קורסי החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה בשנת הלימודים תשס"ד

מעודכן ליום שני 19 באפריל 2004

לימודי התואר הראשון

מגמת המזה"ת בעת החדישה

שנה א' - מסגרת 120

שנה ב'-מסגרת 122

פרו"סים-מסגרת 200

שיעורי בחירה לשנים ב' ג'- מסגרת 124

טקסטים מודרניים למתמחים- מסגרת 127

טקסטים מודרניים- מסגרת 127

טקסטים קלאסיים-מסגרת 127

טקסטים קלאסיים למתמחים- מסגרת 127

שנה ג'

סמינריונים- מסגרת 300

מסגרת 122

מגמת האסלאם

שנה א'- מסגרת 120

תרגיל הדרכה בכתיבת עבודות**

שנה ב'- מסגרת 122

פרו"סים-מסגרת 200

שיעורי בחירה לשנים ב' ג'-מסגרת 124

טקסטים-מסגרת 127

טקסטים למתמחים-מסגרת 127

שיעור חובה לשנים ב' ג'- מסגרת 122

שנה ג'

סמינרים-מסגרת 300

מסגרת 122

מגמת אפריקה בעת החדישה

שנה א'-מסגרת 120

תרגיל הדרכה בכתיבת עבודות**

שנים ב' ג'-מסגרת 122

שנה ב'-מסגרת 122

פרו"סים-מסגרת 200

שיעורי בחירה- מסגרת 124

קטגוריה קדם קולוניאלית

קטגוריה קולוניאלית

קטגוריה בתר קולוניאלית

קטגוריה כללית

שנה ג'

סמינרים- מסגרת 300

מסגרת 122

לימודי שפות

ערבית -מסגרת 121

מסגרת 997

לימודי התואר הראשון
מגמת המזה"ת בעת החדישה
שנה א' - מסגרת 120
0637.1100.01תולדות הערבים והאיסלאם 1500-600
ד"ר מירי שפרסמ' א'שיעורא'12-10גילמן223
ה'12-10גילמן144
0638.2110.01הרעיון הדתי באסלאם
ד"ר לאה קינברגסמ' א'שיעורא'20-18גילמן144
ד'20-18גילמן144
0638.1104.01מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר מאיר ליטבקסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן223
0638.1101.01תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר יואב אלוןסמ' ב'תרגילא'10-8גילמן306
ג'10-8גילמן306
0638.1101.02תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
פרופ' אייל זיסרסמ' ב'תרגילא'16-14גילמן317
ג'16-14גילמן318
0638.1101.03תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
פרופ' ישראל גרשוניסמ' ב'תרגילב'18-16גילמןא318
ה'18-16גילמןא318
0638.1101.04תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר עוזי רביסמ' ב'תרגילב'14-12גילמן456
ה'14-12גילמן456
0638.1101.05תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר משה גמרסמ' ב'תרגילב'20-18גילמן456
ה'20-18גילמן456
0638.1152.01מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
ד"ר עוזי רביסמ' ב'שו"תב'12-10גילמן317
ה'12-10גילמן361
0638.1152.02מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
פרופ' אהוד טולידאנוסמ' ב'שו"תב'12-10גילמן455
ה'12-10גילמן455
0638.1152.03מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
פרופ' איימי סינגרסמ' ב'שו"תב'10-8גילמן318
ד'10-8גילמן318
0638.1152.04מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
ד"ר מירי שפרסמ' ב'שו"תג'14-12גילמן456
ה'14-12גילמן318
0638.1152.05מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
ד"ר מאיר ליטבקסמ' ב'שו"תב'16-14גילמן318
ד'16-14גילמן456
0638.2284.01הדרכה בכתיבת עבודות
ד"ר אירית בקסמ' א'תרגילא'10-8גילמן306
0638.2284.02הדרכה בכתיבת עבודות
גב' יעל קמרוןסמ' א'תרגילד'12-10רוזנברג104
0638.2284.03הדרכה בכתיבת עבודות
ד"ר יואב אלוןסמ' ב'תרגילא'12-10גילמן456
0638.2284.04הדרכה בכתיבת עבודות
ד"ר יואב אלוןסמ' ב'תרגילא'16-14גילמן456
0638.2284.05הדרכה בכתיבת עבודות
פרופ' עמי אילוןסמ' ב'תרגילג'12-10גילמן456
0638.2284.06הדרכה בכתיבת עבודות
פרופ' עמי אילוןסמ' ב'תרגילה'18-16גילמן361
שנה ב'-מסגרת 122
0638.2246.01היסטוריה חברתית - תרבותית של המזה"ת
פרופ' אהוד טולידאנו,
פרופ' יוסף קוסטינר
סמ' א'שו"תב'14-12גילמן456
ה'14-12גילמן278
0638.2246.02היסטוריה חברתית - תרבותית של המזה"ת
פרופ' יוסף קוסטינר,
פרופ' אהוד טולידאנו
סמ' ב'שו"תב'14-12גילמן281
ה'14-12גילמן306
0638.9999.01ספרות נבחרת
סמ' א'בחינה
0638.9999.02ספרות נבחרת
סמ' ב'בחינה
פרו"סים-מסגרת 200
0638.2104.01ירדן בעת החדישה
ד"ר יואב אלוןסמ' א'פרו"סב'12-10גילמן455
ה'12-10גילמן450
0638.2121.01ערב הסעודית בעת החדישה
ד"ר עוזי רביסמ' א'פרו"סא'14-12גילמן456
ד'14-12גילמן320
0638.2325.01מרוקו בעת החדישה
מר דניאל זיסינוייןסמ' ב'פרו"סב'20-18גילמןא362
ד'14-12גילמןא362
0638.2141.01איראן בעת החדישה
פרופ' דוד מנשריסמ' ב'פרו"סב'12-10גילמן456
ה'12-10גילמן456
0638.2106.01תורכיה בעת החדישה
פרופ' איימי סינגרסמ' ב'פרו"סב'14-12גילמן320
ד'14-12גילמן260
שיעורי בחירה לשנים ב' ג'- מסגרת 124
0638.2338.01הסכסוך הישראלי-ערבי
פרופ' אייל זיסרסמ' א'שו"תג'18-16גילמן305
0638.2283.01שבט, שבטיות ומדינה מודרנית במזה"ת
ד"ר יואב אלוןסמ' א'שו"תב'14-12גילמן317
ה'14-12גילמן317
0638.2233.01דת ומדינה במזה"ת המודרני
פרופ' אשר ססרסמ' א'שו"תא'12-10גילמן455
ג'12-10גילמן455
0638.2254.01תולדות התנועה הלאומית הפלסטינית- עיון דקומנטרי
פרופ' אשר ססרסמ' א'שו"תא'18-16גילמן456
ג'18-16גילמן456
0639.2713.01נשים ומשפחות במזה"ת ובאפריקה-ניתוח סרטים **
מר פול ליפץסמ' א'שו"תב'18-14גילמן456
ניתן ללמוד קורס אחד בלבד של ניתוח סרטים במהלך התואר
0638.2277.01מנהיגים ומנהיגות בעולם הערבי
פרופ' אייל זיסרסמ' א'שו"תא'16-14גילמן223
0662.2032.01באראכה - מיסטיקה צופית בעידן המודרני
ד"ר אירית בקסמ' א'שיעורא'12-10גילמן304
0691.3622.01גיאוגרפיה של המזרח התיכון
ד"ר אמנון קרטיןסמ' א'שו"תא'16-14יד אבנר 120
0639.2123.01הדמות הערבית והאפריקאית בקולנוע-ניתוח סרטים**
מר פול ליפץסמ' ב'שו"תב'18-14גילמן456
ניתן ללמוד קורס אחד בלבד של ניתוח סרטים במהלך התואר
0638.2245.01פרקים בהיסטוריה האינטלקטואלית של המזה"ת
פרופ' ישראל גרשוניסמ' ב'שו"תב'16-14גילמן455
ה'20-18גילמן455
0638.2327.01ארצות הנילוס-זיקה ונתק
פרופ' חגי ארליךסמ' ב'שו"תב'12-10גילמןא318
ד'12-10גילמן317
0638.2232.01תנועות מרי ומהפכה במזה"ת
ד"ר מאיר ליטבקסמ' ב'שו"תד'18-16גילמן318
0638.2334.01סוריה בהנהגת אסד
פרופ' אייל זיסרסמ' ב'שו"תג'18-16גילמן326
0608.1131.01פוליטיקה ונשים פלסטינאיות בישראל: בין הפרטי לצבורי
גב' תגריד יחיא-יונססמ' ב'שיעורד'16-14רוזנברג001
0638.2226.01דת ומדינה באיראן החדשה
פרופ' דוד מנשרישנתישו"תה'18-16גילמן456
0638.6000.01הערבים אזרחי ישראל: בין שילוב לניכור
ד"ר אלי רכססמ' ב'שיעורד'10-8גילמן455
טקסטים מודרניים למתמחים- מסגרת 127
0638.2335.01פוליטיקה מזרח תיכונית בעיני שחקניה
פרופ' עמי אילוןסמ' א'שו"תב'16-14גילמן262
ה'12-10גילמן277
0638.2336.01שבוייה בעברה: עיראק ובעיות היסוד שלה
ד"ר עפרה בנגוסמ' ב'שו"תב'10-8גילמן455
ה'10-8גילמן455
טקסטים מודרניים- מסגרת 127
0638.2337.01סוגיות חברתיות בכתיבה הערבית
ד"ר עפרה בנגוסמ' א'שו"תב'12-10גילמןא318
ה'12-10גילמן318
0638.2295.01מיעוטים לאומיים כאתגר למדינה
ד"ר עפרה בנגוסמ' א'שו"תב'10-8גילמןא318
ה'10-8גילמןא318
0638.2340.01נשים באסלאם ובעולם הערבי המודרני
מר חיים נסיםסמ' ב'שו"תא'18-16גילמן317
ד'18-16גילמן307
טקסטים קלאסיים-מסגרת 127
0638.2341.01האינטרנט בעולם הערבי בין דת ומודרנה
מר חיים נסיםסמ' א'שו"תא'18-16גילמן278
ד'18-16גילמן278
0637.2115.01יחס ההלכה האסלאמית לאחר
ד"ר נורית צפרירסמ' א'שו"תב'14-12רקאנטי301
ה'14-12גילמן307
0638.2339.01המסורת המוסלמית הקלאסית ככלי פוליטי
ד"ר לאה קינברגסמ' ב'שו"תא'14-12גילמן306
ד'14-12גילמן306
0637.2259.01שיעה וכיתות אחרות באסלאם
ד"ר נורית צפרירסמ' ב'שו"תא'12-10גילמן278
ב'14-12גילמן277
טקסטים קלאסיים למתמחים- מסגרת 127
0623.2740.01נושאים נבחרים בחיי מוחמד ומשנתו הדתית
פרופ' אורי רוביןסמ' ב'שו"תב'14-12גילמן280
ד'14-12גילמן280
0623.3198.01סוגיות בפרשנות הקוראן
ד"ר עליזה שניצרסמ' ב'שו"תב'14-12ווב105
ד'12-10ווב105
שנה ג'
סמינריונים- מסגרת 300
0638.3019.01מדינות ומשטרים במזה"ת
ד"ר עוזי רביסמ' א'סמינרא'12-10גילמןא319
ד'18-16גילמן455
0638.3020.01דור שנות השלושים ומלחמת העולם השנייה במזה"ת
פרופ' חגי ארליךסמ' א'סמינרב'12-10גילמן456
ד'12-10גילמן455
0638.3012.01צדקה ורווחה בחברות מוסלמיות
פרופ' איימי סינגרסמ' א'סמינרב'18-16גילמן220
ה'18-16גילמן317
0638.3169.01תנועות התנגדות אסלאמיות לכיבוש זר
ד"ר משה גמרסמ' ב'סמינרב'18-16גילמן223
ה'18-16גילמן455
0638.2293.01סוגיות בהיסטוריה הפלסטינית 1900-1948
פרופ' עמי אילוןסמ' ב'סמינרג'16-14גילמן455
ה'12-10גילמן307
לא מיועד לתלמידים שלמדו את הקורס כקורס טקסטים
מסגרת 122
0638.8888.01ספרות נבחרת
סמ' א'בחינה
0638.8888.02ספרות נבחרת
סמ' ב'בחינה
מגמת האסלאם
שנה א'- מסגרת 120
0637.1100.01תולדות הערבים והאיסלאם 1500-600
ד"ר מירי שפרסמ' א'שיעורא'12-10גילמן223
ה'12-10גילמן144
0638.2110.01הרעיון הדתי באסלאם
ד"ר לאה קינברגסמ' א'שיעורא'20-18גילמן144
ד'20-18גילמן144
0638.2010.01דת אסלאם - תרגיל
ד"ר נורית צפרירסמ' ב'תרגילא'16-14גילמן262
0638.2010.02דת אסלאם - תרגיל
ד"ר נורית צפרירסמ' ב'תרגילא'14-12גילמן456
0637.1205.01ההיסטוריה של המזה"ת בימה"ב
ד"ר מירי שפרסמ' ב'תרגילד'12-10גילמן278
0637.1205.02ההיסטוריה של המזה"ת בימה"ב
ד"ר מירי שפרסמ' ב'תרגילד'16-14גילמן279
0638.1152.01מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
ד"ר עוזי רביסמ' ב'שו"תב'12-10גילמן317
ה'12-10גילמן361
0638.1152.02מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
פרופ' אהוד טולידאנוסמ' ב'שו"תב'12-10גילמן455
ה'12-10גילמן455
0638.1152.03מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
פרופ' איימי סינגרסמ' ב'שו"תב'10-8גילמן318
ד'10-8גילמן318
0638.1152.04מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
ד"ר מירי שפרסמ' ב'שו"תג'14-12גילמן456
ה'14-12גילמן318
0638.1152.05מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
ד"ר מאיר ליטבקסמ' ב'שו"תב'16-14גילמן318
ד'16-14גילמן456
תרגיל הדרכה בכתיבת עבודות**
יש לבחור אחד מהתרגילים הרשומים במגמת המזה"ת
שנה ב'- מסגרת 122
0638.1104.01מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר מאיר ליטבקסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן223
0638.1101.01תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר יואב אלוןסמ' ב'תרגילא'10-8גילמן306
ג'10-8גילמן306
0638.1101.02תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
פרופ' אייל זיסרסמ' ב'תרגילא'16-14גילמן317
ג'16-14גילמן318
0638.1101.03תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
פרופ' ישראל גרשוניסמ' ב'תרגילב'18-16גילמןא318
ה'18-16גילמןא318
0638.1101.04תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר עוזי רביסמ' ב'תרגילב'14-12גילמן456
ה'14-12גילמן456
0638.1101.05תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר משה גמרסמ' ב'תרגילב'20-18גילמן456
ה'20-18גילמן456
0637.9999.01ספרות נבחרת
סמ' א'בחינה
0637.9999.02ספרות נבחרת
סמ' ב'בחינה
פרו"סים-מסגרת 200
0637.3155.01משפט מוסלמי
ד"ר נורית צפרירסמ' א'פרו"סב'12-10גילמן221
ה'12-10גילמן319
0637.2125.01מולדת האסלאם השנייה:אסיה המרכזית בימה"ב
ד"ר משה גמרסמ' א'פרו"סב'18-16גילמן455
ה'18-16גילמן361
0637.2217.01רפואה ואתיקה בחברות מוסלמיות טרום מודרניות
ד"ר מירי שפרסמ' ב'פרו"סג'12-10גילמן455
ה'12-10גילמןא362
שיעורי בחירה לשנים ב' ג'-מסגרת 124
0637.2125.01מולדת האסלאם השנייה:אסיה המרכזית בימה"ב
ד"ר משה גמרסמ' א'פרו"סב'18-16גילמן455
ה'18-16גילמן361
0662.2032.01באראכה - מיסטיקה צופית בעידן המודרני
ד"ר אירית בקסמ' א'שיעורא'12-10גילמן304
0637.2115.01יחס ההלכה האסלאמית לאחר
ד"ר נורית צפרירסמ' א'שו"תב'14-12רקאנטי301
ה'14-12גילמן307
תנאי כניסה: סיום הקורס ערבית למתקדמים
0637.2132.01הצופיות: היבטים רוחניים חברתיים ופוליטיים
ד"ר משה גמרסמ' א'שו"תב'20-18גילמן455
ה'20-18גילמן455
0637.2259.01שיעה וכיתות אחרות באסלאם
ד"ר נורית צפרירסמ' ב'שו"תא'12-10גילמן278
ב'14-12גילמן277
תנאי כניסה: סיום הקורס ערבית למתקדמים
0637.2130.01בסוף מערב:אסלאם בחצי האי האברי
פרופ' דויד וסרשטיין סמ' ב'שו"תב'12-10גילמןא317
ד'12-10גילמן450
0677.1064.01יהודי האימפריה העות'מאנית לאחר גירוש ספרד
ד"ר רות למדןסמ' ב'שיעורא'14-12גילמן220
0821.1330.01מבוא לאמנות האסלאם א'
ד"ר טרגן חנהסמ' א'שיעורא'18-16מכסיקו115
0821.1334.01מבוא לאמנות האסלאם ב'
ד"ר טרגן חנהסמ' ב'שיעורא'18-16מכסיקו115
0809.1048.01אמנות האסלאם בהודו (התקופה המוגולית)
ד"ר הגר נעמיסמ' א'שיעורד'12-10מכסיקו213
0638.6000.01הערבים אזרחי ישראל: בין שילוב לניכור
ד"ר אלי רכססמ' ב'שיעורד'10-8גילמן455
0623.2350.01קריאת טקסטים בספרות מראות המלכים
ד"ר אברהם חכיםסמ' ב'שו"תא'12-10רוזנברג106
דרושה ערבית ברמת מתמחים
טקסטים-מסגרת 127
0637.2115.01יחס ההלכה האסלאמית לאחר
ד"ר נורית צפרירסמ' א'שו"תב'14-12רקאנטי301
ה'14-12גילמן307
0638.2341.01האינטרנט בעולם הערבי בין דת ומודרנה
מר חיים נסיםסמ' א'שו"תא'18-16גילמן278
ד'18-16גילמן278
0638.2339.01המסורת המוסלמית הקלאסית ככלי פוליטי
ד"ר לאה קינברגסמ' ב'שו"תא'14-12גילמן306
ד'14-12גילמן306
0637.2259.01שיעה וכיתות אחרות באסלאם
ד"ר נורית צפרירסמ' ב'שו"תא'12-10גילמן278
ב'14-12גילמן277
טקסטים למתמחים-מסגרת 127
0623.2740.01נושאים נבחרים בחיי מוחמד ומשנתו הדתית
פרופ' אורי רוביןסמ' ב'שו"תב'14-12גילמן280
ד'14-12גילמן280
0623.3198.01סוגיות בפרשנות הקוראן
ד"ר עליזה שניצרסמ' ב'שו"תב'14-12ווב105
ד'12-10ווב105
שיעור חובה לשנים ב' ג'- מסגרת 122
0637.3154.01קוראן ופרשנות
ד"ר לאה קינברגסמ' ב'שו"תא'16-14גילמןא362
ד'16-14גילמןא362
תנאי כניסה: סיום הקורס ערבית למתקדמים
שנה ג'
סמינרים-מסגרת 300
0638.3012.01צדקה ורווחה בחברות מוסלמיות
פרופ' איימי סינגרסמ' א'סמינרב'18-16גילמן220
ה'18-16גילמן317
0637.2131.01השלטון והצדקתו באסלאם
פרופ' דויד וסרשטיין סמ' ב'סמינרב'18-16גילמן261
ד'18-16גילמן261
תנאי כניסה לסמינר: סיום הקורס ערבית למתקדמים
0638.3169.01תנועות התנגדות אסלאמיות לכיבוש זר
ד"ר משה גמרסמ' ב'סמינרב'18-16גילמן223
ה'18-16גילמן455
מסגרת 122
0637.8888.01ספרות נבחרת
סמ' א'בחינה
0637.8888.02ספרות נבחרת
סמ' ב'בחינה
מגמת אפריקה בעת החדישה
שנה א'-מסגרת 120
0639.1104.01מבוא להיסטוריה של אפריקה
פרופ' יקותיאל גרשוניסמ' א'שיעורג'12-10גילמן456
ה'14-12גילמן456
0639.1107.01תרגיל קריאה במקורות מתחילים
ד"ר גליה צברסמ' א'תרגילד'12-10גילמןא317
0639.1106.01תרגיל קריאה במקורות מתקדמים
ד"ר גליה צברסמ' ב'תרגילב'14-12דן-דוד101
תרגיל הדרכה בכתיבת עבודות**
יש לבחור אחד מהתרגילים המופיעים במגמת המזה"ת
1009.1202.01מבוא לאנתרופולוגיה
ד"ר נאמן רינהסמ' א'שיעורד'10-8נפתלי210
1009.1202.02מבוא לאנתרופולוגיה
גב' טל שיר רויתסמ' א'תרגילג'16-14נפתלי104
1009.1202.03מבוא לאנתרופולוגיה
גב' ניר נעמיסמ' א'תרגילה'16-14נפתלי419
1009.1202.07מבוא לאנתרופולוגיה
סמ' ב'שיעורב'16-14נפתלי101
1009.1202.08מבוא לאנתרופולוגיה
גב' דונת אורנהסמ' ב'תרגילד'12-10נפתלי108
1009.1202.09מבוא לאנתרופולוגיה
גב' זרחין דנהסמ' ב'תרגילה'12-10נפתלי207
יש להרשם לקב' אחת של מבוא וכן לתרגיל אחד באותו סמסטר
שנים ב' ג'-מסגרת 122
0639.2191.01האימפריאליזם האירופי וחלוקת אפריקה
פרופ' מרדכי תמרקיןסמ' א'שיעורא'14-12גילמן280
ד'14-12גילמן455
0639.2115.01הטוב הרע והמכוער - סוגיות מרכזיות באפריקה המודרנית
ד"ר גליה צברשנתישיעורד'16-14גילמן280
שנה ב'-מסגרת 122
0639.9999.01ספרות נבחרת
סמ' א'בחינה
0639.9999.02ספרות נבחרת
סמ' ב'בחינה
פרו"סים-מסגרת 200
0639.2148.01דרום אפריקה במאה העשרים
מר פול ליפץסמ' א'פרו"סב'14-10גילמן279
0639.2133.01מזרח אפריקה בעת החדשה: קניה אוגנדה וטנזניה
ד"ר גליה צברסמ' ב'פרו"סב'10-8גילמן450
ד'10-8גילמן450
שיעורי בחירה- מסגרת 124
קטגוריה קדם קולוניאלית
0662.2011.01מפגש תרבויות: התנגשות או הסתגלות - גישה אנתרופולוגית
פרופ' אלי דאבסמ' א'שיעורב'10-8גילמן278
0639.2154.01אפריקה הקדם - קולוניאלית
פרופ' יקותיאל גרשוניסמ' ב'שיעורא'16-14גילמן455
ד'18-16גילמן455
קטגוריה קולוניאלית
0639.2157.01פוליטיקה אפריקנית תחת שלטון קולוניאלי
פרופ' יקותיאל גרשוניסמ' א'שו"תג'16-14גילמן455
ה'18-16גילמן455
0639.2713.01נשים ומשפחות במזה"ת ובאפריקה-ניתוח סרטים **
מר פול ליפץסמ' א'שו"תב'18-14גילמן456
ניתן ללמוד קורס אחד בלבד של ניתוח סרטים במהלך התואר
0639.2123.01הדמות הערבית והאפריקאית בקולנוע-ניתוח סרטים**
מר פול ליפץסמ' ב'שו"תב'18-14גילמן456
ניתן ללמוד קורס אחד בלבד של ניתוח סרטים במהלך התואר
0621.1196.01סרטים כמחוזות זיכרון - קלנוע וקולוניאליזם
פרופ' שלמה זנדסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן144
קטגוריה בתר קולוניאלית
0662.2032.01באראכה - מיסטיקה צופית בעידן המודרני
ד"ר אירית בקסמ' א'שיעורא'12-10גילמן304
0638.2327.01ארצות הנילוס-זיקה ונתק
פרופ' חגי ארליךסמ' ב'שו"תב'12-10גילמןא318
ד'12-10גילמן317
קטגוריה כללית
0621.1542.01תולדות הנצרות 1350-2004
פרופ' דוד כץסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן144
שנה ג'
סמינרים- מסגרת 300
0639.2142.01דה קולוניזציה באפריקה
פרופ' מרדכי תמרקיןסמ' א'סמינרא'12-10גילמן456
ד'12-10גילמן456
0639.3136.01ההתיישבות הלבנה באפריקה
מר פול ליפץסמ' ב'סמינרב'14-10רקאנטי301
מסגרת 122
0639.8888.01ספרות נבחרת
סמ' א'בחינה
0639.8888.02ספרות נבחרת
סמ' ב'בחינה
לימודי שפות
ערבית -מסגרת 121
0638.1711.01ערבית למתחילים
פרופ' דן בקרסמ' א'שיעורב'18-16רוזנברג104
ה'18-16רוזנברג104
סמ' ב'א'18-16רוזנברג104
ד'18-16רוזנברג104
0638.1711.02ערבית למתחילים
ד"ר לאה קינברגסמ' א'שיעורא'18-16גילמן361
ד'18-16גילמן361
סמ' ב'א'18-16גילמן318
ד'18-16גילמןא318
0638.1711.03ערבית למתחילים
מר יוסף יעקבסמ' א'שיעורא'16-14גילמן361
ג'16-14גילמן361
סמ' ב'א'20-18גילמן361
ג'20-18גילמן361
0638.1713.01ערבית למתקדמים
ד"ר נאסר בסלסמ' א'שיעורב'18-16רוזנברג107
ד'18-16גילמן317
סמ' ב'ב'18-16גילמןא361
ד'18-16גילמן361
0638.1713.02ערבית למתקדמים
ד"ר עירית גטרוירסמ' א'שיעורב'16-14גילמן304
ד'16-14גילמן304
סמ' ב'ב'16-14גילמן304
ד'16-14גילמןא318
0638.1713.03ערבית למתקדמים
גב' נעמי וייסבלטסמ' א'שיעורג'10-8גילמן455
ה'10-8גילמן455
סמ' ב'ג'10-8גילמן455
ה'10-8גילמן456
מסגרת 997
0638.1740.01פרסית למתחילים
גב' תמר עילם-גינדיןסמ' א'שיעורה'16-14גילמן450
ג'12-10גילמן361
סמ' ב'ה'16-14גילמן450
ג'12-10גילמן324
0638.3640.01פרסית למתקדמים
גב' שילה מוסאיסמ' א'שיעורב'16-14דן-דוד101
ב'18-16דן-דוד207
סמ' ב'ב'16-12רוזנברגב003
0638.1730.01תורכית למתחילים שלב א-ב
גב' מגי אזריאדסמ' א'שיעורא'12-10דן-דוד101
ג'12-10דן-דוד101
סמ' ב'א'12-10דן-דוד101
ג'12-10דן-דוד101