פרופ' גרשון ברין

אמריטוס במנהלת הפקולטה למדעי הרוח
מנהלת הפקולטה למדעי הרוח אמריטוס
פרופ' גרשון ברין
טלפון נוסף: 03-6409787
משרד: רוזנברג, 110

קורות חיים

 

תאריך לידה: אוקטובר 1935

שירות צבאי:  1953 - 1956

 

 PhD- 1971-1967  אוניברסיטת תל אביב. הנושא: "הבכור בישראל בתקופת המקרא", המנחה: פרופ'  יעקב ליכט, קבלת התואר 1972.

 

 1975-1972 מרצה באוניברסיטת תל-אביב

1992 פרופסור מן המנין

1982-1978, 1990-1989 2000-1996 ראש החוג למקרא

1983-1976  1990-1989 1995-1992 מרכז החוג למקרא בסמינר הקבוצים

 

 1974-1973 חוקר אורח ב-British Library, London

  1985 (סמסטר ב' תשמ"ו) חוקר אורח ב-Bodleian Library & Oriental Library, Oxford

  1987(סמסטר א' תשמ"ח) Visiting Professor, University of Florida, Gainesville,Florida   

1991-1990  Visiting Fellow, Princeton University                            

1993-1992 1997-1995 חבר בועדת המקצוע: מקרא, משרד החינוך והתרבות, ירושלים

 1997-1996 חבר ועדת הפיקוח האוניברסיטאית למכללת מנשה

1997 (סמסטר א' תשנ"ח) Harry Starr Fellow, Center for Jewish Studies, Harvard University

(also: Visiting Scholar, Center for the Study of World Religions, Harvard University)       

Visiting Scholar, Dept. of Near Eastern Languages& Civilizations,

 2002-2001 Harvard University

2003-2002      חבר בקרן למחקר לאומי, מקרא ותלמוד, ליד האקדמיה הלאומית למדעים

2005-2004 Visiting Scholar, Taube Center for Jewish Studies, Stanford  University  

 

פרסים

  • פרס מפעל הפיס על הדיסרטציה "הבכור בישראל בתקופת המקרא" (1973)
  • פרס סמואל יאנג על הספר "עיונים בספר יחזקאל" (1974/5)
  • פרס מטעם American Academy for Jewish Research על "מחקרים בפירושו של ר' יוסף קרא" (1990)
  • פרס מטעם American Academy for Jewish Research על "סוגיות במקרא ובמגילות ים המלח" (1990)
  • פרס מטעם Memorial Foundation for Jewish Culture על הספר "רעואל וחבריו" (2012)

 

 

 

 

פרסומים

 

               רשימת פרסומים

1. ספרים, 1א. עריכת ספרים, 2. מאמרים, 3. ערכים באנציקלופדיות,
 4. שונות: א. מאמרים, ב. מאמרי בקורת


1. ספרים
    
•    •.1           עיונים בספר יחזקאל, תל אביב תשל"ה, הוצאת הקיבוץ המאוחד
•        2.•    הנביא במאבקיו - עיון בארבעה סיפורים ביוגרפיים בנבואה, תל אביב תשמ"ג, אוניברסיטת תל אביב ומפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור
•        3.•    מחקרים בפירושו של ר' יוסף קרא, תל אביב תש"ן, אוניברסיטת תל אביב ומפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור
•        4.•    סוגיות במקרא ובמגילות — אסופת מחקרים, תל אביב תשנ"ד, הוצאת הקיבוץ המאוחד
•        5. •    מחקרים בספרות הנבואה הקלאסית, תשס"ו, מוסד ביאליק
•        6. •     ספר יחזקאל, אנציקלופדיה עולם התנ"ך (פרקים מ-מח נערכו על ידי פרופ׳ מנחם הרן), רמת גן תשמ"ו, הוצאת רביבים.
•        7. •    ספר מלאכי בתוך: תרי עשר ב', אנציקלופדיה עולם התנ"ך, תל אביב תשנ"ה, הוצאת רביבים.
•        8. •    ספר תהילים, חומש שלישי [פרקים עג-פט], אנציקלופדיה עולם התנ"ך, תל אביב תשנ"ו, הוצאת רביבים.
•              
•    שלושת הספרים  6 - 8 נערכו על ידי גרשון ברין, ובחלקם גם נכתבו על ידיו
•        9. •    רעואל וחבריו — פרשנים יהודים מביזנטיון מסביבות המאה העשירית לספירה, תל אביב תשע"ד, ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב
•     http://mikrarevivim.blogspot.co.il/2012/07/blog-post.html#more
•    10.*  Studies In Biblical Law - From the Hebrew Bible to the Dead Sea Scrolls JSOT, Supplement Series, Sheffield Academic Press, Sheffield, 1994
•    11.    • The Concept of Time in the Bible and the Dead Sea Scrolls, Brill: Leiden 2001
•        12. • עיונים ב"לקח טוב" לחמש מגילות —קווים בפרשנות הביזנטית בתחילת האלף השני לספירה, תל אביב תשע"ח,    הוצאת הקיבוץ המאוחד

•    13. פרשנים ביזנטיים יהודים באלף השני לספירה — עיונים במשנתם של ר׳ טוביה ב״ר אליעזר, ר׳ מנחם ב״ר שלמה, ר׳ ישעיה מטראני ור׳ מיוחס ב״ר אליהו ירושלים תשפ״א הוצאת כרמל.

*     14.  מחקרים במקרא ובמגילות, ירושלים תשפ״ב, הוצאת כרמל.

 

 


•    א1. עריכת ספרים   [בנוסף למספרים 6 - 8 דלעיל]
•        1.•    יעקב ליכט, גרשון ברין, הצבי ישראל, קובץ מאמרים במקרא לזכרם של ישראל וצבי ברוידא, תל אביב תשל"ו, הוצאת בית  הספר למדעי היהדות, אוניברסיטת תל אביב
•        2.•     מרדכי עקיבא פרידמן, אברהם טל וגרשון ברין, תעודה ג׳, תל אביב תשמ"ג, מאסף בית הספר למדעי היהדות, אוניברסיטת תל אביב
•        
•        3.•    גרשון ברין ובלהה ניצן, יובל לחקר מגילות ים המלח; ירושלים תשס״א, הוצאת יד בן צבי.
•    
•    
•    
•    
•    2.•     מאמרים
•    
•    
1.  השרשים עז"ר - עז"ז במקרא, לשוננו כ"ד (תש"ך), עמ' 14-8

2. (עם יאיר הופמן): לשימוש הכיאזמוס במקרא, ספר היובל למשה זיידל, בעריכת א' אלינר, חמ"י גבריהו ואחרים, ירושלים תשכ"ב, הוצאת החברה לחקר המקרא, עמ' 289-280

3.  על התואר 'בן המלך', לשאלת משמעותו ודרך צמיחתו של תואר פקידותי, לשוננו ל"א (תשכ"ז), עמ' 20-5, 96-85

4. The Title bn-mlk and its Parallels, Annali dell'istitue Universita Orientale di Napoli  XIX  (1969),pp. 433-465

5. לתולדות הנוסחה 'הוא יהיה לי לבן ואני אהיה לו לאב', המקרא ותולדות ישראל, ספר הזכרון ליעקב ליוור, בעריכת ב' אופנהיימר, אוניברסיטת תל אביב, תשל"ב, עמ' 64-57

6. חלקו של הבכור בירושה, דיני ישראל ו' (תשל"ה), עמ' 244-231

7.  כוחו של האב בייחס לדיני הירושה, דיני ישראל ו' (תשל"ה), עמ' 249-244
    מס' 6 ו-7 נדפסו שם בכתובת משותפת 'שתי סוגיות בדיני ירושה של התקופה המקראית- מחקר השוואתי'

8.  בכור בהמה טמאה, בית מקרא ד (מ"ז) (תשל"ו), עמ' 574-566

9.  דרכי מעבר ההגמוניה המשפחתית והקשר לסדרי הבכורה, הצבי ישראל, ספר לזכר ברוידא, בעריכת י' ליכט וג' ברין, אוניברסיטת תל אביב תשל"ו, עמ' 55-47

10. לבירור משמע הצירוף 'על ה' הגדיל', לשוננו מ"א (תשל"ז), עמ' 5-3

11. דיני בכורות במקרא, תרביץ מ"ו (תשל"ז), עמ' 7-1

12. The Firstling of Unclean Animals, Jewish Quarterly Review  68 (1977), pp.1-15
                                                                       
13. הערות לשוניות למגילת המקדש, לשוננו מ"ג (תשל"ט), עמ' 28-20

14. בכורתם של בני יעקב, תרביץ מ"ח (תשל"ט), עמ' 8-1

15. מעמדו של הבכור ברשימות היחש, בית מקרא ג (ע"ח) (תשל"ט), עמ' 255-  259

16. בכור לאב ובכור לאם במקרא, ספר היובל לב"צ לוריא, הוצאת החברה לחקר  המקרא, ירושלים תש"ם, עמ' 50-31

17. The Formulae 'From....and Onward/Upward in the Bible, Journal of Biblical Literature 99 (1980), pp. 161-171


18. Num XV, 22-23 and the Question of the Composition of the Pentateuch, Vetus Testamentum  30 (1980), pp. 351-354

19.    עיונים לשוניים בפירושי ר' יהודה החסיד, לשוננו מ"ד (תש"ם), עמ' 315-314

20.    המקרא במגילת המקדש, שנתון למקרא ולמזרח הקדום ד' (תש"ם), עמ' 182- 225

21.     עיון במבחר מפירושי ר' יהודה החסיד לתורה, סיני פ"ח (תשמ"א), עמ' א-יז

22.    הנוסחאות המקראיות לתיאור משך הזמן, דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות תשל"ז, מחקרים במקרא ובמזרח קדמון, ירושלים תשמ"א, עמ' 35-23

23. The Formulae x ימי (x ויום), Some Characteristics of Historiographical Writng in Israel, Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft  93 (1981), pp. 153-196

24. R. Judah he-Hasid - an Early Bible Exegete - Rediscovered, Immanuel  12 (1981), pp. 21-31

25.    מראות עמוס - עיונים במבנה וברעיון, ספר היובל לי"א זליגמן, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשמ"א (יצא בתשמ"ו), עמ' 290-275

26.    הנוסחה מ.....ומעלה/והלאה במקרא, ספר לזכר י"מ גרינץ, תעודה ב' (תשמ"ב), עמ' 297-287

27.    ירמיה לו - פרק בהתהוות ספר נבואי, הגות במקרא לזכר רון ד' (תשמ"ג), עמ' 54-46

28.     קוים לפירושו של ר' יהודה החסיד, תעודה ג' (תשמ"ג), עמ' 226-215

29.     שימושי 'או' בטקסטים משפטיים במקרא, שנתון למקרא ולמזרח קדום ה' (תשמ"ג), עמ' 26-19

30.     פירושים רעיוניים וספרותיים בתוך: ירמיה, עולם התנ"ך כרך 11, רמת גן 1983, כעשרה ערכים

31.     פירושים רעיוניים וספרותיים בתוך: ישעיה, עולם התנ"ך כרך 10, רמת גן 1986, כחמשה ערכים

32.     על כמה מלשונות 'טוב' במקרא, בית מקרא ג' (ק"ו) (תשמ"ו), עמ' 241-227

33.     למשמעות הצירוף 'אם כן' והדומים לו, סיני צ"ח (תשמ"ו), עמ' פ-פב

34.     עיונים בלשונות לתיאור הזמן במקרא, תעודה ד' (תשמ"ו), עמ' 54-37

35.  Concerning some Uses of the Bible in the Temple Scroll, Revue de Qumran   48 (1987),
        pp. 519-528

36. The Significance of the Form mah-ttob , Vetus Testamentum  38(1988), pp. 462-465

37.    שיטת עבודתם של מתרגמי המקרא וזיקתה לקביעת הנוסח, תרביץ נז (תשמ"ח), עמ' 449-445

38. Micah 2:12-13 - A Textual and Ideological Study, Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft  101 (1989), pp. 118-124

39.    הנוסחה 'זה הדבר אשר צוה/דבר ה'', ספר היובל לחמ"י גבריהו, ירושלים תשמ"ט, עמ' 42-35

40.     תפיסת הנבואה המקראית בכתבי קומראן
Sh‘arei Talmon, Studies in the Bible, Qumran, and the Ancient Near East Presented to                                              Shemaryahu Talmon, Winona Lake, Indiana 1992, pp. 101-112                                                                   
41. The Superlative in the Hebrew Bible - Additional  Cases, Vetus Testamentum  42 (1992),  pp. 115-118

42.    שאלות חיבור ועריכה במקרא בפירושו של ר' אברהם אבן עזרא, בתוך:  מחקרים ביצירתו של אברהם אבן עזרא, תעודה ח' (תשנ"ב), עמ' 135-121

43. Job V 3 - A Textual Test Case -  The Translator's Limits of Consideration, Vetus Testamentum  42 (1992), pp. 391-393


44. The Development of Some Laws in the Book of the Covenant, in: Justice and Righteousness, Bochum Symposium and Festscrift for B. Uffenheimer, Sheffield 1992, pp. 60-70

45.    Regarding the Connection Between the Temple Scroll and the Book of Jubilees, Journal of Biblical Literature  112 (1993), pp. 108-109
 
46. The Laws of the Prophets in the Sect of the Judaean Desert: Studies in 4Q375, Journal for the Study of the Pseudepigrapha. 10 (1992), pp. 19-51

47.    ציטוט מפורש מן התורה ומן הכתובים במגילות ים המלח, דור לדור — ספר היובל ליהושע אפרון, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל אביב, תשנ"ה, עמ' 112-105

48.    הלשונות "לפנים" "בראשונה" ודומיהם לתיאור ימי העבר במקרא, ספר זכרון לאליעזר רובינשטיין, תעודה ט' (תשנ"ה), עמ' 17-7

 49.  שתי הוראות בענייני נישואין מקומראן, בית מקרא קמ"ב (תשנ"ה), עמ' 231-224

50. The Formula "if he shall not (do)" and the Problem of Sanctions in Biblical Law,
     Pomegranates and Golden Bell, Studies in Biblical, Jewish, and Near Eastern Ritual, Law, and Literature in Honor of Jacob Milgrom, D. N. Freedman - D. P. Wright - A. Hurvitz (Editors), Winona Lake 1995, pp. 341-362

51.  זמנה ועניינה של הנבואה על "יושבי החורבות" (יחזקאל לג, כג-כט), Texts, Temples, and Traditions, A Tribute to Menachem Haran, Michael V. Fox et alii, Winona Lake 1996, pp.
 *29- *36      

52. Studies in 4Q424 , Fragment 3 , Vetus Testamentum 46 (1996), pp. 271-295

53. "אלהי עולם ה'"  — תשובה ליהושע עמיר [בית מקרא קמט (תשנ"ז), עמ' 103-97], בית מקרא קנ (תשנ"ז), עמ' 287-286

54.    Divorce at Qumran, Legal Texts and Legal Issues: Second Meeting of the IOQS, Cambridge 1995, Festschrift for Joseph M. Baumgarten, Leiden: Brill, 1997, pp. 231-244


55.    Studies in 4Q424,  1-2, Festschrift  J. T. Milik, Revue de Qumran  18 (69) (1997), pp .21-42

56. הנבואה על "שיר העגבים" (יחזקאל לג ל-לג) ומקומה בספר יחזקאל, אור ליעקב, ספר זכרון ליעקב ליכט, ביה"ס למדעי היהדות, אוניברסיטת תל-אביב, תשנ"ח, עמ' 67-57


57. Wisdom Issues in Qumran: The Types and Status of the Figures in 4Q424 and the Phrases of Rationale in the Document, DSD  4 (1997),pp. 297-311

58.    Reading in 4Q524 fr. 15-22 ־ DJD XXV, Revue de Qumran 74 (1999), pp.265-271

59. 3 הנוסחה: "כל הפרשה עירובי דברים — מה שאמר זה לא אמר זה" וגו' ודומיה, בית מקרא ד(קס"ג)  (תש"ס), עמ' 349-329.

60. בין   4Q424 לספר בן סירא ולספרות המגילות הגנוזות — בתוך: ג' ברין וב' ניצן (עורכים) יובל לחקר מגילות ים המלח, ספר הקונגרס לזכרו של יעקב ליכט ולחמישים שנות חקר המגילות, ירושלים תשס"א, עמ' 274-253

61. חיבור פרשיות מן המקרא בתפיסת פרשנים קראיים כותבי עברית — עיון בכתביהם של יעקב בן ראובן ואהרון בן יוסף, בית מקרא ד (קע"א) (תשס"ב), עמ' 321-305

62. הרעיון והמקורות של נאום עשו ביובלים לז על פי  ,4Q PapJubileesh, unit 2 col. IVעיוני מקרא ופרשנות ו', ספר זכרון ליהודה קומלוש בר אילן, תשס"ג, עמ' 24-17

63. הסדרן והמסדר, לשוננו סו (תשס"ד), עמ' 295-291

64. בירורים בדרכי השימוש בנוסחה "עד היום הזה" — בירורים בשומרונות בעברית ובארמית, ספר היובל לאברהם טל, מוסד ביאליק, ירושלים תשס"ה, עמ' 119-109

65. קווים לפירוש החדש למקרא מביזנטיון, ספר היובל לשרה יפת, ירושלים תשס"ח, 171-157

66. הערות לעברית של הפרשנים הביזנטיים וקצת ממונחי הפרשנות שלהם, בית מקרא נ"ב (תשס"ח), עמ' 128-112

67. עם הופעת הפירוש לספר ויקרא של ר' מיוחס ב"ר אליהו, סיני קמ (תשס"ז), עמ' קכה-קלב

68. עיונים נבחרים בפירוש החדש למקרא מביזנטיון, ספר היובל למשה גרסיאל, עיוני מקרא ופרשנות, ט (תשס"ט), עמ' 507-493
69. לשאלת עריכת טקסטים במקרא ועוד שאלות גובלות בתפיסתם של פרשני הקובץ הביזנטי, בית מקרא נד (תשס"ט), עמ' 108 - 120

70. הספרות המזמורית, בתוך: ספרות המקרא — מבואות ומחקרים, יד בן צבי תשע"א, עמ' 355 - 370
71.  מבנה הפירושים בקובץ הביזנטי  — על אחת הנוסחאות המשמשות בקובץ למלאכת הפירוש ודיון מייצג בטקסט מקראי אחד, זר רימונים, ספר רימון כשר, אוניברסיטת בר אילן תשע"ד, עמ' 416 - 424

72. שימושי ר' מיוחס ב"ר אליהו בכללי הפרשנות שנוסחו בלשון "דרך המקרא", בית מקרא נח (תשע"ג), עמ' 154 - 167
73. על הצירוף "משל המקום" בפירושו של רבינו מיוחס ב"ר אליהו, סיני עה (קמ"ז) סו-עא

74. The Issues of the Composition and Editing Issues of Scriptures in Byzantine Jewish Exegesis from the Tenth Century and Later, in: 'Discourse, Dialogue, and Debate in the Bible: Essays in Honour of Frank Polak', Sheffield 2014, pp.34-47.

 75. בין ר' ישעיה מטראני לפרשנים הביזנטיים הקדומים, בית מקרא נט (תשע״ד), עמ׳ 60 - 75

76.   

The Phenomenon of Alternative Interpretations in the Commentary of Rabbi Tuvia Son of Rabbi Eliezer, Leqah Tov, on the Five Scroll

in: Ve-’Ed Ya‘aleh (Gen 2:6) Festschrift Ed. Greenstrin, SBL 2021, pp. 971 - 987

 

 

 

 

3. ערכים באנציקלופדיות

1.    אנציקלופדיה מקראית כרך ה', ירושלים תשכ"ה, נחל הערבים

2.    אנציקלופדיה מקראית כרך ו', ירושלים תשל"ב, עמק יהושפט, עזריהו, עזיהו, עזראל, עץ עבות, ערירי ועוד

3.    אנציקלופדיה מקראית כרך ז', ירושלים תשל"ו, קציעה, ראש, (בן) הרקחים
  ----------------

4.    האנציקלופדיה הישראלית לתנ"ך, כעשרה ערכים, מסדה-עם עובד, תל אביב 1988
 
5. שורת ערכים במילון המגילות  ThWQ איש, אשיש, גבול, גבל, גבולה, צפוי להופיע בכרך א' 2010
6. מילון המגילות ThWQ כרך ב' מוט, מוג

בדפוס
הערכים: בכור , כבוד, ספר תהילים, ר' יוסף קרא, הנבואה במגילות קומראן, ר' ישעיה מטראני, ר' מיוחס ב"ר אליהו, פרשנות יהודית-ביזנטית —האנציקלופדיה העברית החדשה
 
4. שונות

 א. מאמרים

1.     דרכי דיבור ופניה של כבוד בלשון המקרא, מולד, חוברת 34-33 (מס' 244-243) (תשל"ו), עמ' 514-506 (בטורים כפולים)

2.     דרכים בפרשנות היצירה, גזית ל"ב (חוברת 376-373) (תשל"ה, יצא לאור: תשל"ז), עמ' 29-24 (בטורים כפולים)

3.    חורחה לואיס בורחס ועקרון "הפשטות המתחדשים בכל יום" (ועוד שתי הערות על  הפרשנות), מאזניים ס"ה/1 (תשנ"א), עמ' 38-37 (בטורים כפולים)

4.    על הדימויים בנים ועבדים ביחסי האל וישראל במקרא, החינוך וסביבו, שנתון סמינר הקבוצים כרך יד, תל אביב תשנ"ב, עמ' 47-46

5.     על תפילות ומזמורים בקומראן — על ספרה של בלהה ניצן, בית מקרא קמ"א (תשנ"ה), עמ' 116-114

6.     יעקב ליכט — המורה והחבר, דברים באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, בתוך: ג' ברין וב' ניצן (עורכים) יובל לחקר מגילות ים המלח, ספר הקונגרס לזכרו של יעקב ליכט ולחמישים שנות חקר המגילות, ירושלים תשס"א, עמ' 11-5

 

ב. מאמרי בקורת

1.     א' בירם, דברי ימי ישראל בזמן המקרא, הוצאת בית הספר הריאלי, חיפה תשכ"ד, טורי ספרות 20.12.63

2.     ספר היובל למ"צ סגל, החברה לחקר המקרא, ירושלים תשכ"ה, טורי ספרות 12.2.65

3.     א' הראובני, דויד המלך, מסדה, תל אביב תשכ"ה, טורי ספרות 4.6.65

Textus IV, Annual of Hebrew Bible Project, London 1964, Magnes Press, 4. טורי ספרות 18.6.65                                    

                         Papers of the Institute of Jewish Studies, London 1964, 5. טורי ספרות 24.9.65  

6.     י' ידין, מגילת בן סירא מצדה, הוצאת החברה לחקירת א"י ועתיקותיה, ירושלים תשכ"ה, טורי ספרות 29.10.65
a+7.     א"פ רייני, המבנה החברתי באוגרית, מוסד ביאליק תשכ"ז, ספרות ואמנות 24.11.67

8.     מ' הרן, תקופות ומוסדות במקרא, הוצאת עם עובד תשל"ג, ספרות ואמנות 22.12.72

9. George W. Savran, Telling and Retelling: Quotation in Biblical Narrative. (Indiana University Press, 1988,  Shofar , An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, Indiana, 7 (1989), pp. 72-74.

10. Elisha Qimron and John Strugnell, Qumran Cave 4,V: Miq'at Ma בs+e Ha-Torah,
    Discoveries in the Judaean Desert Volume X, Clarendon Press, Oxford 1994, JSS 40 (1995), pp. 334-342.

11. Dwight D. Swanson, The Temple Scroll and the Bible, Studies on the Texts of the Desert of Judah, XIV, Leiden, E.J.Brill, 1995), Dead Sea Discoveries 2 (1995), pp. 377-381.

12. Fredrick E. Greenspahn, When Brothers Dwell Together - The Preeminence of Younger Siblings in the Hebrew Bible, Oxford University Press, New York 1994, AJS Review

13. על "תפלת קומראן ושירתה" מאת ב' ניצן, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל אביב, ירושלים — תל אביב תשנ"ז;  בית מקרא קמט תשנ"ז, עמ' 193-188

14. Jonathan  P. Burnside Signs of Sin- The Seriousness of Offence in Biblical Law, Journal for the Study of the Old Testament Supplement series no. 364, Sheffield Academic Press, Sheffield, UK, 2003, 312 pp. in RBL 05/2004

15. Grant, Jamie A, The King as Exemplar: The Function of Deuteronomy's Kingship Law in the Shaping of the Book of Psalms. Society of Biblical Literature/Brill, 2004. in RBL 03/2005

16. ישראל קנוהל, אמונות המקרא — גבולות המהפכה המקראית, הוצאת מאגנס תשס"ז, 154 עמודים + 36 עמודים ביבליוגרפיה ומפתחות —מוסף "ספרים" הארץ, 2 אפריל 2007
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtSR.jhtml?itemNo=844174&objNo=60054&returnParam=Y

17. שרה יפת וערן ויזל (עורכים) "'ליישב פשוטו של מקרא' – אסופת מחקרים בפרשנות המקרא", הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים תשע"א, 345 עמודים, בית מקרא נו (א)  עמ' 138 - 142, תשע"א, 2011

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>