ד"ר טל קוגמן

ביה"ס למדעי התרבות סגל אקדמי בכיר
ד"ר טל קוגמן

קורות חיים

 

ד"ר טל קוגמן היא מורה בכירה בסגל הבכיר בתכנית לתואר השני בתרבות הילד והנוער במסגרת בית הספר למדעי התרבות. היא השתתפה כחוקרת בפרויקטים מחקר בינלאומיים רבים שנוהלו באוניברסיטת תל אביב, ומלמדת בתכנית לתואר השני בתרבות הילד והנוער ובתכנית ללימודים הכלליים והבין-תחומיים של הפקולטה למדעי הרוח.

 

תחומי מומחיות

 

תרבות וחינוך הילד, השכלה גרמנית-יהודית, מדע פופולארי וספרי לימוד.

 

פרסומים

טל קוגמן. 2017. "שיח מדעי עברי במגמת שינוי במחצית הראשונה של המאה ה-19 באשכנז – שבילי עולם לשמשון בלוך וספר תולדות הארץ ליוסף שיינהאק כמקרי מבחן". בתוך: זאב גרבר, לב חקק ושמואל כץ (עורכים). המשכיל בעת הזאת: ספר היובל למשה פלאי : מאמרים בהשכלה, ספרות עברית ולימודי היהדות. [בני ברק]: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 280-256.

Kogman, Tal. 2017. “Science and the Rabbis: Haskamot, Haskalah, and the Boundaries of Jewish Knowledge in Scientific Hebrew Literature and Textbooks”. Leo Baeck Institute Yearbook, 1-15 [doi:10.1093/leobaeck/ybw021]

Tal Kogmanת . 2016. “Kogman, Tal. 2016. "The Emergence of Scientific Literature in Hebrew for Children and Youth in the Nineteenth Century: Preliminary Directions for Research”, Jewish Culture and History 17 (3), 249-263 [DOI:10.1080/1462169X.2016.1237796]

Kogman, Tal. 2016. “Do Not Turn a Deaf Ear or a Blind Eye on Me as I Am Your Son: New Conceptions of Childhood and Parenthood in 18th and 19th Century Jewish Letter-Writing Manuals”. Journal of Jewish Education 82 (1), 4-27

Kogman, Tal. 2015. “Zensur”. In: Enzyklopaedie juedischer Geschichte und Kultur 6. (Hrsg.) Dan Diner. Darmstadt: Wiss. Buchges, 534-538

קוגמן, טל. 2015. " 'למענינו נתנו החכמות והמדעות': החינוך למדעים במרחב הגרמני-יהודי במאות ה-18 וה-19". עת-מול 242, 11-9. 

קוגמן, טל. 2014. "מן הדפוס לכתב יד – עלונים ברפובליקת ההשכלה". בתוך: ספרייה של תנועת ההשכלה: יצירתה של רפובליקת הספרים בחברה היהודית במרחב הדובר גרמנית. שמואל פיינר, זהר שביט, נטלי ניימרק-גולדברג וטל קוגמן (עורכים). תל אביב: עם עובד, 101-81.

קוגמן, טל. 2014. "הסכמות בספרות ההשכלה – מנגנוני תכנון ופיקוח על הספר בעולם היהודי". בתוך:  שמואל פיינר, זהר שביט, נטלי ניימרק-גולדברג וטל קוגמן (עורכים). הספרייה של תנועת ההשכלה: יצירתה של רפובליקת הספרים בחברה היהודית במרחב הדובר גרמנית. תל אביב: עם עובד, 194-155.

קוגמן, טל. 2013. המשכילים במדעים: חינוך יהודי למדעים במרחב דובר-הגרמנית בעת החדשה. ירושלים: מאגנס

קוגמן, טל. 2013. "משפחה בהתכתבות –  המשפחה האשכנזית באגרונים מן המאות השמונה עשרה והתשע עשרה". זמנים 124,

קוגמן, טל. 2013. "משכילים יהודים מתבוננים בטבע –  בין סיפור אישי למודל ספרותי של הנאורות". ציון עח (ג), 393-379

 קוגמן, טל. 2010. "ילדי העתיד – השכלה יהודית, נאורות גרמנית ומה שביניהן". ילדים בראש המחנה: ילדוּת ונעורים בעתות משבר ותמורה חברתית. (עורכות) יעל דר, טל קוגמן ויהודית שטיימן. דור לדור: קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות לו', 160-125

Kogman, Tal. 2009. "Baruch Lindau’s Rešit Limmudim (1788) and its German Source: A Case Study of the Interaction between the Haskalah and German Philanthropismus". Aleph: Historical Studies in Science and Judaism 9 (2), 277-305

Kogman, Tal. 2007. "Haskalah scientific Knowledge in Hebrew Garment: A general Statement and two Examples", Target 19 (1), 69-83

קוגמן, טל. 2007. "בין זואולוגיה לספרות ותרבות: התגלגלות סטריאוטיפים של החמור בספרות הילדים". בתוך: ברוח הזמן: החזרת ספרות הילדים להקשרה ההיסטורי-התרבותי. תל אביב: מכון מופ"ת (תמה – תיאוריה ומעשה בהכשרת מורים), 236-189.

 קוגמן, טל. 2005. "מגעים בין-תרבותיים בטקסטים של ההשכלה על מדעי הטבע". בתוך: ההשכלה לגווניה: עיונים חדשים בתולדות ההשכלה וספרותה. (עורכים) שמואל פיינר וישראל ברטל. ירושלים: המרכז לחקר יהודי פולין ותרבותם, האוניברסיטה העברית; הקתדרה ע"ש בראון לתולדות היהודים בפרוסיה, אוניברסיטת בר-אילן; הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,

קוגמן, טל. 2004. '"הפיתוי עז וליבה של האישה כה חלש": מסורת, חינוך ומודרניזציה ב"ארון הספרים" של הבנות הגרמניות-יהודיות במאה ה-19'. חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה (חוב' מס' 6). ירושלים: מכון ליאו בק, 44-1

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive