אפרים לביא

עובד מחקר במרכז למחקר השלום
מרכז למחקר השלום עובד מחקר
אפרים לביא
טלפון פנימי: 03-6406762
טלפון נוסף: 03-6405631
פקס: 03-6407489

English

Dr. Ephraim Lavie
Director, The Tami Steinmetz Center for Peace Research

Tel Aviv University
Research Fellow, The Moshe Dayan Center for
Middle Eastern and African History
Ramat Aviv, Tel Aviv 69978
Israel

Tel : 972-3-642-4298 / 640-6762
Fax: 972-3-640-7489
Email: lavieeph@post.tau.ac.il
Email: lavieeph@gmail.com

 

Areas of Expertise

1. Palestinians: The Palestinian society, the Israeli-Palestinian conflict, the Palestinian National Movement, the Palestinian Authority.
2. The Arab society in Israel: social and political.
3. Radical Islam in the Middle East (ideology, organizational structure, methods of action).
4. Jordan and Egypt: modern history (political, social).

 

Education

2009: Ph.D., Middle-Eastern and African History, Tel-Aviv University.

1997: M.A. magna cum laude, National Security and Political Science, IDF Security College, in association with Haifa University.

1982: B.A., cum laude, Arabic Language and Literature, and Middle-Eastern and African History, Tel-Aviv University.

 

Languages

Hebrew, Arabic, English

קורות חיים

אל"מ (מיל.) ד"ר אפרים לביא הוא מנהל מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום באוניברסיטת תל-אביב מאז 2007, חוקר אורח במכון למחקרי ביטחון לאומי ועמית מחקר במרכז משה דיין ללימודי המזרח-התיכון ואפריקה. בשנים 2010-2009 ניהל, במקביל, את תכנית קרן קונרד אדנאואר לשיתוף-פעולה יהודי-ערבי במסגרת מרכז משה דיין באוניברסיטת תל-אביב.  

 

בשנים 1989-1972 שירת ביחידה 8200. במשך כעשור (1998-1989) שימש כיועץ לענייני ערבים במנהל האזרחי בגדה המערבית. בשנים 2002-1998 עמד בראש הזירה הפלסטינית בחטיבת המחקר באמ"ן. בשני תפקידיו האחרונים עסק בתהליך המדיני בין ישראל והפלסטינים. מנובמבר 1999 ועד ינואר 2001 שימש כיועץ לראש המשלחת הישראלית במשא-ומתן עם הפלסטינים על הסכם הקבע.

 

לאחר הפרישה מצה"ל ב-2003, החל בלימודי התואר השלישי באוניברסיטת תל-אביב.

במקביל, השתתף בצוותי חשיבה ופרויקטים מחקריים באוניברסיטת תל-אביב ומחוצה לה:

 • 2006-2003 - פרויקט מחקר בנושא החברה הפלסטינית (בראשות פרופ' אשר ססר, במסגרת מרכז משה דיין)
 • 2006-2004 - פרויקט מחקר משותף של אוניברסיטת תל-אביב והמועצה לביטחון לאומי בחקר תופעת המתאבדים הפלסטינים (בראשות פרופ' אריאל מררי ותא"ל מיל. אלקנה הר-נוף)
 • 2005 - פרויקט "דיאלוג צבא-חברה" של המטה הכללי של צה"ל והמכון הישראלי לדמוקרטיה בנושא: "צבא וחברה בעימות המוגבל"
 • 2007-2005 - צוות חשיבה לגיבוש  אסטרטגיה חלופית בנושא  מדיניות ישראל בסכסוך הישראלי-פלסטיני (בראשות פרופ' יעקב בר-סימן-טוב ז"ל, במסגרת מכון ירושלים לחקר ישראל)
 • 2009-2008 – צוות חשיבה לגיבוש מסגרת רעיונית חדשה ליחסי יהודים-ערבים במדינת ישראל: "מאזרחות מנוכרת לאזרחות משותפת" (בראשות פרופ' יצחק רייטר, במסגרת מכון ירושלים לחקר ישראל)

השכלה

 • תואר BA בהצטיינות של החוג ללימודי המזרח-התיכון והחוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטת תל-אביב (1982)
 • תואר מוסמך MA בהצטיינות של המכללה לביטחון לאומי והחוג למדע המדינה באוניברסיטת חיפה (מחזור כ"ד, 1997)
 • תואר "דוקטור לפילוסופיה" מאוניברסיטת תל-אביב, על המחקר: "הפלסטינים בגדה המערבית: דפוסי התארגנות פוליטית תחת כיבוש ובשלטון עצמי" (2009).

תחומי מחקר

תחומי מחקר מרכזיים (כיום):

 • החברה והפוליטיקה הערבית-הפלסטינית בישראל
 • הסכסוך הישראלי-פלסטיני, התנועה הלאומית הפלסטינית, וכן החברה הפלסטינית (חברה, פוליטיקה, כלכלה) בגדה המערבית וברצועת עזה.

 

תחומי מחקר מרכזיים (בעבר):

 • מצרים וירדן: היסטוריה מודרנית (פוליטית, צבאית וחברתית)
 • האסלאם הקיצוני באזור ובעולם (אידיאולוגיה, מבנים ארגוניים, שיטות פעולה).

פרסומים

ספרים

 

החברה הערבית הפלסטינית במדינת ישראל: עת לשינוי אסטרטגי בתהליכי השילוב והשוויון. אוניברסיטת תל-אביב: מרכז תמי שטינמץ, המכון למחקרי ביטחון לאומי, 2016

 

הנכבה בזיכרון הלאומי של ישראל (עורך, ביחד עם אמל ג'מאל). אוניברסיטת תל-אביב: מרכז תמי שטינמץ, מרכז וולטר ליבך לחינוך לדו-קיום יהודי-ערבי, 2015

 

לאומיות ומוסר – השיח הציוני והשאלה הערבית (עורך). ירושלים: הוצאת "כרמל", מרכז תמי שטינמץ 2014

 

דת ולאומיות – הנהגה והגות יהודית בשאלה הערבית (עורך). הוצאת "כרמל", מרכז תמי שטינמץ, 2014

 

התהליך המדיני הישראלי-פלסטיני על ציר הזמן (עורך). המכללה האקדמית נתניה: מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי, ספטמבר 2014.

 

"פלסטין" – המדינה שבדרך? (עורך, ביחד עם יצחק גל). אוניברסיטת תל-אביב: מרכז תמי שטינמץ ומרכז משה דיין, 2012.

 

שיח מפות בסכסוך הישראלי-פלסטיני (עורך, ביחד עם יצחק שנל). אוניברסיטת תל-אביב: מרכז תמי שטינמץ, מרכז משה דיין, 2012.

                          

ישראל ויוזמת השלום הערבית (עורך). אוניברסיטת תל-אביב: מרכז תמי שטינמץ, מרכז משה דיין, מרכז ע"ש דניאל אברהם, 2012.

 

יחסי צבא-חברה בישראל: השלכותיהם על קבלת החלטות בנושאי ביטחון ושלום (עורך). אוניברסיטת תל-אביב: מרכז תמי שטינמץ, 2011.

 

תהליך השלום: שבע עשרה יוזמות בעשר שנים – הערכה של יוזמות מדיניות ליישוב הסכסוך הפלסטיני-ישראלי בעשור האחרון (מחבר, ביחד עם הנרי פישמן). מרכז פרס לשלום, המרכז הפלסטיני למחקרים אסטרטגיים, נובמבר 2010.

 

פוליטיקה, בחירות ושלטון מקומי ביישוב הערבי והדרוזי בישראל (עורך, ביחד עם אריק רודניצקי). אוניברסיטת תל-אביב: מרכז משה דיין, תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף-פעולה יהודי-ערבי, 2010.

 

40 שנות שלטון בשטחים: השפעות על מדינת ישראל (עורך). אוניברסיטת תל-אביב: מרכז תמי שטינמץ, 2009.

 

התיישבות ועיצוב גבולות ישראל (עורך). אוניברסיטת תל-אביב: מרכז תמי שטינמץ, 2009.

 

העימות האלים הישראלי-פלסטיני 2004-2000 – המעבר מיישוב סכסוך לניהול סכסוך (מחבר, ביחד עם יעקב בר-סימן-טוב, קובי מיכאל ודניאל בר-טל). ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל, 2005.

 

דיסרטציה

 

"הפלסטינים בגדה המערבית: דפוסי התארגנות פוליטית תחת כיבוש ובשלטון עצמי". אוניברסיטת תל-אביב, 2009.

 

עבודת גמר

 

"הרדיקליזם האסלאמי באזור ובעולם והשלכותיו על הביטחון הלאומי של ישראל – עיונים בעבודת קהילת המודיעין".

המכללה לביטחון לאומי, יולי 1997.

 

מאמרים בקבצים ובכתבי עת

 

"תופעות שנאה וגזענות בין יהודים וערבים בישראל: מאפיינים, השלכות ודרכי התמודדות". בתוך: הערכה אסטרטגית לישראל  2017-2016. תל-אביב: המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל אביב, דצמבר 2016

 

"יחסי הרוב היהודי עם המיעוט הערבי – האם יש התקדמות לקראת שילוב?"

בתוך: הערכה אסטרטגית לישראל 2016-2015. תל-אביב: המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל אביב, 2016

 

"המאבק הלאומי הפלסטיני (1994-1964): מבחן של ריבוי זהויות ואינטרסים מנוגדים". בתוך: לאומיות, זהות ופוליטיקה: ישראל והמזרח התיכון (עורכים: מאיר ליטבק, ברוס מדי-וויצמן). אוניברסיטת תל-אביב, מרכז משה דיין, 2014, עמ' 78-49.

 

"פרוטוקול פריז והשלכותיו הכלכליות על הפלסטינים (2000-1994)". 27 נובמבר 2012

בתוך אתר מולד.

 

"הערבים בישראל לעת כינון מדינה פלסטינית: מאבק לקבלת מעמד מוכר כמיעוט לאומי-ילידי במדינת ישראל".

בתוך: השפעת הקמת מדינה פלסטינית על ערביי ישראל. המכללה האקדמית נתניה: מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי, ספטמבר 2011.

 

"הכרה במדינת פלסטין באו"ם: לבטי ההנהגה הפלסטינית לקראת ספטמבר 2011".

בעקבות השתתפות בסימולציה פלסטינית בנושא: "ספטמבר 2011: האם באמת התקרבה שעת האפס?". הסימולציה התקיימה ברמאללה, ב-3 יולי 2011, במרכז המחקרים: Palestinian Center for Policy & Survey Research (PSR)

 

"יחסי המודיעין והקברניט – השלכות על עיצוב המדיניות בסכסוך עם הפלסטינים"

בתוך: יחסי צבא-חברה בישראל: השלכותיהם על קבלת החלטות בנושאי ביטחון ושלום (עורך). אוניברסיטת תל-אביב: מרכז תמי שטינמץ, 2011, עמ' 126-109.

 

UN-Bound: Palestinian Strategies and Dilemmas.” Tel Aviv Notes, 24 August 2011.

 

"מדינת פלסטין מהלכה למעשה: אתגרי הפלסטינים וישראל"

עדכן אסטרטגי, כרך 14, גיליון 2, יולי 2011

 

"אתגר הרשות הפלסטינית: בניין מדינה בהעדר לגיטימציה שלטונית"

עדכן אסטרטגי, כרך 14, גיליון 1, אפריל 2011

 

The End of Quiet for the Palestinian Authority?” Tel Aviv Notes, March 10 2011.

 

"התמודדות ישראל עם האנתפאדה: בחינה ביקורתית"

עדכן אסטרטגי, גיליון 3, כרך 13, אוקטובר 2010.

 

"Deepening Palestinian Divisions in the Shadow of a Possible Renewal of the Peace Process", Tel Aviv Notes, January 12, 2010.

 

"ערביי ישראל לאן – בין ישראליזציה לבין פלסטיניזציה".

בתוך: פתרון "שתי מדינות לשני עמים" – יהודים וערבים בישראל. המכללה האקדמית נתניה: מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי, ינואר 2010.

 

"הפלסטינים וישראל: בין הסדר למשבר — הסיבוב הבא"

עדכן אסטרטגי, כרך 12, גיליון 4, ינואר 2010.  

 

"הערבים בישראל - בין ניכור להשתלבות"

בתוך: הערכה אסטרטגית לישראל  2010. המכון למחקרי ביטחון לאומי, תל אביב, ינואר 2010

 

"ההחלטות האסטרטגיות בתהליך המדיני בין ישראל לפלסטינים כחסמים ליישוב הסכסוך" (ביחד עם הנרי פישמן).

בתוך: חסמים לשלום בסכסוך הישראלי–פלסטיני (עורך: יעקב בר–סימן–טוב). מכון ירושלים לחקר ישראל, 2010, עמ' 388-356.

 

"כפל שלטון פלסטיני, כפל מדיניות ישראלית"

עדכן אסטרטגי, גיליון 2, כרך 12, אוגוסט 2009

 

 "The Palestinians and the New American and Israeli Administrations", Tel Aviv Note, June 10, 2009.

 

"רשות ללא רשות : תמונת מצב"

עדכן אסטרטגי, כרך 11, גיליון 2, אוקטובר 2008.

 

"Hamas, Abu Mazen and the Ceasefire", Tel Aviv Notes, June 22, 2008.

 

"Hamas, Hezbollah and the Issue of Hostages and Missing Combatants", Tel Aviv Notes, March 22, 2008.

 

"טוב שכן טוב? – אתגרי המודיעין בזירה הפלסטינית".

בתוך: מלאכת מחשבת: 60 שנות מודיעין ישראלי – מבט מבפנים (עורכים: עמוס גלבוע, אפרים לפיד). הוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד, 2008, עמ' 109-102.

 

"עבודת המודיעין בזירה הפלסטינית – הערכה ביקורתית".

בתוך: מבט מל"מ (כתב עת לענייני מודיעין וביטחון של המרכז למורשת המודיעין), גיליון 52 (כסלו תשס"ט, דצמבר 2008), עמ' 33-30.

 

"התפתחות האיום האסלאמי הפלסטיני - עיון בהיבט האחריות המודיעינית והממשלית".

בתוך: מבט מל"מ (כתב עת לענייני מודיעין וביטחון של המרכז למורשת המודיעין). גיליון 51 (שבט תשס"ח, פברואר 2008), עמ' 39-36.

  

"The Palestinian Society in the Wake of the Violent Confrontation and Arafat's Death", Bar-Siman-Tov, Yaacov (ed.). The Israeli-Palestinian Conflict: From Conflict Resolution to Conflict Management. New York: Palgrave Macmillan, 2007. pp. 233-260.

 

"Palestinian Civil War: Results and Implications". Tel Aviv Notes, June 19, 2007.

 

"Hamas and the Palestinian Unity Government: Between the Exigencies of Government and Ideological Principles". Tel Aviv Notes, April 29, 2007.

                                                                             

"Hamas: Between Israel and Fatah". Tel Aviv Notes, December 17, 2006.

 

"The Israel-Hizbullah War: a Zero-Sum Game for Everyone?" Tel Aviv Notes, August 6, 2006.
 

"Hamas’ Victory in the Palestinian Elections: What Does it Mean?" Tel Aviv Notes, January 29, 2006.

 

"הפלסטינים – זהויות קיבוציות מתחרות בהעדר מדינה".

בתוך: לכידות המדינה הערבית במבחן (עורכת: תמר יגנס). אוניברסיטת תל-אביב: מרכז משה דיין, 2006, עמ' 168-145.

 

"בין מהפכה לבין מדינה – הפלסטינים לאחר עידן ערפאת".

בתוך: המזרח התיכון 2005 בסימן חילופי דורות (עורכת: תמר יגנס). אוניברסיטת תל-אביב, מרכז משה דיין, 2005, עמ' 72-53.

 

"זיקות גומלין מוסדיות בין אש"ף לבין הרשות – המשמעויות המדיניות".

בתוך: הפלסטינים לאחר עידן ערפאת – נתונים וניתוח (עורך: אשר ססר). אוניברסיטת תל-אביב, מרכז משה דיין, 2005, עמ' 28-17.

 

"החברה הפלסטינית בעקבות העימות האלים והסתלקות ערפאת".

בתוך: הסכסוך הישראלי-פלסטיני: מתהליך שלום לעימות אלים 2005-2000 (עורך: יעקב בר-סימן-טוב). מכון ירושלים לחקר ישראל, 2005, עמ' 345-318.

 

"Making Palestinian 'Martyrdom Operations'/'Suicide Attacks': Interviews with Would-Be Perpetrators and Organizers", co-author. Terrorism and Political Violence, Volume 17 (Spring/Summer 2005), Number 3.

 

"החברה הפלסטינית בעקבות ארבע שנות עימות".

בתוך: מוקדי משבר - המזרח התיכון 2004 (עורכת: יוכי וינטרטיב). אוניברסיטת תל-אביב, מרכז משה דיין, 2004, עמ' 66-51.

 

"The Road Map - Political Resolution Instead of National Narrative Confrontation". Palestine-Israel Journal of Politics, Economics and Culture, Vol. 10 No.4 (Jerusalem, 2003), pp. 83-91.

 

מאמרי ביקורת ספרים

 

מאמר ביקורת על הספר:

Moshe Elad, If You Wish it - It is the West Bank: The Israeli Regime in the West Bank in the First Decade, 1967-1976 (Haifa: Pardes Publishers, 2015)

בתוך:

Bustan: The Middle East Book Review. Vol. 8, No. 1 (2017), pp. 91-96

 

אפרים לביא, "תהליך אוסלו – דגם של יזמות שלום פרטית". בתוך: ג'מאעה, כתב עת בין-תחומי לחקר המזרח התיכון, מרכז חיים הרצוג, אוניברסיטת בן-גוריון, כרך כ"ב – תשע"ו, 2015, עמ' 155-147.

 

מאמר ביקורת על הספר: רון פונדק, ערוץ חשאי: אוסלו – הסיפור המלא (תל אביב: ידיעות אחרונות, 2013)

 

מאמר ביקורת על הספר:

Rashid Khalidi. The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood (Boston: Beacon Press, 2006).

בתוך:

Bustan - The Middle East Book Revie. Leiden: Brill, Volume 2 no. 2 (2011), pp. 112-117.

 

"מי נתן את ההכשר?", מוסף ספרים, הארץ, 19.10.2011

 

מאמר ביקורת על הספר:

As’ad Ghanem, Palestinian Politics after Arafat: A Failed National Movement (Bloomington: Indiana University Press, 2010),

בתוך:

Bustan - the Middle East Book Review. Volume 1 no. 1 (2010), pp. 54-57.

 

אפרים לביא, "לאומיות פלסטינית". בתוך: זמנים – רבעון להיסטוריה. אוניברסיטת תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה, מרכז זלמן שזר, חורף 2011 – מספר 113, עמ' 107-105.

 

מאמר ביקורת על הספר: מצטפא כבהא, הפלסטינים: עם בפזורתו. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, רעננה 2010.

הרצאות

"התנאים האסטרטגיים הנדרשים להסדר קבע"

במסגרת ערב עיון להשקת החוברת: התהליך המדיני הישראלי-פלסטיני על ציר הזמן (עורך: אפרים לביא). המכללה האקדמית נתניה: מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי, 12 ספטמבר 2014.

 

"תהליך אוסלו – לקחים מדיניים"

במסגרת יום עיון: 20 שנה לתהליך אוסלו – הצלחה ו/או כישלון. מרכז תמי שטינמץ והמכללה האקדמית נתניה: ומרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי, אוניברסיטת תל-אביב, 20 יוני 2013.

 

"האם הסדר עם הפלסטינים הוא בר השגה? בחינת ההיבטים הביטחוניים"

במסגרת ערב עיון בנושא: "האם הסדר עם הפלסטינים בדמות שתי מדינות לשני עמים הינו רלוונטי ובר-השגה?", לרגל השקת הספר "גבול בינינו לבניכם", מאת שאול אריאלי. המכון למחקרי ביטחון לאומי, 1 יוני 2013.

 

"בניין המדינה הפלסטינית מלמטה - הערכת ההישגים והאתגרים בתוכניות הפיתוח"

במסגרת ערב עיון: תהליך פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני – השלב הבא, לרגל השקת הספר: "פלסטין" – המדינה שבדרך? (עורכים: אפרים לביא ויצחק גל). אוניברסיטת תל-אביב, 4 אפריל 2013.

 

"תפיסת הביטחון הפלסטינית בהסדר קבע"

במסגרת כנס בנושא: ביטחון לאומי וחברה - הזווית הבינלאומית. המכללה האקדמית נתניה: מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי, בית ציוני אמריקה, 6 יוני 2012.

 

"השלכות האביב הערבי על הפלסטינים"

הרצאה בפורום חוקרים של מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל-אביב, 12 מרץ 2012.

 

"הערבים בישראל לעת כינון מדינה פלסטינית: מאבק לקבלת מעמד מוכר כמיעוט לאומי-ילידי במדינת ישראל"

במסגרת סימפוזיון בנושא: השפעת הקמת מדינה פלסטינית על ערביי ישראל. המכללה האקדמית נתניה: מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי, 12 ספטמבר 2011

 

"הרשות הפלסטינית ובניין המוסדות"

במסגרת יום עיון בנושא: הכרזת המדינה הפלסטינית בספטמבר 2011 - חזון ומציאות.

מכון טרומן ומכון דיוויס, האוניברסיטה העברית, 6 יוני 2011.

 

"עוצמת האסטרטגיה כתנאי להצלחת התהליך המדיני"

הרצאה משותפת הנרי פישמן ואפרים לביא, במסגרת יום עיון: "חסמים לישוב סכסוכים",

מכון ירושלים, 31 אוגוסט 2010.

 

"נאום נשיא הרשות הפלסטינית"

במסגרת סימולציה: המזה"ת – משחק תפקידים אסטרטגי/אופרטיבי. סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון, אוניברסיטת תל-אביב, 11 מאי 2010

"הפלסטינים: בין מהפכה להתמסדות מדינית"

במסגרת הכנס השנתי של מרכז דיין בנושא: מהפכות ומלחמות אזרחים במזה"ת, 4 מרץ 2010

 

"השלכות הזהות הלאומית הפלסטינית על עמדותיהם של הפלסטינים בסכסוך עם ישראל"

במסגרת ערב עיון בנושא: הפלסטינים - זיכרון קולקטיבי ותודעה לאומית, לרגל  פרסום הספר בעריכת פרופ' מאיר ליטבק:  Palestinian Collective Memory and National Identity, מרכז משה דיין ומרכז תמי שטינמץ, אוני' תל-אביב, 22 פברואר 2010

 

"העם הפלסטיני: בין מהפכנות למיסוד מדיני"

במסגרת סמינר בנושא: המזה"ת – האתגר מבית: מהפכות מרידות, ומלחמות אזרחים. מרכז משה דיין, 30 נובמבר 2009.

 

 

"הרשות הפלסטינית - המשך קיומה בתנאים של ישות כושלת"

במסגרת יום העיון: "הפלסטינים לאן?". מרכז תמי שטינמץ ומרכז משה דיין, אוניברסיטת תל-אביב,  12 ינואר 2009.

 

"הערבים וסוגיית השבויים והנעדרים"

במסגרת ערב עיון של עמותת "לחופש נולד", אוניברסיטת תל-אביב, 16 ספטמבר 2008.

 

"הפלסטינים בין אחדות לפילוג"

במסגרת יום עיון: משטר, אופוזיציה ודעת קהל במזה"ת. מרכז דיין, כס המשפט, אוני' תל-אביב, 15 אפריל 2008.

 

"תהליך אוסלו ושברו"

הרצאה במסגרת הסדרה: "60 שנות עצמאות" לידידי החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל-אביב, 27 מרץ 2008.

 

"תפיסת הסכסוך על-ידי הפלסטינים כבעיה של זהות קולקטיבית"

במסגרת ערב עיון בנושא: היבטים פסיכולוגיים של הקונפליקט הישראלי-פלסטיני. מרכז תמי שטינמץ, אוני' תל-אביב, 21 מאי 2007.

 

"האינתיפאדה בראי הפלסטינים"

במסגרת יום העיון השנתי לזכרו של האלוף אהרון (אהרל'ה) יריב ז"ל בנושא: מצב האומה - סדר היום של מדינת ישראל בשנת 2005. מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים,  אוניברסיטת תל-אביב, 28 בספטמבר 2005.

 

"בין מהפכה למדינה - הפלסטינים לפני ואחרי עידן ערפאת"

במסגרת יום עיון: המזרח התיכון 2005 – בסימן חילופי הדורות. מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל-אביב, 7 מרץ 2005

 

"החברה הפלסטינית בעקבות האינתיפאדה"

במסגרת סדרת הרצאות על המזה"ת לידידי החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל-אביב, 13 ינואר 2005.

 

"זיקות גומלין מוסדיות בין אש"ף לבין הרשות – המשמעויות המדיניות"

במסגרת יום עיון בנושא: הפלסטינים אחרי עידן ערפאת. מרכז משה דיין, אוני' תל-אביב, 23 נובמבר 2004.

 

"העמדה המדינית הפלסטינית לקראת קבלת מפת הדרכים"

במסגרת ערב עיון בנושא: תמורות במזרח התיכון לאחר המלחמה בעיראק: מפת הדרכים והאופציות המדיניות. מרכז פרס לשלום, 18 מאי 2003.

בתקשורת

"עת לשינוי אסטרטגי בתהליכי השילוב והשוויון של ערביי ישראל"

אתר חדשות וואלה, 5 ספטמבר 2016

 

"קללת אדריאנוס" - מיני סדרה תיעודית במסגרת "הסיפור האמיתי", הערוץ הראשון.

30 נובמבר 2014

 [40:09-39:47  + 41:35-40:35]

 

"אריאל שרון והאינתיפאדה השנייה" - תכנית "המקור", ערוץ 10.

11 פברואר 2013.

 

ראיון רדיו עם אפרים לביא

מראיין: נאדר אבו תאמר, קול ישראל בערבית (רשת ד'), 23 ספטמבר 2009

 

"ההזדמנות הלבנונית"

הארץ, 9 אוגוסט 2006

 

"האתגר של אבו מאזן"

הארץ, 13 ספטמבר 2005

 

"מרחב התמרון של אבו מאזן"

הארץ, 18 ינואר 2005

 

"קונספציה חסרת בסיס"

ראיון עם אפרים לביא.

מאת יואב שטרן, הארץ, 13 יוני 2004

 

"לדון במה שאפשר – ההכרעה בסכסוך עם הפלסטינים תהיה בהסכמה על פתרון בעיות 67', ולא 48'".

הארץ, 17 יולי 2003

 

מאת: פורטל הכרמל

 مؤتمر حول الحركة الاسلامية في جامعة تل أبيب

10/03/2010,

 

מאת: مراسل حيفا نت

 تصويت الجماهير العربية قضى على الأحزاب اليهودية في الوسط العربي- خلال مؤتمر حول الانتخابات في جامعة تل أبيب

26/03/2009

 

מאת: موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة 

مؤتمر بجامعة تل ابيب الخميس :سياسة الحكومة تجاه المواطنين العرب في اسرائيل

نشر: 2009-11-05

 

מאת: دنيا الوطن

هامش المناورة عند أبو مازن

18.01.2005

 

מאת: אתר שפרעם

توزيع منح للطلاب العرب في جامعة تل أبيب

تم نشر الخبر في  14-09-2009

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>