הרכב שכר הלימוד ותשלומים נלווים

  • הרכב שכ"ל ותשלומים נלווים
  • שירותי רווחה
  • ארגון הסטודנטים הארצי היציג
  • English Tuition
  • Welfare payments

 

גובה שכר הלימוד

להלן התעריפים העדכניים לשנת הלימודים תשפ"ד:

 

שכר הלימוד היסודי לתואר ראשון הינו  11,264 ₪ (1)

 

שכר הלימוד היסודי לשאר התארים הינו  15,221

 

עלות קורס אנגלית מתקדמים א' (בינוני) – 1,522 ₪

 

גרירה/תקורה לתואר ראשון 1,126 ₪

 

גרירה/תקורה לתואר לשאר התארים 1,522 ₪

 

תשלומים נלווים

 

דמי אבטחה לשנת תשפ"ד – 610 ₪

 

דמי רווחה לשנת תשפ"ד – 367

 

ארגון סטודנטים יציג - 10 ₪

 

שכר הלימוד צמוד במלואו למדד המחירים לצרכן של חודש יוני 2023.  בכל מקרה לא יפחת שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד מסכום שכר הלימוד לאחר הצמדתו למדד חודש יולי 2023, וכפוף לשינויים בהתאם להחלטות מוסדות האוניברסיטה המוסמכים.

 

סכום התשלומים הנלווים קבוע גם לתלמידים שלומדים בסמסטר אחד וללומדים היקף לימודים חלקי.

* החל משנת הלימודים תשפ"ד גביית דמי האבטחה תיקבע בהתאם לתקופת הלימודים בפועל ובהתאם לשיעור תשלום שכר לימוד המשוייך לאותו סמסטר.

שכר לימוד שנתי קטן /שווה מ-50% יחויב ב-50% מדמי האבטחה.

שכר לימוד שנתי החל מ-50% ומעלה יחויב ב-100% דמי אבטחה.

בכל מקרה, תשלום דמי האבטחה לא יעלה על 100% בשנה.

בכל שנה במחצית חודש יולי מחושב שכר הלימוד לשנת הלימודים הבאה לפי תעריף מלא של דמי אבטחה. לאחר תחילת שנת הלימודים שכל הלימוד מתעדכן בהתאם לרישום לקורסים ודמי אבטחה מחושבים לפי אחוז שכר לימוד שנתי. תלמידים שהסמסטר הראשון ללימודים באוניברסיטה הוא סמסטר ב'/קיץ התעריף יחושב לפי 50% מתעריף דמי אבטחה, לאחר תקופת השינויים ברישום לקורסים דמי האבטחה יחושבו לפי הכללים לעיל.

 

ב.   פטורים מתשלומים נלווים:

1. בעונת לימודי הקיץ, תלמידים אשר שילמו תשלומים נלווים במסגרת שכר הלימוד לשנת הלימודים.

2. תלמידי מחקר, תלמידי אוניברסיטת תל-אביב, השוהים בחו"ל, לצורך לימודיהם, במשך כל השנה האקדמית. הם חייבים בתשלום שכר הלימוד ופטורים מתשלומים נלווים (עליהם להמציא אישור מתאים למשרד לשכר לימוד ממזכירות תלמידי מחקר או מהפקולטה).

 

enlightened הערה:

1) לתלמידי התואר הראשון

שכר הלימוד לתואר הראשון לשנת תשפ"ד מופחת, וזאת על-פי החלטת הוועדה להורדה הדרגתית של שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה, לעומת שכר הלימוד שהיה נהוג בשנת הלימודים תשס"א.

 

על פי החלטת הממשלה מס' 808 והוראות המועצה להשכלה גבוהה, סטודנטים חדשים לתואר ראשון זכאים להפחתה זו רק אם בשנת הלימודים תשפ"ד יירשמו ויעמדו בהצלחה בדרישות אקדמיות של לפחות 18 ש"ס.

 

מי שנרשם לפחות מ-18 ש"ס, או שלא יעמוד בהצלחה בדרישות האקדמיות של 18 ש"ס לפחות, או מי שיפסיק את לימודיו במהלך השנה, וטרם השלים את הדרישות כאמור לעיל, ישלם את מלוא שכר הלימוד ללא הפחתה בהתאם למספר השעות אליהן הוא רשום.

 

יחד עם זאת, מבוססת ההחלטה בדבר הפחתת שכר הלימוד כאמור לעיל, על התחייבותה של הממשלה למימון הפחתה זו.

 

לפיכך, היה ולא תקבל האוניברסיטה מהממשלה את כיסוי כל ההפחתה האמורה, ישלמו תלמידי התואר הראשון את מלוא שכר הלימוד, במועד עליו תודיע האוניברסיטה.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>