היערכות האוניברסיטה בעקבות מבצע "צוק איתן"

עודכן: 18.09.2014

מתווה זה נכון ליום 4.9.2014 והוא מוסיף על הגרסאות הקודמות ובא במקומן

  • נהלים בעקבות מבצע "צוק איתן"
  • אנשי קשר בפקולטות

אוניברסיטת תל-אביב מכבדת את תלמידיה שגויסו לשירות מילואים, את בני זוגם ואת כלל אוכלוסיית הסטודנטים שנדרשו להתמודד עם אתגרים לא פשוטים והתגברו עליהם.

 

כדי להקל על הסטודנטים להשלים את שנת הלימודים תשע"ד בהצלחה, האוניברסיטה החליטה על נקיטת הצעדים המפורטים להלן:

 

ההקלות מתייחסות בעיקר לסטודנטים ששירתו במילואים ובהם סטודנטים לתואר ראשון שגויסו בצו 8 לשירות מילואים של 7 ימים לפחות או סטודנטים המשרתים בשירות סדיר ולומדים באישור הצבא ונקראו לשירות וכן בני/בנות זוג של המשרתים במילואים עם ילדים מתחת לגיל 14.


בחינות

1. במהלך חודש ספטמבר ובתחילת חודש אוקטובר יתקיים מועד מיוחד של בחינות. ייכללו בו גם בחינות מועד ב' רגילות שטרם התקיימו על פי לוח הבחינות. לוח התאריכים של המועדים המיוחדים יתפרסם עד סוף חודש אוגוסט.

 

2. ככלל, זכאים לגשת לבחינות המועד המיוחד סטודנטים שנבצר מהם לגשת למועד אחד או לשני מועדים באותו קורס ולכן לא קיבלו בו ציון.

 

3. בנוסף לכך, תינתן אפשרות לסטודנטים ששירתו במילואים לגשת למועד נוסף (שייקבע בהמשך) בתנאי שלא ייבחנו ביותר משני מועדים בסך הכל באותו קורס. בחינות המועד הנוסף עבור המשרתים במילואים יתקיימו לא יאוחר מיום 1.12.14. סטודנט ששירת במילואים ושיתקשה לחזור לשגרה, בהינתן ומועד הבחינה נקבע בתוך שבוע ימים מיום השחרור, יהיה זכאי למועד מיוחד אחר.

 

4. סטודנט ששירת במילואים, אשר יקבל במועד השני בקורס/ים שאותם למד בסמסטר ב' תשע"ד ציון נמוך מהציון שקיבל במועד הראשון, יוכל לבחור את הציון הגבוה מבין השניים כציון סופי בקורס/ים.

 

5. סטודנט ששירת במילואים יהיה רשאי לבקש אישור מוועדת ההוראה כי בשניים מהקורסים שלמד בסמסטר ב' תשע"ד (למעט קורסים בפקולטה למדעים מדויקים שיפורטו במועד מאוחר יותר) שבהם קיבל ציון חיובי, יירשם במקום הציון המספרי, ציון "עובר". בפקולטה למשפטים, סך כל השעות הסמסטריאליות של שני הקורסים לא יעלה על 8 ש"ס. אם סטודנט בחר בציון "עובר", עליו לחתום עד למועד שייקבע ויפורסם בהמשך על הצהרה שלפיה הוא מוותר על הציון ומודע לכך שאם בעתיד יבקש לקבל ציון מספרי יהיה עליו להירשם וללמוד את הקורס מחדש.

 

6. מועמדים לשנה"ל תשע"ה לתכנית השש שנתית ברפואה, הנדרשים לעמוד בהצלחה בבחינות ידע מוקדם במתמטיקה, בפיזיקה ובכימיה, מתבקשים לפנות לפקולטה לקביעת מועדי בחינה מיוחדים בקורסי ההכנה.

 

7. סטודנטים בתכניות הלימודים הרגילות לתואר, שנרשמו לקורסים בעונת לימודי הקיץ תשע"ד ונבצר מהם להשתתף בשל שירות המילואים (שלהם או של בני זוגם), יהיו זכאים לקבל החזר שכר לימוד ששילמו עבור קורסים אלה ויהיו רשאים, באישור ועדת ההוראה, להירשם לקורס המתקדם בסמסטר א' בשנת הלימודים תשע"ה.


8.  האוניברסיטה מודעת לקשיים משולם התמודדו סטודנטים ששירתו תקופה ארוכה במילואים ושכתוצאה מכך נתקלו בבעיות ייחודיות. לפיכך, מקרים חריגים שאינם נכללים בסעיפים המפורטים לעיל יטופלו באופן פרטני ע"י ועדת ההוראה היחידתית.


הגשת עבודות (תואר ראשון ושני)

1. המועד להגשת עבודות סמינריוניות נדחה לתאריך 2.11.14.

 

2. המועד להגשת עבודות גמר (תזה) נדחה לתאריך 30.11.14. סטודנטים שזוהי המטלה האחרונה לתואר לא יחויבו בתשלום דמי גרירת לימודים בגין דחייה זו.

 

3. המועד להגשת עבודה בסיום קורס נדחה בחודש אחד ממועד ההגשה המקורי שנקבע. בנושא בקשות דחיית מועד להגשת עבודות אחרות, ככל שנדרש, יש לפנות למזכירות היחידה.

 

4. סטודנטים אשר בשל דחיית מועדי בחינות ומועדי הגשת עבודות - במסגרת ההקלות המפורטות במסמך זה - חורגים משנות התקן לתואר, לא יחויבו בתשלום דמי גרירת לימודים.

 

רישום לקורסים מתקדמים

סטודנטים שלמדו ועמדו במטלות (פרט לציון בבחינה) בקורסים המהווים דרישה מוקדמת לקורסים מתקדמים, יהיו רשאים להירשם לקורסים המתקדמים.

 

הסדרים נוספים

1. יש להסדיר את התשלום הראשון לשנת הלימודים תשע"ה לפני הרישום לבידינג. ללא הסדרת התשלום לא יתאפשר רישום.

 

2. חרף האמור לעיל, סטודנט ששירת במילואים (ראה ההגדרה בראש מסמך זה) ובכלל זה סטודנט לתואר שני שנקרא לשירות מילואים, וכן סטודנט המתגורר בקו העימות, שמועד הבידינג ביחידת הלימוד שלו מתוכנן בין התאריכים 3.9.14 ל-14.9.14 ולא יוכל לשלם את התשלום הראשון במלואו לפני הבידינג, מתבקש למלא את הטופס המיועד לכך. עם קבלת הטופס ובכפוף לבדיקת הנתונים, היחידה לשכר לימוד תפצל את התשלום ותפיק  שני שוברים: האחד על סך 1,000 ₪ לתשלום מיידי (לפתיחת הבידינג) והשני על סך יתרת הסכום לתשלום הראשון לתאריך 5.10.14. סטודנט שישתחרר מהשירות הצבאי לאחר המועד שבו התקיים הבידינג ביחידתו מתבקש לפנות למזכירות היחידה, שתנחה אותו ותטפל בעניינו.

 

3. החזר מלא של מקדמת שכ"ל בגין ביטול הרשמה ללימודים לשנה"ל תשע"ה, יאושר למי ששירת במילואים ויודיע לאוניברסיטה על ביטול הרשמתו לאחר המועד שנקבע (15.8.14) רק אם יעשה כן תוך 48 שעות ממועד שחרורו מהמילואים.

 

4. קורסי קיץ - מי שנבצר ממנו להשתתף בקורס קיץ בשל שירות המילואים (שלהם או של בני זוגם) יוכל לבטל את הרישום לקורס ולקבל החזר מלא של שכר הלימוד לקורס.

 

דקאנט הסטודנטים

                                        

מלגות השתתפות בשכר לימוד בשל מבצע "צוק איתן" >

 

כללי התנהגות בעת הישמע אזעקה >

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>