ד"ר צבי רון

חוג לגיאוגרפיה בדימוס
ד"ר צבי רון
טלפון פנימי: 03-6409178
פקס: 03-5409715
משרד: יד אבנר

תחומי מחקר והוראה

גיאומורפולוגיה. פיתוח חופים. אדם וסביבה – יחסי אדם- נוף. תרבות המדרגות החקלאיות. פתוח מעיינות ומערכות השקיה קדומות ומסורתיות

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive