רותם אלגרה קדוש נוסבאום

מנהלת הפקולטה למשפטים סגל אקדמי זוטר
רותם אלגרה קדוש נוסבאום

מחקר

הנחיית פרופ' טליה פישר, ד"ר תמי קריכלי כץ

 

רותם קדוש היא תלמידה לתואר שלישי במרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב. את עבודת הדוקטורט שלה בנושא "שיקול דעת השופט בהכרעת מהימנות העד במשפט הפלילי- השפעת מאפייני העד ומאפייני השופט" היא כותבת בהנחייתן של פרופ' טליה פישר וד"ר תמר קריכלי - כץ.

לרותם תואר ראשון במשפטים (2008) ותואר שני בקרימינולוגיה (2013) מהאוניברסיטה העברית. במהלך התואר השני היא שימשה כעוזרת מחקר במסגרת מלגת עמיתי מחקר. 

רותם התמחתה בפרקליטות הפלילית במחוז ירושלים ולאחר קבלתה ללשכת עורכי הדין (2009) שימשה כעוזרת משפטית לשופטים פלילים. 

רותם הנחתה קורס תיאוריות בקרימינולוגיה באוניברסיטה הפתוחה ושימשה כמתרגלת וכעוזרת הוראה באוניברסיטה העברית בקורסים סדר דין פלילי, דיני עונשין ושיטור טרור. כמו כן, היא כיהנה כחברת מערכת בכתב העת "חוקים" של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.

פרסומים:

  • עו"ד רותם קדוש, הערת חקיקה: סגירה מותנית של תיקים פליליים והסדרי טיעון- בחינת הזיקה לאור הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 61) (הסדר לסגירת תיק מותנית) התשס"ט-2008, חוקים בקצרה - יוני 2011. 
  • עו"ד רותם קדוש, הערת חקיקה: מדרוג עברות המתה, יסוד הקנטור ורצח נשים בידי בני זוגן, חוקים בקצרה- נובמבר 2011.

כתובת דואר אלקטרוני: kadosh@post.tau.ac.il

Biography

Rotem kadosh is a doctoral student at the Zvi Meitar center for advanced legal studies at the faculty of law, Tel Aviv University. She is writing her doctoral thesis on "Judge's discration regarding witnesses' reliability" under the guidance of Professor Talia Fisher and Dr. Tamar Kricheli Katz

Research Interests

Criminal Law, Criminology, Violent Criminal Offenses, social conflict theory and feminist theory, philosophy of ethics, Discretion of the prosecutor, judge and legislator.

CV

Education

Rotem graduated LL.B (2008) and an M.A in criminology (2013) at the Hebrew university. During her M.A she served as a research assistant as part of her scholarship.                

  

Academic and Professional Experience

Rotem interned at the district attorney's office in Jerusalem. She has a license to practice law and worked as a legal assistant to criminal judges.                               

Rotem lectured about criminology theories at the Open University course and served as a practitioner and as a teaching assistant at the Hebrew university in the courses- criminal procedure, criminal law and policing terrorism. She also served as an editorial member of the journal "Rules" of the law faculty at the Hebrew university.       

Publications

Rotem kadosh, Legislation Note: closure of criminal cases under conditions and plea bargains, "law's" journal - Jun 2011.

 

Rotem kadosh, Legislation Note: Degrees of murder, provocation and Intimate partner homicide, "law's" journal - Nov 2011.

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive