ד"ר קטי בורודקין

  • סגל אקדמי בכיר בחוג למודי הפרעות בתקשורת
חוג למודי הפרעות בתקשורת סגל אקדמי בכיר
ד"ר קטי בורודקין

Positions

Lecturer, Department of Communication Disorders, School of Health Professions, Sackler Faculty of Medicine

 

Biography

Education

1998-2001

B.A.in Psychology, Department of Psychology, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel

2002-2005

M.A. in Experimental Psychology (magna cum laude), Department of Psychology, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel

2005-2010

Ph.D. in Experimental Pyschology, Department of Psychology, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel

 

Research Experience

2003-2006

Research Coordinator, The Institute for Fatigue and Sleep Medicine, the Chaim Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Israel

Supervised by: Prof. Yaron Dagan

2005-2010

Graduate Student, Brain and Language Lab, Department of Psychology, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel

Supervised by: Prof. Miriam Faust

2010-2013

Research Associate, Brain and Language Lab, Department of Psychology, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel

Host: Prof. Miriam Faust

2012-2013

Research Associate, Neuroimaging Unit, the Chaim Sheba Medical Center, Israel

Host: Dr. Tamar Kushnir

2013-2015

Post-doctoral Fellow, Speech-Language-Hearing Sciences, Lehman College and Graduate Center, City University of New York

Host: Prof. Mira Goral

2016- present

Tenure-track faculty, Department of Communication Disorders, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel

 

Teaching Experience

2004-2010

Tutor, Department of Psychology, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel

Courses taught: Introduction to statistics

2007-2009

Tutor, Department of Brain Sciences, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel

Courses taught: Research methods and experimental laboratory

2008-2013

Tutor, School of Psychology, Interdisciplinary Center Herzliya, Herzliya, Israel

Courses taught: Introduction to statistics; Multivariate statistics

2010-2013

Adjunct Lecturer. Department of Psychology, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel

Courses taught: Introduction to statistics; Multivariate statistics; Advanced statistics for MA; Issues in bilingualism; Language as an instinct

April, 2015

Visiting Lecturer, Department of Speech-Language-Hearing Sciences, Graduate Center, City University of New York, New York, US.

Courses taught: Workshop titled “Basics of the Linear Regression Analysis”

2016- present

Lecturer, Department of Communication Disorders, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel

Courses Taught: Issues in bilingualism; Neurogenic disorders in adults; Childhood apraxia; Seminar on brain plasticity and treatment in communication disorders; Introduction to statistics; Research methods for graduate students; Guided reading of scientific publications.

 

Awards and Scholarships

2004-2008

President's Scholarship, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel 

Sum: 160,000 NIS

Description: This excellency scholarship is awarded to 150 of 2000 PhD candidates annually.

2006

Provost Award, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel

Sum: 3,000 NIS

Description: The award is granted for excellency to one student from each of the university departments annually.

August, 2015

Fellowship at the UCLA Advanced Neuroimaging Summer Program

Sum: $3000

Description: a highly competitive NIH-funded training program

 

מינויים אקדמיים

לעתים קרובות החיים בחברה מודרנית מחייבים שימוש ביותר משפה אחת על בסיס יומיומי. מחקריי עוסקים באוכלוסיית הדוברים ביותר משפה אחת (דו- ורב-לשוניים) ובוחן שאלות כגון: מה תורם להבדלים בין בין-אישיים במידת ההצלחה בלמידת שפה שנייה, כיצד השימוש בשפת האם שונה מזה בשפה השנייה (לצורך דיבור, הבנת שפה דבורה, כתיבה וקריאה), כיצד חשיבה בשפה השנייה משפיעה על התפיסה והעיבוד של המציאות, ומהם המאפיינים והמנגנונים של פגיעה שפתית ושיקום שפתי בקרב דוברים דו- ורב-לשוניים. אני חוקרת נושאים אלו תוך שילוב של כלים התנהגותיים ודימות מוחי, בקרב אנשים בריאים ואנשים עם נזק מוחי הפוגע בעיבוד שפתי (למשל, אפזיה).

Publications

Dagan, Y., & Borodkin, K. (2004). The ineffectiveness of magnotherapy in a patient with obstructive sleep apnea syndrome and cardiovascular comorbidity. Sleep and Breathing, 8(4), 209-212. 

 

Borodkin, K., Ayalon, L., Kanety, H., & Dagan, Y. (2005). Dysregulation of circadian rhythms following prolactin-secreting pituitary microadenoma. Chronobiology International, 22(1), 145-156.

 

Dagan, Y., & Borodkin, K. (2005). Behavioral and psychiatric consequences of sleep-wake schedule disorders. Dialogues in Clinical Neuroscience, 7(4), 357-365. 

 

Szeinberg, A., Borodkin, K., & Dagan, Y. (2006). Melatonin treatment in adolescents with delayed sleep phase syndrome. Clinical Pediatrics (Phila), 45(9), 809-818.

 

Ayalon, L., Borodkin, K., Dishon, L., Kanety, H., & Dagan, Y. (2007). Circadian rhythm sleep disorders following mild traumatic brain injury. Neurology, 68(14), 1136-1140. 

 

Borodkin, K., & Faust, M. (2013). Tip-of-the-tongue (TOT) states and cross-linguistic transfer. Bilingualism: Language and Cognition, 16(4), 914-923. 

 

Borodkin, K., & Faust, M. (2014). Native language phonological skills in low-proficiency second language learners. Language Learning, 64(1), 132-159.

 

Borodkin, K., & Faust, M. (2014). Naming abilities in low-proficiency second language learners. Journal of Learning Disabilities, 47(3), 237-253. 

 

Mashal, N., Borodkin, K., Maliniak, O., & Faust, M. (2015). Hemispheric involvement in native and non-native comprehension of conventional metaphors. Journal of Neurolinguistics, 35, 96-108. 

 

Levy, T., Bloch, Y., Gat-Yablonski, G., Bar-Maisels, M., Djalovski, A., Borodkin, K., Apter, A. S. (2015). Salivary oxytocin in adolescents with conduct disorder and callous-unemotional traits. European Child & Adolescent Psychiatry, 24(12), 1543-1551.

 

Borodkin, K., Kenett, Y., Faust, M., & Mashal, N. (2016). When pumpkin is closer to onion than to squash: The , structure of the second language lexicon. Cognition, 156, 60-70.  

 

Borodkin, K., Maliniak, O., & Faust, M. (2017). Exploring the nature of phonological weakness in low-proficiency second language learners. Learning and Individual Differences, 57, 133-140.

 

Levy, T., Apter, A., Djalovski, A., Peskina,M., Silvana, F., Gat-Yablonski, G., Bar-Maisels, M., Borodkin, K., Bloch, Y. (2017). The reliability and predictive utility of the self-report version of the Inventory of Callous-Unemotional Traits in adolescents with conduct disorder.  Psychiatry Research, 256, 124-129.

 

Stephan, E., Faust, M., & Borodkin, K.  (2018). The role of psychological distancing in appreciation of art: How does native versus foreign language context affect responses to abstract and representational art? Acta Psychologica, 186, 71-80.

 

Conner, P. S., Goral, M., Anema, I., Borodkin, K., Haendler, Y., Knoph, M., Mustelier, C., Paluska, E., Pugach, Y., Moeyaert, M. (2018). The role of language proficiency and linguistic distance in cross-linguistic treatment effects in aphasia. Clinical Linguistics and Phonetics, 32(8), 739-757. https://doi.org/10.1080/02699206.2018.1435723

 

Patel, S., Borodkin, K., Faust, M. (2018). Developmental changes in hemispheric processing of ambiguous words during adolescence. Journal of Neurolinguistics, 47, 50-58. https://doi.org/10.1016/j.jneuroling.2018.02.007

 

Lerman, A., Pazuelo, L., Kizner, L., Borodkin, K., & Goral, M. (2018). Language mixing patterns in a bilingual with non-fluent aphasia. Aphasiology.  https://doi.org/10.1080/02687038.2018.1546821

 

Chapters in Books

Dagan, Y., Borodkin, K., & Ayalon, L. (2005). Advanced, delayed, irregular, and free-running sleep-wake disorders. In T. Lee-Chiong (Ed.), Sleep: A Comprehensive Handbook, pp. 383-389. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc

 

Dagan, Y., & Borodkin, K. (2008). Diagnostic algorithm for circadian rhythm sleep disorders (CRSD). In C. Kushida (Ed.), Handbook of Sleep Disorders (2nd ed.), pp. 175-191. New York: Informa Healthcare

 

Dagan, Y., & Borodkin, K., & Ayalon, L. (2009). Circadian rhythm sleep disorders. In T. Lee-Chiong (Ed.), Sleep Medicine Essentials, pp. 115-120. Hoboken, New Jersey: Wiley-Blackwell

 

Borodkin, K., & Dagan, Y. (2009). Circadian rhythm disorders. In J. W. Winkelman & D. T. Plante (Eds.), Foundations of Psychiatric Sleep Medicine, pp. 186-201. Cambridge, UK: Cambridge University Press

 

Borodkin, K., & Faust, M. (2012). Word retrieval in developmental language impairments: Application of the tip-of-the-tongue paradigm. In M. Faust (Ed.), The Handbook of the Neuropsychology of Language, pp. 963-982. Oxford, UK: Wiley-Blackwell.

 

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive