סגל אקדמי לפקולטה לרפואה

התפקיד: 
סגל אקדמי לפקולטה לרפואה
דרישות התפקיד: 

סגל אקדמי לפקולטה לרפואה לשנת תש"פ

 

 

היחידה המציעה: בית הספר לרפואה

מקום העבודה:    החוג לחינוך רפואי, הפקולטה לרפואה

מעמד משרה:     תקני | היקף העסקה:  50% .

מועד אחרון להגשה: 15.12.2019

 

החוג לחינוך רפואי בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב מחפש מועמד/ת מצוין/ת למשרת הוראה  תקנית בכל הדרגות האקדמיות הנהוגות במסלול המקביל (*).  

 

תיאור המשרה:

 

מקבל/ת המשרה יידרש/תידרש להיות שותף/ה פעיל/ה בהוראה בחוג, לשתף פעולה עם עמיתים, ולקחת חלק ביצירת תכניות הוראה חדשניות ויישומן, בבניית תכניות הכשרה ובליווי מנחים בפיתוח המיומנויות השונות הנדרשות בקורסים במסגרת החוג.

 

דרישות המשרה:

 

על המועמד/ת להוכיח ניסיון הוראה במוסדות אקדמיים, עדיף בתחומי החינוך הרפואי, כגון: רפלקציה, מיומנויות תקשורת, פיתוח זהות מקצועית של רופאים וכו'.

בעל/ת יכולת הוראה טובה.

בעל/ת תואר Ph.D. ו/או M.D.

 

על המועמד/ת להמציא:

 

קורות חיים כולל רשימת פרסומים על פי ההנחיות בקישורית: דוגמא לעריכת CV; מסמך קצר (עד 3 עמודים) המסכם את הפעילות ההוראתית והאקדמית עד כה; מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד/ת להשתלב; הערכות הוראה בקורסים אקדמיים (אם ישנן שכאלה).

המועמד/ת יפנה/תפנה לקבלת חוות דעת מ- 3 ממליצים אשר יכולים להעיד על היכולות המקצועיות ויכולות ההוראה. עדיפות להמלצות מהמנחה לדוקטורט והמנחה לפוסט דוקטורט (למי שהכשרתו כוללת לימודים אקדמיים אלה).

 

הממליצים מתבקשים למען את מכתבי המלצה ישירות לפרופ' רינה ארבספלד, יו"ר ועדת חיפוש.

תיק המועמדות ומכתבי ההמלצה יישלחו למייל: medisearch@tauex.tau.ac.il 

 

הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישורי המועמד/ת. ההצעה מיועדת למועמד/ת ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא. היא תאויש בהתאם לכישורי המועמד/ת המתאימים וצורכי הפקולטה והחוג. אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

היקף משרה: 
50%
מעמד משרה: 
מועד אחרון להגשת מועמדות: 
ראשון, 15 דצמבר 2019
*במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעידוד גיוון תעסוקתי, ניתנת עדיפות למועמדים העונים על דרישות התפקיד ומשתייכים לאוכלוסיות אלו: חברה ערבית, חרדים, יוצאי העדה האתיופית ומועמדים עם מוגבלות. في إطار سياسة الجامعة لتشجيع التنوّع التوظيفيّ، تُعطى أولويّة للمرشّحين الذين يستوفون متطلّبات الوظيفة وينتمون إلى إحدى المجموعات التالية: المجتمع العربيّ، الحريديم، أبناء الطائفة الأثيوبيّة والمرشّحين أصحاب الإعاقات.
אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive