנדרסמ' ב'סמינרג'16-12גילמן324
0659.6123.01הורקהיימר ואדורנו: הדיאלקטיקה של הנאורות
פרופ' משה צוקרמןסמ' ב'סמינרד'14-10גילמן449
0659.6244.01על מושג "הפוליטי"
פרופ' עדי אופירסמ' ב'סמינרד'14-10גילמן455