פרופ' שרה קליין

אמריטוס בלימודי התרבות העברית
לימודי התרבות העברית אמריטוס
טלפון פנימי: 03-6406057
פקס: 03-6407031
משרד: רוזנברג, 110א

אודות

פרופסור שרה קליין-ברסלבי היא פרופסור אמריטה בחוג ללימודי התרבות העברית במגמת פילוסופיה יהודית
 
תחומי התמחות
 
תולדות הפילוסופיה היהודית בימה"ב, פרשנות פילוסופית למקרא ולמדרש, משנתם הפילוסופית של הרמב"ם ושל הרלב"ג, מתודות מחקר
 
 
תחומי עניין
 
פילוסופיה יהודית של ימה"ב, פילוסופיה יוונית, פילוסופיה ותיאולוגיה ערבית של ימי הביניים, מתודות מחקר, מתודות פרשניות, פרשנות מקרא, פרשנות מדרש, פילוסופיה של הדת, לוגיקה.
 

קורות חיים

 
 
 

פרסומים

א.  ספרים

1    פירוש הרמב"ם לסיפור בריאת העולם (הוצאת החברה לחקר המקרא בישראל: ירושלים, תשל"ח  [1978 ] מהדורה שנייה עם תיקונים והוספות, ירושלים, הוצאת ראובן מס: תשמ"ז [1987 ]) ניתן לקריאה באתר כותר    Kotar.co.il

2   פירוש הרמב"ם לסיפורים על אדם בפרשת בראשית  -  פרקים בתורת האדם של הרמב"ם (ירושלים, הוצאת ראובן מס, תשמ"ז [1986]). ניתן לקריאה באתר כותר -     Kotar.co.il

3   שלמה המלך והאזוטריזם הפילוסופי במשנת הרמב"ם, (ירושלים, הוצאת מאגנס 1996 [הדפסה שנייה 2008]).

4   "Without any Doubt": Gersonides on Method and Knowledge, (Leiden-Boston: Brill, series: Supplements to the Journal of Jewish Thought and Philosophy,  2011).

  5   Maimonides as Biblical Interpreter, (Boston: Academic Studies, Press, series, "Emunot", 2011).

6 פירוש הרלב"ג לסיפורי בריאת האדם ולסיפור גן העדן , ירושלים, מאגנס  (בדפוס)

ב.  עריכת ספרים

Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques, C. Sirat,  S. Klein-Braslavy et  O. Weijers eds.,  (Paris: Vrin  2003).

8   מנחה למיכאל - מחקרים בהגות יהודית ומוסלמית מוקדשים לפרופסור מיכאל שורץ עורכים: שרה קליין-ברסלבי, בנימין אברהמוב ויוסף סדן, (תל-אביב, אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין, בית הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג,  תש"ע [2009]) 

ג. מאמרים ופרקים בספרים

9  "מציאות הזמן והימים הראשונים לבריאה בפילוסופיה היהודית של ימה"ב," תרביץ מה (תשל"ו), עמ'  127-106.

10.  "Vérité prophétique et vérité philosophique chez Nissim de Gérone; une interprétation du Récit de la Création et du Récit du Char ," Revue des Etudes Juives,  cxxxiv (1975), pp. 75-99.

11  "מעמד הר סיני במשנתו של ר' ניסים בן ראובן גירונדי (הר"ן)," סיני, כרך פ, חוב' א-ב  (תשל"ז), עמ'  כו-לז.

12   "פרק בפרשנות המקרא של הרמב"ם - הפירוש לסיפור היום השני לבריאה," ספר ישעיהו ליבוביץ : קובץ מאמרים על הגותו ולכבודו, א' כשר וי' לוינגר (עורכים), (תל אביב: פפירוס-בית ההוצאה באוניברסיטת תל-אביב, תשמ"ב [1982]), עמ'  221-192.

מהדורה מקוצרת ומעובדת בתרגום לאנגלית התפרסמה ב:

 “A chapter in Maimonides’ Biblical Exegesis – The Interpretation of the Story of the Second day of Creation,” in:  Maimonides as Biblical Interpreter, (Brighton, MA: Academic Studies Press,  series"Emunot", 2011), pp. 21-50.

13   "תרומתו של ר' ניסים גירונדי לעיצוב תורות העיקרים של חסדאי קרשקש ושל יוסף אלבו," אשל באר-שבע, כרך ב' (תש"מ), עמ' 197-177.

14  "Gan Eden et Gehinom dans le système de Hasdai Crescas,"Hommage à George Vajda,  (Louvain, 1980),  pp. 263-278.

15  "בריאת האדם וסיפור גן העדן במשנתו של אברהם בר-חייא," ישראל אפרת משורר והוגה, (תל-אביב, אוניברסיטת תל-אביב, תשמ"א) עמ' 229-203.

מהדורה מעובדת עם תוספות התפרסמה  בתרגום לאנגלית :

The Creation of Man and the Story of the Garden of Eden in the Thought of Abraham Bar Hiyya"   :   Maimonides as Biblical Interpreter, (Brighton, MA: Academic Studies Press, series "Emunot",  2011), pp. 221-     272.

16  "בריאת האשה על פי מורה נבוכים לרמב"ם," ספר ברוך בן יהודה (תל-אביב, תשמ"א), עמ'  -508 516.

17   "לזיהוי דמויות 'נחש' ו'סמאל' בפירוש הרמב"ם לסיפור גן-העדן," דעת 10 (תשמ"ג), עמ'  18-9.  

18  "פירוש הרמב"ם לפועל 'ברא' ושאלת חידוש העולם," דעת 16 (תשמ"ו), עמ' 55-39.

 19   "The Creation of the World and Maimonides' Interpretation of Gen. i-v,"   Maimonides and Philosophy, S. Pines and Y. Yovel (eds.,), (Nijhoff- Dordrecht 1986), pp. 65-78  

נדפס שנית ב:

Maimonides as Biblical Interpreter, (Brighton, MA: Academic Studies Press, series "Emunot",  2011), pp. 71-86

20   "פירושי הרמב"ם לחלום הסולם של יעקב," בר-אילן - ספר השנה של אוניברסיטת בר-אילן מדעי היהדות ומדעי הרוח כ"ב-כ"ג, ספר משה שוורץ (רמת-גן, תשמ"ח), עמ' 349-329.

מהדורה מתוקנת ומעובדת הופיעה בתרגום לאנגלית:

Maimonides as Biblical Interpreter, (Brighton, MA: Academic Studies Press, series "Emunot",  2011), pp. 89-123

21  "דטרמיניזם, אפשרות, בחירה וידיעה מראש במשנת הרלב"ג," דעת 22 (תשמ"ט), עמ' 58-5. 

מהדורה מתוקנת הופיעה בתרגום לאנגלית:

“Determinism, Contingency, Free Choice, and Foreknowledge in Gersonides,” in: "Without any Doubt": Gersonides on Method and Knowledge, (Leiden: Brill, series: Supplements to the Journal of Jewish Thought and Philosophy, 2011), pp. 221-296.

22  "פירושי הרמב"ם למשלי א:ו 'להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם,'" עלי שפר, מחקרים בהגות היהודית מוגשים לכבוד הרב ד"ר אלכסנדר שפרן, עורך משה חלמיש, (רמת-גן, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תש"ן)' עמ'  132-120.

23  "King Solomon and Metaphysical Esotericism according to Maimonides," Maimonidean Studies, vol. 1 (1990),  pp,  57-86.

נדפס שנית ב:

Maimonides as Biblical Interpreter, (Brighton, MA: Academic Studies Press, series "Emunot",  2011), pp. 163-194.

24.   נבואת שלמה בכתבי הרמב"ם," מנחה לשרה מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופסור שרה א' הלר וילנסקי בעריכת משה אידל, דבורה דימנט ושלום רוזנברג, (ירושלים: הוצאת מאגנס, תשנ"ד),  עמ׳ 81-57

25 "נבואה, קסם וחלום והמונח 'התבודדות' במשנת הרלב"ג," דעת  39 (תשמ"ז), עמ' 68-23.

 

26  "Gersonides on the Mode of Communicating Knowledge of the Future to the Dreamer  and  Clairvoyant," Perspectives on Jewish Thought and Mysticism, A.L. Ivry, E. R. Wolfson &  A. Arkush (eds.) (Harwood academic publishers: Amsterdam 1998), pp. 171-199.

מהדורה מתוקנת הופיעה ב: 

"Without any Doubt": Gersonides on Method and Knowledge, (Leiden: Brill, series: Supplements to the Journal of Jewish Thought and Philosophy, 2011), pp.  297-323.

27  "The Flourishing Era of Jewish Exegesis in Spain: The philosophical  Exegesis (Solomon Ibn Gabirol,  Bahya Ben Joseph,  Judah Halevi and Moses Ben Maimon/ Maimonides/ Rambam')," in: M. Saebø (ed.), Hebrew Bible / Old  Testament - The History of Its Interpretation, vol. I part 2 - The Middle Ages, (Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht, 2000),  pp. 302-320.

28   "The Concept of Magic in R. Solomon b. Abraham Adret (Rashba) and R. Nissim Gerondi  (Ran),"  Encuentros and Desencuentros  Spanish Jewish Cultural Interaction Through History  The Howard Gilman International Symposia Harvard Salamanca Tel Aviv,  C.C. Parrondo, M. Dascal, F. M. Villanueva and A. S.Badillos (eds.) (Tel Aviv University Publishing Projects  2000), pp. 105-129.

29   "הדעות המכוננות את האפוריות בספר מלחמות ה' לרלב"ג," מאה שערים - עיונים בעולמם הרוחני של ישראל בימי הביניים לזכר יצחק טברסקי בעריכת: ע' פליישר, י' בלידשטיין, כ' הורוביץ וד' ספטימוס, (ירושלים, 2001), עמ' 340-317.

מהדורה מתוקנת בתרגום לאנגלית הופיעה ב:

"The Opinions that Produce the Aporias in the Wars of the Lord," in: "Without any Doubt": Gersonides on Method and Knowledge, (Leiden: Brill, series: Supplements to the Journal of Jewish Thought and Philosophy, 2011), pp. 13-43 

30  "Gersonide commentateur d'Averroès," in: Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques, C. Sirat,  S. Klein-Braslavy et  O. Weijers (eds.), (Paris: Vrin, 2003),  pp. 59-90.

:מהדורה מתוקנת בתרגום לאנגלית: 

"Gersonides as Commentator on Averroes," in: "Without any Doubt": Gersonides on Method and Knowledge, (Leiden: Brill, series: Supplements to the Journal of Jewish Thought and Philosophy, 2011), pp. 181-219 . 

31  "La méthode diaporématique de Gersonide dans les Guerres du  Seigneur," in:  Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques, C. Sirat,  S. Klein-Braslavy et  O. Weijers (eds.), (Paris: Vrin, 2003), pp. 105-134.           

32  "Structure de trois questions: Chapitres 1-5 du livre I des Guerres," in: Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques,  C. Sirat,  S. Klein-Braslavy et  O. Weijers (eds.), (Paris: Vrin, 2003), pp. 158-169.

33  "Les commentaires bibliques - Les introductions," in: Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques, C. Sirat,  S. Klein-Braslavy et  O. Weijers (eds.), (Paris: Vrin, 2003),  pp. 193-215.

מהדורה מתוקנת בתרגום לאנגלית:

"The Introductions to the Bible Commentaries," in: "Without any Doubt": Gersonides on Method and Knowledge, (Leiden: Brill, series: Supplements to the Journal of Jewish Thought and Philosophy, 2011), pp. 151-179

34   C. Sirat et S. Klein-Braslavy, "Gersonide, homme de son temps,"  in:  Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques,   C. Sirat,  S. Klein-Braslavy et  O. Weijers (eds.) , (Paris: Vrin, 2003), pp. 317-324.     

35   "פתרונות האפוריות בספר מלחמות ה' לרלב"ג," דעת 52-50 (תשס"ג), עמ'  514-499.

מהדורה מתוקנת עם תוספות הופיעה בתרגום לאנגלית:

“The Solutions of the Aporias in the Wars of the Lord, ”   in: "Without any Doubt": Gersonides on Method and Knowledge, (Leiden: Brill, series: Supplements to the Journal of Jewish Thought and Philosophy, 2011), pp. 45-73 

36   גדעון פרוידנטל שרה קליין-ברסלבי "שלמה מימון קורא משה בן מימון - על השמות רבי המשמעות," תרביץ עב חוברת ד (תשס"ג) עמ'  613-581.

 37. "The Alexandrian Prologue Paradigm in Gersonides' Writings,"  JQR  95 (2005),  pp. 257-289 

נדפס שנית  ב:

"Without any Doubt": Gersonides on Method and Knowledg, (Leiden: Brill, series: Supplements to the Journal of Jewish Thought and Philosophy, 2011), pp. 117-150 . 

 

38 "Bible Commentary," in:  Ken Seeskin (ed.), The Cambridge Companion to Maimonides, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005),  pp. 245-272.

39  "Maimonides' Exoteric and Esoteric Biblical Interpretations in the Guide of the Perplexed," Study and Knowledge in Jewish Thought, H. Kreisel (ed.) (Ben-Gurion University of the Negev, 2006),  pp. 137-164 (available as a pdf http://hsf.bgu.ac.il/cjt/files/study.htm).

נדפס שנית ב:

Maimonides as Biblical Interpreter, (Brighton, MA: Academic Studies Press, series "Emunot",  2011),   pp. 195-220

40  "Gersonides' Methods of Inquiry in the Discussion on the Material Intellect in the Wars of the Lord," .M.C. Pacheco, J.F. Meirinhos (eds.) Intellect et  imagination dans la Philosophie Médievale/ Intellect and Imagination in the Medieval Philosophiy/ Intelecto e imaginaçao na Filosofia Medieval Actes du XIe Congrès International de Philosophie Médievale (S.I.E.P.M), Porto, du 26 au  31 août  2002, (Turnhout: Brepols, 2006), pp. 641-651.

41  "Maimonides' Strategy for Interpreting 'Woman' in the Guide of the Perplexed," Ecriture et réécriture des textes philosophiques médiévaux, Volume d'hommage offert à Colette Sirat,. J. Hamesse et O. Weijers (eds..), ( Turrnhout Belgium: Brepols, 2006) , pp. 291-310.

מהדורה מתוקנת נדפסה ב:

Maimonides as Biblical Interpreter, (Brighton, MA: Academic Studies Press, series "Emunot",  2011),   pp. 125-143

 

42   "Interpretative Riddles in Maimonides' Guide of the Perplexed," Maimonidean Studies  5 (2008), pp. 141-158.

 נדפס שנית ב:

:  Maimonides as Biblical Interpreter, (Brighton, MA: Academic Studies Press, series "Emunot",  2011),   pp. 145-160.

43  "הדיאלקטיקה בפירוש הרלב"ג לספר משלי", תרביץ עה (תשס"ו), עמ' 466-499.

הופיע בתרגום לאנגלית ב:

"Without any Doubt": Gersonides on Method and Knowledge, (Leiden: Brill, series: Supplements to the Journal of Jewish Thought and Philosophy, 2011),  pp. 73-115

44  "פירושו של ר' לוי בן אברהם מוילפראנש ל'אדם וחוה' בסיפור גן העדן - מן הרמב"ם ואל  מעבר לו,"  מנחה למיכאל - מחקרים בהגות יהודית ומוסלמית מוקדשים לפרופסור מיכאל שורץ  עורכים שרה קליין-ברסלבי, בנימין אברהמוב ויוסף סדן, (תל-אביב, אוניברסיטת תל-אביב, בית הספר למדעי היהדות, תש"ע) עמ' 105-139.

45   "Gersonides' Use of Aristotle's Meteorology in his Accounts of Some Biblical Miracles,"  Aleph  - Historical  Studies in science & Judaism, 10.2 (2010), pp. 241-313

ניתן לקריאה באתר "אלף" באינטרנט.

46 "Dialectic in Gersonides’ Biblical Commentaries," in: Studies in the History of Culture and Science: A Tribute to Gad Freudenthal, (Brill,  2010 ), pp. 303-321. 

47  "פירוש הרלב"ג לנס הצל שנעשה למען חזקיהו  (מלכים ב', ט-יא)," הקונגרס היהודי העולמי ה-15 למדעי היהדות (מהדורת אינטרנט)

48   "מבוא" בתוך: שמונה פרקים והם הקדמת הרמב"ם לפירושו למסכת אבות, תרגם מערבית-יהודית לעברית בת ימינו מיכאל שורץ הוסיפה מבוא שרה קליין-ברסלבי, ירושלים: מכון בן צבי, תשע"א, עמ'  ג-סג

49. “Aristotle's Concept of Chance as an Investigative Tool in Gersonides' Wars of the Lord,” Aleph 12.1  (2012) (in Honor of Ruth Glasner), pp  65-100.

ניתן לקריאה באתר "אלף," באינטרנט.

50  "פירוש הרלב"ג לדמות הנחש בסיפור גן העדן,"  מיתוס, ריטואל ומיסטיקה מחקרים לכבוד פרופסור איתמר גרינולד. עורכים: גדעון בוהק, רון מרגולין וישי רוזן-צבי   תעודה כו, אוניברסיטת תל-אביב. 2014, עמ׳ 72-31

51       `",Gersonides' Theory of Miracles: Determinism and Choice"

(The Journal of Jewish Thought and Philosophy, 23.1   (Forthcoming  

                                                                                                                                            52.  "The application of Aristotle’s Concept of Chance in Gersonides’ Biblical Interpretations". Aleph   (Forthcoming

 פרסומים אחרים

  52  ביקורת על הספר

 C. Touati,  La pensé philosophique et théologique de Gersonide,

 קרית ספר, כרך נ (תשל"ה 1974), עמ' 146-148.

53   הערך "וידה, יהודה אריה" האנציקלופדיה העברית, כרך מילואים ג' (ירושלים-תל אביב, 1995), עמ' 365.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courses

l

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>