הדס פישר רוזנברג

הדס פישר רוזנברג

מצפה כוכבות: הדוקטורנטיות של אוניברסיטת תל-אביב

הדס פישר רוזנברג

1984

תל-אביב

ממשלת המנדט והאזרחים היהודים במלה"ע השנייה

העבר מתעורר לחיים. נולדתי וגדלתי בירושלים בבית דתי-ליברלי. בין בתי האבן שמילאו את נוף ילדותי והספרים שגדשו את קירות בית הוריי, למדתי לשאול על העבר ועל הקשר שלו לחיינו בהווה. בתיכון, בלי ספרי לימוד פורמליים, אבל עם מקורות מגוונים כמו ספרי הגות של רוסו ולוק או ציורי מופת של פיקאסו, המורות להיסטוריה הפיחו חיים בעבר והפכו אותו למרתק ורלבנטי. זה האתגר שמלווה אותי בחיי האקדמיים: השאיפה לשלב בין המחויבות לדיוק מחקרי, לבין הרצון לספר סיפור מעניין שיש בו תנופה וחיות.

להעמיק את הבנת ההווה באמצעות ההתחקות אחרי נתיביו של העבר

שגרת מלחמה. הדוקטורט שלי מתמקד במדיניות החברתית-כלכלית של ממשלת המנדט במלחמת העולם השנייה. אני בודקת כיצד מדיניות זו עיצבה את חיי היישוב היהודי בתחומים כמו דיור, תזונה, צרכנות ורווחה, והשפיעה על האופן שבו תפשו את המדינה הקולוניאלית. גיליתי כי השלטון הבריטי עסק גם בחיי היום-יום של תושבי הארץ, וראה כחלק מתפקידו את הדאגה לרווחתם. זהו היבט שחשוב להבנת התקופה לא פחות מזה המדיני-ביטחוני.   

 

כל זה כבר איננו. מציאות חיינו מחוברת להיסטוריה באלפי נימים דקים, החל מעקבותיו החומריים של העבר בנוף הבנוי, וכלה במיתוסים, בסמלים וברעיונות. חקר ההיסטוריה מאפשר לי להעמיק את הבנת ההווה באמצעות התחקות אחרי נתיבי העבר. השאיפה שלי הוא להמשיך לפוסט דוקטורט, ולעסוק בכך במסלול האקדמי- מחקרי. 

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive