פרופ' אילנה אלי

מורה מן החוץ בחינוך רפואי
ועדת מינויים יחידתית בביה"ס לרפואת שינים
חינוך רפואי מורה מן החוץ
פרופ' אילנה אלי
טלפון פנימי: 03-6409885
משרד: ר.שיניים חדש, 238

מידע כללי

פרופ' אלי למדה רפואת שיניים (וקיבלה תואר DMD ) באוניברסיטה העברית בירושליים והצטרפה לסגל אוניברסיטת תל אביב בשנת 1978. היא בעלת מומחיות בשיקום הפה וכן בעלת הרשאה להוראה ומחקר מדעי של היפנוזה רפואית וקלינית. בשנת 2004 הוענקה לה דרגת פרופסור מן המניין.

 

בין תפקידיה הרבים שמשה פרופ' אלי כראש המחלקה לאוקלוזיה ומדעי ההתנהגות בבית הספר, כיו"ר ועדת הוראה של בית הספר וחברת הנהלת בית הספר במהלך שנים ארוכות.

 

בשנת 2010 מונתה פרופ' אלי לשמש בתפקיד ראשת בית הספר לרפואת שיניים, תפקיד אותו מלאה עד שנת 2014. החל משנת 2017 ועד 2021 שימשה פרופ' אלי בתפקיד יועצת נשיא האוניברסיטה להוגנות מיגדרית.

 

נושאי מחקריה העכשוויים של פרופ' אלי מתרכזים בהיבטים פסיכולוגיים של כאב חריף וכאב כרוני ברפואת שיניים וכן בחקר הסיבות לדחק ושחיקה במקצוע רפואת השיניים.

 

במהלך עבודתה האקדמית הדריכה פרופ' אלי עשרות סטודנטים בביצוע עבודות התזה שלהם ופרסמה 140  מאמרי מחקר, סקירות ספרות ופרקים בספרי לימוד. ספרה Oral Psychophysiology: Stress, Pain and Behavior in Dental Care, שפורסם בארה"ב, משמש עד היום כספר לימוד מוביל להוראת תחום זה בבתי ספר מובילים לרפואת שיניים ברחבי העולם.

 

בין תפקידיה הציבוריים ניתן למנות חברות בועדות ממשלתיות רבות כגון: הוועדה המייעצת לשר הבריאות בנושא היפנוזה, ועדת בחינות הרישוי הממשלתיות, המועצה המדעית של הסתדרות רופאי השיניים, ראש החטיבה הישראלית של האירגון הבינלאומי למחקר דנטאלי, ארגון כנסים ועורכת עיתונים מקצועיים כגון העתון  JOURNAL OF ORAL & FACIAL PAIN AND HEADACHE  ועוד.

על התפקיד

כאוניברסיטת מחקר מובילה בישראל, הנהלת אוניברסיטה תל אביב מאמינה כי לשילוב נשים ומגזרים שונים יש חשיבות רבה לא רק מבחינת האוניברסיטה עצמה אלא גם מבחינת לאומית. כאוניברסיטה העוסקת במחקר והוראה ברי לנו כי כאן מוכשרים מנהיגי העתיד בכל התחומים האקדמיים, החל מתחומי המדעים המדויקים וכלה בתחומי התרבות והאמנויות. הצבת מודלים נשיים בכירים בכל אחד מהתחומים הנלמדים באוניברסיטה וחינוך דור העתיד של נשים מנהיגות, ישפיעו על החברה הישראלית כולה.

 

למרות ההתקדמות שחלה בדור האחרון עדיין רחוקה הדרך משילוב מיטבי של נשים באוניברסיטה. בעוד שלמעלה ממחצית הסטודנטים באוניברסיטה הן סטודנטיות, ברוב הדרגות האקדמיות הגבוהות וברוב תפקידי הניהול האקדמי, משמשים גברים. משרד יועצת הנשיא פועל לשנות מצב זה כך שאחוז הנשים באקדמיה, בדרגות הבכירות כמו גם בתפקידי הניהול, ישווה לזה של הגברים. כך לא רק נעזור לנשים למצות את הפוטנציאל הגלום בהן אלא גם נרתום פוטנציאל זה לטובת האקדמיה והחברה בישראל.

תחומי מחקר

                                                                                        

1.The etiology of dental fear, anxiety and phobia.

2.Development of treatment modes for patients suffering from behavioral dysfunctions related to dental care.

3. Emotional and cognitive aspects of acute and chronic pain.

4. Empathy and vicarious trauma in dental care

6. Sleep and Awake bruxism

7. Temporo-mandibular disorders (TMD)

 

 

 

פרסומים

 

 

Papers (partial, since 2011, full CV available upon request):

 

E. Winocur , N. Uziel , T. Lisha, C. Goldsmith, I. Eli 

                        Self-reported bruxism – associations with perceived stress, motivation for control, dental anxiety and gagging

                        Journal of Oral Rehabilitation, Vol:38, (pp.3-11), 2011

 

90.          R. Defrin, I. Eli, D. Pud

                        The interactions between sex, ethnicity and religion on gender role expectations of pain

                        Gender Medicine Vol. 8(3), (pp.172-183), 2011

 

91.         A. Emodi-Perlman, I. Eli, P. Friedman-Rubin, , C.Goldsmith, S. Reiter, E.Winocur

Bruxism, oral parafunctions, anamnestic and clinical findings of temporomandibular disorders in children

Journal of Oral Rehabilitation Vol.39, (pp. 126-135), 2012

 

92.                   N. Uziel, G. Bronner, E. Elran, I. Eli  

Sexual Correlates of Gagging and Dental Anxiety

Community Dental Health Vol. 29(3) (pp. 243-247), 2012

 

  1. E. Elran, G. Bronner , N. Uziel, I. Eli , ND Kitrey, G. Raviv

Impact of vaginal penetration difficulties on sexual function of women and their male partners

The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care,Vol.7 (pp.1-7), 2012

 

94 .                  G. Bronner, N. Kitrey, N. Uziel, I. Eli, G. Raviv, J. Ramon, E. Elran

Correlation between premature ejaculation and female vaginal penetration difficulties

International Journal of Impotence Research: The Journal of Sexual Medicine, 2015 (1-5)

 

  1. A. Emodi-Perlman, I. Eli, P. Friedman-Rubin, T. Greenberg, S. Heiliczer, E. Winocur

Occupation as potential factor for temporomandibular disorders, , bruxism and cervical pain- a controlled comparative study.

European Journal of Oral Sciences, Vol: 123 (pp.356-361) 2015

 

96.                  Friedman Rubin P,  Eli I,  Greenbaum T, Shapira K, Winocur E

Potential orofacial hazards of resistance training: A controlled comparative study

CRANIO: The Journal of Craniomandibular & Sleep Practice, Vol: 36(1), (pp 45-52) 2019.

DOI: 10.1080/08869634.2017.1370566,

         

  1.            Reiter S., Eli I., , Rubin P., Emodi Perlman A., Ziv T.,  Winocur E.

Comparing Axis II scores according to RDC/TMD and DC/TMD in TMD patients.

Journal of Oral & Facial Pain and Headache Vol:31(4), (pp.323-330) 2017

 

98.                   Uziel N, Meyerson J, Winocur E, Nabriski O, Eli I:

Management of the dentally anxious patient: the dentist's perspective

Oral Health and Preventive Dentistry,  2019, Vol: 17(1), (pp:35-41).

doi: 10.3290/j.ohpd.a41985.

 

99.                   Reiter S,  Eli I, Mahameed M , Emodi-Perlman A   Friedman-Rubin P, Winocur E.  Pain catastrophizing in Temporomandibular Disorders patients, 

Journal of Oral & Facial Pain and Headache Vol:32(3), (pp.309-320), 2018.

doi: 10.11607/ofph.1968, 2018

 

100.                 Uziel N. , Birenzweig Y., Eli IProfessional burnout and work stress among Israeli dental assistants
Psychology, Health & Medicine  Vol:24(1), (pp.59-67),
2019, DOI 10.1080/13548506.2018.1475679

                  

Uziel N., Meyerson J., Giryes R., Eli I

Empathy in dental care – The role of vicarious trauma

International Dental Journal Vol: 68 (pp.348-353), 2019 ;

DOI: 10.1111/idj.12487

 

102.                   Winocur E., Messer T., Eli I., Emodi-Perlman A., Kedem R., Reiter S., Friedman-Rubin P.   Awake and sleep bruxism among Israeli adolescents. Frontiers in Neurology, 2019, Vol: 10, ( article 443),

DOI: 0.3389/fneur.2019.00443

 

103.                 Meyerson J., Gelkopf M., Eli I., Uziel N.

Burnout and professional quality of life among Israeli dentists - the role of  sensory processing sensitivity.

International Dental Journal, 2020, 70:29-37;

DOI: 10.1111/idj.12523

 

104.                 Emodi-Perlman A*., Eli I*.,  Smardz J.,  Uziel N., Wieckiewicz G., Gilon E., Grychowska N. and Wieckiewicz M. (*equal contribution)

Temporomandibular disorders and bruxism outbreak as a possible factor of orofacial pain worsening during the COVID-19 pandemic— concomitant research in two countries.

Journal of  Clinical Medicine,  2020, 9, 3250;

doi:10.3390/jcm9103250

 

105.                 Uziel N., Gilon E., Meyerson J., Levin J., Khehra A., Emodi-Perlman A. and Eli I.  

Dental personnel in Israel, Canada and France during the COVID-19 pandemic - attitudes, worries, emotional responses and post traumatic growth 

Quintessence International, 2021, 52: 2–12,

doi: 10.3290/j.qi.b936999

 

106.                 Emodi-Perlman A., Hochhauser I., Winocur E., Friedman-Rubin P., Eli I.

The effect of smartphone use on daytime sleepiness, temporomandibular disorders and bruxism among young adults

Quintessence International, 2021, 7;52(6):548-559.

doi: 10.3290/j.qi.b1244431. PMID: 33880912.

 

107.                 Emodi-Perlman A.*, Eli I.*, Uziel N., Smardz J., Khehra A., Gilon E., Wieckiewicz G., Levin L., Wieckiewicz M. (*equal contribution)

Public concerns during the COVID-19 lockdown – a multicultural cross-sectional study  among internet survey responders in three countries

Journal of  Clinical Medicine, 2021, 10, 1577.

 https://doi.org/10.3390/jcm10081577

 

108.                 Emodi-Perlman, A.; Manfrendini, D.; Shalev, T.; Yevdayev I.; Frideman-Rubin, P.; Bracci, A.; Arnias-Winocur O.; Eli, I.

Awake Bruxism—Single-Point Self-Report versus Ecological Momentary Assessment.

Journal of Clinical Medicine , 2021, 10, 1699.

https://doi.org/10.3390/ jcm10081699

 

109.                 Emodi‐Perlman, A.; Manfredini, D.; Shalev, T.; Bracci, A.; Frideman‐Rubin, P.; Eli, I.

Psychosocial and Behavioral Factors in Awake Bruxism—Self‐Report versus Ecological Momentary Assessment.

Journal of Clinical Medicine. 2021, 10, 4447. https://doi.org/10.3390/jcm10194447

 

110.                 Meyerson J., Gelkopf M.,  Eli I , Uziel N.

Stress Coping Strategies, Burnout, Secondary Traumatic Stress, and Compassion Satisfaction amongst Israeli Dentists: A Cross-sectional Study

International Dental Journal. 2021, 1,8

https://doi.org/10.1016/j.identj.2021.09.006

 

111.                 Levartovsky S., Msarwa S., Reiter S.,  Eli I., Winocur E., Sarig R.

The association between emotional stress, sleep and awake bruxism
among dental students: A sex comparison

Journal of Clinical Medicine, 2022, 11, 10.

https://doi.org/10.3390/ jcm11010010

 

112.                 Emodi-Perlman A., Soliman J., Frideman-Rubin P., Eli I.

Symptoms of Nocturnal Masticatory Muscle Activity among Women of Different Age Groups and their Association to Obstructive Sleep Apnea - A Cross sectional study

Journal of Clinical Medicine, 2022, 11, 1199.

https:// doi.org/10.3390/jcm11051199

 

113.         Emodi-Perlman, A.; Altarescu, D.; Frideman-Rubin, P.; Eli, I.

Can Intra-Oral Qualitative Sensory Testing Foretell Postoperative Dental Pain? A Preliminary Report.

International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19, 8059.

https://doi.org/10.3390/ ijerph19138059

 

114.                 Blumer, S*, Eli, I.*, Kaminsky-Kurtz, S., Shreiber-Fridman, Y., Dolev, E., Emodi-Perlman, A. (*equal contribution)

Sleep-Related Breathing Disorders in Children—Red Flags in Pediatric Care.

Journal of Clinical Medicine, 2022, 11, 5570

https://doi.org/10.3390/ jcm11195570

 

115.                 Eli I., Zigler A., Shalev-Antsel T., Friedman-Rubin P., Winocur E., Levartovsky S. and Emodi-Perlman A.

Temporomandibular disorders and bruxism among sex workers - a cross sectional study

Journal of Clinical Medicine, 2022, 11, 6622.

https://doi.org/ 10.3390/jcm11226622

 

116.                 Uziel, N.; Meyerson, J.; Kuskasy, M.; Gilon, E.; Eli, I.

The Influence of Family Milieu on Dental Anxiety in Adolescents— A Cross-Sectional Study.

Journal of Clinical Medicine, 2023, 12 (6), 2174.

https://doi.org/ 10.3390/jcm12062174

 

117.                 Dolev E.*, Eli I.*, Mashkit E,, Grinberg N., Emodi–Perlman A. (*equal contribution)

Fluorescent marker as a tool to improve strategies to control contaminated surfaces and decrease danger of cross-contamination in dental clinics, during and beyond the COVID-19 pandemic

International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023,

 

Emodi-Perlman A., Shreiber-Fridman Y., Kaminsky-Kurtz S., Eli I.* and Blumer S.* (*equal contribution)

Sleep bruxism in children – what can be learned from anamnestic information

Journal of Clinical Medicine, 2023

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>