משרה פנויה לחבר סגל בכיר בחוג לספרות

התפקיד: 
משרה פנויה לחבר סגל בכיר בחוג לספרות
דרישות התפקיד: 

אוניברסיטת תל אביב

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין

 

משרה פנויה לחבר סגל בכיר

 

בחוג לספרות

 

החוג לספרות פונה למועמדים למשרה בכל תחומי חקר הספרות העברית והכללית, כמו גם בחקר ההיסטוריה, התיאוריה והביקורת של הספרות. דרישות התפקיד הן בקיאות בשיח התיאורטי העכשווי, הצטיינות במחקר ובהוראה, ופרסומים שנדפסו או התקבלו לדפוס בבמות אקדמיות. עיסוק במחקר שהוא השוואתי ורב תחומי עשוי להוות יתרון.

 

מועמדות/ים שזה תחום עיסוקם/ן מוזמנים/ות לשלוח מועמדות.

 

איוש המשרה יחל בחודש אוקטובר 2019

 

המשרה פתוחה למועמדים/ות בעלי/ות תואר "דוקטור לפילוסופיה" או למועמדים/ות שיקבלו תואר זה לפני מועד תחילת העסקתם/ן. ההעסקה במסגרת המשרה המוצעת תתחיל בשנת הלימודים תש"פ.

המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

 

קורות חיים, רשימת פרסומים, מבחר עבודות, תיאור תכנית מחקר עתידית (בהיקף של עמוד) יש לשלוח אל:

פרופ' איריס מילנר, ראש החוג לספרות

אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 69978

או בדוא"ל:  irismilner@gmail.com

 

כמו כן נדרשות המלצות משלושה חוקרים בעלי מעמד אקדמי בכיר

שיישלחו ישירות על-ידי הכותבים לכתובת הנ"ל.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות הוא ה-17.1.19

 

המשרה פתוחה לכל המועמדים שעומדים בתנאים המצוינים לעיל, וההודעה פונה לנשים ולגברים כאחד. המשרה תאויש על פי כישורי המועמדת או המועמד המתאימים ועל פי צורכי החוג. החוג, הפקולטה או האוניברסיטה אינם מחויבים לקבל הצעה כלשהי.

 

היקף משרה: 
100%
מעמד משרה: 
מועד אחרון להגשת מועמדות: 
חמישי, 17 ינואר 2019
אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive