פרופ' יצחק אומר

חוג למדעי כדור הארץ סגל אקדמי בכיר
פרופ' יצחק אומר
טלפון פנימי: 03-6406841
טלפון נוסף: 03-6405718
פקס: 03-6406243
משרד: יד אבנר, 219

מחקר

 • גיאוגרפיה עירונית

 • מודלים של תנועה עירונית

 • מורפולוגיה עירונית

 • רשתות מרחביות

 • התנהגות וקוגניציה מרחבית

 • דינמיקה עירונית  

השכלה

 • .B.A  בגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל-אביב,1981

 • .M.A בגיאוגרפיה (בהצטיינות), אוניברסיטת תל-אביב, 1988 

 • .Ph.D בגיאוגרפיה עירונית (בהצטיינות), אוניברסיטת תל-אביב, 1996

מינויים אקדמיים

 • מרצה, אוניברסיטת תל-אביב, החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם, 2002

 • מרצה בכיר, אוניברסיטת תל-אביב, החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם, 2005

 • פרופ' חבר, אוניברסיטת תל-אביב, החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם, 2012

 • פרופ' מן המניין, אוניברסיטת תל-אביב, החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם, 2018

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive