משרה פנויה לחבר סגל בכיר בחוג ללימודים קלאסיים

התפקיד: 
משרה פנויה לחבר סגל בכיר בחוג ללימודים קלאסיים
דרישות התפקיד: 

אוניברסיטת תל אביב

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין

 

משרה פנויה לחבר סגל בכיר

 

בחוג ללימודים קלאסיים

 

החוג ללימודים קלאסיים מזמין מועמדים/ות למשרה בתחום השפה והספרות של העולם היווני ו/או הרומי.

 

  הזוכה במשרה יידרש ללמד קורסים בתחומי התמחותו/ה ובשפות הקלאסיות, להנחות תלמידי מחקר וכן לערוך מחקר עצמאי באיכות אקדמית גבוהה. מצופה ממנו/ה ללמד בעברית בתוך שנתיים מתחילת המינוי

 

איוש המשרה יחל באחד באוקטובר 2019

 

מועמדים/ות שזה תחום עיסוקם/ן מוזמנים/ות לשלוח מועמדות.

 

המשרה פתוחה למועמדים/ות בעלי/ות תואר "דוקטור לפילוסופיה" או למועמדים/ות שיקבלו תואר זה לפני מועד תחילת העסקתם/ן. ההעסקה במסגרת המשרה המוצעת תתחיל בשנת הלימודים תש"פ.

המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

 

הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

 

על המועמדים לשלוח מכתב פניה, קורות חיים, רשימת פרסומים, תיאור תכנית מחקר והוראה (2-3 עמודים), סקרי הוראה (אם יש) ושני פרסומים אקדמיים נבחרים אל:

 

פרופ' אורנה הררי, ראש החוג ללימודים קלאסיים

אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978, ישראל

או בדוא"ל:oharari@tauex.tau.ac.il

 

כמו כן נדרשות המלצות משלושה חוקרים בעלי מעמד אקדמי בכיר

שיישלחו ישירות על-ידי הכותבים לכתובת הנ"ל.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות הוא ה-1.5.2019

 

המשרה פתוחה לכל המועמדים שעומדים בתנאים המצוינים לעיל, וההודעה פונה לנשים ולגברים כאחד. המשרה תאויש על פי כישורי המועמדת או המועמד המתאימים ועל פי צורכי החוג. החוג, הפקולטה או האוניברסיטה אינם מחויבים לקבל הצעה כלשהי.

היקף משרה: 
100%
מעמד משרה: 
מועד אחרון להגשת מועמדות: 
רביעי, 01 מאי 2019
*במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעידוד גיוון תעסוקתי, ניתנת עדיפות למועמדים העונים על דרישות התפקיד ומשתייכים לאוכלוסיות אלו: חברה ערבית, חרדים, יוצאי העדה האתיופית ומועמדים עם מוגבלות. في إطار سياسة الجامعة لتشجيع التنوّع التوظيفيّ، تُعطى أولويّة للمرشّحين الذين يستوفون متطلّبات الوظيفة وينتمون إلى إحدى المجموعات التالية: المجتمع العربيّ، الحريديم، أبناء الطائفة الأثيوبيّة والمرشّحين أصحاب الإعاقات.
אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive