ד"ר דפנה לנגוט

  • סגל אקדמי בכיר במכון וחוג לארכיאולוגיה
מכון וחוג לארכיאולוגיה סגל אקדמי בכיר
ד"ר דפנה לנגוט
טלפון פנימי: 03-6406085
משרד: גילמן, 121

מידע כללי

סגל בכיר - ארכיאולוגיה.

ראש המעבדה לארכיאובוטניקה וחקר הסובב הקדום.

אוצרת אוספים מיקרו ומקרו בוטאניים (עצים, פחמים, גרגרי אבקה) במוזאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב.

פעילות המעבדה:

המעבדה לארכיאובוטניקה וחקר הסובב הקדום שבמכון לארכיאולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב, עוסקת בזיהוי שרידים של צמחים. הללו מסייעים בשחזור הצמחיה והאקלים הקדומים, וכן שופכים אור על סוגיות ארכיאולוגיות כגון דיאטה קדומה, ראשית ביותם של צמחים, הגירה של מינים, גני פאר מלכותיים ועוד. 

 

שחזור הסביבה הקדומה מתבסס לרוב על זיהויים של מאספים של גרגרי אבקה (פולן) מאובנים ממשקעים (סדימנטים) אגמיים וממשקעי קרקעית הים. המשקעים מוצאים באמצעות קידוחים. בתהליך כימי-פיזיקאלי במעבדתנו מבודדים גרגרי האבקה ממשקעי הקידוח ובהמשך מזוהים על ידנו באמצעות מיקרוסקופ. לכל גרגר אבקה צורה האופיינית לו המשמשת עבורו מעין תעודת זהות. גודלם של הגרגרים נע בין מיקרונים בודדים לכמה עשרות מיקרונים. גרגרים מיקרוסקופים אלה מאפשרים לשחזר את הצמחיה בתקופות קדומות. על סמך שינויים בצמחיה ניתן להקיש אודות שינויים אקלימיים. כך למשל זיהינו במחקר שעסק בשחזור אקלים באלפי השנים האחרונות, כי הקריסה הכלכלית-חברתית-פוליטית בסופה של תקופת הברונזה המאוחרת באגן המזרחי של הים התיכון, נבעה ככל הנראה מתקופה של יובש קיצוני באזורנו.

 

גרגרי אבקה מבודדים גם מהקשרים שונים במהלך חפירה ארכיאולוגית: מכלי חרס בכדי לעמוד על תכולתם, מלבני בוץ בכדי לרמז על עונת השנה שבה שימשו לבנייה ומרצפות של מבנים בכדי לסייע בזיהוי אזורי פעילות (מטבח, חדר אחסון וכדומה). באופן זה זיהינו לאחרונה בור ספיגה של בית שימוש, מהקדומים שנמצאו עד כה בארץ; המתקן נמצא בתל מגידו בסמיכות לארמון ומתוארך לערך ל-1350 שנים לפני הספירה. זיהוי גרגרי האבקה בבור הספיגה אפשרו לשחזר את הדיאטה של יושבי הארמון, וככל הנראה לרמז גם על צמחי מרפא שהיו בשימוש בתקופה זו.

 

גרגרי אבקה ניתנים לבידוד וזיהוי גם מטיח של מבנים ארכיאולוגים. שיטת דיגום זו אפשרה לנו לשחזר לפני מספר שנים את צמחיית הגן הפרסי המפואר באתר רמת רחל שליד ירושלים. במקום זוהה מבנה מלכותי שבו ישב ככל הנראה נציגה של האימפריה הפרסית, ששלטה באזורינו דאז, לערך לפני 2500 שנים. בקרב מאספי גרגרי האבקה זוהו עצי פרי ונוי מצמחיית האזור (גפן, תאנה, זית, הדס, ערבה, שושנת מים ואחרים), ובנוסף גם מינים שאינם מקומיים והובאו במכוון על ידי השליט הפרסי למטרות של הוד וראווה כגון ארז הלבנון ואגוז מלך. אולם הממצא המפתיע ביותר היה של גרגרי אבקה של אתרוג. זוהי העדות הקדומה ביותר לשרידי אתרוג במחוזותינו, פרי שתפס בהמשך מקום של כבוד במסורת היהודית, כחלק מארבעת המינים אותם אנו נוטלים בחג הסוכות.

 

בנוסף לגרגרי אבקה מזהים במעבדה גם שרידים של עצים ופחמים. המבנה האנטומי של העץ נשמר גם כאשר העץ מתפחם ומאפשר זיהוי מיקרוסקופי עד לרמת המין. אנו אוספים שרידי פחמים בחפירות ארכיאולוגיות ולמדים באמצעותם על הצמחייה שהתקיימה בסביבת האתר, על חומרי הבניה והבערה שהיו זמינים לשימוש וכן ניתן לעמוד על קשרי מסחר קצרי וארוכי טווח. במחקר שבוצע לאחרונה בתמנע שבדרום הערבה זיהינו (קוונה, לנגוט ובן-יוסף) כי המפעל האדיר להפקת הנחושת שפעל במקום נפסק בראשית תקופת הברזל (מאה 9 לפני הספירה) ככל הנראה בשל ניצול יתר של משאבי הסביבה, קרי כריתת העצים המקומיים (בעיקר שיטה ורותם), שהביאה לכליון סביבתי.

 

לעיתים מתמזל מזלנו ואנו זוכים לזהות כלי עץ שלמים ולא רק שרידים מפוחמים. לפני מספר חודשים זיהינו במערות בצפון הנגב את כלי הטוויה הקדומים ביותר שנמצאו עד כה באזורינו המתוארכים לסופה של התקופה הכלוכוליתית, הווה אומר לפני 6000 שנים לערך. כלי העץ לרוב לא משתמרים ברקורד הארכיאולוגי משום שהם נרקבים, אולם בתנאי המדבר בשל היובש הם עשויים להשתמר שנים רבות. כלי הטוויה נמצאו בעומקן של מערות, בנקיקים קשים לגישה בסמוך לנקברים כלכוליתיים. הללו נקברו עם חפציהם האישיים ומנחות שונות, בינהם כלי טוויה (פלכים, משקולות וכישורים). באמצעות מחקר זה עמדנו לראשונה על טכנולוגיות טוויה קדומות שהיו נהוגות באזורינו לפני אלפי שנים.

פרסומים

 

 

 

Books and Monographs:

Langgut D. 2008. Late Quaternary Palynological Sequences from the Eastern Mediterranean Sea, Monograph of the Geological Survey, Israel, GSI/16/08. The Israeli Geological Survey, Jerusalem, 207 pp.

 

 

Refereed Articles in Journals:

Kadosh (Langgut) D. Sivan D. Kutiel H. Weinstein-Evron M. 2004. Late Quaternary Paleoenvironments in Dor, Carmel Coastal Plain, Israel. Palynology 28: 143-157.

 

Kadosh (Langgut) D. 2005. The Use of Pollen Grains in Climate Reconstruction: an example from Dor, Carmel Coast, Israel. Ofakim 64-65: 187-202 (Hebrew).

 

Waisel Y. Eshel A. Keynan N. Langgut D. 2009. Ambrosia: A New Impending Disaster for the Israeli Allergic Population. The Israel Medical Association Journal 10: 1-2. 

 

Langgut D. Almogi-Labin A. Bar-Matthews M. Weinstein-Evron M. 2011. Vegetation and Climate changes in the South-Eastern Mediterranean during the Last Glacial-Interglacial cycle (86 ka): new marine pollen record. Quaternary Science Reviews 30: 3960-3972.

 

Finkelstein I. Ben-Dor Evian S. Boaretto E. Cabanes D. Cabanes M. Eliyahu A. Feigenbaum S. Gadot Y. Langgut D. Martin M. Meiri M. Namdar D. Sapir-Hen L. Shahack-Gross R. Shaus A. Sober B. Tofollo M. Yahalom-Mack N. Zapassky L. Weiner S. 2012. Reconstructing Ancient Israel: Integrating Macro- and Micro-archaeology1. Biblical History and Ancient Israel 1: 133-150.

 

Lipschits O. Gadot Y. Langgut D. 2012. The Riddle of Ramat Rahel: The Archaeology of a Royal Edifice from the Persian Periods. Transeuphraténe 41: 57-79.

 

Langgut D. Gadot Y. Porat N. Lipschits O. 2013. Fossil Pollen Reveals the Secrets of Royal Persian Garden at Ramat Rahel (Jerusalem). Palynology 37: 115-129.

 

Langgut D. 2013. The Role of Pollen Analysis in Archaeology: an example from the Royal Persian Garden at Ramat Rahel (Jerusalem). Cathedra 150: 37-50 (Hebrew). 

 

Langgut D. Finkelstein I. Litt T. 2013. Climate and the Late Bronze Collapse: New Evidence from the Southern Levant. Tel Aviv 40: 149-175.

 

Langgut D. Neumann F.H. Stein M. Wagner A. Kagan E.J. Boaretto E. Finkelstein I. 2014. Dead Sea Pollen Record and History of Human Activity in the Judean Highlands (Israel) from the Intermediate Bronze into the Iron Ages (~2500-500 BCE). Palynology 38: 1-23.

 

Langgut D. Lev-Yadun S. Finkelstein I. 2014. The Impact of Olive Orchard Abandonment and Rehabilitation on Pollen Signature: An experimental approach to evaluating fossil pollen data. Ethnoarchaeology 6: 121-135.

 

Langgut D. Gadot Y. Lipschits O. 2014. "Fruit of goodly trees" - The beginning of citron cultivation in Israel and its penetration into Jewish tradition and culture. Beit Mikra 59: 38-55 (Hebrew).

 

Finkelstein I. Langgut D. 2014. Dry Climate in the Middle Bronze I and its Impact on Settlement Patterns in the Levant and Beyond: New Pollen Evidence. Journal of Near Eastern Studies 73: 219-234.

 

Langgut D. 2015. Prestigious fruit trees in ancient Israel: First palynological evidence for growing Juglans regia and Citrus medica. Israel Journal of Plant Sciences 62: 98-110.

 

Langgut D. Finkelstein I. Litt T. Neumann H.F. Stein M. 2015. Vegetation and climate changes during the Bronze and Iron Ages (~3600-600 BCE) in the southern Levant based on palynological records. Radiocarbon 57: 217-235.

 

Nadel D. Bar-Oz G. Malkinson D.  Spivak P. Langgut D. Porat N. Khechoyan A. Nachmias A. Crater-Gershtein E. Katinaa A.  Bermatov-Paz G. Nahapetyan S. Gasparyan B. 2015. New Insights into Desert Kites in Armenia: The Fringes of the Ararat Depression. Arabian Archaeology and Epigraphy 26: 120-143.

 

Langgut D. Gleason K. Burrell B. 2015. Pollen Analysis as Evidence for Herod's Royal Garden at the Promontory Palace, Caesarea. Israel Journal of Plant Sciences 62:111-121.

 

Kagan E.J. Langgut D. Boaretto E. Neumann H.F. Stein M. 2015. Chronology of Dead Sea levels during the Bronze-Iron ages. Radiocarbon 57:237-252.

 

Yahalom-Mack N. Langgut D. Dvir O. Tirosh O. Eliyahu-Behar A. Erel Y. Langford B. Frumkin A. Ullman M. Davidovich, U. 2015. The Earliest Lead Object in the Levant. PloS ONE 10(12): 1-14.

 

Pickarski N. Kwiecien O. Langgut D. Litt T. 2015. Abrupt climate and vegetation variability of eastern Anatolia during the last glacial. Climate of the Past, 11: 1491-1505.‏

 

Langgut D. Yannai E. Taxel I. Agnon A. Marco S. 2016. Resolving a historical earthquake date at Tel Yavneh (central Israel) using pollen seasonality. Palynology 40: 145-159.

 

Weinstein-Evron M. Langgut D. Chaim S. Tsatskin A. Nadel D. 2016. Late Pleistocene palynological sequence from Ohalo II, Sea of Galilee, Israel. Transactions of the Royal Society of South Africa 70: 219-232.

 

Langgut D., Adams M.J. Finkelstein I. 2016. Climate, settlement patterns and olive horticulture in the southern Levant during the Early Bronze and Intermediate Bronze Ages (ca. 3600–1950 BCE). Levant 48(2): 1-18.

 

Langgut D. Yahalom-Mack N. Lev-Yadun S. Kremer E. Ullman M. Davidovich U. 2016. The earliest Near-Eastern wooden spinning implements. Antiquity 90: 973-990.

 

Ashkenazi D. Inberg A. Langgut D. Hendler N. Cvikel D. 2016. Brass–iron couple and brass–iron–wood ternary system of metal objects from the Akko 1 shipwreck (Israel). Corrosion Science 110: 228-241.‏

 

Langgut D. Shahack-Gross R. Arie E. Namdar D. Amrani A. Le Bailly M. Finkelstein I. 2016. Micro-archaeological indicators for identifying ancient cess deposits: an example from Late Bronze Age Megiddo, Israel. Journal of Archaeological Science: Reports 9: 375-385.

 

Roth H. Zanton N. Langgut D. 2016. Prestige and splendor evident from the stepped street (Jerusalem): a dendroarchaeological evidence. New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region,  10: 128-148 (Hebrew).

 

Langgut, D, 2017. Late Quaternary Nile flows as recorded in the Levantine Basin: The palynological evidence. Quaternary International.

 

Langgut D. Lipschits O. 2017. Dry Climate during the Babylonian and the Early Persian Period and its Impact on the Creation of Idumea. Transeuphraténe 49: 141-172.

 

Ashkenazi D. Cvikel D. Langgut D. Rosen B. Galili E. 2017. Artillery and rigging artefacts from the Megadim wreck-site, Israel. Journal of Archaeological Science: Reports 13: 1-16.

 

Langgut D. Yahalom-Mack N. Lev-Yadun S. Kremer E. Ullman M. Davidovich U. 2017. On Chalcolithic maceheads and spinning implements. Antiquity 91: 777-782.

 

Ben Yosef E. Langgut D. Sapir-Hen L. 2017. Beyond smelting: New insights on Iron Age (10th c. BCE) metalworkers community from excavations at a gatehouse and associated livestock pens in Timna, Israel. Journal of Archaeological Science: Reports 11: 411-426.

 

Finkelstein I. Langgut D. Meiri M. Sapir-Hen L. (in press). Egyptian Imperial Economy in Canaan: Reaction to the Climate Crisis at the End of the Late Bronze Age. Egypt and the Levant.

 

Langgut D. 2017. The Citrus route revealed: from Southeast Asia into the Mediterranean. HortScience 52: 814-822. [invited paper].

 

Faust, A., Katz, H., Sapir, Y., Avraham, A., Marder, O., Bar-Oz, G., ... & Vilnay, O. Langgut, D., Benzaquen M., 2017. The birth, life and death of an Iron Age house at Tel ‘Eton, Israel. Levant, 1-38.

 

Finkelstein I. Langgut D. (Accepted). Climate, Settlement Patterns and Olive Cultivation in the Iron Age Southern Levant. BASOR

 

 

 

Papers presented at scientific meetings published in proceedings:

 

Langgut D. 2014. Southern Levant Pollen Record, Palaeo-Climate and Human Impact from the Late Bronze Age to the Persian period. In: Bieliński P. Gawlikowski M. Koliński R. Ławecka D. Sołtysiak A. and Wygnańska Z. (eds.). Proceedings of the 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE 2012).Warsaw, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, Pp. 541-558.

 

Ben-Yosef E. Porat N. Langgut D. Shaar R. 2016. Archaeological and Geoarchaeological Investigations in Timna Valley. In: B. Elisha (ed.). Israel Geological Society Conference – Tour Guidnece, Eilat 2016, Pp. 22-44.

 

Langgut D.The History of Citrus medica (citron) in the Near East: Botanical remains and ancient art and texts (Forthcoming). In: V. Zech, G. Fiorentino, and S. Coubray (eds.). The history and archaeology of the citrus fruit from the Far East to the Mediterranean: introductions, diversifications, uses.

 

 

 

 

Book Chapters / Scientific Reports / Book Reviews:

 

Langgut D. 2014. On the Question of Identification of Plants of the Bible: Interpretations, Innovations and Undulations – Book Review of "Flora of the Bible" by Ammar Z. (2012, Jerusalem, 288p.). Cathedra 152: 183-187 (Hebrew).

 

Langgut D. Palynological Investigation, Nahal David, Cave Q27. 2015. In: Cohen H. Artzy M. (eds.), Mikveh Cave Q27, The First Three Seasons of Excavations – 2003, 2006, 2012. Reports and Studies of the Leon Recanati Institute for Maritime Studies Excavations. Haifa University. Pp 71-76.

 

Lev-Yadun S. Langgut D. 2015. Studies in botanical archaeology, ethno-botany and plant domestication: honoring Professor Daniel Zohary (Guest Editorial). Israel Journal of Plant Sciences 62: 1-4.

 

Langgut D. 2016. Resurrecting Botanical Remains. Biblical Archaeological Reviews – 40 Future. Chapter 30 Pp. 62-64.

 

Langgut D. 2017. Palynological Analysis of the Glacis of the Seleucid Acra in Jerusalem: Duration of Construction and Environmental Reconstruction. Lipschits O. Gadot Y.  Adams, M.J. (eds.), Rethinking Israel: Studies in the History and Archaeology of Ancient Israel, in Honor of Israel Finkelstein. Winona Lake, Eisenbrauns.

 

Langgut D. (Forthcoming). The History of Etrog in Ancient Near East and Israel: Archaeobotanical and Historical Evidence. In: Goldschmidt E.E., Bar Yosef M. (eds.), The Etrog (Citrus Medica) Source Book. Israel Science Foundation Publications (Hebrew).

 

Roth H. Langgut D. (Forthcoming). Dendroarchaeological Analysis: The Western wall excavation (Area L), Jerusalem. 'Atiqot.

 

Langgut D. Namdar D. Shahack-Gross R. Arie E. Finkelstein I. (Forthcoming). A Latrine in Level H-14. In: Finkelstein, I. and Martin, M.A.S. (eds.), Megiddo VI: The 2010-1014 Seasons (Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University). Tel Aviv.

 

Benzaquen M. Langgut D. (Forthcoming). The Charcoal Remains. In: Finkelstein, I. and Martin, M.A.S. (eds.), Megiddo VI: The 2010-1014 Seasons (Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University). Tel Aviv.

 

 

EDITED JOURNALS

Editing a special issue of Israel Journal of Plant Sciences honoring Professor Daniel Zohary (together with S. Lev-Yadun), volume 62, issues 1-2.

 

  

IN THE MEDIA

 

LiveScience – July 21st, 2017

https://www.livescience.com/59896-ancient-citrus-trade-routes.html

 

 

LiveSicence – December 4th 2015

https://www.livescience.com/52984-oldest-lead-artifact-in-levant.html

 

 

New York Times – October 22, 2013

http://www.nytimes.com/2013/10/23/world/middleeast/pollen-study-points-to-culprit-in-bronze-era-mystery.html?hp

 

 

National Geographic Israel (Hebrew) - December 2, 2013

http://www.nationalgeographic.co.il/online/20/ART2/526/845.html

 

 

 

New York Times Editorial - October 26, 2013

http://www.nytimes.com/2013/10/27/opinion/sunday/what-the-pollen-says.html?emc=eta

 

 

 

National Geographic - October 24, 2013

http://news.nationalgeographic.com/news/2013/10/131024-drought-bronze-age-pollen-archaeology/?google_editors_picks=true

 

 

 

Haaretz – February 2, 2012

http://www.haaretz.com/print-edition/news/jerusalem-dig-uncovers-earliest-evidence-of-local-cultivation-of-etrogs-1.410505

 

 

Science-Daily – February 16, 2012

http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120216134112.htm

 

 

National Geographic Israel (Hebrew) - August 2006

http://archaeology.tau.ac.il/wp-content/uploads/2014/01/Capture.jpg

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive