משרת סגל אקדמי לפקולטה לרפואה

התפקיד: 
משרת סגל אקדמי לפקולטה לרפואה
תיאור התפקיד: 

קול קורא: משרת סגל אקדמי לפקולטה לרפואה 
בית הספר למקצועות הבריאות

לשנת הלימודים תש"פ (1.10.2019)

היחידה המציעה : החוג להפרעות בתקשורת, ביה"ס למקצועות הבריאות

המשרה פתוחה למועמדים קלינאי תקשורת בהכשרתם, בעלי תואר Ph.D.בתחום  מדעי השמיעה ואודיולוגיה, בוגרי בתר דוקטורט, ורישיון משרד הבריאות בישראל שתחום התמחותם אודיולוגיה.

בעלי ניסיון מחקרי מוכח לאחר קבלת התואר דוקטור
יכולת מוכחת בביצוע מחקר עצמאי ופרסומים בכתבי עת מובילים ושפיטים
עדיפות לבעלי ניסיון בהוראה אקדמית  וניסיון קליני בתחום האודיולוגיה

 על המועמד/ת יהיה להקים מעבדת מחקר בתחומים הרלוונטיים ולהנחות תלמידי תארים מתקדמים במחקר.

מקבל/ת המשרה יידרש ליזום ולהוביל תכניות מחקר חדשניות, לשתף פעולה עם עמיתים, להנחות תלמידי תארים מתקדמים במחקר.

המשרה היא תקנית, במסלול אשר עשוי להקנות קביעות בתום תקופת הניסיון בהתאם לנהלי האוניברסיטה. היקף משרה: 100%.

הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

 יש לשלוח קורות חיים במתכונת הנדרשת*, רשימת פרסומים מדעיים, מסמך קצר המסכם את הפעילות המחקרית עד כה ותוכנית מחקר עתידית, וכן, מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד/ת להשתלב בהתייחס לתחומי ההוראה הנלמדים במסגרת החוג להפרעות בתקשורת

על המועמד/ת לבקש מ-3 ממליצים** לשלוח ישירות מכתבי המלצה ליו"ר ועדת החיפוש של ביה"ס למקצועות הבריאות באמצעות דוא"ל: relis@tauex.tau.ac.il

 לא יתקבלו קורות חיים דרך חברות השמה, אלא בפניה ישירה בלבד.

 המועד האחרון להגשת המועמדות:6.1.2019

תיק מועמדות יוגש בדוא"ל לכתובת: relis@tauex.tau.ac.il

* כמצוין בלינק: https://med.tau.ac.il/Instructions-for-submiting-CV

** המכתבים יישלחו ממנחה הדוקטורט ותקופת הבתר דוקטורט (בהתאם לרקע האישי) וממליצים נוספים

ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא. המשרה תאויש בהתאם לכישורים האקדמיים, ניסיון מקצועי והתאמתה לצרכי החוג.

אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

היקף משרה: 
100%
מעמד משרה: 
מועד אחרון להגשת מועמדות: 
ראשון, 06 ינואר 2019
אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive