פרופ' חוה [חוי] דרייפוס

סגל אקדמי בכיר בחוג להסטוריה של עם ישראל
חוג להסטוריה של עם ישראל סגל אקדמי בכיר
פרופ' חוה [חוי] דרייפוס
טלפון פנימי: 03-6409079
פקס: 03-6405542
משרד: קרטר-תפוצות, 218

אודות

פרופ' חוי דרייפוס היא היסטוריונית של תקופת השואה במזרח אירופה בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל-אביב. במשך שנים עבדה פרופ' דרייפוס ביד ושם במקביל ללימודיה באוניברסיטה העברית ומנובמבר 2010 היא עומדת בראש המרכז לחקר תולדות השואה בפולין במכון הבינלאומי לחקר השואה ביד ושם. מחקריה עוסקים במגוון היבטים של חיי היום יום בשואה ובכללם: היחסים בין יהודים ופולנים, חיי הדת בשואה והקיום היהודי לנוכח גירושים והשמדה. 

תלמידי מחקר

עבודות דוקטור

אליוט נידם - (בשיתוף עם ד"ר כרמן מניון, University of London) מעבר לחומות: הסתרת יהודים במנזרים בצרפת בתקופת השואה

נעם ורשנר - לומדי תורה ובתי מדרש בפולין שתחת הכיבוש הנאצי (1939-1944)

רמי נוידורפר - חיי הפנים של הקהילה היהודית בגטו וויליאמפולה (קובנה)

נטלי בייגה - נפת שאוולי בשואה (1941-1944)

עמנואל גולדין - The Chaplains of the Aumônerie Général des Israélites de France: from Spiritual Aid to Active Resistance

יורם חיימי (יחד עם ד"ר גיא שטיבל, ארכיאולוגיה) סוביבור

פסיה פרסי - הרב כהנא והלשכה להתרת עגונות

עדי וייגרטן

אלישע פלס (בשיתוף עם ד"ר מעוז כהנא)

הדס גודמן

 

 

 

עבודות תזה

רמי נוידרפר - המשטרה היהודית בגטו קובנה אורות וצללים [2015]

שי בר אפרים - על רגל שמאל: יחסה המשתנה של מפלגת פועלי ציון שמאל לפולין (1919-1927) [2016]

אלון עוז - שכול ואבלות יהודיים בתקופת השואה: גטאות ורשה ולודז' כמקרי מבחן [2016]

נעם רחמליביץ' (בשיתוף עם פרופ' אריה כוכבי, אוניברסיטת חיפה) - חיי יומיום של מסתתרים יהודים בצד הארי של ורשה על פי מכתבי פנייה לז'גוטה ולוועד היהודי הלאומי שבאוסף ברמן [2017]

ענת שמעוני - נערים ונערות באושוויץ [2017]

 

ניר איציק - יצחק (אנטק) צוקרמן ועדותו על מרד גטו ורשה

אייל גינצברג - הנשים היהודיות בגטו ורשה: 1940-1942, מי הן היו?

יורם טטרסקי - מונוגרפיה על ארבע עיירות בצפון בילורוסיה בתקופת השואה

מירי יהלום - חיים, מוסר והדר: בחינת דימויים ופועלם של חברי התנועה הרוויזיוניסטית במסורת ההיסטורית של גטו וילנה

פרסומים

ספרים

"אנו יהודי פולין"? היחסים בין יהודים לפולנים בתקופת השואה – ההיבט היהודי, יד ושם, ירושלים 2009

Changing Perspectives on Polish-Jewish Relations during the Holocaust, Jerusalem: Yad Vashem 2012

גטו ורשה - הסוף (אפריל 1942 - יוני 1943), ירושלים 2018

 

מאמרים נבחרים (בעברית)

נוצרים בגטו: קהילת "כל הקדושים", קהילת "לידת מריה הקדושה" ויהודי גטו ורשה, קובץ מחקרים יד ושם, כרך לא (תשס"ג), עמ' 117-133 [קיים גם באנגלית]

"כעת ורשה היהודית עושה רושם של בית קברות" החיים בגטו ורשה במהלך "הגירוש הגדול", דפים לחקר השואה, מאסף יח (תשס"ד), עמ' 103-124 [קיים גם באנגלית]

ח. בן-ששון ול. פרייס, ימי דמדומים: דפים עלומים מיומנו של אברהם לוין, גטו ורשה, מאי – יולי 1942, קובץ מחקרים יד ושם, כרך לג (תשס"ה), עמ' 5-46 [קיים גם באנגלית]

עמנואל רינגלבלום – האדם וכתביו: מהגירוש הגדול למרד הגטו, בתוך ישראל גוטמן (עורך), עמנואל רינגלבלום, האדם וההיסטוריון, ירושלים תשס"ו, עמ' 168-187 [קיים גם באנגלית]

"אלו, שעל עזרתם היתה לנו הזכות לסמוך" – ההיבט היהודי של יחסי יהודים-פולנים בראשית מלחמת העולם השנייה, גלעד – לתולדות יהודי פולין ותרבותם, כרך כא (תשס"ח), עמ' 49-76

"כצאן אשר אין לו רועה"? – רבנים ומעמדם בשואה, בתוך: אסף ידידיה, נתן כהן ואסתר פרבשטיין: זיכרון בספר – קורות השואה במבואות לספרות הרבנית, ירושלים תשס"ח, עמ' 143-167

"השאול עלה [אל פני] האדמה" יומנה של אלמונית ממרד גטו ורשה, קובץ מחקרים יד ושם, כרך לו, 2, 2008, עמ' 13-37 [קיים גם באנגלית]

'ספינה ללא הגה המפליגה לקראת הבלתי נודע', גטו ורשה: 22 בספטמבר 1942 – 17 בינואר 1943, עיונים בתקומת ישראל, כרך 18, 2008, עמ' 265-288

'[חיינו] תלויים על קורי עכביש': יומנה של צציליה רומניצקי וכתיבה יהודית במחבוא, ילקוט מורשת, כרך 88, תשע"א, עמ' 127-151

 'אני חי בחלום בלהות מחריד', סיוטי מלחמה וחלומות משאלה בתקופת השואה', בתוך: רחל אליאור, יורם בילו, יאיר זקוביץ ואביגדור שנאן (עורכים), כחלום יעוף וכדיבוק יאחז: על חלומות ודיבוקים בישראל ובעמים, ירושלים תשע"ג, עמ' 189-214

'כתביו של אנטק צוקרמן: עד ומקור, מנהיג ואדם', ילקוט מורשת, כרך 92-93 (תשע"ג), עמ' 117-132 [קיים גם באנגלית]

'מפקדת הארגון היהודי הלוחם (אי"ל) במרד גטו ורשה - עיון מחודש', ציון (תשע"ד), עמ' 53-92

 

מאמרים נבחרים (בשפות אחרות)

“Something has Broken in Me” The Diary of Rutka Laskier and the Writings of Jewish Youth in the Holocaust, in Rutka's Notebook: A Voice From the Holocaust, New-York: Times Books and Yad Vashem, 2007, pp. 78-89

Polish-Jewish Relations during the Holocaust: A Changing Jewish Viewpoint, in Robert Cherry and Annamaria Orla-Bukowska (ed.), Rethinking Poles and Jews: Troubled Past, Brighter, Lanham, Boulder, New York, Toronto and Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, 2007, pp. 89-97

„Chcemy wierzyć w inną Polskę” Stosunki żydowsko-polskie w podziemnej prasie żydowskiej Getta Warszawskiego (Polish: “We Want to Believe in a Different Poland” Polish-Jewish Relationship in the Jewish Underground Press in Warsaw), Zagłada Żydów: Studai i materialy, Vol. 1, 2005, pp. 96-113

L'historiographie orthodoxe et la Shoah: ses repercussions dans le monde universitaire, Revue d histoire de la Shoah, Vol.188, Janvier/Juin 2008, pp. 453-477

La Pologne et les Polonais vus par les Juifs polonaise pendant la Shoah: un regard qui a évolué, in Jean-Charles Szurek et Annette Wieviorka (ed.), Juifs et Polonais 1939-2008, Paris: Albin Michel, 2009, pp.109-122

‘“The Works of My Hands is Drowning in the Sea and You Would Offer Me Song?!” Orthodox Behavior and Leadership in Warsaw during the Holocaust’, in Glenn Dynner and Francois Guesnet, Warsaw, the Jewish Metropolis: Essays in Honor of the 75th Birthday of Professor Antony Polonsky's, Leiden and Boston: Brill Academic Publishers, 2015, pp. 467-495

‘Jewish Historiography of the Holocaust in Eastern Europe', Polin vol. 29. [accepted] 

 

עריכה

קופל פיז'יץ ומירה (פיז'יץ) פלינט, "העוד יוותר מי שיבכה?": יומן וכתבים של משפחה מגטו ורשה, ירושלים 2013

 

קורסי מוק

The Holocaust: An Introduction (Part I and II):

Futurelearn:

https://www.futurelearn.com/courses/holocaust-part-1

https://www.futurelearn.com/courses/holocaust-part-2

 

Coursera: 

https://www.coursera.org/learn/holocaust-introduction-1

https://www.coursera.org/learn/holocaust-introduction-2

אחר

לבחינת הסולידריות היהודית, ראיון עם ד"ר חוי דרייפוס

http://www1.yadvashem.org/yv/he/education/interviews/havi_dreyfus.asp

 

בית קברות בוער - הציבור היהודי במרד גטו ורשה, ראיון עם ד"ר חוי דרייפוס

https://humanities1.tau.ac.il/segel/username/admin

 

הרצאה מצולמת: התפתחות הפתרון הסופי

http://www.youtube.com/watch?v=QAQg4_L3h6U

 

הרצאה מצולמת: יהודי קרקוב בין שתי מלחמות העולם

http://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=cfb31248-a85d-426d-9fb1-24969539ae3d&lang=HEB

 

הרצאה מצולמת: כצאן ללא רועה? ההנהגה הרבנית בתקופת השואה

http://university.qwerty.org.il/?p=1203#more-1203

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>