משרה פנויה לחבר סגל בכיר בחוג לפילוסופיה

התפקיד: 
משרה פנויה לחבר סגל בכיר בחוג לפילוסופיה
תיאור התפקיד: 

משרה פנויה לחבר סגל בכיר

בחוג לפילוסופיה

 

החוג לפילוסופיה פונה למועמדות ולמועמדים למשרת חבר סגל בכיר בתחום הפילוסופיה. המשרה פתוחה לחוקרות ולחוקרים שתחום התמחותם:

אתיקה באוריינטציה קונטיננטלית/היסטורית

 

דרישות התפקיד הן: הצטיינות במחקר ובהוראה (בשפה העברית תוך שנתיים מתחילת המינוי), פרסומים בבמות אקדמיות ומומחיות בתחום האתיקה במסורת המחשבה הקונטיננטלית הפוסט-קאנטיאנית.

יכולת הוראה ומחקר גם בתחום הפילוסופיה הפוליטית עשויה להוות יתרון.

מועמדים/ות שזה תחום עיסוקם/ן מוזמנים/ות לשלוח מועמדות.

איוש המשרה יחל בחודש אוקטובר  2019  או אוקטובר 2020 (ייקבע סופית בהמשך).

המשרה פתוחה למועמדים/ות בעלי תואר ״דוקטור לפילוסופיה״ או מי שיקבלו תואר זה לפני תחילת העסקתם. המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

 

הליכי המינוי של המועמדות והמועמדים ייעשו על פי נוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ועל פי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישורי המועמדות והמועמדים.

 

קורות חיים, רשימת פרסומים ומבחר עבודות כמו גם תיאור קצר של מחקר עתידי, יש לשלוח אל פרופ' חגי כנען, ראש החוג לפילוסופיה, באוניברסיטת תל-אביב, לדוא"ל kenaan@tauex.tau.ac.il

 

כן נדרשות המלצות משלושה חוקרים בעלי מעמד אקדמי בכיר שיישלחו ישירות מן הממליצים לכתובת הנ"ל.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות: 20 במאי 2019

 

המשרה פתוחה לכל המועמדים שעומדים בתנאים המצוינים לעיל, וההודעה פונה לנשים ולגברים כאחד. המשרה תאויש על פי כישורי המועמדת או המועמד המתאימים ועל פי צורכי החוג. החוג, הפקולטה או האוניברסיטה אינם מחויבים לקבל הצעה כלשהי. החוג שומר לעצמו הזכות לאתר באופן עצמאי מועמדים שיתווספו לרשימת הפונים הכוללת.

היקף משרה: 
100%
מעמד משרה: 
מועד אחרון להגשת מועמדות: 
שני, 20 מאי 2019
אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive