משרה פנויה לחבר סגל בכיר בחוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה

התפקיד: 
משרה פנויה לחבר סגל בכיר בחוג להיסטוריה של המזה"ת
דרישות התפקיד: 

משרה פנויה לחבר סגל בכיר

בחוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה

 

החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה פונה למועמדות ולמועמדים למשרת חבר סגל בכיר בתחום לימודי אפריקה. המשרה פתוחה לחוקרות ולחוקרים שתחום התמחותם:

היסטוריה של אפריקה שמדרום לסהרה במאות העשרים והעשרים ואחת עם העדפה לשילוב בין היסטוריה פוליטית להיסטוריה חברתית ותרבותית.

 

המשרה מחייבת הוראת קורסים בשפה העברית, יכולת לבצע מחקר עצמאי בהיסטוריה של אפריקה שמדרום לסהרה בתקופה האמורה וללמד שיעורים בתחום זה.

מועמדות ומועמדים שזה תחום עיסוקם/ן מוזמנים/ות להציע את מועמדותם.

המשרה תאויש בחודש אוקטובר 2019.

 

המשרה פתוחה למועמדות ולמועמדים בעלי תואר "דוקטור לפילוסופיה" או מי שיקבלו תואר זה לפני תחילת העסקתם. ההעסקה במשרה המוצעת תתחיל בשנת הלימודים תש"פ.

המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

הליכי המינוי של המועמדות והמועמדים ייעשו על פי נוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ועל פי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישורי המועמדות והמועמדים.

 

קורות חיים, רשימת פרסומים ומבחר עבודות יש לשלוח אל

פרופ' מאיר ליטבק, ראש החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה,

אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 69978

או בדוא"ל schoolofhist@tauex.tau.ac.il

 

כן נדרשות המלצות משלושה חוקרים בעלי מעמד אקדמי בכיר

שיישלחו ישירות מן הממליצים לכתובת הנ"ל.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות: 30/4/19

 

המשרה פתוחה לכל המועמדים שעומדים בתנאים המצוינים לעיל, וההודעה פונה לנשים ולגברים כאחד. המשרה תאויש על פי כישורי המועמדת או המועמד המתאימים ועל פי צורכי החוג. החוג, הפקולטה או האוניברסיטה אינם מחויבים לקבל הצעה כלשהי.

היקף משרה: 
100%
מעמד משרה: 
מועד אחרון להגשת מועמדות: 
שלישי, 30 אפריל 2019
אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive