קול קורא לחוקרים ולמלגאים מטעם מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום

בשנת הלימודים תשע"ט (2018/2019) יממן המרכז שני מחקרים ושתי מלגות לעידוד עבודת דוקטורט

13 נובמבר 2018
קול קורא לחוקרים ולמלגאים מטעם מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום

מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום הוא גוף בינתחומי, משותף לפקולטות למדעי החברה, למדעי הרוח ולמשפטים באוניברסיטת תל אביב. מטרתו לקדם את המחקר והחשיבה השיטתית בנושאים הקשורים בפתרון סכסוכים בדרכי שלום.

 

במסגרת זו, מבקש המרכז לעודד מחקרים שעניינם תהליכים המובילים לכינונו של שלום בר קיימא, הן במזרח התיכון והן באזורים אחרים בעולם. קשת הנושאים שהמרכז מוכן לתמוך בהם היא רחבה, וכוללת כל מחקר תיאורטי או אמפירי שעניינו גורמים המעודדים או המעכבים מעבר לשלום, מנקודת מבט פוליטית, היסטורית, משפטית, פסיכולוגית, תרבותית וכדומה.

 

בשנת הלימודים תשע"ט (2018/2019) יממן המרכז 2 מחקרים בגובה של עד 25,000 ₪ כל אחד, שייבחרו מתוך כל הצעות המחקר שיוגשו לעיון הוועדה האקדמית. מענק מחקר אחד הינו על שם רון פונדק ז"ל.

למידע נוסף >

 

כמו כן מוצעות 2 מלגות לעידוד עבודת דוקטורט בגובה של עד 10,000 ₪ כל אחת.

למידע נוסף >

 

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive