משרה פנויה לחבר סגל בכיר בלימודי הערבית והאסלאם

התפקיד: 
משרה פנויה לחבר סגל בכיר בלימודי הערבית והאסלאם
תיאור התפקיד: 

משרה פנויה לחבר סגל בכיר

בלימודי הערבית והאסלאם

 

החוג ללימודי הערבית והאסלאם פונה למועמדות/ים למשרה בתחום:

•   ספרות ערבית מודרנית (התמחות בפרוזה)

 

המשרה מחייבת שליטה מלאה בעברית ובערבית (כולל יכולת להרצות בשתי השפות), ידיעה מעולה של השפה האנגלית, ויכולת מוכחת לבצע מחקר עצמאי בתחומים הרלוונטיים. מועמדות/ים בתחומים אלו מוזמנים/ות לשלוח מועמדות.

 

איוש המשרה יחל באוקטובר 2020.

 

המשרה פתוחה למועמדים בעלי תואר "דוקטור לפילוסופיה" או מועמדים שיקבלו תואר זה לפני מועד תחילת העסקתם. ההעסקה במסגרת המשרה המוצעת תתחיל בשנת הלימודים תשפ"א.

המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

הליכי המינוי של המועמדות/ים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

 

קורות חיים, רשימת פרסומים ומבחר עבודות יש לשלוח אל:

פרופ' אוריה שביט, ראש החוג ללימודי הערבית והאסלאם

בדוא"ל

arabic@tauex.tau.ac.il

(לידי רוית זינגר)

כמו כן נדרשות המלצות משלושה חוקרים בעלי מעמד אקדמי בכיר

שיישלחו ישירות על-ידי הכותבים לכתובת הנ"ל.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות הוא ה-1 באפריל 2020

 

המשרה פתוחה לכל המועמדים וההודעה פונה לנשים וגברים כאחד. היא תאויש בהתאם לכישורי המועמד/ת המתאימ/ה וצרכי החוג. אין החוג, הפקולטה או האוניברסיטה מחויבים לקבל הצעה כלשהי.

 

היקף משרה: 
100%
מעמד משרה: 
מועד אחרון להגשת מועמדות: 
רביעי, 01 אפריל 2020
*במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעידוד גיוון תעסוקתי, ניתנת עדיפות למועמדים העונים על דרישות התפקיד ומשתייכים לאוכלוסיות אלו: חברה ערבית, חרדים, יוצאי העדה האתיופית ומועמדים עם מוגבלות. في إطار سياسة الجامعة لتشجيع التنوّع التوظيفيّ، تُعطى أولويّة للمرشّحين الذين يستوفون متطلّبات الوظيفة وينتمون إلى إحدى المجموعات التالية: المجتمع العربيّ، الحريديم، أبناء الطائفة الأثيوبيّة والمرشّحين أصحاب الإعاقات.
אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive