ד"ר לימור רוזנברג

סגל אקדמי בכיר בחוג לריפוי בעיסוק
חוג לריפוי בעיסוק סגל אקדמי בכיר
ד"ר לימור רוזנברג
משרד: מקצוע הבריאות, 323

מידע כללי

ד"ר לימור רוזנברג היא מורה בכירה וחוקרת בחוג לריפוי בעיסוק בתחום התפתחות הילד. לימור משלבת בין עבודתה האקדמית לבין עיסוקה הקליני, של למעלה מעשרים שנה, בטיפול בילדים עם קשיי התפתחות, תפקוד ולמידה ובהוריהם. 

קורות חיים

ד"ר לימור רוזנברג חוקרת את השתתפותם של ילדים בעיסוקים בחיי היומיום, בקרב ילדים עם וללא קשיים התפתחותיים. המחקרים מתייחסים לכמות ולאיכות ההשתתפות באופן המסייע להשוואה בין אוכלוסיות שונות ולבחירת מטרות טיפול, עבור ילדים שהשתתפותם מוגבלת בשל מגבלות אישיות או הגבלות סביבתיות.

כבר במהלך לימודי הדוקטורט, פיתחה ד"ר רוזנברג כלי הערכה למדידת השתתפות, מיומנויות ביצוע והגבלות סביבתיות. באמצעות כלי הערכה אלה נחקרים מודלים מערכתיים להסבר השתתפות הילד ולהבנת הגורמים המקדמים או מגבילים את השתתפותם של ילדים עם וללא קשיים התפתחותיים. פיתוחם של שאלונים תקפים ומהימנים מקדם טיפול  מבוסס ראיות.

תחומי מחקר

 

אנשים נוהגים לומר "זה הריפוי בעיסוק שלי" ביחס לפעילויות אשר נעשות מתוך בחירה. העיסוק בפעילויות אלה מסב הנאה ורגיעה ואף התנתקות זמנית מטרדות היומיום. האם ילדים צעירים מודעים לתרומתם של עיסוקים לתחושת רווחה אישית, לבריאות ולהשתתפות? חקר תפיסת העיסוק של הילד הוא תחום מחקר מקורי אשר טרם נחקר ועשוי לתרום לפיתוח מדע העיסוק ולהבנת חשיבותם של עיסוקים לקידום בריאות ורווחה אישית, החל מגיל הילדות. מחקרי עוסקים בפיתוח כלי הערכה למדידת השתתפות בעיסוקים יומיומיים ובחקר תפיסת העיסוק בקרב ילדים. מחקרי עוסקים בשאלות הבאות: מהם הגורמים האישיים והסביבתיים התומכים בהשתתפות מיטבית בקרב ילדים עם וללא קשיים התפתחותיים? כיצד מפרשים ילדים צעירים את המושג עיסוק ולשם מה נועדו עיסוקים, לתפיסתם? איזו משמעות מייחסים ילדים צעירים לעיסוקיהם במדדי חשיבות, קושי, תחושת מעבר הזמן ואוטונומיה? האם המשמעות הסובייקטיבית שמקנה הילד לעיסוקיו תורמת להשתתפותו בפועל?

 

שאלון "תפיסת משמעות העיסוק של הילד"  נועד להעריך כיצד ילדים צעירים תופסים את עיסוקיהם היומיומיים בהיבט של קושי, חשיבות, תחושת מעבר הזמן ותחושת אוטונומיה. במחקר בו השתתפו 60 ילדים בגילאי 6-12 שנים, שוער שהילדים יתפסו את עיסוקיהם החברתיים ואת עיסוקי הפנאי שלהם כחשובים ומהנים ביותר ואת עיסוקי הלמידה כקשים ביותר. אך בניגוד למשוער, נמצא שהילדים ייחסו חשיבות רבה ביותר לפעילויות בתחום טיפול עצמי מורחב ולימודים - טיפול בחיית מחמד ולמידה לקראת מבחן. הפעילויות שנתפסו כקשות ביותר היו סידור החדר והשכמה בזמן.  ממצא מעניין נוסף נוגע לשימוש "במסכים". אמנם כמשוער, הזמן חולף במהירות בעת עיסוק "במסכים", אך דרוג החשיבות של פעילות זו היה נמוך ביותר. ממצאים אלה מלמדים כי תפיסת העיסוק בקרב ילדים הינה מגוונת ועשירה יותר מהצפוי. כמו כן נמצא כי התפיסות הסובייקטיביות בנוגע לעיסוק תרמו להשתתפותם של הילדים בפועל. לדוגמא, תפיסת האוטונומיה הגבירה את מידת עצמאות הילד בהשתתפותו ומנגד תפיסת הקושי הפחיתה את מידת עצמאותו. תפיסת החשיבות ותחושת מעבר הזמן תרמו להנאת הילד מהשתתפותו. ממצאים אלה תורמים להבנת חשיבותם של עיסוקים לקידום בריאות ורווחה אישית החל מגיל הילדות. הממצאים עשויים להעשיר את עבודתם של מרפאים בעיסוק, לקידום השתתפות מיטבית של ילדים עם וללא קשיים התפתחותיים.

יש להוריד את השאלונים למחשב, לשמור בשם!

שאלונים להורדה בפורמט אקסל:

ילדי גן להורים:

שאלון השתתפות ילדי גן להורים

שאלון מיומנויות ביצוע ילדי גן להורים

שאלון הגבלות סביבתיות ילדי גן להורים

ילדי גן למרפאה בעיסוק (תוצאות): 

שאלון השתתפות ילדי גן למרפאה בעיסוק

שאלון מיומנויות ביצוע ילדי גן למרפאה בעיסוק

שאלון הגבלות סביבתיות ילדי גן למרפאה בעיסוק

בית-ספר יסודי להורים:

שאלון השתתפות לילדי בית ספר להורים

שאלון מיומנויות ביצוע לילדי בית ספר יסודי להורים 

שאלון הגבלות סביבתיות לילדי בית ספר יסודי להורים 

בית-ספר יסודי למרפאה בעיסוק (תוצאות): 

שאלון השתתפות לילדי בית ספר יסודי למרפאה בעיסוק 

שאלון מיומנויות ביצוע לילדי בית ספר יסודי למרפאה בעיסוק 

שאלון הגבלות סביבתיות לילדי בית ספר יסודי למרפאה בעיסוק

שאלונים להורים להורדה בפורמט PDF:

ילדי גן:

PDF_שאלון השתתפות ילדי גן להורים

PDF_שאלון מיומנויות ביצוע ילדי גן להורים

PDF_שאלון הגבלות סביבתיות ילדי גן להורים

​בית-ספר יסודי: 

PDF_שאלון השתתפות לילדי בית ספר להורים

PDF_שאלון מיומנויות ביצוע לילדי בית ספר יסודי להורים 

PDF_שאלון הגבלות סביבתיות לילדי בית ספר יסודי להורים 

פרסומים

Rosenberg, L., Pade, M., Reizis, H., & Avrech-Bar, M. Associations between meaning of everyday activities and participation among children. American Journal of Occupation Therapy (Accepted for publication 2018).

Portnoy, S., Mimouni-Bloch, A., Rosenberg, L., Offek, H., Berman, T., Kochavi, M., ... & Friedman, J. (2018). Graphical Product Quality and Muscle Activity in Children With Mild Disabilities Drawing on a Horizontally or Vertically Oriented Tablet. American Journal of Occupational Therapy, 72(6), 7206205040p1-7206205040p7.

Rosenberg, L., Jacobi, S., & Bart, O. (2017). Executive functions and motor ability contribute to children’s participation in daily activities. Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention, 10(3), 315-326.

Rosenberg, L., Moran, A., & Bart, O. (2017). The associations among motor ability, social-communication skills, and participation in daily life activities in children with low-functioning autism spectrum disorder. Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention, 10(2), 137-146.

Rosenberg, L., Bart, O. (2016). Different pathways to children’s enjoyment of participation in daily activities. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, DOI: 10.3109/11038128.2015.1130169

Rosenberg, L. (2015). The association between graphomotor tests and participation of Typically Developing Young Children. Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention, 8, 68-78.

Rosenberg, L., Bart, O. (2015). Development and initial validation of the Child Participation Questionnaire-School (CPQ-School). The Israeli Journal of Occupational Therapy,24(2-3), E70-E87.

Portnoy, S., Rosenberg, L., Alazraki, T., Elyakim, E., & Friedman, J. (2015). Differences in muscle activity patterns and graphical product quality in children copying and tracing activities on horizontal or vertical surfaces. Journal of Electromyography and Kinesiology, 25(3), 540-547.

Rosenberg, L. (2014). The Associations between executive functions’ capacities, performance process skills, and dimensions of participation in activities of daily life among children of elementary school Age. Applied Neuropsychology: Child, (ahead-of-print), 1-9.

Rosenberg, L., Bart, O., Ratzon, N. Z., & Jarus, T. (2013). Complementary contribution of parents and therapists in the assessment process of children.  Australian Occupational Therapy Journal. 60(6), 410-415.

Rosenberg, L., Bart, O., Ratzon,  NZ.,  Jarus, T. (2013). Personal and environmental factors predict participation of children with and without mild developmental disabilities. Journal of child and family studies. 22,5, 658-671. DOI: 10.1007/s10826-012-9619-8.

Rosenberg, L., Ratzon,  NZ.,  Jarus, T., Bart, O. (2012). Perceived environmental restrictions for the participation of children with mild developmental disabilities. Child: Care Health and Development, 38, 836-843.

Soref, B., Ratzon, N.Z., Rosenberg, L., Leitner, Y., Jarus, T., Bart, O. (2012). Personal and Environmental Pathways to Young Children’s Participation. Child: Care, Health & Development, 38, 561-571.

Bart, O., Avrech Bar, M., Hamudot, V., Rosenberg, L., Jarus, T. (2011). Development and validation of the Documentation of Occupational Therapy Session during Intervention (D.O.T.S.I.).  Research in Developmental Disabilities, 32, 719-726.

Bart, O., Jarus, T., Erez, Y., Rosenberg, L. (2011). How do young children with DCD participate and enjoy daily activities? Research in Developmental Disabilities, 32, 1317-1322.

Rosenberg, L., Jarus, T., Bart, O., Ratzon,  NZ. (2011). Can personal and environmental factors explain dimensions of participation of children without developmental disabilities? Child: Care Health and Development, 37, 266- 275.

Bart, O., Rosenberg, L., Ratzon, NZ., & Jarus, T. (2010). Development and initial validation of the Performance Skills Questionnaire.  Research in Developmental Disabilities, 31, 46-56.

Rosenberg, L., Jarus, T., & Bart, O. (2010). Development and initial validation of the Child Participation Questionnaire, CPQ. Disability and Rehabilitation, 32, 1633-1644.

Rosenberg, L., Ratzon,  NZ.,  Jarus, T., Bart, O. (2010). Development and initial validation of the Environmental Restriction Questionnaire, ERQ. Research in Developmental Disabilities, 31, 1323-1331.

Rosenberg, L. (2007). Occupational Performance and Participation in Children – Developmental Models and Key Concepts.  The Israeli Journal of Occupational Therapy, 16, 156H-176H.

Rosenberg, L. (1994). Treatment of Learning Disabilities- A suggested model for cognitive intervention. A case history. The Israeli Journal of Occupational Therapy, 3, 84H-92H.

Rosenberg, L., Amir Messer A. (1992). Cerebral lateralization – biological theory and data of a clinical survey. The Israeli Journal of Occupational Therapy, 1, 147H-160H.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>