פרופ' רחל [גלי] צינמון

סגל אקדמי בכיר בביה"ס לחינוך
דקאן במנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ועדת מינויים יחידתית במנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ועדת מינויים יחידתית בביה"ס למדעי התרבות
ועדת מינויים יחידתית בביה"ס לחינוך
ביה"ס לחינוך סגל אקדמי בכיר
פרופ' רחל [גלי] צינמון
טלפון פנימי: 03-6408417
פקס: 09-8911539
משרד: שרת

מידע כללי

"סגולה מיוחדת היא באדם שאין הוא יכול להתקיים אלא אם כן הוא צופה אל העתיד"

ויקטור פרנקל {האדם מחפש משמעות}

תחום המחקר שלי הוא התפתחות קריירה, ובו אני מתמקדת במקומם של תפקידי העבודה והמשפחה בתהליכי הבניית הזהות בשלבי חיים שונים. יש לי עניין מחקרי רב במשמעותם וחשיבותם של העבודה והמשפחה עבור אנשים מקבוצות חברתיות שונות, ובאופן בו משמעויות אלה קשורות עם תוכניות העתיד שלהם. אוכלוסיית המבוגרים הצעירים נמצאת במוקד מחקריי בשנים האחרונות, מתוך אמונה כי טיוב תהליכי ההתפתחות של קבוצה זו באמצעות תוכניות חינוכיות לקריירה עשויה לאפשר להם ליצור תמונת חיים משמעותית ומספקת. חברה שצעיריה עסוקים במימוש תוכניות אישיות משמעותיות עשויה להיות חברה טובה יותר לחיים בה ובעלת הישגים אנושיים מרשימים.

תחומי מחקר והוראה

 

תחומי מחקר: התפתחות קריירה במהלך החיים, הבניית זהות משפחתית וזהות תעסוקתית של קבוצות חברתיות מוחלשות, התערבויות לפיתוח קריירה וחינוך לקריירה.

 

תחומי הוראה: עבודה ומשפחה במעל החיים, ייעוץ למבוגרים צעירים והיוועצות.

 

קורות חיים

Education

 

1986 - 1989

Bar Ilan University, Israel

Educational Counseling & Philosophy

BA with honors

1989

1989 - 1991

Bar Ilan University, Israel

Educational Counseling

MA with honors

1991

1996 - 2000

Bar Ilan University, Israel

Educational Counseling

PhD

 

2000

 

 

Master's thesis: Father's Unemployment and Career Development of his Adolescent Child

Supervisor: Dr. Rachel Shifron

 

Doctoral dissertation: Attribution of Importance to Work and Family Roles and Their

Implications for Work Family Conflict Among Men and Women

Supervisors: Prof. Yisrael Rich and Dr. Moshe Israelashvili

 

Academic and Professional Experience

2008

University of Maryland,

Department of Counseling Psychology

Visiting Professor

2009

Tel Aviv University, School of Education

Associate professor

2008-2012

Tel Aviv University, School of Education

Head, School Counseling Programs

2012-2016

Tel-Aviv University, School of Education

Head, Department of School Counseling and Special Education

2015 - 

Tel Aviv University,  School of Education

Full Professor           

 

University Services (since 2008)

2008-2016

A member of the Tel Aviv University Teaching committee

2008-present

A consultant for students, School of Education

2012-2014

A member of the Women's studies forum, Tel Aviv University

2009-present

Head, post graduate certificate program of career counseling

 

 

Editorial Boards

2008-present

Journal of Career Development

2012-present 

International Journal for Educational and Vocational Guidance

2008-present

The School Counselor (in Hebrew)

 

 

PERSONAL AWARDS

2010

Journal of Career Development –Best Paper award for 2009

2016

Career Development Quarterly-Best Paper award for 2015

 

 

Research Grants (since 2010)

2010

American Psychology Foundation

Work-family enrichment and work-family conflict: An international investigation of employed mothers in Israel, South Korea and the United States.

(with Karen O'Brien and others)

2011

Gandir Foundation

Exploration in the period of emerging adulthood among Israeli young adults (with Yisrael Rich)

2012

Rothschild Caesarea Foundation

Blending study and work among Israeli students

2014

Israeli Science Foundation (ISF)

Navigating work and school: Antecedents and outcomes of conflict and facilitation aspects of adolescents' work-school interface

2015

Ministry of Science Technology and Space.

Facilitating Women's Integration into Academic Careers in the STEM Fields.

Testing interventions focused on critical transitions: From admission to post-doc (with Itamar Gati) 

2017

Ministry of Science Technology and Space.

Factors Affecting Career Leadership Aspirations of Israeli Arab Young Adults   with Yulia Lifshitz and Hala Habayib (500000IS). (PI).

2018

Rothschild Caesarea Foundation.

Resources and barriers during the transition from higher education to work- the psychology of working perspective (100000IS). (PI)

 

 

פרסומים

Selected Publications

 

Flum, H., & Cinamon, R. G. (2011). Immigration and the interplay among citizenship, identity and career: The case of Ethiopian immigration to Israel. Journal of Vocational Behavior, 78, 372-380.

 Adi-Ben said, L., Michael, R., Most. T., & Cinamon, R. G. (2012). Parental and spousal self-efficacy of young adults who are deaf or hard of hearing: Relationship to speech intelligibility. The Volta Review, 112(2), 113-130.

Michael, R., Most, T., & Cinamon, R. G. (2013). The contribution of perceived parental support to the career self-efficacy of deaf, hard-of- hearing, and hearing adolescents. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 18(3), 329-343.

Cinamon, R. G., & Rich, Y. (2014). Work and family plans among at risk Israeli  adolescents - A mix methods study.  Journal of Career Development, 41, 163-184.

O'Brien, K. M., Ganginis Del Pino, H. V., Yoo, S., Cinamon, R. G. & Han, Y. (2014).

Work, family, support and depression: Employed mothers in Israel, Korea and the United States. Journal of Counseling Psychology, 61(3), 461-472.  

Gross, M., Brown, D., & Cinamon, R. G. (2014).The special expression of work-family relations among people with learning disabilities and their families. The Educational Counselor, 18, 174-190.  (Hebrew).

Whiston, S., & Cinamon, R. G. (2015). The work-family interface:Integrating research and practice. Career Development Quarterly, 63(1), 44-56.

Michael, R., Cinamon, R. G., & Most, T. (2015). Career-related parental support of adolescents with hearing loss: Relationships with parents’ expectations and occupational status. American Annals of the Deaf, 160(1), 60–72.

Brown, D., & Cinamon, R. G. (2016). Choosing a high school major – An important stage in the career development of Israeli adolescents. Journal of Career Assessment, 23, 630-644. 

Brown, D., & Cinamon, R. G. (2016). Contribution of personality to self-efficacy and

outcomes expectations in selecting a high school major among adolescents with learning disabilities. Career Development and Transition for Exceptional Individuals, 39, 237-248.

Cinamon, R. G., Habayib, H., & Ziv, M. (2016). The conception of work and higher education among Israeli Arab women. International Journal of Educational Research. 76, 129-140.

Michael, R., Cinamon, R. G., & Most, T. (2016). What shapes adolescents' future perceptions? The effects of hearing loss, social affiliation, and career self-Efficacy. Journal of Deaf Studies and Deaf Education 20(4), 399-407. 

Cinamon, R. G. (2016). Integrating work and study among young adults: Testing an empirical  model. Journal of  Career Assessment, 24(3), 527-542. 

Brown, D., & Cinamon, R. G. (2016). Personality traits' effects on self-efficacy and outcomes expectations for high school major choice. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 3, 343-361.

Michael, R., Kim, T., Hutchison, A., Cinamon, R. G., Gerstein, L. H., Park, J., Choi, Y., Bellare, Y., & Collins, R. (2017). US and Israeli young women’s future perceptions. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 17, 121-141.  

Gross-Spector, M., & Cinamon, R. G. (2017). Identity exploration during the transition to motherhood: Facilitating factors and outcomes. The Career Development International, 22, 829-843.

Tal, A. Almog, N., Cinamon, R. G. (2017). Employment of persons with disabilities

between the vision and the reality. Social Security, 102, 5-20 (Joint Editor of Special issue. Hebrew).

Ran, G., Michael, R., & Cinamon, R. G. Exploration and career self-efficacy among

young adult's with and without disabilities. Social Security, 102, 325-358 (Hebrew).

Hizkiya, I., & Cinamon, R.  G. (2017). The contribution of past experiences on self-

efficacy to Manage work and family roles- a mixed method study.  The Educational Counselor, 20, 466-493 (Hebrew).

Gross-Spector, M., & Cinamon, R. G.  (2018). Assessing adults' career exploration: Development and validation of the vocational and maternal identity exploration scale. Journal of Career Development, 45, 19-33.

Cinamon, R. G. (2018). Navigating work and study: Antecedents and outcomes of conflict and facilitation aspects of the work-study interface. Journal of Vocational Behavior, 104, 31-43.

Shalitin, S., Hershtik, E., Phillip, M., Yackobovitz-Gavan, M., &  Cinamon, R. G.

(2018). Impact of childhood type 1 diabetes on maternal work-family relations. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 3, 569-576.  

Bellare, Y., Michael, R., Gerstein, L. Cinamon, R. G. (In press). Future perceptions and career development of U.S. and Israeli young male adults. Journal of Career Development.    

Kim, T., Hutchoson, A., Gerstein, L., Liano, H., Cheung, R.., Cinamon, R. G.,

Michael, R., Coolins, R., Yamoni, B., & Mastoiammi, E. (In press). Hong Kong Women’s perceptions of their Futures. British Journal of Guidance and Counseling.

Dobkin, R., & Cinamon, R. G. The synergy model intervention- A mixed methods evaluation. (In press). Educational counselor (Hebrew).

 

 

Chapters in Books

 

Michael, R., Most, T., & Cinamon, R. G. (2011). Self-efficacy in the management of anticipated work-family conflict as a resilience factor among young adults with hearing impairments. In D. H. Zand., & K. J. Pierce (Eds.).  Resilience in deaf children: Adaptation through emerging adulthood, New York, NY, US: Springer Science (pp. 341-357).

Cinamon, R. G., & Flum, H. (2012). Clarifications of work and family values: A basis for better role-blending. In M. Pope, L. Y. Flores, & P. J.

Rottinghaus (Eds.). The Role of Values in Careers. Information Age Publishing (pp. 151-166).

Flum, H., & Cinamon, R. G. (2012). An interdisciplinary view of social                                                

constructionist vocational psychology. In P. McIlveen, & D. E.

Schultheiss (Eds.). Social Constructivism in Vocational Psychology and Career Development (pp. 45-57). Sense Publishers.

Puertas, A., Cinamon, R.G., Neault, R., Pope, M., & Rossier, J. (2012) Career development for diverse and underserved populations. In J. Trusty (Ed.), The 2010 NCDA-IAEVG-SVP International Symposium: Bridging International Perspectives of Career Development (pp. 33-46). Broken Arrow, OK: National Career Development Association.

Cinamon, R. G. (2014). Theoretical and practical aspects in the career development of youth with special needs. In Most, T. and Ringwald-Frimerman, D.  (Eds.), Rehabilitation and education of hard of hearing and deaf children and adolescents: Theoretical and practical implications (pp. 384-411). Tel Aviv: Mofet. (Hebrew).

Cinamon, R.G. (2015).  “The Synergy Project": A group career counseling

intervention to enhance work-family management. In Hartung, P. J.,  Savickas, M. L.,  & Walsh, W. B. (Eds.), APA handbook of career intervention, Volume 2: Applications. APA handbooks in psychology. (pp. 413-425). Washington, DC, US: American Psychological Association.

Cinamon, R. G. (2017). Exploration process and future plans of Arabs and

Jewish Israeli young adults- Implications for career interventions. In Sultana, R. G. Sultana (Ed.), Career guidance and livelihood across the Mediterranean. (pp. 187-202). Boston, Sense Publishers.

Cinamon, R. G. (2018). The challenge of career counseling and guidance for

adolescents and young adults in areas of global migration and multicultural societies - the case of Israeli Arabs. In L. Nota (Ed) & S. Salvatore (Ed). Counseling and coaching in time of crisis and transitions: From research to practice. (pp. 192-205). New York, NY, US: Routledge/Taylor and Francis Group.

Alvin, S. L., & Cinamon, R. G. (In press). Career Development of Women: An International Perspective. In F. M. Cheung (Ed) and D. f. Halpern (Ed). The Cambridge international handbook on psychology of women. Cambridge University Press.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>