פרופ' גלית יובל

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה סגל אקדמי בכיר
טלפון פנימי: 03-6405474
טלפון חיצוני: 03-6405474
פקס: 03-6409547
משרד: שרת, 254

Short Biography

Prof. Galit Yovel received her PhD in Psychology (Cognitive Neuroscience) from the University of Chicago in 2001. She then completed a post-doctoral training in fMRI of high level vision in the department of Brain and Cognitive Sciences at MIT. Galit joined the Department of Psychology as a faculty member in 2005.

 

Fields of Interest

Cognitive Neuroscience of high-level vision. Face and Object Perception. Individual Differences in visual processing.

Selected Publications

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive