מלגות לבתר-דוקטורנטים

מלגות

מלגות למשתלמים בתר-דוקטורים החל מסמסטר א' תשע"ט (10/2018)

מידע על השתלמות בתר-דוקטורית באוניברסיטת תל אביב ניתן לקבל באתר של המדור לתלמידי מחקר

 

לבירור על מלגות חיצוניות להשתלמות בתר-דוקטורית נא לפנות למדור קרנות ומלגות.

 

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive