פרופ' יונתן פרייס

  • סגל אקדמי בכיר בחוג ללימודים קלאסיים
  • סגל אקדמי בכיר בחוג להסטוריה כללית
חוג ללימודים קלאסיים סגל אקדמי בכיר
פרופ' יונתן פרייס
טלפון פנימי: 03-6409454
טלפון נוסף: 03-6409779
טלפון חיצוני: 02-6725266
פקס: 02-6717443
משרד: גילמן, 376

קורות חיים

 

JONATHAN J. PRICE

The Fred and Helen Lessing Chair of Ancient History

Tel Aviv University

 

ADDRESS

Department of History

Tel Aviv University

Ramat Aviv 6997801  Israel

Phone: +972 3 640 9454/ 9779

Fax: +972 3 640 9457

E-mail: price@post.tau.ac.il

 

Home:    18 Klausner St.

Jerusalem 9338816  Israel

Phone: +972 2 672 5266
Cell: +972 54 424 3821

Fax: +972 2 671 7443

 

 

 

PERSONAL

Born: 3 November 1956 in St. Louis, Mo. USA

Marital Status: Married, five children

 

         Citizenship: American and Israeli

        

 

EDUCATION

Haverford College:     B.A. in Classics, 1978; Phi Beta Kappa, High Honors

Princeton University:  M.A. in Classics, 1982
Ph.D. in Classics, 1988

Hebrew University, Lady David Doctoral Fellow, 1983-1985

 

ACADEMIC APPOINTMENTS

1987-88                    Princeton University                    Classics                                                   Lecturer

1987-90                    Middlebury College                      Classics                                                   Asst. Professor; chair, 1988-89

1990-91                    Hebrew University                        Jewish History                 Visiting Lecturer

1991-92                    Tel Aviv University                       Classics/History             Visiting Lecturer

1992-93                    Ben Gurion University  Ancient History               Visiting Lecturer

1992-99                    Tel Aviv University                       Classics/History             Senior Lecturer; tenure 06/99

2000-11                    Tel Aviv University                       Classics/History             Associate Professor

2011-                                        Tel Aviv University                       Classics/History             Full Professor

2017 -                                       Tel Aviv University                       The Fred and Helen Lessing Chair of Ancient History

 

ADMINISTRATION, COMMITTEES, SERVICE

2000-2                      Tel Aviv University                       Undergraduate Advisor, History Department

2000-2                      Tel Aviv University                       Liaison for Foreign Guests, Humanities Faculty                            

2004-06     Tel Aviv University                       Director of International Academic Relations

2005-7                      Tel Aviv University                       Ph.D. Committee, School of History

2006-7       Tel Aviv University           Steering Committee, “Melamdim” Program, TAU and Hartman Institute

2008-11     Tel Aviv University                       Development Committee, History Department

2008-11     Fulbright Foundation    Selection Committee for Doctoral Fellowships

2009           Tel Aviv University           Chair, Promotion Committee for Candidate in Humanities Faculty

2010-14   Tel Aviv University                    Chair, Classics Department

2011-         Tel Aviv University          Chair, Oversight Committee for M.A. Program in Ancient Israel

2011                          Bar Ilan University                        Promotion Committee (to full professor)

2011                          Open University                                            Search Committee for tenure-track appointment

2012                          Hebrew University                        Promotion Committee (to full professor)

2012--                       Tel Aviv University                       Scholarships Committee, School of History

2012--                       Tel Aviv University                       Thomas Arthur Arnold Scholarships Committee

2013                          Dan David Foundation  Selection Committee for Dan David Prize

2013--        Tel Aviv University                       Oversight Committee, Collaboration with Oxford U.
2013--                       Tel Aviv University                      Appointments Committee, School of Cultural Studies

2013-16     Tel Aviv University                       Oversight Committee, Liberal Arts Program in English

2015                          Dan David Foundation  Selection Committee for Dan David Prize

2015--                       Tel Aviv University                       School of History Committee on Ph.D. Students

2016--                      Tel Aviv University                    Chair, History Department

2001--                       Several promotion committees for all ranks within Tel Aviv University

 

 

ACADEMIC AND PROFESSIONAL AWARDS AND GRANTS

Lady Davis Graduate Fellowship, The Hebrew University (1983-85)

Whiting Fellowship, Princeton University (1985-86)

Ada Howe Kent Research Fellowship, Middlebury College (1988)

American Philosophical Society Research Fellowship (1988)

Lucius N. Littauer Foundation Research Grant, Principal Investigator (1990)

Fulbright Research Grant (1990-91)

Guastalla Fellowship (1992-95)

Ish-Shalom Prize in Jewish History, Yad Ben-Zvi, Jerusalem (1994)

Research Grant, Principal Investigator, Memorial Foundation for Jewish Culture (1996, 1991)

Three-year Research Grant, Principal Investigator, Israel Science Foundation  (1994-97)

Junior Fellow, The Center for Hellenic Studies (1997-98)

Fellow, Institute for Advanced Studies, Jerusalem (2002-03)

Two-year Research Grant, Principal Investigator, Israel Science Foundation (2009-11)

Corresponding Member in the Deutsches Archäologisches Institut (elected 2011)

Four-year Research Grant, Principal Investigator, Israel Science Foundation (2012-2016)

Four-year grant from Humanities Fund, Yad Hanadiv, for M.A. Program in Classics (I was author, program involves three other universities) (2013-2017)

Fellow, Princeton Institute for Advanced Study (Autumn 2014)

 

 

COURSES RECENTLY TAUGHT

Literacy in Antiquity; Polybius and Hellenistic Historiography; The Provincial Historians of the Roman Empire; Rhetoric in Theory and Practice in Greece and Rome; Literary Patterns in Ancient Historiography; The Invention of History; Ancient and Modern Theories of History; Tacitus and the Tyrant; Historiographical Thought in Antiquity; The Roman Near East; The Problem of Julius Caesar; The Materials of Ancient History; Greek Epigraphy in Greece and Rome; History and Historians from Herodotus to the Middle Ages; Internal War in the Greek and Roman Worlds; Livy and “exemplary History”; Augustus, the First Emperor.

 

Papers AND CONFERENCES (since 2001)

2001     York University, Toronto, Canada: Flavian Josephus in Flavian Rome, International Conference: “Josephus’ mimesis of Thucydides: A Test Case”

2002     Barcelona, Spain: International Association of Greek and Latin Epigraphy, 12th International Conference: “Greeks, Romans, Jews and Others in the Iudaea/Syria Palaestina: ‘A Civilization of Epigraphy’: Jerusalem and Caesarea”

2002     Philadelphia, PA: American Philological Association, Annual Conference: “The Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palaestinae

2003     Atlanta, GA: Society of Biblical Literature, Annual Conference: “The Problem of Stasis in Josephus”

2003     Rome: Josephus Between Jerusalem and Rome, International Colloquium: “Josephus the Provincial Historian”

2003     Israel Society for the Promotion of Classical Studies, International Conference: “Mommsen and the Jews”

2003     Jerusalem: Judaisms in Antiquity, International Conference: “What is Jewish about Jewish Epigraphy?”

2003     Jerusalem: Co-Organizer of International Conference at The Institute for Advanced Studies, “A Civilization of Epigraphy”. My paper (with Shlomo Naeh): “Transcription as a Cultural Phenomenon in Antiquity”

2005     Boston: American Philological Association, Annual Conference: “Jews and Greeks in Jaffa: New Light on the Inscriptions in the Ustinov Collection, Oslo”

2005     Philadelphia, PA: Society of Biblical Literature, Annual Conference: “Unpublished Inscriptions from Beth She‘arim: Palaeography and History”

2005     Israel Society for the Promotion of Classical Studies, International Conference: “The Ustinov Collection in Oslo”

2006     Greifswald, Germany: Josephus and the New Testament – The New Testament and Josephus. Mutual Perceptions, International Conference: “Josephus’ Place in the Dialogue on the Destruction of the Temple”

2007     Cambridge, England: International Josephus Seminar: “The Failure of Rhetoric in Josephus’ Bellum Iudaicum

2007     Oxford, England: International Association of Greek and Latin Epigraphy, 13th International Conference: “Semitic Languages in the Epigraphy of the Graeco-Roman Near East: The Case of Judaea/Syria Palaestina”

2008     Regensburg, Germany: Thucydides – A ‘Violent Teacher’?: History and its Representations, International Conference: “Thucydides and Flavius Josephus: Stasis and Mimesis”

2008     Jerusalem: Jewish Views of the After-Life and Burial Practices in Second Temple Judaism: Evaluating the Talpiot Tomb in Context, International Conference sponsored by Princeton Theological Seminary and Mishkenot Sha’ananim: “The Mariam Ossuary in Greek”

2008:    Chicago:  American Philological Association, Annual Conference: “How to Read an Ossuary Inscription”

2008     University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada: Globalizing the History of Historical Writing: The Plenary Conference of the Oxford History of Historical Writing: “Josephus”

2009     Tel Aviv: Judaea/Palaestina, Babylon and Rome: Jews in the Roman, Parthian and Sassanian Empires: International Conference in Honour of Aharon Oppenheimer: “The necropolis at Jaffa and its relation to Beth She‘arim”

2010     Athens: Thucydides’ Techniques: Between Historical Research and Literary Representation, International Conference: “Difficult Statements in Thucydides”

2010:    Groningen: Second Groningen Qumran Institute Symposium: “The Jewish Population of Jerusalem from the First Century B.C.E. to the Early Second Century C.E.: The Epigraphic Record”

2011:    San Francisco: American Schools of Oriental Research: “The Place of Synagogue Inscriptions in the Epigraphic Culture of the Roman Near East”

2012     Aix-en-Provence: Judaism and the Political and Religious Challenge of the Roman Empire: “The Perception of Rome in Greek Authors, mostly during the Imperial Period”

2012     Chicago: Society of Biblical Literature: “Jewish Synagogue Inscriptions and History” (organizer of panel)

2012     Philadelphia: American Philological Association: “The Multi-lingual Synagogue Inscriptions in Syria and Iudaea/Palaestina”

2012     Berlin: Association Internationale d'Épigraphie Grecque et Latine: “The Media and Audiences of the Aramaic and Hebrew Inscriptions in Roman Syria and Palestine”

2013     Margharita di Savoia, Italy: Ancient Literary and Visual Representations of the Roman Civil Wars of the 40s and 30s BCE: “Civil War and Empire in Appian of Alexandria”

2013     Ghent: The International Network for Theory of History: The Future of the Theory and Philosophy of History: “The Origins of the Philosophy of History”

2013     Jerusalem, Van Leer Institute: Coping with Change: Adapting Religions and Adopting Transformations in the Late Antique Eastern Mediterranean: “The Different Faces of Euergetism in Syria and Iudaea/Palaestina in Late Antiquity: The Evidence of Synagogue Inscriptions”

2013     Tel Aviv (conference organizer): The Future of Rome: Roman, Greek, Christian and Jewish Perspectives: “Three Greek Views on the Past and Future of the Roman Empire”

2014     Aix-en-Provence, Citizenship(s) and Political-Religious Self-Definitions in the Roman Empire: “Greek Intellectual Communities in the Roman Empire”

2014     Yale University, Multilingualism and the Transfer of Cultures in Antiquity: “Language, Audience and Locality: The Problem of Synagogue Inscriptions”

2015     Hebrew University, Journeys in the Roman East:Imagined and Real: “Lucian’s Verae Historiae

2016     Tel Aviv University, The Eighth Conference in Byzantine Studies: “The International Community in Beth She‘arim, Its Extent and Significance”

2016     Zichron Ya‘akov , Israel (conference co-organizer), Languages and Empire: “The Names of God in Jewish Inscriptions”

2017     Tel Aviv University, Language and Text: International Conference in Honor of Margalit Finkelberg, co-organizer

2017     Rome,  l’École Française de Rome, Regarding Roman Power: Imperial rule in the eyes of Greeks and Romans, Jews and Christians, and Others: “Structural weaknesses in Rome’s power – Historians’ views on Roman stasis

 

INVITED PUBLIC LECTURES (since 2001, various on Classics, Ancient History, Epigraphy)

2001:  Washington University, Princeton University, Tel Aviv University

2002:  Johns Hopkins University, Tel Aviv University

2003:  Princeton University, Tel Aviv University

2004:  Washington University, Yad Ben Zvi (Jerusalem).

2005:  Institute for Advanced Study (Jerusalem); Yeshiva University

2006:  Haverford College, Jewish Theological Seminary, Swarthmore College, University of Pennsylvania

2007:  Hebrew University

2008:  Colgate University, Israel Academy of Sciences and Humanities, Jewish Theological Seminary, New York University, Swarthmore College, Tel Aviv University, University of Toronto, Yad Ben Zvi (Jerusalem), Yeshiva University

2009:  Hebrew University, New York University, Tel Aviv University, Yad Ben Zvi (Jerusalem) Yeshiva University

2010:  Tel Aviv University, Yad Ben Zvi (Jerusalem).

2011:  Tel Aviv University, The Rector’s Lectures (13 lectures): “From Jerusalem to Rome: Thirty Years which Changed the World”

2014:    Institute for Advanced Study, Princeton. Princeton University. Colgate University. Middlebury College.

2015:    Tel Aviv University. The National Library of Israel.

2017:    Washington University. University of Bern.

2017:    Academic organizer of research/study day at Yodfat (Israel) for History students and faculty from universities and colleges in Israel. Lecture: “Yodfat Then and Now”

 

STUDENTS SUPERVISED

Ory Amitay, M.A., Tel Aviv University, 1997-98: “The Life and Works of Brasidas”

Amir Meital, M.A., Tel Aviv University, 2003: “Natural Disasters in Thucydides”

Veronese, Anna, M.A., Hebrew University, 2008-2010: “The Inscriptions of the Jaffa Necropolis”

Uriah Sack, M.A., Tel Aviv University, 2010-: “Virtus in Sallust”

Ayelet Peer, Ph.D., Tel Aviv University, 2005-2010: “Rewriting History: A Thematic Analysis of Julius Caesar’s Bellum Civile”.

Eva Tyrell, Ph.D., Bern University and Tel Aviv University (co-tutelle), 2013-17: “Historiographic Narratives in Bibilcal and Early Greek Tradition”

Matan Orion, Ph.D., Tel Aviv University, 2013-16: “Gentiles in the Jerusalem Temple”

Moshe Manor, Ph.D., Tel Aviv University, 2013-: “Meta-Rhetoric in Greek Oratory”

Steven Ben Yishai, Ph.D., Hebrew University, 2014-: “Josephus' Tyrants and the Aristocratic Ethos in Rome”

תחומי מחקר

תולדות רומא, מלחמת פנים בעת העתיקה, היסטוריוגרפיה יוונית ורומית, אפיגרפיה יהודית, תולדות ישראל בתקופה הרומית 

Roman History; Internal War in Antiquity, Greek and R​oman Historiography; Jewish Epigraphy; Jewish History during the Roman Period​

פרסים ומלגות

 

 

Books

1. Jerusalem Under Siege: The Collapse of the Jewish State, 66-70 C.E. Leiden: E.J. Brill, 1992.

2. Thucydides and Internal Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

3. Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palaestinae: A Multi-lingual corpus of the Inscriptions from Alexander to Muhammad (CIIP).

Editor of all Jewish inscriptions in Greek, Hebrew and Aramaic (about 1000 in the first four volumes).

Volume I: Jerusalem, Part 1: nos. 1-704;  Berlin: De Gruyter, 2010.

Volume I: Jerusalem, Part 2: nos. 705-1120; Berlin: De Grutyer, 2011.

Volume II: Caesarea and the Middle Coast: nos. 1121-2160; Berlin: De Gruyter, 2011. 

Volume III: Jaffa and the Southern Coast, nos. 2161-2648; Berlin: De Gruyter, 2014.

Volume IV: Judaea and the Coastal Plain, to be published 2017.

Volumes V-VII, for which I have written the entries for another ca. 1500 texts, due to be published 2018-19.

 

Editing

1.     Co-editor of Scripta Classica Israelica, 1991-2004.

2.     From Hellenism to Islam: Cultural and Linguistic Change in the Roman Near East, co-edited with Hannah Cotton, Robert Hoyland and David Wasserstein. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

3.     Zmanim, special edition devoted to Classical Studies, co-edited with Benjamin Isaac (in Hebrew).

4.     Oxford Classical Dictionary, Area Editor for Jewish Studies, 2014-.

5.     Journal of The Jesus Movement in Its Jewish Setting from the First to the Seventh Century, Editorial Board, 2015-.

6.     Citizenship and Political-Religious Self-definitions in the Roman Empire, co-edited with Katell Berthelot, forthcoming, Peeters Publishers, Leuven.

 

Articles and Book Chapters

1.     “Who Conquered Masada in 66 CE and Who Occupied it When it Fell?”, Zion 55, 1990, 449-54 (with H.M. Cotton) (in Hebrew).

2.     “The Enigma of Philip b. Jakimos”, Historia 40, 1991, 75-94.

3.     “Seven Onomastic Problems in Josephus’ Bellum Judaicum”, Jewish Quarterly Review 84, 1993-94, 189-208 (with T. Ilan).

4.     “The Jewish Diaspora of the Graeco-Roman Period”, Scripta Classica Israelica 13, 1994, 169-86.

5.     “The Attempts on Cicero’s Life: A Note on Appian  BC 2.11”, in Classical Studies in Honor of David Sohlberg, ed. R. Katzoff, Jerusalem 1996, 245-50.

6.     “A Puzzle in Thucydides 1.18”, Mnemosyne 50, 1997, 665-76.

7.     “The Failure of Cicero’s First Catilinarian”, in Studies in Latin Literature and Roman History IX, Collection Latomus, ed. C. Deroux, Paris 1998, 106-28.

8.      “A Bilingual Tombstone from Zo‘ar (Arabia)”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 134, 2001, 277-83 (with H.M. Cotton).

9.     “A Bilingual Funerary Monument from Zoar in the Hecht Museum Collection — The Greek Inscription”, Michmanim 15, 2001, 10-12 (with H.M. Cotton) (in Hebrew).

10.  “La ‘grande rivolta’”, in Gli ebrei nell’impero romano, ed. A. Lewin, Florence 2001, 113-24.

11.  “Drama and History in Josephus”, Scripta Classica Israelica 21, 2002, 97-111 (with L. Ullmann).

12.  “Herod the Great in the Work of Menahem Stern”, in Memorial for Menahem Stern, The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem 2002, 21-35 (in Hebrew).

13.   “The Jews and the Latin Language in the Roman Empire”, in Jews and Gentiles in the Holy Land in the Days of the Second Temple, the Mishnah and the Talmud, edd. A. Oppenheimer, M. Mor, J. Pastor and D.R. Schwartz, Jerusalem 2003, 165-80.

14.  “Five Inscriptions from Jaffa”, Scripta Classica Israelica 22, 2003, 215-31.

15.  “Two Ossuary Inscriptions with Metronyms from a Private Collection in Jerusalem”, Electrum 7, 2003, 39-45.

16.  “Caveat Lector: Notes on Thackeray’s Translation of the Bellum Judaicum”, Scripta Classica Israelica 23, 2004, 273-8 (with L. Ullmann).

17.  “Στάσις in Ancient Greek”, in Neti‘ot le-David: Jubilee Volume For David Weiss Halivni, edd. Y. Elman, E.B. Halivni and Z.A. Steinfeld, Jerusalem 2004, 127-30 (appendix to article by Shlomo Naeh) (in Hebrew).

18.  “A New Aramaic Dedicatory Inscription from Israel”, Scripta Classica Israelica 24, 2005, 125-33 (with A. Yardeni).

19.   “The Provincial Historian in Rome”, in Josephus and Jewish History in Flavian Rome and Beyond, edd. J. Sievers and G. Lembi, Leiden-Boston 2005, 101-18.

20.  “Josephus’ First Sentence and the Preface to BJ”, in For Uriel: Studies in the history of Israel in Antiquity presented to Professor Uriel Rappaport, edd. M. Mor, J. Pastor, I. Ronen, Y. Ashkenazi, Jerusalem 2005, 131*-144*.

21.  “Some Aspects of Josephus’ Theological Interpretation of the Jewish War”, inThe Words of a Wise Man’s Mouth are Gracious (Qoh 10,12)”: Festschrift for Günter Stemberger on the Occasion of his 65th Birthday, ed. M. Perani, Berlin 2005, 109-20.

22.  “Jewish Inscriptions and Their Use”, in The Literature of the Sages Part II, edd. P.J. Tomson, S. Safrai, Z. Safrai and J. Schwartz, Assen 2006, 459-81 (with H. Misgav).

23.  “Josephus and the Dialogue on the Destruction of Jerusalem”, in Josephus und das Neue Testament: Wechselseitige Wahrnehmungen, edd. C. Böttrich and J. Henser, Tübingen 2007, 181-94.

24.  “Epigraphical Remains from the Period between the Two Revolts”, in New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region, Jerusalem 2007, *19-*24.

25.  “Corpus Inscriptionum Iudaeae/ Palaestinae: A Multilingual Corpus of Inscriptions”, in Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae, Barcelona 2002, 2007, 327-32 (with H.M. Cotton).

26.  “The Failure of Rhetoric in Josephus’ BJ”, Ramus 36, 2007, 6-24.

27.  “On the Margins of Culture: The Practice of Transcription in the Ancient World”, in From Hellenism to Islam: Cultural and Linguistic Change in the Roman Near East, edd. H.M. Cotton, R. Hoyland, J.J. Price and D.J. Wasserstein, Cambridge 2009, 257-88 (with S. Naeh).

28.   Introduction and appendices for a Hebrew translation (by Lisa Ullmann) of Josephus, Bellum Judaicum, Jerusalem 2009, 21-79, 611-617 (in Hebrew).

29.  “Two Unpublished Inscriptions from Private Collections in Jerusalem”, in Israel’s Land: Papers Presented to Israel Shatzman on his Jubilee, edd. J. Geiger, H.M. Cotton and G. Stiebel, Raanana 2009, 119*-129*.

30.  “Compulsion or Choice? The Jewish War and the Problem of ‘Necessity’ According to Josephus”, in Rav Chesed: Essays in Honor of Rabbi Dr. Haskel Lookstein, ed. R. Medoff, Jersey City 2009, 101-15.

31.  “Josephus”, in The Oxford History of Historical Writing, edited by A. Feldherr and G. Hardy, Oxford 2011, 219-43.

32.  “Josephus’ Reading of Thucydides: A Test Case”, in Thucydides — A Violent Teacher? History and its Representations, edd. G. Rechenauer and V. Pothou, Göttingen 2011, 79-98.

33.  “A Greek-Inscribed Sherd”, in Tel ‘Aroer: The Iron Age II Caravan Town and the Hellenistic-Early Roman Settlement, ed. Y. Thareani, Jerusalem 2011, 396-7.

34.  “The Jewish Population of Jerusalem from the First Century b.c.e. to the Early Second Century c.e.: The Epigraphic Record”, in The Jewish Revolt against Rome: Interdisciplinary Perspectives, Supplements to the Journal for the Study of Judaism 154, ed. M. Popovic, Leiden: Brill 2011, 399-417.

35.  “The Necropolis at Jaffa and its Relation to Beth She‘arim”, in Judaea-Palaestina, Babylon and Rome: Jews in Antiquity, edd. B. Isaac and Y. Shahar, Tübingen 2012, 211-22.

36.  “The Temple Warning Inscription”, Zmanim 117, 2012, 28-31 (Hebrew).

37.   “Difficult Statements in Thucydides”, in Thucydides Between History and Literature, edd. A. Tsakmakis and M. Tamiolaki, Berlin 2013, 435-46.

38.  “The Herodian House after Herod”, in Herod the Great: The King’s Final Journey (Exhibition Catalogue, Israel Museum), edd. S. Rozenberg and D. Mevorah, Jerusalem 2013, 56-65.

39.  “Julius Caesar’s Civil War”, Introduction to Hebrew translation of Caesar’s Bellum Civile, Jerusalem 2013, 9-42 (Hebrew).

