ד"ר עינת גונן

סגל אקדמי בכיר בחוג ללשון עברית
ראש חוג בחוג ללשון עברית
חוג ללשון עברית סגל אקדמי בכיר
ד"ר עינת גונן
טלפון פנימי: 03-6409422
משרד: רוזנברג, 113

קורות חיים

 

חוקרת עברית חדשה, ומתמקדת בעיקר סוגיות במורפולוגיה ובפונולוגיה של העברית המדוברת. עוסקת גם בשינויי לשון, בשיטות מחקר של העברית הישראלית וכן בתכנון לשון ובהיבטים הנוגעים לסטנדרט ולנורמה בעברית הישראלית.

אימא לירדן וליובל.

 

 1. מקומות תעסוקה     

אוניברסיטת תל-אביב, החוג לתרבות העברית, המגמה ללשון העברית, מרצה בכירה

 

2. השכלה

פוסט-דוקטורט: אוניברסיטת בר-אילן, תשע"א-תשע"ב, המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, בהדרכת אורה שורצולד.

תואר שלישי: האוניברסיטה העברית, החוג ללשון העברית, 2007, נושא הדוקטורט: נטיית שם העצם בעברית המדוברת: תהליכי חיטוף, המנחה: משה בר-אשר.

תואר שני: האוניברסיטה העברית, החוג ללשון העברית, 1999, נושא עבודת המסטר: החלטות האקדמיה ללשון העברית בדקדוק בשנים תשנ"ג-תשנ"ט המנחה: משה בר-אשר.

תואר ראשון: האוניברסיטה העברית, החוג ללשון העברית, 1994.

  

3. תעסוקה קודמת

2014-2011 - האוניברסיטה העברית, עמיתת הוראה

2010-2001 מרצה אורחת (Visiting Assistant Professor) באוניברסיטת מרילנד.

2001-1994  האקדמיה ללשון העברית: מזכירה מדעית, מרכזת ועדת הדקדוק, עורכת "אקדם" (ידיעון האקדמיה).

2001-1997  הוראה באוניברסיטה העברית: הקורסים: ניקוד, תורת התחביר, עקרונות בגיבוש הנורמה בעברית החדשה, עריכה נורמטיבית.

1997-1994  עוזרת הוראה באוניברסיטה העברית

1992-1991  הוראה באולפן הקיץ בבית הספר לתלמידי חו"ל באוניברסיטה העברית

 

 

פרסומים

סריקה של הפרסומים מובאת באתר Academia.

 באתר Academia מובאת גם סריקה של עבודת המ"א: החלטות האקדמיה ללשון העברית בדקדוק בשנים תשנ"ג-תשנ"ט.

א. עריכת ספרים

חוקרים עברית מדוברת, תעודה כ"ז, תשע"ו.

תוכן הספר

 

ב. מאמרים שפיטים בכתבי עת ובספרים

ע' גונן וי' רשף. תשפ"ב. על הכוונת הלשון ושינויי לשון: עיון דיאכרוני בשתי קטגוריות במערכת הפועל. העברית שפה חיה, ט', תשפ"ב, עמ' 129-105

 

ע' גונן. תשפ"ב. המאמץ לברוא לשון שידור תקנית בעברית הישראלית המוקדמת: עיון לשוני ביומני כרמל. העברית שפה חיה, ט', 104-85

 

L. Shor, Y. Reshef, E. Gonen. 2022. Pronominal subject expression in spoken Modern Hebrew: A diachronic perspective. Journal of Semitic Studies, Volume 67, Issue 1, 269–288

 

L. Levinson, O. Gvirsman, I. Melamed Gorodesky, A. Perez, E. Gonen, and G. Gordon. 2021. Learning in Summer Camp with Social Robots: A Morphological Study International Journal of Social Robotics. 13:999–1012

 

E. Gonen. 2020. Conservation or change? Exploring trends in Modern Hebrew in light of new spoken corpora of the first two generations of speakers Folia Linguistica Historica, 41(1), 89-115

 

E. Gonen, 2020. "Broadcast Language before the Establishment of the State of Israel: A Linguistic Study of the Carmel Newsreels". Jewish Studies Quarterly vol. 27, 4,  pp. 394-414.E. Gonen, 2020. "Conservation or change? Exploring trends in Modern Hebrew in light of new spoken corpora of the first two generations of speakers". Folia Linguistica Historica, 411. pp. 89-115

 

E. Gonen, 2019. "Language Change, Prescriptive Language, and Spontaneous Speech in Modern Hebrew: A Corpus-based Study of Early Recordings". In: E. Doron et. Al. eds., Linguistic Contact, Continuity and Change in the Genesis of Modern Hebrew. Amsterdam: John Benjamins, 2019 pp. 201-220.

 

י' רשף, ע' גונן, תשע"ט. "שקיעים אשכנזיים בהקלטות של עברית מדוברת מראשית שנות השישים". מסורות, יט–כ, עמ' 239–264.

 

N. Amir, E. V. Cohen, Y. Reshef, E. Gonen, 2019. "Evidence of Recent Change in Modern Hebrew – A Shift in Vowel Perception". Proceedings of ICPhs. pp. 349-352.

 

ע' גונן, י' רשף, תשע"ח. "חילופי משקלים בהתפתחות העברית החדשה: משקלי מקטלה ודומיהם בלשונם של בני הדורות הראשונים לדיבור העברי". לשוננו, פ, עמ' 324–347.

 

ע' גונן,  תשע"ח. "'סטרטגיה ארצי-ישראלית וחוץ-לארצית': דפוסים של שינויי לשון בעברית הישראלית". העברית שפה חיה, ח, 2018 עמ' 55–76.

 

Y. Reshef, E. Gonen 2018. "Imperfect language learning vs. dynamic sound change: The shift [i]>[e] in the verbal template hifʕil in Modern Hebrew". Journal of Historical Linguistics, Vol. 8, pp. 169–191.

 

E. Gonen 2017. "Israeli Hebrew as a Revived Language: The Case of Language Change". Australian Journal of Jewish Studies", Vol. 30, pp. 111–126.

 

ע' גונן וי' רשף, "תנועת התחילית בבניין הפעיל בעברית המדוברת לאור עדותן של הקלטות מוקדמות", לשוננו ע"ט, ד', תשע"ז, 461-442.

 

ע' גונן וי' רשף, "חלופות משקליות בהתפתחות העברית החדשה: משקל מקטלה ודומיו בלשונם של בני הדורות הראשונים לדיבור העברי", לשוננו פ', ג', תשע"ח, 347-324.

 

E. Gonen. "Israeli Hebrew as a Revived Language: The Case of Language Change".  Australian Journal of Jewish Studies, 30, 2017, pp. 111-126.

 

ע' גונן, 'סטרטגיה ארצי-ישראלית וחוץ-לארצית': דפוסים של שינויי לשון בעברית הישראלית. העברית שפה חיה ח'. 2018. עמ' 76-55.

 

Y. Reshef & E. Gonen. "Imperfect language learning vs. dynamic sound change: The shift [i]>[e] in the verbal template hifʕil in Modern Hebrew". Journal of Historical Linguistics, 8:2, 2018, pp. 169-191.

 

ע' גונן, מבוא לבלשנות המאגר: על חקר הקורפוסים בעולם ובישראל, חוקרים עברית מדוברת, תעודה כ"ז, תשע"ו, עמ' 36-15.

 

ז' לבנת, נ' אמיר וע' גונן, ממשק שיח ופרוזודיה: "עכשיו" כמקרה מבחן, תעודה כ"ז, תשע"ו, עמ'  523-503.

 

ע' גונן וד' רובינשטיין, מהלכים על ציר הסתמיות: קווים לדמותו של שם המספר בעברית המדוברת, עם דורון רובינשטיין, תעודה כ"ז, עמ' 395-369.

 

ע' גונן וי' רשף, "קווים למערכת הפועל בתחילת שנות השישים: ניתוח הקלטות של שלושה דוברים", העברית שפה חיה ז', תשע"ו, עמ' 80-57.

 

 E. Gonen, Z. Livnat & N. Amir, "The discourse marker axshav (‘now’) in spontaneous spoken Hebrew: Discursive and prosodic features". Journal of Pragmatics,89, 2015 69-84. 

 

חלופות לשון בעברית הישראלית על פי גישת ההתקבלות, מחקרים בלשון ט"ז, תשע"ו, עמ' 138-121

 

 E. Gonen & D. Rubinstein, 2015,  "Gender Neutralization in Hebrew the Case of the Numerals in Colloquial Hebrew", Brill's Journal of Afroasiatic Languages and Linguistics. 7, 1, pp. 1-29

 

קביעת נורמה ללשון העברית החיההעברית סב, ג-ד, תשע"ה, 128-119.

 

 Grammar within Grammar: How Does the Hebrew Bible Interfere with Modern Hebrew Grammar? In: M. L. Grossman

(ed.). "Built by Wisdom, Established by Understanding": Essays in Honor of Adele Berlin, Bethesda, Maryland: University Press of Maryland, 2013, pp. 357-367

 

 סוגיות מתודלוגיות בחקר העברית המדוברת: לשאלת הייצוג במחקרי לשון, בתוך: מלכה מוצ'ניק וצבי סדן (עורכים). מחקרים בעברית חדשה ובלשונות היהודים מוגשים לאורה (רודריג) שורצולד. תשע"ג. כרמל. עמ' 434-417

 

בלשנות המאגר ואתגרים בחקר העברית המדוברת, העברית שפה חיה ו', תשע"ג, 83-63.

 

Are There Grammatical Differences between the Language of Religious and Secular Jews? Observations on a Morphophonological Aspect of Israeli Hebrew, Hebrew Studies 52, 279-291, 2011.

 

החיריק המתאפס: עיון בתופעה מורפו-פונולוגית בעברית המדוברת, בלשנות עברית 64, תש"ע, עמ' 22-7.

 

נורמטיביות ופרגמטיות בהוראת עברית כשפה זרה, Hebrew Higher Education , 2010, 13, עמ' 85-71.

 

מחקר הדקדוק והוראת העברית כשפה זרה: תקן ומציאות בלימוד חוק דקדוקי, חלקת לשון 41,  תש"ע, עמ' 154-139.

 

האם חוק החיטוף פעיל בעברית המדוברת? לשוננו עא, ג-ד, תשס"ט, עמ' 415-401.

 

Researching Spoken Hebrew and its Implications for Teaching Hebrew as a Second Language, Issues in the Acquisition, Learning and Teaching of Hebrew (edited by A. Feuer, S. Armon-Lotem and B. Cooperman), pp 21-41, 2009 

 

 שינויי תנועות בעברית המדוברת בהשראת חוק החיטוף: מחקר שדה, לשוננו עא, א-ב, תשס"ט, 179-167.

 

 

 

 ג. פרסומים נוספים

N. Amir, E. V. Cohen, Y. Reshef, E. Gonen. 2019. Evidence of Recent Change in Modern Hebrew – A Shift in Vowel Perception. Proceedings of ICPhs, pp. 349-352

 

N. Rimon, I. Melamed Gorodesky, G. Gordon, and E. Gonen. 2022. Child''s play: teaching young children Hebrew morphology using e-learning technologies, Proceedings of the international conferences on e-society 2022 and mobile learning. pp: 263-267.

 

עם שמואל בולוצקי, אסתר בורוכובסקי בר-אבא, אורה שורצולד, ונמרוד שתיל,"איך חוקרים לשון מדוברת?", דברי הקונגרס העולמי  ה-15 למדעי היהדות, תש"ע (מקוון).

 

מחידושיה האחרונים של האקדמיה, לשוננו לעם, מו, ב, תשנ"ה, עמ' 94-93.

 

  

ד. ביקורות ספרים

בורוכובסקי בר-אבא אסתר, העברית המדוברת: פרקים במחקרה, בתחבירה ובדרכי הבעתה, בלשנות עברית 66, תשע"ב, עמ' 48-45.

 

שערי לשון: מחקרים בלשון העברית בארמית ובלשונות היהודים, ג, בעריכת א' ממן ואחרים,  התפרסם בחלקת לשון מ, 2009-2008, עמ' 195-190.

 

 ה. ערכים באנציקלופדיה

(a) Normativism, Encyclopedia of Hebrew and Linguistics, Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics (EHLL), 2013

 

(b) Vowel elision/reduction: (ii) Modern Hebrew, Encyclopedia of Hebrew and Linguistics (EHLL), 2013.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>