פרופ' דרורית נוימן

סגל אקדמי בכיר בביולוגיה תאית והתפתחותית
מופקד על קתדרה בדיקאנט ומנהל הפקולטה לרפואה
דקאן בדיקאנט הסטודנטים
ביולוגיה תאית והתפתחותית סגל אקדמי בכיר
ניווט מהיר:
פרופ' דרורית נוימן
טלפון פנימי: 03-6407256
טלפון נוסף: 03-6405939
פקס: 03-6407432
משרד: רפואה-סאקלר, 316

מחקר

עבודתנו מתמקדת באריתרופוייטין ((EPO, ההורמון העיקרי אשר מווסת את הייצור של כדוריות הדם האדומות, ומפעיל לשם כך את הקולטן שלו ( (EPO-Rאשר מבוטא על פני קרום תאי המוצא בשורה האדומה, האריתרואידית. באופן בלתי צפוי גילינו כי בנוסף לפעילותו באריתרופויאזה יש ל-EPO גם פעילות כנגד גידולים סרטניים, כנראה דרך מנגנונים המווסתים פעילות של מערכת החיסון. התגלית המיוחדת הזאת שלנו הצביעה על כך ש EPO הינו הורמון בעל תכונות פליאוטרופיות. בעקבות תגלית זו התעורר עניין מיוחד בפיתוח המחקר על EPO, תוך דגש על איתור תאי המטרה ופענוח מנגנוני ההפעלה של הקולטן.

 

וויסות רמות הקולטן שעל פני קרום התא והעברת אותות דרכו

מחקרים שונים שהתפרסמו בעבר, כולל אלה ממעבדתנו, הצביעו על כך שEPO-R מתבטא על פני קרום התא ברמות שהן באופן מיוחד נמוכות, בניגוד לנוכחותו ברמות גבוהות בתוך התא. המנגנונים האחראיים לתופעה מיוחדת זו אינם ידועים עדיין, והמחקר בתחום זה מהווה נושא מרכזי בעבודתנו.

פענוח המנגנונים המולקולריים אשר מווסתים את מידת הביטוי של EPO-R על פני התא עשוי לגלות מתכונת חדשה של וויסות העברת האותות באמצעות הקולטן. כתוצאה מכך, תהיינה השלכות לגבי פיתוח דרכים כיצד להתגבר על מצבים שבהם הקולטן מופיע ברמות נמוכות על פני התא; תופעה המהווה כיום אתגר מרכזי, והגבלה בתכנון גישות במחקר

 

EPO כהורמון אימונומודולטורי

על סמך ממצאים מעבודת המחקר שלנו אנו משערים שההורמון, בד בבד עם תכונותיו הידועות היטב לגבי המטופויאזה, ממלא גם תפקיד רחב יותר, כפי שבא לידי ביטוי בפעילות אנטי סרטנית, כפי שנצפה במחקרים שלנו על חולי מיאלומה (multiple myeloma). ההורמון עשוי לשמש אם כך כאמצעי טיפול חשוב בחולי מיאלומה ואולי גם במחלות ממאירות אחרות, וכן גם בהגברת המערכת החיסונית. בהתאם לכך, המחקר המתבצע במעבדתנו מתוכנן כדי לברר האם ההורמון אכן פעיל כתכשיר אנטי-סרטני ומהי דרך פעילותו על מערכת החיסון. עבודה זו מתבצעת בשיתוף פעולה עם פרופ' מיטלמן, במרכז הרפואי סוראסקי, ת"א.

ביסוס הראיות על השפעות EPO על גידולים סרטניים והמידע שיושג על פעילותו במערכת החיסון יפתחו דרכים חדשניות לטיפול במחלות ממאירות המטולוגיות ואחרות. יתרה מזו, לתוצאות עשויות להיות השלכות גם לגבי טיפול במצבים שונים של כשל חיסוני, וכן כטיפול חדשני בחולים בממאירויות שונות.

 

 

Research

Erythropoietin and Its Receptor in Health and Disease – Basic and Clinical Aspects

 

Our research is focused on erythropoietin (EPO), the major hormone that regulates erythropoiesis, operating via activation of its cell surface receptor (EPO-R) on erythroid progenitor cells. Our choice to work on this EPO/EPO-R system was initiated to employ it as a model for understanding basic mechanisms of hormone/receptor function and regulation. Through this research we made a novel, original discovery, together with Prof. Mittelman from the Sourasky Medical Center, suggesting that EPO may actually act as a pleiotropic hormone with anti-neoplastic, immunomodulatory activities.

 

Our research is thus focused on both the basic mechanisms of hormone/receptor interaction, as well as the function of this hormone as an immunomodulator. The studies are based on a variety of in-vitro and murine experimental models, and include also an avenue of elucidating the relevance and possible clinical application of the results.

 

Publications

Publications

Katz O., M. Stuible, N. Golishevski, L.Lifshitz, M. L. Tremblay, M. Gassmann, M. Mittelman and D. Neumann. Erythropoietin treatment leads to reduced blood glucose levels and body mass: Insights from murine models. J. Endocrinology, 205:87-95 (2010)

 

Liron T., T. Nahari, M. C. Souroujon and D. Neumann. Insertion of an NPVY sequence into the cytosolic domain of erythropoietin receptor selectively affects erythropoietin mediated signaling and function. Biochem. J. 427:305-312 (2010) *Selected by Faculty of 1000: http://www.f1000biology.com/article/id/3771958/evaluation

 

Bishara A., A. Rudi, M. Aknin, D. Neumann, N. Ben-Califa, Y. Kashman. Salarins D–J. Seven new nitrogenous macrolides from the madagascar sponge Fascaplysinopsis sp. Tetrahedron 66, 4339–4345 (2010)

 

Lifshitz L., G. Tabak, M. Gassmann, M. Mittelman, and D. Neumann. Macrophages as novel target cells for erythropoietin. Haematologica 95:1823-1831, (2010)

 

Ben-Califa N., A. Bishara, Y. Kashman and D. Neumann. Salarin C, a member of the salarin superfamily of marine compounds, is a potent inducer of apoptosis. Invest. New Drugs 30:98-104 (2012)

 

Yosha L., O. Ravid, N. Ben-Califa, and D. Neumann. Cytosolic lysine residues enhance anterograde transport and activation of the erythropoietin receptor. Biochem. J. 435:509-518 (2011)

 

Inbar D., M. Cohen-Armon and D. Neumann. Erythropoietin driven signaling and cell migration mediated by polyADP-ribosylation, Brit. J. Cancer 107: 1317-1326 (2012)

 

Oster H. S., S. Prutchi-Sagiv, O. Halutz, E. Shabtai, M. Hoffman, D. Neumann, M. Mittelman.  Erythropoietin treatment is associated with an augmented immune response to the influenza vaccine in hematologic patients. Exp. Hematol. 41:167-71 (2013)

 

Bento C., M Percy, H. Cario*, B. Gardie, T. M. Magalhães, R. van Wijk, S. Perrotta, D. R. Fulvi, H. Almeida, C. Rossi, F. Girodon, M. Åström, D. Neumann, S. Schnittger, B. Landin, M. Minkov, M. L. Randi, S. Rives, L. Ribeiro, S. Hermouet, M. F. McMullin*, on behalf of ECE-Consortium§ Genetic basis of Congenital Erythrocytosis: mutation update and online databases. Hum Mut, 35:15–26 (2014)

 

Reinbothe S., A.M. Larsson, M. Vaapil, C. Wigerup, J. Sun, A. Jögi, D. Neumann, L. Rönnstrand, S. Påhlman EPO-independent functional EPO receptor in breast cancer enhances estrogen receptor activity and promotes cell proliferation Biochem. Biophys. Res. Com. 445: 163–169 (2014)

 

Ohana Haim Y., N. Deshet Unger, M. C. Souroujon, M. Mittelman and D. Neumann Resistance of LPS-activated bone marrow derived macrophages to apoptosis mediated by dexamethasone Sci. Rep. 4: 4323 (2014)

 

Gross M., N. Ben-Califa, M. F. McMullin, M. J. Percy, C. Bento, H. Cario, M. Minkov and D. Neumann. Polycythemia-inducing mutations in the erythropoietin receptor (EPOR): Mechanism and function as elucidated by epidermal growth factor receptor (EGFR) – EPOR chimeras. Br. J. Haematol. 165:519-28 (2014)

 

Maxwell P., F. Melendez-Rodríguez, K. B Matchet, J. Aragones, N. Ben-Califa, H. Jaekel, L. Hengst, H. Lindner, A. Bernardini, U. Brockmeier, J. Fandrey, F. Grunert, H. Oster, M. Mittelman, M. El-Tanani, M. Thiersch, E. M. Schneider Gasser, M. Gassmann, D. Dangoor, R. J. Cuthbert, A. Irvine, A. Jordan, T. Lappin, J. Thompson and D. Neumann. Novel antibodies directed against the human erythropoietin receptor: creating a basis for clinical implementation. Br. J. Haematology 168:429-42 (2015). *The work represents efforts of European consortium EpoCan, FP7 call, coordinated by Prof D. Neumann.

 

Hiram-Bab S., T. Liron, N. Deshet-Unger, M. Mittelman, M. Gassmann, M. Rauner, K. Franke, B. Wielockx, D. Neumann and Y.l Gabet. Erythropoietin directly stimulates osteoclast precursors and induces bone loss. FASEB J. 29(5):1890-900, (2015) Commentary on manuscript: Nat Rev Endocrinol. 11:2643-2644.2015

 

Rauner M, K. Franke, M. Murray RP Singh, S. Hiram- Bab, U. Platzbecker, M. Gassmann, M. Socolovsky, D. Neumann, Y. Gabet, T. Chavakis, LC Hofbauer, B. Wielockx. Increased EPO levels are associated with bone loss in mice lacking phd2 in epo-producing cells. J Bone Miner Res. 2016 in press

 

Erythropoietin treatment in murine multiple myeloma: immune gain and bone loss Deshet-Unger N., S. Hiram-Bab, Y. Haim-Ohana, M. Mittelman, Y. Gabet, D. Neumann. Sci Rep. in press

 

 

Chapters & Reviews

Mittelman M., H.  S. Oster, M. Hoffman and D. Neumann. The lower risk MDS Patient a risk of rapid progression. Leuk. Res 34:1551-555 (2010)

 

Oster H.  S., D. Neumann, M. Hoffman and M. Mittelman. Erythropoietin: the swinging pendulum. Leuk. Res. 36:939-44 (2012)

 

Ohana Y., Liron T., Prutchi-Sagiv, S., Mittelman M. Souroujon M.C. and D. Neumann. Erythropoietin. Second edition, Handbook of Biologically Active Peptides (Abba J. Kastin, ed.), Elsevier, San Diego, pp. 1619-1626 (2013)

 

Hiram-Bab S, Neumann D, Gabet Y. Erythropoietin in bone - Controversies and consensus. Cytokine. 2016 in press

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>