40.  “The Mariam Ossuary in Greek”, in The Tomb of Jesus and His Family? Exploring Ancient Jewish Tombs near Jerusalem’s Walls, ed. J.H. Charlesworth, Grand Rapids, Michigan 2013, 304-9.

41.   “The Media and Audiences of the Hebrew and Aramaic Jewish Inscriptions in Iudaea/ Palaestina”, in  Öffentlichkeit – Monument – Text: XIV Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae 27. – 31. Augusti MMXII, edd. W. Eck and P. Funke, Berlin 2014, 183-96.

42.   “Thucydidean Stasis and Roman Empire in Appian’s Interpretation of History”, Appian’s Roman History: Empire and Civil War, ed. K. Welch, Swansea 2015, 45-63.

43.   “A Curious Case: Pliny Does Not Write History (Ep. 5.8)”, Scripta Classica Israelica 33, 2014, 171-89.

44.  “Transplanted Communities in Iudaea/Palaestina: The Epigraphic Evidence”, Scripta Classica Israelica 34, 2015, 27-40.

45.   “Introduction to Livy”, in Titus Livius, The War with Hannibal, a Hebrew translation of Livy, Books 21-30, Jerusalem 2015, 9-37 (Hebrew).

46.  “Greek Historians of the Roman Empire: A Chapter in the Intellectual History of the Roman Empire”, in the Proceedings of the Israel Academy of Sciences and Humanities 9, 2016, 207-23 (in Hebrew).

47.  “Josephus and the ‘Law of History’: A Note”, in When West Met East, The Encounter of Greece and Rome with the Jews, Egyptians, and Others, edd. by David Schaps and Uri Yiftach, EUT Edizioni Università di Trieste 2016, 8-20.

48.  “Lucian’s ‘True Stories’ and Historiography”, forthcoming in a conference volume, ed. by Maren Niehoff, Brill.

49.   “Structural Weaknesses in Rome’s Power? Historians’ Views on Roman Stasis”, forthcoming in Regarding Roman Power: Imperial rule in the eyes of Greeks and Romans, Jews and Christians, and Others, ed. by Katell Berthelot, to be published by l’École Française de Rome.

50.   “The Different Faces of Euergetism in Iudaea/ Palaestina and Syria in Late Antiquity: The Evidence of Synagogue Inscriptions”, forthcoming in Coping with Religious Change: Adopting Transformations and Adapting Rituals in the Late Antique Eastern Mediterranean, edited by Eduard Iricinschi and Chrysi Kotsifou, to be published by Mohr Siebeck.

51.  “Local Dialects and Local Identities of Synagogue Communities in the Roman Empire”, forthcoming in Rome: An Empire of Many Nations, a Festschrift for Benjamin Isaac, edd. by Jonathan Price, Yuval Shachar and Margalit Finkelberg.

52.  “The Future of Rome in Greek Historians”, forthcoming in The Future of Rome, edd. Jonathan Price and Katell Berthelot.

53.  A Hebrew Inscription from the Athenian Agora, forthcoming in Corpus Inscriptionum Judaicarum Graeciae.

 

Translation

T. Ilan, Jewish Women in Graeco-Roman Palestine. An Inquiry into Image and Status (Tübingen 1995) (from Hebrew). 

 

Encyclopaedia Entries

1. “The First Jewish Revolt”, Oxford Encyclopaedia of the Dead Sea Scrolls, 2000, 292-5.

2. “Jüdischer Krieg” Religion in Geschichte und Gegenwart, 4th ed. 2001.

3. “The First Jewish Revolt”, Dictionary of Early Judaism.

4. “Zealots and Sicarii”, Encyclopaedia Judaica.

 

Reviews

1. T. Rajak, Josephus, The Historian and His Society (London: Duckworth, 1983), in SCI 7, 1983/84, 138-42.

2. L. Grabbe, Judaism from Cyrus to Hadrian (Minneapolis: Fortress Press, 1992), in Ioudaios 4.003, 1993, 1-6.

3. L. Feldman, Jew and Gentile in the Ancient World (Princeton: Princeton University Press, 1993), in SCI 14, 1995, 192-3.

4. M. Bohrmann, Flavius Josephus, the Zealots and Yavne. Towards a Rereading of The War of the Jews (Bern, etc.: P. Lang, 1994), in Journal of Roman Studies 85, 1995, 307-8.

5. Studies in Early Jewish Epigraphy, edd. J.W. van Henten and P.W. van der Horst (Leiden: Brill, 1994), in the Journal of the American Oriental Society 116, 1996, 772-4.

6. L.V. Rutgers, The Jews of Late Ancient Rome (Leiden: Brill, 1995), in the Journal of the American Oriental Society 117, 1997, 720-1.

7. D. Noy, Jewish Inscriptions of Western Europe, Vol. 2: The City of Rome (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), in Religious Studies Review 22, 1996, 258.

8. Placing the Gods: Sanctuaries and Sacred Space in Ancient Greece, edd. Susan E. Alcock and Robin Osborne (New York: Oxford University Press, 1994), in Religious Studies Review 24, 1998, 290.

9. City of the Great King. Jerusalem from David to the Present, ed. Nitza Rosovsky (Cambridge, MA: Harvard University Press), in Religious Studies Review 24, 1998, 323(wrong).

 

10. Studies on the Jewish Diaspora in the Hellenistic and Roman Periods, Te‘uda XII, edd. B. Isaac and A. Oppenheimer (Tel Aviv: Tel Aviv University Press, 1996), in SCI 17, 1998, 255-7.

11. Klaas Dijkstra, Life and Loyalty: A Study in the Socio-Religious Culture of Syria and Mesopotamia in the Graeco-Roman Period Based on Epigraphical Evidence (Leiden-New York-Köln: Brill, 1995), in Religious Studies Review 24, 1998, 279(wrong).

12. T.J. Luce, The Greek Historians (London and New York: Routledge, 1997), in SCI 17, 1998, 227-29.

13. John W. Humphrey, John P. Oleson and Andrew N. Sherwood, Greek and Roman Technology: A Sourcebook (London and New York: Routledge, 1998), in Religious Studies Review 27, 2001, 161.

14. John D. Mikalson, Religion in Hellenistic Athens (Berkeley, etc.: University of California Press, 1998), Religious Studies Review 27, 2001, 162.

15. Inscriptiones Judaicae Orientis (Tübingen: Mohr-Siebeck, 2004). Volume I: Eastern Europe, edited by D. Noy, A. Panayotov and H. Bloedhorn. Volume II: Kleinasien, edited by Walter Ameling. Volume III: Syria and Cyprus, edited by D. Noy and H. Bloedhorn, Henoch 29, 2007, 378-83.

16. Studies in Josephus and the Varieties of Ancient Judaism: Louis H. Feldman Jubilee Volume, edd. S.J.D. Cohen and Joshua Schwartz (Leiden: Brill,  2007), in Zion 75, 2010, 73-7, in Hebrew: סקירות.

17. A Companion to Greek and Roman Historiography, ed. John Marincola (Malden, MA: Blackwell, 2007), Scripta Classica Israelica 29, 2010, 109-12.

18. Clifford Ando, The Matter of the Gods: Religion and the Roman Empire (Berkeley: University of California Press, 2008), in The European Legacy 16, 2011, 565-6.

19. Jewish Perspectives on Hellenistic Rulers, edd. Tessa Rajak, Sarah Pearce, James Aitken and Jennifer Dines (Berkeley: University of California Press, 2007), in The European Legacy 16, 2011, 427.

20. Nancy Evans, Civic Rites: Democracy and Religion in Ancient Athens ((Berkeley: University of California Press, 2010), in The Journal of the International Society for the Study of European Ideas, in The European Legacy 17, 2012.

21. Ryan S. Olson, Tragedy, Authority and Trickery: The Poetics of Embedded Letters in Josephus (Washington, DC: Center for Hellenic Studies, 2010), in SCI 31, 2012, 227-8.

22. Bezalel Bar-Kochva, The Image of the Jews in Greek Literature. The Hellenistic Period. Hellenistic Culture and Society 51 (Berkeley, etc.: University of California Press, 2010), in Classical Review 62, 2012, 431-3.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive