פרופ' אילנה אלי

פרופ' אילנה אלי
טלפון פנימי: 03-6405572
פקס: 03-6409250
משרד: ר.שיניים חדש, 138

מידע כללי

פרופ' אלי היא יועצת הנשיא להוגנות מיגדרית. פרופ' אלי למדה רפואת שיניים (וקיבלה תואר DMD ) באוניברסיטה העברית בירושליים והצטרפה לסגל אוניברסיטת תל אביב בשנת 1978. היא בעלת מומחיות בשיקום הפה וכן בעלת הרשאה להוראה ומחקר מדעי של היפנוזה רפואית וקלינית. בשנת 2004 הוענקה לה דרגת פרופסור מן המניין.

 

בין תפקידיה הרבים שמשה פרופ' אלי כראש המחלקה לאוקלוזיה ומדעי ההתנהגות בבית הספר, כיו"ר ועדת הוראה של בית הספר וחברת הנהלת בית הספר במהלך שנים ארוכות.

 

בשנת 2010 מונתה פרופ' אלי לשמש בתפקיד ראשת בית הספר לרפואת שיניים, תפקיד אותו מלאה עד שנת 2014. החל משנת 2017 משמשת פרופ' אלי בתפקיד יועצת נשיא האוניברסיטה להוגנות מיגדרית.

 

נושאי מחקריה העכשוויים של פרופ' אלי מתרכזים בהיבטים פסיכולוגיים של כאב חריף וכאב כרוני ברפואת שיניים וכן בחקר הסיבות לדחק ושחיקה במקצוע רפואת השיניים.

 

במהלך עבודתה האקדמית הדריכה פרופ' אלי עשרות סטודנטים בביצוע עבודות התזה שלהם ופרסמה 140  מאמרי מחקר, סקירות ספרות ופרקים בספרי לימוד. ספרה Oral Psychophysiology: Stress, Pain and Behavior in Dental Care, שפורסם בארה"ב, משמש עד היום כספר לימוד מוביל להוראת תחום זה בבתי ספר מובילים לרפואת שיניים ברחבי העולם.

 

בין תפקידיה הציבוריים ניתן למנות חברות בועדות ממשלתיות רבות כגון: הוועדה המייעצת לשר הבריאות בנושא היפנוזה, ועדת בחינות הרישוי הממשלתיות, המועצה המדעית של הסתדרות רופאי השיניים, ראש החטיבה הישראלית של האירגון הבינלאומי למחקר דנטאלי, ארגון כנסים ועורכת עיתונים מקצועיים כגון העתון  JOURNAL OF ORAL & FACIAL PAIN AND HEADACHE  ועוד.

על התפקיד

כאוניברסיטת מחקר מובילה בישראל, הנהלת אוניברסיטה תל אביב מאמינה כי לשילוב נשים ומגזרים שונים יש חשיבות רבה לא רק מבחינת האוניברסיטה עצמה אלא גם מבחינת לאומית. כאוניברסיטה העוסקת במחקר והוראה ברי לנו כי כאן מוכשרים מנהיגי העתיד בכל התחומים האקדמיים, החל מתחומי המדעים המדויקים וכלה בתחומי התרבות והאמנויות. הצבת מודלים נשיים בכירים בכל אחד מהתחומים הנלמדים באוניברסיטה וחינוך דור העתיד של נשים מנהיגות, ישפיעו על החברה הישראלית כולה.

 

למרות ההתקדמות שחלה בדור האחרון עדיין רחוקה הדרך משילוב מיטבי של נשים באוניברסיטה. בעוד שלמעלה ממחצית הסטודנטים באוניברסיטה הן סטודנטיות, ברוב הדרגות האקדמיות הגבוהות וברוב תפקידי הניהול האקדמי, משמשים גברים. משרד יועצת הנשיא פועל לשנות מצב זה כך שאחוז הנשים באקדמיה, בדרגות הבכירות כמו גם בתפקידי הניהול, ישווה לזה של הגברים. כך לא רק נעזור לנשים למצות את הפוטנציאל הגלום בהן אלא גם נרתום פוטנציאל זה לטובת האקדמיה והחברה בישראל.

תחומי מחקר

                                                                                        

1.The etiology of dental fear, anxiety and phobia.

2.Development of treatment modes for patients suffering from behavioral dysfunctions related to dental care.

3. Emotional and cognitive aspects of acute and chronic pain.

4. Empathy and vicarious trauma in dental care

6.The effect of stress on information processing in the dental setting

 

 

 

פרסומים

 Book:

 I. Eli : Oral Psychophysiology - Stress, Pain and Behavior in Dental Care.   CRC Press Inc., Boca Raton, Fl., USA, 1992.        

 

Papers (partial):

 I. Eli , M. Kleinhauz, R. Baht, M. Littner: Antecedents of burning mouth syndrome (Glossodynia).Recent life events versus psychopathologic aspects. Journal of Dental Research Vol.73 (2), (pp.567-572) 1994 

 

 I. Eli, R. Baht, M. Littner, M. Kleinhauz: Detection of psychopathologic trends in glossodynia patients. Psychosomatic Medicine Vol.56, (pp.389-394) 1994

 

 I. Eli, R. Baht, A. Kozlovsky, M. Rosenberg: The complaint of oral malodor - possible psychopathological aspects. Psychosomatic Medicine Vol.58, (pp.156-159) 1996

 

 I. Eli , R. Baht, M. Kleinhauz, N. Uziel: Antecedents of dental anxiety - learned responses versus psychopathologic traits.Community Dentistry and Oral Epidemiology, Vol 25, (pp.233-237) 1997         

 

 I. Eli, R. Baht, A. Kozlovsky, H. Simon: Effect of gender on acute pain prediction and memory in periodontal surgery. European Journal of Oral Sciences, Vol 108, (pp. 99-103) 2000

 

 I. Eli, R. Baht, H. Koriat, M. Rosenberg: Self-Perception of Breath Odor. Journal of the American Dental Association, Vol: 132, (pp.621-626) 2001

 

R. Blumenshon, D. Ringler, I. Eli: Pain perception in patients with Schizophrenia. 

Journal of Nervous and Mental Disease, Vol 190 (7), (pp. 481-483), 2002        

 

 I. Eli, D. Swartz-Arad, R. Baht, H. Ben-Tuvim: Effect of anxiety on the experience of pain in implant insertion. Clinical Oral Implant Research, Vol:  14, (pp. 115-118), 2003

 

 I. Eli, N. Uziel, R. Blumensohn, R. Baht: Modulation of dental anxiety – The role of attachment pattern. British Dental Journal, Vol: 196 (pp. 689-694), 2004

 

I. Eli, R. Baht, S. Blacher: Prediction of Success and failure in Behavior Modification as Treatment for Dental Anxiety. European Journal of Oral Sciences, Vol: 112 (pp.311-315), 2004

 

D. Swartz-Arad, Y. Bartal, I. Eli: The effect of stress on information processing in the dental implant surgery setting. Clinical Oral Implants Research, Vol:18 (pp. 9-12), 2007

 

E. Winocur, L. Peleg, H. Hermesh, D. Littner, I. Eli: Signs of bruxism and temporomandibular disorders among psychiatric patient. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology &  Endodontology, Vol:103 (pp.60-63), 2007

 

I. Eli, D. Schwartz-Arad, Y. Bartal: Anxiety and Ability to Recognize Clinical Information in Dentistry. Journal of Dental Research, Vol: 87(1), (pp. 65-68), 2008

 

 Emodi-Perlman, T. Yoffe, N. Rosenberg, I. Eli,  Z. Alter,  E. Winocur: Prevalence of psychological, dental and temporomandibular signs and symptoms among chronic eating disorders patients: a comparative control study. Journal of Orofacial Pain, Vol 22(3), (pp.201-208), 2008

 

 E. Winocur, M. Shteinkeller-Dekel, S. Reiter, I. Eli: A retrospective analysis of temporomandibular findings among Israeli-born patients based of the RDC/TMD . Journal of Oral Rehabilitation, Vol: 36, (pp.11-17), 2009

 

 R. Defrin, L. Shramm, I. Eli: Gender role expectations of pain are associated with  pain tolerance limit but not with pain threshold. Pain, Vol: 145, (pp.230-236), 2009

 

I. Eli and P. Svenssson: The multidimensional nature of pain. In: Textbook of Endodontology, G. Bergenholtz, P. Horsted-Bindslev, C. Reit, (Eds.), Wiley Blackwell Ltd., UK, 2nd edition, 2010 , pp. 277-289

 

 E. Winocur , N. Uziel , T. Lisha, C. Goldsmith, I. Eli: Self-reported bruxism – associations with perceived stress, motivation for control, dental anxiety and gagging.  Journal of Oral Rehabilitation, Vol:38, (pp.3-11), 2011

 

 R. Defrin, I. Eli, D. Pud. The interactions between sex, ethnicity and religion on gender role expectations of pain. Gender Medicine Vol. 8(3), (pp.172-183), 2011

 

Emodi-Perlman, I. Eli, P. Friedman-Rubin, C.Goldsmith, S. Reiter, E.Winocur: Bruxism, oral parafunctions, anamnestic and clinical findings of temporomandibular disorders in children. Journal of Oral Rehabilitation Vol.39, (pp. 126-135), 2012

 

N. Uziel, G. Bronner, E. Elran, I. Eli : Sexual Correlates of Gagging and Dental Anxiety. Community Dental Health Vol. 29(3) (pp. 243-247), 2012

 

I. Eli: Stress and anxiety in immediate implant insertion – the effect on cognition, pain and wound healing. In: Ridge preservation & Immediate Implantation, D. Swartz-Arad (Ed.), Quintessence Publishing Co., Ltd., New Malden, Surrey KT3 3AB, UK,  2012 (pp.239-241)

 

I Eli and R. Gatchel: Psychosocial and Behavioral Modes of Orofacial Pain. In: Orofacial Pain,  B. Sessle (Ed.) , 2014, IASP Press, Seattle, USA (pp.251-268)

 

 

 


A. Emodi-Perlman, I. Eli, P. Friedman-Rubin, T. Greenberg, S. Heiliczer, E. Winocur
Occupation as potential factor for temporomandibular disorders, , bruxism and cervical pain- a controlled comparative study.
European Journal of Oral Sciences, Vol: 123 (pp.356-361) 2015

 

Friedman Rubin P,  Eli I,  Greenbaum T, Shapira K, Winocur E

Potential orofacial hazards of resistance training: A controlled comparative study

CRANIO: The Journal of Craniomandibular & Sleep Practice, Vol: 36(1), (pp 45-52) 2019. DOI: 10.1080/08869634.2017.1370566,

         

 Reiter S., Eli I., , Rubin P., Emodi Perlman A., Ziv T.,  Winocur E.

Comparing Axis II scores according to RDC/TMD and DC/TMD in TMD patients.

Journal of Oral & Facial Pain and Headache Vol:31(4), (pp.323-330) 2017

 

Uziel N, Meyerson J, Winocur E, Nabriski O, Eli I:

Management of the dentally anxious patient: the dentist's perspective

Oral Health and Preventive Dentistry,  2019, Vol: 17(1), (pp:35-41). doi: 10.3290/j.ohpd.a41985.

 

 Reiter S,  Eli I, Mahameed M , Emodi-Perlman A   Friedman-Rubin P, Winocur E.  Pain catastrophizing in Temporomandibular Disorders patients, 

Journal of Oral & Facial Pain and Headache Vol:32(3), (pp.309-320), 2018. doi: 10.11607/ofph.1968, 2018

 

Uziel N. , Birenzweig Y., Eli I.  Professional burnout and work stress among Israeli dental assistants
Psychology, Health & Medicine  Vol:24(1), (pp.59-67), 2019, DOI 10.1080/13548506.2018.1475679

 

 Uziel N., Meyerson J., Giryes R., Eli I

Empathy in dental care – The role of vicarious trauma. 

International Dental Journal, 2019,  DOI: 10.1111/idj.12487

 

Winocur E., Messer T., Eli I., Emodi-Perlman A., Kedem R., Reiter S., Friedman-Rubin P.   Awake and sleep bruxism among Israeli adolescents . Frontiers in Neurology, 2019, Vol: 10, ( article 443), DOI: 10.3389/fneur.2019.00443

 

Meyerson J., Gelkopf M.,  Eli I , Uziel N.

Burnout and professional quality of life among Israeli dentists - the role of  sensory processing sensitivity International Dental Journal, 2019, DOI: 10.1111/idj.12523

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>