פרופ' איל נוה

אמריטוס בחוג להסטוריה כללית
מורה מן החוץ בתכנית כלים שלובים
חוג להסטוריה כללית אמריטוס
פרופ' איל נוה
טלפון פנימי: 03-6407621
טלפון נוסף: 03-6409454
פקס: 03-6406229
משרד: גילמן, 189

קורות חיים

השכלה

1977-1974 ב.א. בהיסטוריה, אוניברסיטת תל-אביב, הצטיינות יתרה (הוענק ב-1977).

1980-1977 מ.א. בהיסטוריה, אוניברסיטת תל-אביב, הצטיינות יתרה (הוענק ב-1980).

1986-1981 דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה, ארה"ב.

 

תיזת מאסטר:

עמדות מנטליות ואידאולוגיה של דוברי עסקים גדולים בארה"ב : 1929-1919

מנחה: ד"ר חגי הורביץ.

תיזת דוקטורט:

Political Martyrdom in America: From Abraham Lincoln to Martin Luther King, Jr.

מנחים:

Prof. Paula Fass

Prof. Samuel Haber

Prof. Robert Bellah

 

לימודים נוספים

1980-1977 תעודת הוראה בהיסטוריה, אוניברסיטת תל-אביב (הוענק ב-1980).

1981-1980 לימודי תרבות, בית הספר ללימודים מתקדמים במדעי החברה, פריז, צרפת (ללא תואר).

 

ניסיון אקדמי ומקצועי

1990-1986 אוניברסיטת תל-אביב, היסטוריה, מרצה.

1986-1991 אוניברסיטת תל-אביב, Overseas, מרצה מבחוץ.

2001-1990 אוניברסיטת תל-אביב, היסטוריה, מרצה בכיר.

2009-1992 אוניברסיטת תל-אביב, משפטים, פרופסור חבר נלווה.

2012-2001 אוניברסיטת תל-אביב, פרופסור חבר.

2012- אוניברסיטת תל-אביב, פרופסור מן המניין.

2014- אוניברסיטת תל-אביב, התוכנית הבין-לאומית במדעי הרוח, פרופסור מן המניין נלווה.

 

קיץ 1990, קיץ 1991, סתיו 1991, קיץ 1998 אוניברסיטת ברקלי, היסטוריה, פרופסור חבר אורח.

קיץ 1992, קיץ 1993 אוניברסיטת קורנל, היסטוריה, פרופסור חבר אורח.

2011-1987 סמינר הקיבוצים לחינוך, היסטוריה, פרופסור וחבר הוועדה האקדמית.

2013-סמינר הקיבוצים לחינוך, ראש המועצה האקדמית.

2007-2003 אוניברסיטת תל-אביב, ראש התוכנית הרב-תחומית במדעי הרוח.

2016-2012 אוניברסיטת תל-אביב, ראש החוג להיסטוריה כללית.

קיץ 2006, אוניברסיטת טורונטו, מדעי המדינה, פרופסור מן המניין אורח.

סתיו 2007, האוניברסיטה הבינ"ל בוונציה, מדעי הרוח, פרופסור מן המניין אורח.

אביב 2017, אוניברסיטת וינה, פרופסור מן המניין אורח.

 

השתתפות פעילה בפגישות מדעיות

1992 Bloomington, Indiana, USA, “Niebuhr's Political Thought”.

1994 הועידה ללימודים אמריקניים, חיפה, ישראל, "נשיאים מרטירים באמריקה".

1994 American Studies Conference, Haifa, Israel, “Martyred Presidents in America”.

1995 ACA Oxford, England, “Niebuhr's Non Utopian Liberalism”.

1998 European Association of American Studies, Lisbon, Portugal, “Lincoln's Martyrdom”.

1998 America beyond Its Borders, Paris, France, “America's Image in Israel”.

2000 Memory and History: Remembering, Forgetting and Forgiving in the Life of the Nation and the Community, Cape Town, South Africa, “Reconciled Textbooks in a Comparative Approach”.

2000 XXII International Conference for the History of Education, Alcala De Henares, Spain, “The Assassinated Leader as an Educational Icon”.

2000 Israeli Academic Center, Cairo, Egypt, “U.S Foreign Policy in the Middle East”.

2000 Holocaust Education International Conference, Weimar, Germany, “Holocaust Education in Israel”.

2002 History Education, Sinaia, Romania, “History Education and Textbooks”.

2003 Unraveling the Thread of Time, Moscow, Russia, “The Public Uproar over History Textbooks in Israel”.

2004 הועידה השנתית של החברה ההיסטורית הישראלית, ירושלים, ישראל, "לאומיות ליברלית – המקרה האמריקני".

2004 Recontre De’Histoire Et Rencontre De L’Autre, International Conference of History Didactics, Rabat, Morocco, “’What is Your Story’ – a Two Narrative Approach in an Israeli-Palestinian History Textbook”

2004 Council of Europe, Strasburg France, Workshop on the European Dimension of History.

2004 Salzburg Seminar, Salzburg, Austria, The Practical Application of  History for the Contemporary World

2005  International, Conference on Secondary School history Education Reform in the Aftermath of a Violent Conflict, Warrenton, Virginia, USA, “Post-conflict vs. Inter-conflict Reforms of History Education”.

2006 An International Conference on History, Teaching in Disputed Areas, Macedonia, The Palestinian Israeli Conflict and Its Representation in Textbooks.

2007 Emory University, Atlanta GA, USA, "National History - Who is to Decide".

2008 Euroclio International Conference, Bristol, UK, “Teaching History in Conflict Situations”.

2008 Conference on Variety of sources and Means of teaching history, Sofia, Bulgaria, "Learning Each Other's Narrative: History Project in Israel and Palestine”.

2008 Conference on Tolerance Building Through History Education, Tbilisi Georgia, “The Role of Controversial History in School Curriculum”.

2009 Den Hague, the Netherlands, "A two narrative approach in History education in conflict Zones".

2010 Istanbul, Turkey, "Israel and Palestine: Learning The Other Historical Narrative in Midst of an Ongoing Conflict”.

2010 Berkeley, USA, "Failed Success of Successful Failure: Writing a Palestinian Israeli Joint History Textbook". 

2010 Braunschweig Germany, "The impact of the Israeli Palestinian Conflict on History Education in Israel".

2010 Kungelv, Sweden, "Dual Narrative in History Textbooks as a Leaning Device Toward Reconciliation".

2011 Providence, RI, USA, "Prime Dual Narrative Project: Israelis and Palestinians. Working Together for a Better Future".

2011 Doha, Qatar, "Dealing with the Past to Build a Better Future - The Role of Teaching History"

2012. Pula, Croatia, “Using Dual Narrative Approach to Teach History in Conflict Areas”.

2012 Montclair State University, New York, USA, “Teaching History: Cultural Narratives and Democratic Citizenship”.

2012 Nicosia, Cyprus, “Changing Attitudes by Listening to Each Other's Story”.

2012, Taipei, Taiwan, “Cross-National Joint Construction Experience of Textbooks. The Case of Israel-Palestine”.

2013 The Republic of Crimea, “Palestinian and Israeli Narratives: The Path for Mutual Understanding”.

2013 Oxford, England, “Public Debates over History Education in Israel: The Case of the Dual Narrative Textbook”.

2014 Nurnberg, Germany, “Holocaust Education in Multicultural Israel”.

2014 Budapest, Hungary, “Narratives of Violence in History Textbooks”.

2014 Fribourg, Switzerland, “Public Controversy Over History Education in Israel: The Case of the War of Independence / Nakba”.

2015 תל-אביב, ישראל, "חינוך היסטורי וועדות אמת".

2015 Helsingor, Denmark, “Promoting Democracy through History Education”.

2015 Warsaw, Poland, “The end of WWII in Israeli Historical Narrative”.

2015 תל-אביב, ישראל, "נצרות בספרי הלימוד הישראלים בהיסטוריה", סימפוזיון לציון 50 שנה לועידת הוותיקן השנייה והצהרת "נוסטרה אטאטה".

2016 Sussex, UK, “’Successful Failure’ Writing a Dual Narrative: Israeli Palestinian History Textbook”.

2017 Warsaw, Poland, “Polish Representations in Israeli History Textbooks”.

2017 Warsaw, Poland, “Dual Narrative approach to History in Conflict Zones: The Israeli Palestinian Case”.

2017 Los Angeles, CA, US, “PRIME Experience in Writing Israeli Palestinian History Textbook”.

 

פרסים אקדמיים ומקצועיים

1988 פולברייט – המועצה הבינלאומית לחוקרים (CIES), וושינגטון, די. סי., ארה"ב.

1991 פולברייט – המועצה האמריקנית לחברות מלומדות (ACLS), וושינגטון, די. סי., ארה"ב.

1999 אוניברסיטת תל-אביב, קרן פנימית.

2002 פרס הרקטור לתרומת הוראה מיוחדת, אוניברסיטת תל-אביב.

2008 אוניברסיטת תל-אביב, קרן פנימית.

2010, פרס הרקטור לתרומת הוראה מיוחדת, אוניברסיטת תל-אביב.

2011 בקרב רשימת 100 המרצים הבולטים.

2013 בקרב רשימת 100 המרצים הבולטים.

2014 בקרב רשימת 100 המרצים הבולטים.

2015 בקרב רשימת 100 המרצים הבולטים.

2016 בקרב רשימת 100 המרצים הבולטים.

 

חברות באגודות מקצועיות

1987 ארגון ההיסטוריונים האמריקנים (ארה"ב).

1991 האגודה לתרבות אמריקנית (ארה"ב).

1994 האגודה האירופאית ללימודים אמריקניים (אירופה).

1999 החברה הישראלית להיסטוריה (ישראל).

2004 האגודה האירופאית למחנכים בהיסטוריה (שגריר משנת 2015).

פרסומים נבחרים

                    

                                                                                             

                          ​                                                

       ​                     

ספרים ומונוגרפיות

Eyal Naveh, Crown of Thorns - Political Martyrdom in America, New York: New York University Press, 1990.

Eyal Naveh, Reinhold Niebuhr and Non-Utopian Liberalism, Brighton: Sussex Academic Press, 2002.

אייל נווה,  אסתר יוגב,  היסטוריות – לקראת דיאלוג עם האתמול, תל אביב: הוצאת בבל, 2002.

אייל נווה, ארה"ב –  דמוקרטיה בהתהוות מתמדת, תל אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 2007.

Sami Adwan, Dan Bar-On, Eyal Naveh and Peace Research Institute in The Middle East, (eds.), Side by Side: Parallel Histories of Israel-Palestine, New York: The New Press, 2012.

אייל נווה, עבר בסערה –  מחלוקות על סוגיות היסטוריות בישראל , תל אביב: הוצאת מופת והקיבוץ המאוחד קו אדום, 2017.

 

ספרי לימוד

אייל נווה, המאה העשרים, מאה שהפכה סדרי עולם, תל אביב: ספרי תל אביב, 1994.

אייל נווה, האתוס הליברלי בחברה האמריקנית, תל אביב: משרד הבטחון ההוצאה לאור, ספריית "אוניברסיטה משודרת" 1997.

אלי בר-נביא, אייל נווה, זמנים מודרנים, חלק א' 1870-1920, תל אביב: ספרי תל אביב, 1998.

אלי בר-נביא, אייל נווה, זמנים מודרנים, חלק ב', 1920-2000, תל אביב: ספרי תל אביב, 1999.

אייל נווה, המאה העשרים, על סף המחר, תל אביב: ספרי תל אביב, 1999.

אייל נווה, המאה האמריקנית, תל אביב: משרד הביטחון ההוצאה לאור, ספריית "אוניברסיטה משודרת", 2000.

אייל נווה, נעמי ורד, הלאומיות בישראל ובעמים –  ראשית הדרך עד 1920,  אבן יהודה: הוצאת רכס, 2008.

אייל נווה, נעמי ורד, דוד שחר, הלאומיות בישראל ובעמים – בונים מדינה במזרח התיכון, אבן יהודה: הוצאת רכס, 2009.

אייל נווה, נעמי ורד, דוד שחר, טוטליטאריות ושואה, אבן יהודה: הוצאת רכס, 2009.

אייל נווה, נעמי ורד, מהפכות ומודרניות בעולם האתמול, אבן יהודה: הוצאת רכס, 2011.

אייל נווה, נעמי ורד, צמיחה ומשברים בעידן  המודרני, אבן יהודה: הוצאת רכס, 2012.

 

מאמרים וחיבורים

מאמרים בכתבי עת שפיטים

אייל נווה, "המימד הנשגב של החוקה האמריקנית", זמנים, 26 (קיץ 1987) 93-103.

אייל נווה, "ציוויליזציה מכושפת: אגן הים התיכון בעיני מרק טוויין", זמנים, 34-35 (קיץ 1990), 141-132.

Eyal Naveh, “Unconventional ‘Christian Zionist’. The Theologian Reinhold Niebuhr and his attitude toward the Jewish National Movement”, Studies in Zionism, 11:2 (Autumn 1990), 82-98.

Eyal Naveh, “The Transformation of the ‘Rags to Riches’ Stories: Business Biographies of Success in the Progressive Era and the 1920s”, American Studies International, 29: 1 (April 1991), 60-80.

אייל נווה, "ממשפט למשפח: דה-לגיטימציה של השיטה האמריקנית באמצעות מיתוס עיוות הדין", עיוני משפט, טז, 3 (נובמבר 1991), 517-536.

Eyal Naveh, “The Hebraic Foundation of Christian Faith According to Reinhold Niebuhr” Judaism, 41, 1 (Winter 1992), 37-56.

 Eyal Naveh, “Dialectical Redemption: Reinhold Niebuhr, Martin Luther King Jr., and the ‘Kingdom of God in America’”, Journal of Religious Thought, 48, 2 (Winter – Spring 1992), 57-76.

אייל נווה, "ריינהולד ניבור ורעיון 'מלכות האלוהים' באמריקה", מטאפורה כתב עת לפילוסופיה, 3 (קיץ 1993), 101-119.

Eyal Naveh, “He Belongs To The Ages: Lincoln’s Image and the American Historical Consciousness”, Journal of American Culture, 16:4, (Winter 1993), 49-57.

 אייל נווה, "נשיאים מורמים מעם": מיתוסים של מנהיגות בדמוקרטיה האמריקנית", זמנים, 49 (קיץ 1994),  36-49.

אייל נווה, "חיוב האתוס הדמוקרטי בארצות הברית: מתפישה אוטופית לתפישה משברית", זמנים, 50-51 (חורף 1994), 170-181.

אייל נווה, "רצח מנהיגים אמריקנים: טראומה, טרגדיה ומשמעות", זמנים, 57 (חורף 1996-1997), 23-35.

אייל נווה, "אי נחת אמריקנית הליברליזם בארצות הברית עם תום האלף", זמנים, 68-69, (סתיו חורף 1999-2000), 38-51.

אסתר יוגב, אייל נווה, "הוראה דיאלוגית וזהות לאומית מתהווה", זמנים 72, (סתיו 2000-2001).

Eyal Naveh, “The ‘51st State’: Reflections on the American Influence over the Israeli National Discourse”, Annales du Monde Anglophone, 13 (1er semestre 2001), 65-80.

אייל נווה, "הלאומיות האמריקנית נוכח תמורות העיתים" זמנים, 83 (קיץ 2003), 42-55.

אייל נווה, "המימד האנטי אוטופי במורשת הפדרליסט", זמנים 91, (קיץ 2005), 59-48.

Eyal Naveh, “Quelle est ton histoire? Découvrir le récit historique de l’autre dans un manuel israélo-palestinien”, Le cartable de Clio, 5 (2005), 11-19.

"Recognition as Preamble to Reconciliation: A Two Narratives Approach in a Palestinian – Israeli History Textbook", Horizons Universitaires, 3, 4 (Octobre 2007), 173-188.

אייל נווה, "סיפור עצוב ורע: על התהודה של הספר היסטוריה עממית של ארצות הברית" זמנים, 115,  (קיץ 2011), 87-76.

אייל נווה, נעמי ורד, "היסטוריה ללא משמעות: על העדרו של הקשר דיסציפלינארי, חינוכי, ופוליטי בחינוך ההיסטורי הממלכתי בישראל", גילוי דעת, 1 (דצמבר 2011), 97-77.

 

מאמרים שפיטים בספרים

אייל נווה, "דימוי הגיבור המרטיר כנותן משמעות לרצח מנהיגים בחברה דמוקרטית", בתוך: מתתיהו מייזל, אילנה שמיר )עורכים(, דפוסים של הנצחה, תל אביב: משרד הבטחון ההוצאה לאור, 2000, 118-128.

Eyal Naveh, “John Brown Legacy of Martyrdom”, in Paul Finkelman and Peggy Russo, eds.,  Terrible Swift Sword: The Legacy of John Brown, Athens Ohio, Ohio University Press, 2005, 77-90.

אייל נווה, "מעטים מול רבים: מציאות, מיתוס, אתוס חינוכי", בתוך: אלון קדיש וב"ז קידר (עורכים), מעטים מול רבים?, ירושלים: הוצאת מאגנס, 2006, 200-187.

Eyal Naveh, “The Dynamics of Identity Construction in Israel through Education in History”, in Robert Rotberg and Debbie Wise (eds.), Israeli and Palestinian Narratives of Conflict: History’s Double Helix, Indianapolis: Indiana University Press, 2006, 244-270.

אייל נווה, "דיאלוגים מעצימים במבחן היישום", בתוך: נמרוד אלוני (עורך), דיאלוגים מעצימים בחינוך ההומניסטי, תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2008, 421-398.  

"La imagen de Europa y del mundo arabe-islamico en el curriculo escolar y los libros de texto de historia en Israel" [“The Image of Europe and the Arab-Islamic World in Israeli History Curriculum and Textbooks”], in Luigi Cajani ed. Conociendo al otro El islam y Europa en sus manuals de historia [Recognizing the Other Europe and Islam: Mutual Images in History Textbooks], Madrid: Stalina, Ministry of Education, 2008, 173-214.

“Beyond Illusion and Despair: Niebuhr’s Liberal Legacy in a Divided American Culture” in J. D. Rice, ed., Reinhold Niebuhr Revisited, New York: Erdman Press,  2009, 260-285.

Eyal Naveh, " Public Uproar over History Curriculum and Textbooks in Israel" in Isabel Barca and Irene Nakou (eds.), Contemporary Public Debates Over History Education, International Review of History Education, Vol. 5 (2010), 133-151.

Eyal Naveh, "Configuration of Knowledge, Identity, and Politics through the Current History Curriculum in Israel", in Lyn Yates and Madeleine Grumet (eds.), World Yearbook of Education 2011: Curriculum in Today's World, NewYork: Routledge 2011, 210-222.

אייל נווה, "אפילוג: על הצורך בשיקום החינוך לתודעה פוליטית", בתוך: ניר מיכאלי (עורך), כן בבית ספרנו מאמרים על חינוך פוליטי,  תל-אביב: מכון מופת והקיבוץ המאוחד, 2014.

Eyal Naveh, "Epilogue: Reviving Political Education", in Esther Yogev (ed.), Politics Now: Enhancing Political Consciousness in High School, New York: Nova Science Publisher, 2015.

אייל נווה, "אפילוג: שואה, צבא ואמונה כתשתית זהותית מסתגרת של החינוך בישראל", בתוך: שרון גבע (עורכת), השואה: שעת חינוך, תל-אביב: מכון מופת והקיבוץ המאוחד, 2017.

Eyal Naveh, "Apparent Inclusion and Actual Exclusion: The Debate over the Israeli-Palestinian Conflict in History Education in Israel", in History Wars, Palgrave MacMillan 2017. [Forthcoming].

 

פרקים שפיטים בספרים

אייל נווה, מבוא ועריכה מדעית, בתוך:  רינולד ניבור, בני האור ובני החושך, ירושלים: הוצאת שלם 2004, ט-ס"ח.

אייל נווה, "הרהורים על גלגולו של מיתוס הגיבור-המרטיר: מדפוס מסורתי דתי לדפוס מודרני-חילוני", בתוך: חמי בן נון (עורך), בכור היצירה, יובל ליצירתו של שלמה גיורא שהם, הוד השרון: שערי משפט 2004, 469-455.

אייל נווה ואסתר יוגב, "היסטוריה, תרבות ופוליטיקה כדיאלוג של נרטיבים מפויסים ורב-קוליים", בתוך: נמרוד אלוני  (עורך), כל שצריך להיות אדם, מסע בפילוסופיה חינוכית, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2005, 499-495.

אייל נווה, הקדמה ועריכה מדעית, בתוך: הנרי דויד ת'ורו, אי-ציות אזרחי, תל אביב: רסלינג, 2005, 15-7.

אייל נווה, "אחרית דבר: המורשת המורכבת של מרטין לותר קינג", בתוך: מרטין לותר קינג, האוטוביוגרפיה (עורך קלייבורן קרסון), תל אביב: ידיעות ספרים, 2008, 365-355.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>