פרופ' ראובן בוקסמן

אמריטוס בביה"ס להנדסת חשמל
ביה"ס להנדסת חשמל אמריטוס
פרופ' ראובן בוקסמן
טלפון פנימי: 03-6407364
פקס: 09-9554705
משרד: הנדסת תוכנה, 507

תחומי מחקר

קשתות חשמליות באדי מתכת וברקע ריק: מדידת צפיפויות של האלקטרונים ורמות מעוררות של אטומים ויונים על-ידי שיטות אינטרפרומטריות וספקטרוסקופיות. תיאוריה של העברת אנרגיה ויינון בתוך קשת. תיאוריה ונסיונות של התנהגות קשת-הריק בשדה מגנטי.

ציפויים וסיגסוגי פני שטח בעזרת קשת ריק: ציפוי מתכת, קרמיקה, פחמן דמוי יהלום ומוליכים שקופים על פני מתכות, פולימרים וזכוכית. ייצור ננו-צינוריות של פחמן על ידי קשתות  באוויר בדופקים, וננו-חלקיקים אחרים על-ידי קשתות בנוזלים.

PROF. RAYMOND L. BOXMAN

RAYMOND L. BOXMAN

 

CURRICULUM VITAE

 

June  2015

 

Address

School of Electrical Engineering, Tel Aviv University, POB 39040, Tel Aviv 69978, Israel

Residence

Rehov Gil 97, Herzliya 46291, Israel

Date of Birth:

June 9, 1946

Place of Birth:

Philadelphia, PA

Family Status:

Married, four children

Military:

Capt., Signal Corp., U.S. Army Reserve. R.O.T.C. 9/64 - 6/68

 

Commissioned 6/68. Active Duty for Training 2/73 - 5/73,

 

Ft. Gordon, Ga. (Signal Officers Basic Course).

 

Seren (Res.) IAF

 

 

EDUCATION:

 

Summer, 1963

Microbiology course, sponsored by National Science Foundation at La Salle College, Philadelphia, PA.

 

February 1969

S.M., S.B., in Electrical Engineering, Massachusetts Institute of Technology.

Besides course in E.E., studied electives in physics & nuclear engineering.

In co-op program with General Electric Co.

Elected to following honorary societies: Eta Kappa Nu, Tau Beta Pi, and Sigma Xi.

Thesis Title: Triggered Vacuum Interrupters .

Thesis Supervisor: G.L. Wilson.

 

February, 1973

Ph.D., Massachusetts Institute of Technology,

Department of Electrical Engineering.

Major: Electromagnetic Fields & Matter, with emphasis on plasma physics.

Minor: Bio-Electronics.

Thesis Title: Interferometric Measurement of Electron & Vapor Densities in a High Current Vacuum Arc .

Thesis Supervisor: G.L. Wilson.

 

 

 

EXPERIENCE:

 

Summers 1963,'64,'65

METROMEDIA INC, Radio Station WIP, Philadelphia, PA.

Radio Engineer – Duties included production of on-the-air show and remotely controlling two transmitters.

 

June - Sept 1966

GENERAL ELECTRIC CO. Missile & Space Div., Philadelphia, PA.  Co‑op Student - Aided in development of miniaturized capacitance type pressure transducer for space applications.  Designed electronic signal processor for transducer.  Experience in feedback and control, bridge circuits, transducers, operational amplifiers, telemetry systems, and integrated circuits.

 

Feb - June 1967

RESEARCH LABORATORY OF ELECTRONICS (M.I.T.), Cambridge, MA.  Student - Developed scheme for measuring diamagnetism of after glow beam discharge plasma.  Scheme compensated for magnetic flux diffusion through­ metal vessel, and for generator noise in the imposed magnetic field.

 

June - Sept 1967

GENERAL ELECTRIC CO., Missile and Space Div., Valley Forge, PA.   Co-op Student - Conducted research on utilizing positive column of plasma glow discharge to simulate re-entry plasma conditions, and their effect on microwave transmission. 

 

Feb - Sept 1968

GENERAL ELECTRIC CO., Power Transmission Div., Philadelphia, PA.  Research Engineer, (co-op assignment) - Conducted research on triggered vacuum interrupters, a device for switching high power electrical currents.  Investigated effects of contact and trigger voltages, circuit, trigger material, contact separation and magnetic field on triggering characteristics.  Studied photographs of arc, waveshapes, and device parts to propose triggering theory.  Experience in metal vapor arcs, pulse circuits, vacuum technology, high speed photography, and material processing. Research formed basis for Master's thesis.

 

1968 - 1970

M.I.T. , Cambridge, MA. 

Teaching Assistant  - Conducted classes, tutorials, demonstrations and graded papers in third and fourth year courses in electromagnetics, electromechanics, and signals and systems analysis. Graded papers in graduate courses in plasma dynamics and microwave circuits.

 

June-Sept 1969

REHOBOTH INSTRUMENTS LTD , Rehoboth, Israel. 

Conducted feasibility study of use of SEC television system for recording x­ ray crystallography data for computer analysis.

 

1970 - 1971

MAGNETIC CORPORATION OF AMERICA , Cambridge, MA.

Consultant - aided in feasibility study of M.H.D. power generation for a  particular application. 

 

1970-1973

ELECTRIC POWER SYSTEMS ENGINEERING LABORATORY (M.I.T.) , Cambridge, MA. 

Research Assistant  - Conducted research which formed basis for Ph.D. thesis.  Duties included design of vacuum chamber, laser, interferometer, vibration isolation system and pulse circuits.  Measured electron & copper vapor densities by infrared and optical interferometry in a copper vapor arc such as those which occur in vacuum switches. Supervised undergraduate laboratory and thesis projects.

 

1973-1975

GENERAL ELECTRIC CO. Power Delivery Group, Philadelphia, PA. 

Sr. Research Engineer – Conducted development projects in vacuum circuit breakers & research in metal vapor arcs.  Research included measuring anode surface temperature during anode spot formation by spectral radiometry, theoretical analysis of anode spot formation mechanisms, and studying the motion of high current vacuum arcs in magnetic fields.

 

1975 to present

TEL AVIV UNIVERSITY, School of Engineering, Dept. of Physical Electronics. Professor of Electrical and Electronic Engineering - Instruct courses in electromagnetic theory, circuits, lasers, thin films, technical writing and electrical discharges in gases. Conduct research and supervise graduate student research in electrical discharge physics and applications, and metallurgical and thin film coatings.

 

1979 to present

Consultant  - Consultant on coatings, thin films, plasmas and electrical discharge applications.

 

Sept.1981 - June 1982

UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA, Dept. of Electrical and Computer Engineering. 

Visiting Associate Professor - Instructed undergraduate course in engineering analysis, and graduate courses on electrical discharges. Graduate course on experimental techniques in plasma research presented state-wide via the USC television system.  Conducted research and advised graduate students on electrical breakdown in vacuum in the USC High Voltage Laboratory.

 

July-August 1982

BROWN BOVERI RESEARCH CENTER , Baden, Switzerland,

Visiting Scientist - Advised on the framing, organization, set-up, and initiation of a coordinated experimental and theoretical research program on vacuum arc phenomena relevant in vacuum switchgear.

 

1989-1990

DREXEL UNIVERSITY , Philadelphia, PA

Visiting Professor of Electrical and Computer Engineering - Instructed graduate course on thin film technology and undergraduate courses in electromagnetic fields.  Initiated research program on using vacuum arc deposition to produce high temperature superconducting films.

 

July-August 1995

MULTI-ARC INC. Rockaway, N.J.,

Guest Scientist - Conducted research on diamond-like carbon coatings.

 

August-November 2013

SYDNEY UNIVERSITY, Sydney, NSW, Australia

Visiting Professor in the Department of Physics - Conducted research on graded biocompatible coatings.

 

May-June 2014

YALE UNIVERSITY, New Haven, CT, U.S.A.,

Guest Scientist – Wright Laboratory. Historical research on Arthur Williams Wright.

 

February-March 2015

UNIVERSITY OF CANTERBURY, Christchurch, New Zealand.

Department of Electrical and Computer Engineering – Investigation of ZnO based films and devices.

 

 

MEMBERSHIPS:

·       Fellow of the Institute of Electrical & Electronics Engineers and the IEEE Nuclear & Plasma Sciences Society

·       Society of Sigma Xi

·       Israel Vacuum Society

·       Israel Plasma Science and Technology Society

·       International Microwave Power Institute

 

PROFESSIONAL AND UNIVERSITY ACTIVITIES:

 

October 1982

Publicity chairman and coordinator for video tape publication of invited lectures for the Xth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum. (Columbia SC).

Sept. 1983

Editor for vacuum arcs for special issue of the IEEE Transactions on Plasma Science entitled “Vacuum Discharge Plasmas”.

June 1983

Editor for vacuum arcs for special issue of IEEE Transactions on Electrical Insulation entitled “Insulation and Breakdown in Vacuum”.

1981/2

While abroad on sabbatical, gave invited seminars on various vacuum arc topics at the State University of New York at Buffalo, University of Minnesota, Calor-Emag Company (Federal Republic of Germany), Westinghouse Research and Development Center, and the Oak Ridge National Laboratory.

1983

University administrative responsibility has included serving on engineering faculty computer committee, and on the executive committee of the university safety council. Chaired ad-hoc faculty committee for setting up infrastructure for VAX computers.

1984-86

Head, Department of Interdisciplinary Studies.

1986-1989

Faculty graduate education committee.

1990-1992

Faculty electrical engineering curriculum committee.

1986

Organizing committee chairman of the XIIth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum and proceedings editor. 

October 1987

Guest Editor, IEEE Transactions on Plasma Science, special issue on Vacuum Discharge Plasmas.

February 1988

Guest Editor, IEEE Transactions on Electrical Insulation, special issue on Insulation and Breakdown in Vacuum.

1988-

Member of the Permanent International Scientific Committee of the International Symposia on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum. Secretary 1988-1994. Chairman - Awards Committee, 1989-1993.

1988 -2006

Associate Editor, IEEE Transactions on Plasma Science. 

December, 1990

Guest Editor, special issue of IEEE Transactions on Plasma Science on “Plasma Deposition”.

1990-2004

Member of the Hard Coatings and Vapor Deposition Technology Symposium Committee, Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films.

1993-1996

Faculty of Engineering graduate education committee

1993-2000

TAU appointments and promotions committee, for the Center for Technological Education (Holon).

1995-2000

TAU equipment committee.

1996-98

Faculty of Engineering computer committee

1997-2001

Founder and First Chairman, Israel Plasma Science and Technology Society

1999-2007

Member of the Editorial Board, Plasma Chemistry and Plasma Processing

2000-2002

Chairman, Faculty of Engineering M.Sc. Committee

1999-2006

Head, Faculty of Engineering Materials Engineering Program

2002-3

Chairman, ad hoc committee investigating Faculty of Engineering organization

2002-4

Member, Tel Aviv University M.Sc. Committee

Feb 2004

Chairman, 7th Israeli Conference on Plasma Science and Applications

2004 -7

Chairman, Department of Interdisciplinary Studies, School of Electrical Engineering

2004-9

Chairman, Faculty of Engineering Research Committee

Feb 2006

Chairman, International Conference on Superhard Coatings

2006-

Incumbent, Kranzberg Chair of Plasma Engineering, Tel Aviv University

2007-

Member of the Editorial Board, Plasma Sources Science and Technology

2008-9

Vice-Dean for Research, Faculty of Engineering

2008-9

Member of the Organizing Committee, Israel Materials Engineering Conference

2012-

Member of the Industrial Affiliates Program Committee, Faculty of Engineering

2012-3

Member of the Program Committee, 47th Annual Microwave Power Symposium

2013

Member of the Program Committee, 15th Israeli Conference on Plasma Science and Applications

2013-2015

Chairman of the Technical Program Committee of the 48th Annual Microwave Power Symposium (IMPI 48)

2014-2015

Chairman of the Technical Program Committee of the 49th Annual Microwave Power Symposium (IMPI 49)

2015-

Corresponding Member of the Board of Governors, International Microwave Power Institute (IMPI)

 

 

Honors:

 

October 1984

Boris and Renee Joffe Award, presented by the International Union for Electrodeposition and Surface Finishing at the 11th World Congress on Metal Finishing (Interfinish '84).

January 1989

Fellow of the Institute of Electrical and Electronics Engineers, for “Advances in Vacuum Arc Theory and its Applications”. 

September 2000

Walter Dyke Award, by the Permanent International Scientific Committee of the International Symposia on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, for “his outstanding body of work in the field of electrical discharges in vacuum, in particular for his contributions to the physics, technology, and applications of vacuum arc plasmas”.

 

 

LIST OF PUBLICATIONS.

Articles in Journals

1.R.L. Boxman, “Interferometric Measurement of Electron and Vapor Densities in a High-Current Vacuum Arc,” Journal of Applied Physics, Vol. 45, pp. 4835-484 6, 1974.

2.R.L. Boxman, “Measurement of Anode Surface Temperature During a High Current Vacuum Arc,” Journal of Applied Physics, Vol. 46, pp. 4701-4704, 1975.

3.R.L. Boxman, “Magnetic Constriction Effects in High-Current Vacuum Arcs Prior to the Release of Anode Vapor,” Journal of Applied Physics, Vol. 48, pp. 2338-2345, 1977.

4.R.L. Boxman, “High Current Vacuum Arc Column Motion on Rail Electrodes,” Journal of Applied Physics, Vol. 48, pp. 1885-1890, 1977.

5.R.L. Boxman, “Triggering Mechanisms in Triggered Vacuum Gaps,” IEEE Trans. Electron Devices, Vol. ED-24, 122-128, 1977.

6.R.L. Boxman, J.H. Harris, and A. Bless, “Time Dependence of Anode Spot Formation Threshold Current in Vacuum Arcs,” IEEE Trans. Plasma Science, Vol. PS-6, pp. 233-238, 1978.

7.R.L. Boxman and M.L. Sloan, “A Scanning Technique for Obtaining Linear Fringe Shift Readout from a High Resolution Interferometer,” Applied Optics, Vol. 17, pp. 2794-2797, 1978.

8.R.L. Boxman and D.J. Shlien, “Interferometric Technique for Measuring the Refractive Index Variation of a Liquid with Temperature,” Review of Scientific Instruments, Vol. 49, pp. 861-863, 1978.

9.R.L. Boxman and D.J. Shlien, “Interferometric Measurement Technique for the Temperature Field of Axisymmetric Buoyant Phenomena,” Applied Optics, Vol. 17, pp. 2788-2793, 1978.

10.D.J. Shlien and R.L. Boxman, “Temperature Field Measurement of an Axisymmetric  Laminar Plume,” Phys. Fluids, Vol. 22, pp. 631-634. 1979.

11.D.J. Shlien and R.L. Boxman, “Laminar Starting Plume Temperature Field Measurement,” Int. J. Heat and Mass Transfer, Vol. 24, pp. 919-931, 1981.

12.R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Excited State Densities in a Multi­Cathode-Spot Al Vacuum Arc., I. Spectroscopic Measurements,” Journal of Applied Physics, Vol. 51, pp. 3644-3656, 1980.

13.S. Goldsmith and R.L. Boxman, “Excited State Densities in a Multi­Cathode-Spot Al Vacuum Arc, II. Theoretical Approach” Journal of Applied Physics, Vol. 51, pp. 3657-3663, 1980.

14.V.A. Finch, R. Dmiel, R. Boxman, A. Shkolnik and C. Taylor, “Why Black Goats in Hot Deserts? Effects of Coat Color on Heat Exchange of Wild and Domestic Goats,” Physiol. Zool. Vol. 53, pp. 19-25, Jan 1980.

15.R.L. Boxman and S. Goldsmith, “The Interaction Between Plasma and Macroparticles in a Multi-Cathode-Spot Vacuum Arc”, Journal of Applied Physics, Vol. 52, pp. 151-162, 1981.

16.R.L. Boxman, E. Gerby and S. Goldsmith, “Behavior of High-Current Vacuum Arc Between Hollow Cylindrical Electrodes in a Radial Magnetic Field,” IEEE Trans. Plasma Sci. (Special Issue on Arc Plasmas) Vol. PS-8, pp. 308-313, 1980.

17.S. Goldsmith, S. Shalev, and R.L. Boxman, “Excited State Densities in a Multi-Cathode-Spot Cd Vacuum Arc,” Physica, Vol. 104C, pp. 107-115, 1981.

18.S. Shalev, S. Goldsmith and R.L. Boxman, “Population Inversion of Cd+ Excited-States in the Plasma of Cadmium Vapor Vacuum Arc,” IEEE J. Quant. El., Vol. QE-17, pp. 8-10, 1981. 

19.S. Goldsmith and R.L. Boxman, “Coulomb Approximation Calculations of Transition Probabilities in the Transition Array  in Cu II”, J. Phys. B: Atom. Molec. Phys. Vol. 14, pp. 3031-3036, 1981. 

20.R. L. Boxman and S. Goldsmith, “A Model of the Anode Region in a Uniform Multi-Cathode-Spot Vacuum Arc”, Journal of Applied Physics, Vol. 54, pp. 592-602, 1983. 

21.S. Shalev, S. Goldsmith, and R.L. Boxman, “Absorption Effects of the Cd II 4416 A Line in a Cadmium Vacuum Arc Plasma”, Journal of Applied Physics, Vol. 53, pp. 6736-6741, 1982.

22.F.T. Warren, J.M. Wilson, J.E. Thompson, R.L. Boxman, and T. Sudarshan, “Vacuum Switch Trigger Delay Characteristics”, IEEE Trans. Plasma Sci. (special issue on Plasma Switching), PS-10, pp. 298-301, 1982.

23.J.M. Wilson, R.L. Boxman, and J.E. Thompson, “Breakdown Time of a Triggered Vacuum and Low-Pressure Switch”, IEEE Trans. Electrical Insulation Vol. EI-18, pp. 238-242, 1983.

24.R. L. Boxman, S. Goldsmith, I. Izraeli, and S. Shalev, “A Model of the Multi-Cathode-Spot Vacuum Arc”, IEEE Trans. Plasma Sci. Vol.  PS-11, pp. 138-145, 1983.

25.S. Goldsmith, S. Shalev and R.L. Boxman, “Anode Melting in a Multi Cathode-Spot Vacuum Arc”, IEEE Trans. Plasma Sci.,  Vol. PS-11, pp. 127-132, 1983.

26.S. Shalev, S. Goldsmith and R.L. Boxman, “In-situ Determination of Macroparticles Velocity in a Copper Vacuum Arc”, IEEE Trans. Plasma Sci., Vol. PS-11, pp. 146-151, 1983.

27.I. Izraeli, S. Goldsmith and R.L. Boxman, “The Influence of the Self Magnetic-Field on the Steady State Current Distribution in an Axially Flowing Conducting Medium”, IEEE Trans. Plasma Sci. Vol. PS-11, pp. 160-164, 1983.

28.F.T. Warren, R.L. Boxman, J.E. Thompson and T. Sudarshan, “Current Evolution in a Pulsed Overstressed Radial Vacuum Gap”, IEEE Trans. Electrical Insulation, Vol. EI-18, pp. 226-229, 1983. 

29.R. Lee, T. Sudarshan, J.E. Thompson, G.R. Nagabhoshana and R.L. Boxman, “Predischarge Current Measurement in Vacuum Gaps Bridged with Plexiglass Insulators”, IEEE Trans. Electrical Insulation, Vol. EI-18, pp. 280-286, 1983.

30.S. Goldsmith, Y. Bresler and R.L. Boxman, “Spectroscopic Study of Excited-State Densities in a Zn Vacuum-Arc Plasma”, Journal of Applied Physics, Vol. 54, pp. 5691-5697, 1983.

31.S. Shalev, S. Goldsmith, R. Boxman, S. Einav, A. Avidor, “Laser Doppler Annenometry: A method for measuring macroparticle dynamics in vacuum arcs”, J. Phys. E: Scientific Instruments, Vol. 17, pp. 56-61, 1984.

32.S. Shalev, R.L. Boxman, S. Goldsmith, “Velocities & Emission Rates of Cathode Produced Molybdenum Macroparticles in a Vacuum Arc”. Journal of Applied Physics, Vol. 58, pp. 2503-2507, 1985.

33.I. Israeli, A. Whitman, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Asymptotic Analysis of the Steady State Current Flow in a Uniform Multi-Cathode-Spot Generated Vacuum Arc Plasma Flow”. IEEE Trans. Plasma Science, Vol. PS-13, pp. 281-284, 1985.

34.B. Gellert, E. Schade and R.L. Boxman, “Time and Spatially Resolved Spectroscopy of the Plasma State Prior to and During Anode Spot Formation in High Current Vacuum Arcs”. IEEE Trans. Plasma Science, Vol. PS-13, pp. 265-268, 1985.

35.S. Shalev, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Macroparticle Dynamics During Multi-Cathode-Spot Vacuum Arcs”. IEEE Trans. Plasma Science, Vol. PS 14, pp. 59-62, 1986.

36.R.L. Boxman, S. Goldsmith, S. Shalev, H. Yaloz and N. Brosh, “Fast Depositions of Metallurgical Coatings and Production of Surface Alloys Using a Pulsed High Current Vacuum Arc”. Thin Solid Films, Vol. 139, pp. 41-52, 1986.

37.G. Disatnik, R.L. Boxman, S. Goldsmith, “Characteristics of macro particle emission from a high current density multi-cathode-spot pulsed vacuum arc”, IEEE Trans. Plasma Sci., Vol. PS-15, pp. 520-523, 1987.

38.S. Goldsmith, R.L. Boxman, E. Sapir, Y. Cohen, H. Yaloz, N. Brosh, “Distribution of peak temperature and energy flux on the surface of the anode in a multi-cathode-spot pulsed vacuum arc”, IEEE Trans.Plasma Sci., Vol. PS­ 15, pp. 510-514, 1987.

39.I. Izraeli, R.L. Boxman, S. Goldsmith, “The current distribution and the magnetic pressure profile in a vacuum arc subjected to an axial magnetic field”, IEEE Trans. Plasma Sci., Vol. PS-15, pp. 502-505, 1987.

40.S. Bababeygy, R.L. Boxman, S. Goldsmith, “Corrosion evaluation of very rapid high-current vacuum arc coatings”, IEEE Trans. Plasma Sci., Vol. PS-15, pp. 599-602, 1987.

41.R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Cathode-spot arc coatings: physics, deposition and heating rates, and some examples”, Surface and Coatings Technology, Vol. 33, pp. 153-167, 1987.

42.Y. Cohen, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Angular distribution of ion current emerging from an aperture anode in a vacuum arc”, IEEE Trans. Plasma Sci., Vol. PS-17, pp. 713-716, 1989.

43.R.L. Boxman and S. Goldsmith, “A model for a uniform steady-state vacuum arc with a hot anode”, IEEE Trans. Plasma Sci., Vol. PS-17, pp. 661-665, 1989.

44.R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Principles and applications of vacuum arc coatings”, IEEE Trans. Plasma Sci., Vol. PS-17, pp. 705-712,1989.

45.R. Rosenbaum, M. Ben-Shlomo, S. Goldsmith and R.L. Boxman, “Low temperature electronic transport properties of W, Mo, Ta and Zr thin films”, Phys. Rev.  B . Vol. 39, pp. 10009-10019, 1989.

46.U. Ghera, R.L. Boxman, S. Ruschin and H. Kleinman, “Laser induced electron source in a vacuum diode”, Journal of Applied Physics,  Vol. 66, pp. 4425-4430, 1989.

47.R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Momentum interchange between cathode spot plasma jets and background gases and vapors and its implication on vacuum arc anode spot development”, IEEE Trans. Plasma Sci. Vol. PS-18, pp. 231-236, 1990.

48.     R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Characterization of a 1 kA vacuum arc plasma gun for use as a metal vapor deposition source”, Surface and Coatings Technology, Vol. 43/44, pp. 1024-1034, 1990.

49.R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Macroparticle Contamination in Cathodic Arc Coatings: Generation, Transport, and Control”, Surface  and­ Coatings Technology, Vol. 52, pp. 39-50, 1992.

50.A. Ben-Shalom, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Ion current collected at various distances and argon background pressures in a copper vacuum arc”, IEEE Trans. Plasma Sci. Vol. 21, pp. 435-439, 1993.

51.N. Parkansky, I. Beilis, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Electrode erosion during pulsed arcing”, IEEE Trans. Plasma Sci. Vol. 21, pp. 458-462, 1993.

52.R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Mass and surface conductivity gain on polymer surfaces metalized using vacuum arc deposition”, Thin Solid Films, Vol. 236, pp. 341-346, 1993.

53.A. Ben-Shalom, L. Kaplan, R.L. Boxman, M. Nathan and S. Goldsmith, “SnO2 transparent conductor films produced by a filtered vacuum arc”, Thin Solid Films, Vol. 236, pp. 20-26, 1993.

54.N. Parkansky, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Development and application of pulsed air arc deposition”, Surface and Coatings Technology, Vol. 61, pp. 268-273, 1993.

55.V.N. Zhitomirsky, R.L. Boxman, S. Goldsmith, “Influence of an external magnetic field on cathode spot motion and coating deposition using filtered arc evaporation”, Surface and Coatings Technology, Vol. 68/69, pp. 146-151, 1994.

56.L. Kaplan, A. Ben-Shalom, R.L. Boxman, S. Goldsmith, U. Rosenberg, M. Nathan, “Annealing and Sb-Doping of Sn-0 films produced by filtered vacuum arc deposition: structure and electro-optical properties”, Thin Solid Films, Vol. 253, pp. 1-8, 1994.

57.D. Arbilly, R.L. Boxman, S. Goldsmith, A. Rothwarf, L. Kaplan, “Amorphous Si thin films prepared by vacuum arc deposition”, Thin Solid Films, Vol. 253, pp. 62-66, 1994.

58.N. Parkansky, R.L. Boxman, S. Goldsmith, Y. Rosenberg, A. Ben-Shalom, L. Kaplan, D. Arbilly, “Improvement of thin film semi-conductor conductivities using a transverse current during deposition”, Surface and Coatings Technology, Vol. 68/69, pp. 320-324, 1994.

59.K. Pourrezaei, I. Shevets, M. Delaurentis, R.L. Boxman, R.B. Beard, N. Croitoru, M. Mukhtar, D.A. Logan, R. Rastogi, “Development of antimicrobial and antithrombogenic coatings for inside and outside of medical catheters”, Surface and Coatings Technol., Vol. 68/69, pp. 669-674, 1994.

60.R.L. Boxman, S. Goldsmith, A. Ben-Shalom, L. Kaplan, D. Arbilly, E. Gidalevich, V.N. Zhitomirsky, A. Ishaya, M. Keidar, I. Beilis, “Filtered vacuum arc deposition of semi-conductor thin films”, IEEE Trans. Plasma Sci., Vol. 23, pp. 939-944, 1995.

61.M. Keidar, I. Beilis, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Non-stationary macroparticle charging in an arc plasma jet”, IEEE Trans. Plasma Sci., Vol. 23, pp. 902-908, 1995.

62.H. Rosenthal, I. Beilis, S. Goldsmith and R.L. Boxman, “Heat fluxes during the development of hot anode vacuum arc”, J. Phys. D.: Applied Physics, Vol. 28, pp. 353-363, 1995.

63.V.N. Zhitomirsky, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Unstable arc operation and cathode spot motion in a magnetically filtered vacuum arc deposition system”,  J. Vac. Sci. Technol. A, Vol. 13, pp. 2233-2240, 1995.

64.L. Kaplan, V.N. Zhitomirsky, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Arc behavior during filtered vacuum arc deposition of Sn-O thin films”, Surface and Coatings Technology, Vol. 76/77, pp. 181-189, 1995

65.V.N. Zhitomirsky, L. Kaplan, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Ion current distribution in a filtered vacuum arc deposition system”, Surface and Coatings Technology, Vol. 76/77, pp. 190-196, 1995.

66.N. Parkansky, R. Rosenbaum, Y. Rosenberg, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Influence of transverse current during In-O vapor deposition”, Surface and Coatings Technology, Vol. 76/77, pp. 197-201, 1995.

67.N. Parkansky, R.L. Boxman, S. Goldsmith and Y. Rosenberg, “Corrosion resistance of Zn-coatings produced by pulsed-air arc deposition”, Surface and Coatings Technology, Vol. 76/77, pp. 352-357, 1995.

68.M. Keidar, I. Beilis, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Transport of macroparticles in magnetized plasma ducts”, IEEE Trans. Plasma Sci., Vol. 24, pp. 226-234, 1996.

69.U. Kinrot, S. Goldsmith and R.L. Boxman, “Monochromatic imaging of cathodic arc plasma”, accepted for publication in IEEE Trans. Plasma Sci., (special issue on plasma imaging) Vol. 24, pp. 71-72, 1996.

70.M. Keidar, I. Beilis, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “2D expansion of the low-density interelectrode vacuum arc plasma jet in an axial magnetic field”, J. Phys. D: Appl. Phys, Vol. 29, pp. 1973-1983, 1996.

71.M. DeLaurentis, R.L. Boxman, K. Pourrezaei, I. Shvets, R. Beard and M. Muhktar, “Reduction of  intravascular catheter infection using Ag and Ag/Pt coatings”, accepted for publication in J. Infectious Disease.

72.B. Alterkop, E. Gidalevich, S. Goldsmith and R.L. Boxman, “Vacuum arc plasma jet propagation in a toroidal duct”, J. Appl. Phys., Vol. 79, pp. 6791-6802, 1996.

73.R.L. Boxman, S. Goldsmith, V.N. Zhitomirsky, B. Alterkop, E. Gidalevich, I. Beilis and M. Keidar, “Recent progress in filtered vacuum arc deposition”, Surf. Coat. Technol. Vol. 86-87, pp. 243-253, 1996.

74.N. Parkansky, B. Alterkop, R. Rosenbaum, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “The effect of post-deposition transverse current injection on amorphous indium oxide film conductivity”, Thin Solid Films, Vol. 333, pp 150-156, 1998.

75.M. Keidar, I. Beilis, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Macroparticle interaction with a substrate in cathodic vacuum arc deposition”, Surf. Coat. Technol. Vol. 86-87, pp. 415-420, 1996.

76.V.N. Zhitomirsky, U. Kinrot, B. Alterkop, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Influence of gas pressure on the ion current distribution in a filtered vacuum arc deposition system”, Surf. Coat. Technol.Vol. 86-87, pp. 263-270, 1996.

77.L. Kaplan, I. Rusman, R.L. Boxman, S. Goldsmith, M. Nathan, and E. Ben-Jacob, “STM and XPS  Study of Filtered Vacuum Arc Deposited Sn-O Films After Rapid Thermal Annealing”, Thin Solid Films Vol. 290-291, pp. 355-361, 1996.

78.H. Rosenthal, I. Beilis, S. Goldsmith, and R.L. Boxman, “A spectroscopic investigation of the development of a hot-anode vacuum arc”, J. Phys. D.: Appl. Phys. Vol. 29, pp. 1245-1259, 1996.

79.B. Alterkop, V.N. Zhitomirsky, S. Goldsmith, and R.L. Boxman, "Propagation of vacuum arc plasma beam in a toroidal filter", IEEE Trans. Plasma Sci., Vol. 24, pp 1371-1377, 1996.

80."Influence of A Parallel Electric Field on The Conductivity of A Growing Indium Oxide Film”, Thin Solid Films Vol. 290-291, pp. 10-12, 1996.

81.B. Alterkop, E. Gidalevich, S. Goldsmith and R.L. Boxman. "Numerical calculation of plasma beam propagation in a toroidal duct with magnetized electrons and unmagnetized ions" J. Physics D: Applied Physics Vol. 29, pp. 1-7, 1996.

82.E. Halachmi, O. Levi, L. Kronik, and R.L. Boxman, “Development of Latent Fingerprints Using a Corona Discharge”, J. Forensic Sci. 42, pp. 833-841, 1997.

83.M. Keidar, I. Beilis, R.L. Boxman, and S. Goldsmith, “Voltage of the vacuum arc with a ring anode in an axial magnetic field”, IEEE Trans. Plasma Sci., Vol. 25, pp. 580-585, Aug. 1997.

84.R.L. Boxman, S. Goldsmith, and A. Greenwood, “Twenty-five years of progress in vacuum arc research and utilization”, IEEE Trans. Plasma Sci., Vol. 25, pp. 1174-1186,  Dec. 1997.

85.M. Keidar, I. Beilis, R. Aharonov, D. Arbilly, R.L. Boxman, S. Goldsmith, “Macroparticle distribution in a quarter-torus plasma duct of a filtered vacuum arc deposition system”, J. Phys. D: Appl. Phys. Vol. 30, pp. 2972-2978, 1997.

86.N. Parkansky, B. Alterkop, W. Schuster, R.L. Boxman, and S. Goldsmith “Vacuum arc deposition of Ti-films with transverse current injection”, J. Appl. Phys. Vol. 82, pp. 4062-66, 1997.

87.I. Grimberg, V.N. Zhitomirsky, N. Parkansky, A. Matthews, A. Wilson, R.L. Boxman, B.Z. Weiss, and S. Goldsmith, "Structure and Tribological Properties of Thin Vacuum Arc Coatings on Polysulfone", Surf. Coat. Technol. Vol. 94/95, pp. 213-219, 1997.

88.V.N. Zhitomirsky, I. Grimberg, R.L. Boxman, B.Z. Weiss, N.A. Travitzky and S. Goldsmith, "Vacuum Arc Deposition and Microstructure of ZrN-Based Coatings", Surf. Coat. Technol. Vol. 94/95, pp. 207-212, 1997.

89.V.N. Zhitomirsky, I. Grimberg, I. Rapoport, N.A. Travitsky, R.L. Boxman, S. Goldsmith, A Raihel, I. Lapsker, and B.Z. Weiss, “Structure and Mechanical Properties of Vacuum Arc Deposited NbN Coatings”, Thin Solid Films Vol. 326, pp 134-142, 1998.

90.I.I. Beilis, M. Keidar, R.L. Boxman, S. Goldsmith, “Nonequilibrium Macroparticle Charging in Low-Density Discharge Plasmas”, IEEE Trans. Plasma Sci., Vol. 25, pp. 346-352, 1997.

91.V.N. Zhitomirsky, R.L. Boxman and S. Goldsmith, " Ion current distribution in a toroidal duct of a filtered vacuum arc deposition system", IEEE Trans. Plasma Sci., Vol. 25, No 5, pp. 665-669, 1997.

92.I. Beilis, M. Keidar, R.L. Boxman, and S. Goldsmith, “Theoretical study of plasma expansion in a magnetic field in a disc anode vacuum arc”, J. Appl. Phys, Vol. 83, pp. 709-717, 1998.

93.E. Gidalevich, R.L. Boxman, and S. Goldsmith, “Theory and modeling of the interaction of two parallel supersonic plasma jets”, J. Phys. D: Appl. Phys., Vol. 31, pp. 304-311, 1998.

94.I.I. Beilis, M. Keidar, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Macroparticle separation and plasma collimation in positively biased ducts in filtered vacuum arc deposition systems”, J. Appl. Phys., Vol. 85, pp. 1358-1365, 1999.

95.I. Grimberg, V.N. Zhitomirsky, R.L. Boxman, S Goldsmith, and B.Z. Weiss, "Multicomponent Ti-Zr-N and Ti-Nb-N coatings deposited by vacuum arc", Surf. Coat. Technol. Vol. 108-109, pp. 154-159, 1998.

96.V.N. Zhitomirsky, I. Grimberg, M.C. Joseph, R.L. Boxman, B.Z. Weiss, A. Matthews, and S. Goldsmith, "Vacuum Arc Deposition of Metal/Ceramic Coatings on Polymer Substrates", Surf. Coat. Technol. Vol. 108-109, pp. 160-165, 1998.

97.N. Parkansky, I. Beilis, L. Rapoport, R.L. Boxman, S. Goldsmith, and Y. Rosenberg, “Electrode erosion and coating properties in pulsed air arc deposition of WC-based alloys”, Surface and Coatings Technology, Vol. 105, pp. 130-134, 1998.

98.B. Alterkop, E. Gidalevich, S. Goldsmith, and R.L. Boxman, “Propagation of a magnetized plasma beam in a toroidal filter”, J. Phys. D: Appl. Phys. Vol. 31, pp. 873-879, 1998.

99.L. Rapoport, A. Rayhel, I. Lapsker, N. Parkansky, R.L. Boxman, S. Goldsmith, “The effect of electricity on the mechanical properties of WC - Co alloy”, J. Mechan, Behav. of Materials, Vol. 9 pp. 267-276, 1998.

100. N. Parkansky, I. Beilis, R.L. Boxman, S. Goldsmith, Yu. Rosenberg, “Anode mass loss during pulsed air arc deposition”, Surface and Coating Technology, Vol. 108-109, pp.253-256, 1998.

101. Rosenberg, “The effect of transverse current injection during air annealing of the formation of oxides in thin Ti films”, J. Appl. Phys., Vol. 85, pp. 498-500, 1999.

102. I. I. Beilis, R. L. Boxman, and S. Goldsmith. "Steady-state model of a refractory hot anode vacuum Arc", J. Phys. D: Appl. Phys., Vol. 32, pp.153-158, 1999.

103.I.I. Beilis, M. Keidar, R.L. Boxman, and S. Goldsmith, “Effect of macroparticle separation in positively biased ducts in the filtered vacuum arc deposition systems”, Surface and Coatings Technology, Vol. 108-109, pp.148-153, 1998.

104.R Ben-Ami, V N Zhitomirsky, R L Boxman and S Goldsmith, "Plasma distribution in a triple-cathode vacuum arc deposition apparatus" Plasma Sources Sci. Technol., 8, No 3 (1999), pp.355-362.

105. V.N. Zhitomirsky, I. Grimberg, L. Rapoport, N.A. Travitzky, R.L. Boxman, S. Goldsmith and B.Z. Weiss, "Vacuum arc deposition of TiN, NbN and TiN/NbN multilayer coatings", Surface and Coatings Technology, Vol. 120-121, pp. 2199-225, 1999.

106.V.N. Zhitomirsky, I. Grimberg, M.C. Joseph, R.L. Boxman, A. Matthews and B.Z. Weiss, "Vacuum arc deposition of conductive wear resistant coatings on polymer substrates", Surface and Coatings Technology, Vol. 120-121, pp. 373-377, 1999.

107.R.L. Boxman, V.N. Zhitomirsky, I. Grimberg, L. Rapoport, S.Goldsmith, and B.Z. Weiss, “Structure and hardness of vacuum arc deposited multi-component nitride coatings of Ti, Zr and Nb”, Surface and Coatings Technology, Vol. 125, pp. 257-262, 2000.

108.I.I. Beilis, M. Keidar, R.L. Boxman, S. Goldsmith, J. Heberlein, and E. Pfender, "Radial plasma flow in a hot anode vacuum arc", J. Appl. Phys., Vol. 86, pp. 114-119, 1999.

109.N. Parkansky, B. Alterkop, S. Goldsmith, R.L. Boxman, Yu Rosenberg, and Z. Barkay, "The effect of an electric field on the high temperature oxidation of copper in air", Surface and Coatings Technology, Vol. 120-121, pp. 668-671, 1999.

110.N. Parkansky, B. Alterkop, S. Goldsmith, and R.L. Boxman, "The effect of applying an electric field during air annealing on the resistance of Ti films", J. Phys. D: Appl. Phys. Vol. 32, pp. 1503-5, 1999.

111.E. Gidalevich, S. Goldsmith, R.L. Boxman, “Shock front formation by two isotropic supersonic plasma jets”, IEEE Transactions on Plasma Science, Vol. 27, No. 4, 1045-1048, 1999.

112.E. Gidalevich, S. Goldsmith, R.L. Boxman, Interaction of two dissimilar plasma jets, IEEE Transaction on Plasma Science, 27, No. 4, 1164-1168, 1999.

113.. I. Beilis, M. Keidar, R. L. Boxman, and S. Goldsmith, “Plasma Expansion and Current Flow in a Vacuum Arc with a Small Anode”, IEEE Trans. Plasma Sci., Vol.27, N4, 1999, (pp.872-876).

114.I. I. Beilis, R. L. Boxman, S. Goldsmith and V.L. Paperny. “Ion acceleration in radially expanding plasma of the hot refractory anode arc”, Appl. Phys. Lett. 75, No18, 1999,  (p.2734-2736)

115.V. N. Zhitomirsky, I. Grimberg, L. Rapoport, R. L. Boxman, N. A. Travitzky, S. Goldsmith and B.Z. Weiss "Bias voltage and incidence angle effects on the structure and properties of vacuum arc deposited TiN coatings", SurfaceCoat. Technol, Vol. 133-134 (2000), p.p. 114-120.

116.I.I. Beilis, M. Keidar, R.L. Boxman, and S. Goldsmith, “Interelectrode plasma parameters and plasma deposition in a hot refractory anode vacuum arc”, Physics of Plasmas 7, p.p. 3068-3076, 2000.

117.I.I. Beilis, R.L. Boxman, S. Goldsmith, and V.L. Paperny, “Ion acceleration in the radially expanding plasma of the hot refractory anode vacuum arc”, Appl. Phys. Lett. 75, pp. 2734-2736, 2000.

118.I.I. Beilis, R.L. Boxman, S. Goldsmith, and V.L. Paperny, “Radially expanding plasma parameters in a hot refractory anode vacuum arc”, J. Appl. Phys. 88, p.p. 6224-6231, 2000.

119.N. Parkansky, B. Alterkop, S. Goldsmith, R.L. Boxman, H. Wulff, M. Quaas, and A. Quade, “Nano‑organization of thin titanium films by an electric field during vacuum arc deposition”, Thin Solid Films 377-378, pp. 507-511, 2000.

120.N. Parkansky, V.N. Zhitomrisky, B. Alterkop, S. Goldsmith, R.L. Boxman, Y. Rosenberg, and Z. Barkay, “Effect of Transverse Current Injection During Vacuum Arc Deposition of TiN”, Surf. Coat. Technol. Vol. 133-4, pp. 101-5, 2000.

121.E. Gidalevich, S. Goldsmith, R.L. Boxman, “Vacuum arc plasma jet interaction with neutral ambient gas” J. Phys. D: Appl. Phys. Vol. 33, pp. 2598-2604, 2000.

122. I.I. Beilis, S. Goldsmith, R.L. Boxman, “The hot refractory anode vacuum arc: a new plasma source for metallic film deposition”, SurfaceCoat. Technol, Vol. 133-134 (2000), p.p. 114-120.

123. L. Rapoport, N. Parkansky, I. Lapsker, A. Rayhel, B. Alterkop, R.L. Boxman, S. Goldsmith, L. Burstain, “Effect of transverse current injection on the tribological properties of WC cemented carbide”, Wear Vol. 249, pp. 1-5, 2001.

124.E. Gidalevich, R.L. Boxman, S. Goldsmith “Applicability of the Hydrodynamic Approximation to Current-Carrying Plasma Jets During Their Radial Expansion”, IEEE Trans. Plasma Sci. Vol. 29, pp. 371-376, 2001.

125.E. Gidalevich, S. Goldsmith, R.L. Boxman, “Modelling of nonstationary vacuum arc plasma jet interaction with a neutral background gas”, J. Appl. Phys. Vol. 90, pp. 4355-4360, 2001.

126.R.L. Boxman, “Early History of Vacuum Arc Deposition”, IEEE Trans. Plasma Sci. Vol. 29, pp. 759-761, 2001.

127.R.L. Boxman, “Recent Developments in Vacuum Arc Deposition”, IEEE Trans. Plasma Sci. Vol. 29, pp. 762-767, 2001.

128.V.N. Zhitomirsky, O. Zarchin, S.G. Wang, R.L. Boxman, and S. Goldsmith, “Ion Current Produced by a Vacuum Arc Carbon Plasma Source”, IEEE Trans. Plasma Sci. Vol. 29, pp. 776-780, 2001.

129.E. Gidalevich, S. Goldsmith, R.L. Boxman, “Supersonic Plasma Flow Near a Point Charge”, J. Phys. D.: Applied Physics Vol. 35, pp. 199-204, 2002.

130.I.I. Beilis R.L. Boxman, S. Goldsmith, “ A hot refractory anode vacuum arc: Nonstationary plasma model”, IEEE Trans. Plasma Sci. Vol 29, pp. 690-694, 2001.

131.I.I. Beilis, S. Goldsmith, R.L. Boxman, “Interelectrode plasma evolution in a hot refractory anode vacuum arc: Theory and comparison with experiment”, Phys. Plasmas, Vol. 9, pp. 3159-3170, 2002.

132. E. Gidalevich, S. Goldsmith and R. L. Boxman "Shock Discontinuity in High-Current Vacuum Arc", IEEE Trans. Plasma Sci. Vol. 29, pp. 700-703, 2001.

133.Thermal air oxidation of copper in an applied electric field. Surface and Coating Technology 146-147 (2001) 13.

134.E. Gidalevich, S. Goldsmith, and R. L. Boxman, “Shock front formation at vacuum arc anodes”, J. Appl. Physics, Vol. 92, No. 9, pp. 4891 – 4896, 2002.

135.E. Gidalevich, S. Goldsmith and R.L. Boxman, "Theoretical modelling of high pressure argon arc radiation" Plasma Source Science and Technology, Vol. 11, No. 4, pp. 513-519, 2002.

136.E. Gidalevich, S. Goldsmith and R.L. Boxman, “The role of the electrical polarization field in magnetic plasma confinement”, J. Phys. D: Appl. Phys. Vol. 36, pp. 653-660, 2003.

137. B. Alterkop, N. Parkansky, S. Goldsmith, and R.L. Boxman, “Effect of air annealing on opto-electrical properties of amorphous tin oxide films”, J. Phys. D: Appl. Phys. Vol. 36, pp. 552-558, 2003.

138.O. Zarchin, V.N. Zhitomirsky, S. Goldsmith, and R.L. Boxman, “Interaction of a vacuum arc plasma beam with an obstacle positioned normal to the plasma flow”, J. Phys. D.: Appl. Phys. Vol. 36, pp. 2262-8, 2003.

139.O. Zarchin, V.N. Zhitomirsky, R.L. Boxman, and S. Goldsmith, “Transport of a Vacuum-Arc Produced Plasma Beam in a Magnetized Cylindrical Duct”, IEEE Trans. Plasma Sci. Vol. 31, pp. 977-982, 2003.

140.T. David, S. Goldsmith, and R.L. Boxman, “Thin Solid Films, 447-448C, pp. 61-67, 2003.

141.N. Parkansky, B. Alterkop, S. Goldsmith, and R.L. Boxman, “Effect of an applied voltage during annealing on the resistivity and transparency of the amorphous tin oxide films”, J. Vac. Sci. Technol. Vol A21, pp. 1923-6, 2003.

142.I.I. Beilis, A. Nemirovsky, S. Goldsmith, R.L. Boxman, “Two-dimensional thermal model of a refractory anode in a vacuum arc”, IEEE Trans. Plasma Sci., 31, No. 5, (2003), pp.958-962.

143.I.I. Beilis, A. Shashurin, D. Arbilly, S. Goldsmith, and R.L. Boxman “Copper film deposition by a hot refractory anode vacuum arc”, Surface and Coating Technology 177-178 (2004) pp. 233-7.

144.E. Gidalevich, R.L. Boxman, S. Goldsmith, “Hydrodynamic effects in liquids subjected to pulsed low current arc discharges”,  J. Phys. D.: Appl. Phys. Vol. 36, pp. 1509-14, 2004.

145.V.N. Zhitomirsky, R.L. Boxman, S. Goldsmith, "Plasma distribution and SnO2 coating deposition using a rectangular filtered vacuum arc plasma source”, Surface and Coating Technology 185 (2004) pp. 1-11.

146.E. Gidalevich, S. Goldsmith, and R. L. Boxman, "Comparative characteristics of high-pressure arc radiation in argon, krypton and xenon atmospheres", Plasma Source Sci. and Tech. 13, No. 3, pp. 454-460, 2004.

147.N Parkansky, R L Boxman, B Alterkop, I. Zontag, Y Lereah, Z Barkay, “Single-Pulse Arc Production of Carbon Nanotubes in Ambient Air” J. Phys. D: Appl. Phys. Vol. 37, pp 2715-19, 2004.

148.V.N. Zhitomirsky, R.L. Boxman, S. Goldsmith, Influence of the aperture diameter on plasma transport through the annular anode of a vacuum arc plasma deposition system", Surface Coat. Technol., 188-189 (2004) pp. 220-227

149.I.I. Beilis, A. Shashurin, A. Nemirosvsky, S. Goldsmith, R.L. Boxman, “Anode temperature distribution and coating characteristics in a Hot Refractory Anode Vacuum Arc with an asymmetric anode” Surface and Coatings Technology Vol. 188-189 (2004) pp. 228-233.

150.E. Gidalevich, S. Goldsmith, and R. L. Boxman, “Macroparticle rotation in the vacuum arc plasma jet”, J. Appl. Phys. 95, No. 6, pp. 2969-2974, 2004.

151.N. Parkansky, B. Alterkop, R.L. Boxman, S. Goldsmith, Z. Barkay, Y Lereah, “Pulsed discharge production of nano- and micro-particles in  ethanol and their characterization” Powder Technology Vol. 150 (2005) pp. 36-41.

152.I.I. Beilis, A. Shashurin, A. Nemirovsky, R.L. Boxman, and S. Goldsmith “Imaging of the Anode Plasma Plume Development in a Hot Refractory Anode Vacuum Arc”, IEEE Trans. Plasma Sci. Vol. 33, pp. 408-9, 2005.

153.T David, S Goldsmith and R.L. Boxman, “Dependence of zinc oxide thin film properties on filtered vacuum arc deposition parameters”, J. Phys. D: Appl. Phys.38

154.V.N. Zhitomirsky, T. David, R.L. Boxman, S.  Goldsmith, A. Verdyan, Ya.M. Soifer, L. Rapoport, “Properties of SnO2 coatings fabricated on polymer substrates using filtered vacuum arc deposition”, Thin Solid Films 492 (2005) 187-194.

155..I. Beilis, A. Shashurin, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Influence of background gas pressure on copper film deposition and ion current in a hot refractory anode vacuum arc” Surface & Coatings Technology 200 (5-6): 1395-1400 Nov. 21 2005

156.R. L. Boxman, I.I. Beilis, E. Gidalevich, and V. N. Zhitomirsky, “Magnetic control in vacuum arc deposition”, IEEE Trans. Plasma Sci. 33, pp. 1618-1625, 2005.

157.I.I. Beilis, A Shashurin, A. Nemirovsky, S. Goldsmith, and R.L. Boxman, “Measurements of the Anode Temperature in a Vacuum Arc With an Asymmetric Hot Refractory Mo Anode”, IEEE Trans. Plasma Sci., Vol.33, N5, Part 1I, 2005, (pp.1641-1647)

158.V.N. Zhitomirsky, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Transport of a vacuum arc plasma beam through the aperture of an annular anode”, IEEE Trans. Plasma Sci., 33, No. 5 (2005), pp. 1631-1635.

159.R.L. Boxman and V.N. Zhitomirsky, “Vacuum arc deposition devices”, INVITED REVIEW PAPER Rev. Sci. Inst 77.,021101 (1-13), 2006.

160.E GidalevichR L Boxman, “Sub- and supersonic expansion of an arc channel in liquid”, J. Phys. D: Appl. Phys. 39 (2006) 652-659.

161.E. Cetinorgu, S. Goldsmith, and R.L. Boxman, “Air annealing effects on the optical properties of ZnO-SnO2 thin films deposited by a filtered vacuum arc deposition system”. Semicond. Sci. Technol. 21 (2006) 364-369.

162.Rosenberg and G. Frenkel, “Features of micro and nano-particles produced by pulsed arc submerged in ethanol”, Powder Technology 161 (3): 215-219 Feb. 3, 2006

163.Rosenberg and O. Goldstein, “Influence of pulsed arc parameters on powder production in ethanol”, Powder Technology 162 (2): 121-125 Mar 1, 2006.

164.I.I. Beilis, A. Shashurin, R.L. Boxman, and S. Goldsmith, “Total ion current fraction in a hot refractory anode vacuum arc”, Appl. Phys. Let. 88 (7): Art. No. 071501 Feb. 13 2006.

165.V.N. Zhitomirsky, E. Cetinorgu, E. Adler, Yu. Rosenberg, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Filtered Vacuum Arc Deposition of Transparent Conducting Al-doped ZnO Films”, Thin Solid Films, 515 (2006), pp. 885-890.

 1. B Alterkop, S Goldsmith and R L Boxman “Drift wave instability in the presheath of a fully ionized collisional plasma” Plasma Sources Sci. Technol. 15 670-675, 2006.
 2. E. Gidalevich, R. L. Boxman, “Steady-state model of an arc discharge in flowing water”, Plasma Source Sci. Tech. 15, pp. 765-772, 2006

168.

169.

170.A. Moshkovith, V. Perfiliev, D. Gindin, N. Parkansky, R. Boxman, L. Rapoport, “Surface texturing using pulsed air arc treatment” Wear 263 (2007), pp. 1467–1469 (doi:10.1016/j.wear.2006.11.043).

171.A Shashurin, I.I. Beilis, Y. Sivan, S. Goldsmith and R.L. Boxman, “Copper film deposition rates by a hot refractory anode vacuum arc and magnetically filtered vacuum arc” Surface and Coatings Technology, 201, N7, 2006, (p.4145-4151).

172.

173.

174.

175.E.D. Bender, V.N. Zhitomirsky, R.L. Boxman, “Hall stratum filtered cathodic arc source for carbon plasma”, Surface & Coatings Technology 201 (2007), pp. 6095-6100.

176.

 1. B. Alterkop, I.D. Duvinova, A.E. Durbinov, and R.L. Boxman, “The Double Sheath and the Plasma-Wall Boundary”, Contrib. Plasma Phys. 47, No. 3, 190-201, (2007) /DOI 10.1002/ctpp.200710027.
 2. E. Çetinórgü, S. Goldsmith, and R.L. Boxman, “The effect of annealing on filtered vacuum arc deposited ZnO thin films”, Surface and Coatings Technology 201 (2007), pp. 7266-7272.
 3. A Kleiman, A Márquez and R L Boxman, “Performance of a magnetic island macroparticle filter in a titanium vacuum arc”, Plasma Sources Sci. Technol. Vol. 17, 015008, (2008).
 4. Çetinörgü, E., Goldsmith, S., Rosenberg Yu., Boxman R.L. Influence of annealing on the physical properties of filtered vacuum arc deposited tin oxide thin films J. Non-Crystalline Solids 353(26) 2595 (2007)
 5. Çetinörgü, E., Goldsmith, S. and Boxman, R.L. Post-deposition annealing on the optical properties of filtered vacuum arc deposited ZnO-SnO2 : J. Appl. Phys.:Cond. Matter 19(25) 256206 (2007).
 6. A. Moshkovith, V. Perfiliev, D. Gindin, N. Parkansky, R. Boxman, L. Rapoport, “Solid lubricants on textured surfaces obtained by pulsed air arc treatment”, Tribologia – Finish Journal of Tribology 4, Vol. 26, pp. 15-20, 2007.
 7. I.I. Beilis, A. Shashurin, R. L Boxman, “Measurement of Ion Flux as a Function of Background Gas Pressure in a Hot Refractory Anode Vacuum Arc IEEE Trans. Plasma Sci”., Vol.35, N4, Part 2, 2007, (pp. 973- 979).
 8. I.I. Beilis, A. Snaiderman, A Shashurin, R.L. Boxman, S. Goldsmith, “Copper film deposition and anode temperature measurements in a vacuum arc with tungsten anode”, Surface and Coatings Technology, 202, issue 4-7, 2007, (p.925-930).
 9. N. Parkansky, L. Glikman, I.I. Beilis, B. Alterkop, R.L.Boxman, D. Gindin, “W-C Electrode Erosion in a Pulsed Arc Submerged in Liquid”, Plasma Chemistry and Plasma Processing, v27, N6, p.789-797, 2007.
 10. A Shashurin, I I Beilis and R L Boxman, “Angular distribution of ion current in a vacuum arc with a refractory anode” Plasma Sources Sci. Technol. 17 (2008) 015016, doi:10.1088/0963-0252/17/1/015016
 11. N. Parkansky, B. Alterkop, R.L. Boxman, G. Leitus, O. Berkh, Z. Barkay, Yu. Rosenberg, N. Eliaz, “Magnetic properties of carbon nano-particles produced by a pulsed arc submerged in ethanol” Carbon 46 (2008) 215–219.
 12. B. Alterkop, E. Gidalevich, S. Goldsmith, and R.L. Boxman, “Fluid model of current-carrying and magnetized fully ionized plasma confined by two coaxial cylinder electrodes” J. Phys. D: Appl. Phys. 41 (2008) 105211.
 13. V.N. Zhitomirsky, E. Çetinörgü, R.L. Boxman, S. Goldsmith, “Properties of SnO2 Films Fabricated Using a Rectangular Filtered Vacuum Arc Plasma Source”, Thin Solid Films 516 (2008) 5079-5086.
 14. N. Parkansky, G. Frenkel, B. Alterkop, I. Beilis, R.L. Boxmana, Z. Barkay, Yu. Rosenberg, “Ni–C powder synthesis by a submerged pulsed arc in breakdown mode”, Journal of Alloys and Compounds 464 (2008) 483–487.
 15. I.I. Beilis, A. Shnaiderman, R.L. Boxman, “Chromium and titanium film deposition using a hot refractory anode vacuum arc plasma source”, Surface & Coatings Technology 203 (2008) 501–504.
 16. I.I. Beilis, D. Grach, A Shashurin, R.L Boxman, “Filling Trenches on a SiO2 Substrate with Cu Using a Hot Refractory Anode Vacuum Arc" Microelectronic Engineering, 85 1713-1716, 2008.

193.N. Parkansky, B.A. Alterkop, R.L. Boxman, H. Mamane and D. Avisar, " Submerged Arc Breakdown of Sulfadimethoxine (SDM) in Aqueous Solutions" Plasma Chemistry and Plasma Processing, v28, N5, pp. 583–592, 2008.

 1. N. Parkansky, L. Glikman, I.I. Beilis, B. Alterkop, R.L. Boxman, Yu. Rosenberg, Z. Barkay, “W-C Synthesis in a Pulsed Arc Submerged in Liquid”, Plasma Chemistry and Plasma Processing, v28, N6, p.265-375, 2008.
 2. I.I. Beilis, A Shashurin, R.L Boxman, “Anode Plasma Plume Development in a Vacuum Arc with a Black-Body Anode-Cathode Assembly", IEEE Trans. Plasma Sci., Vol.36, N4, Part 1, 2008, (pp.1030- 1031).
 3. A Shashurin, I I Beilis and R L Boxman, "Experimental study of plasma parameters in a vacuum arc with a hot refractory anode", Plasma Sources Sci. Technol. 18 (2009) 045004" (doi:10.1088/0963-0252/18/4/045004).

197.H. Marks, I.I. Beilis, R.L Boxman, “Measurement of the Vacuum Arc Plasma Force”, IEEE Trans. Plasma Sci., Vol.37, N7, Part 2, 2009, (pp.1332- 1337).

198.I.I. Beilis and R.L. Boxman, “Metallic film deposition using a vacuum arc plasma source with a refractory anode", Surface and Coatings Technology, 204, N6-7, 2009, (p.865-871).

 1. Vladimir N. Zhitomirsky, Avi Raveh, Raymond L. Boxman, and Samuel Goldsmith, " Vacuum Arc Plasma Beam Produced From an Erbium Cathode" IEEE Trans. Plasma Sci., Vol. 37, N8, Part 1, 2009 (pp. 1517-1523).
 2. Sun Kyu Kim, Vinh Van Le, R. L. Boxman, Z. N. Zhitomirsky, Jeong Yong Lee, "Cathodic arc plasma deposition of nano-multilayered Zr-O/Al-O thin films", Surf. Coat. Technol. 204, (2010), pp 1697-1701.

201.A Shashurin, I I Beilis and R L Boxman, "Heat flux to an asymmetric anode in a hot refractory anode vacuum arc", Plasma Sources Sci. Technol. 19 (2010) 015002" (doi: 10.1088/0963-0252/19/1/015002).

202.Boxman and D. Arbilly, “Al and Zn film deposition using a vacuum arc plasma source with a refractory anode", Surface and Coatings Technology, 205, N , 2010, p. 2369–2374.

203.V.N. Zhitomirsky, S.K. Kim, L. Burstein and R.L. Boxman "X-ray photoelectron spectroscopy of nano-multilayered Zr-O/Al-O coatings deposited by cathodic vacuum arc plasma", Appl. Surface Sci. 256 (2010) 6246–6253.

204.N. Parkansky, I.I. Beilis, D. Gindin, B. Alterkop, R.L. Boxman, A. Moshkovich, V. Perfilyev, L. Rapoport, Yu. Rosenberg, "Steel Surface Modification by Pulsed Air Arc Treatment", “Surface and Coatings Technology” 205 N2 287-293 2010.

205.I.I. Beilis, Y. Koulik, R.L. Boxman, D. Arbilly, “Thin film deposition using a plasma source with a hot refractory anode vacuum arc”, J Mater Sci (2010) 45:6325–6331.

206.I. Zukerman, V.N. Zhitomirsky, G. Beit-Ya’akov, R.L. Boxman, A. Raveh, S.K. Kim, Vacuum arc deposition of Al2O3–ZrO2 coatings: arc behavior and coating characteristics, J Mater Sci (2010) 45:6379–6388, DOI 10.1007/s10853-010-4734-7.

207.I.I. Beilis, Y. Koulik, R.L. Boxman, "Temperature Distribution Dependence on Refractory Anode Thickness in a Vacuum Arc: Experiment", IEEE Trans. Plasma Sci., Vol.39, N6, Part 1, 2011, (pp. 1303-1306).

208.I.I. Beilis, Y. Koulik, R.L. Boxman, "Temperature Distribution Dependence on Refractory Anode Thickness in a Vacuum Arc: Theory", IEEE Trans. Plasma Sci., Vol.39, N6, Part 1, 2011, (pp. 1307-1310).

209.I.I. Beilis, Y. Koulik, R.L. Boxman, "Evolution of a Plasma Plume from Shower Anode in a Vacuum Arc with a Black-Body Electrode Configuration", IEEE Trans. Plasma Sci., Vol.39 SPECIAL ISSUE – IMAGES IN PLASMA SCIENCE, .

210.I.I. Beilis, Y. Koulik, R.L. Boxman, “Ion current density measurements in a copper vacuum arc with different refractory anode thicknesses”, .

211. "Submerged Arc Breakdown of Methylene Blue in Aqueous Solutions ", Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2012, 10.1007/s11090-012-9385-9.

212.O. Goldberg, E. Goldenberg, V.N. Zhitomirsky, S. Cohen, R.L. Boxman, Zirconium vacuum arc operation in a mixture of Ar and O2 gases: Ar effect on the arcing characteristics, deposition rate and coating properties”, Surface & Coatings Technology (2012) Vol.   doi:10.1016/j.surfcoat.2012.04.082

213.E. Gidalevich, R.L. Boxman, “MICROWAVE EXCITATION OF SUBMERGED PLASMA BUBBLES”, J. Phys. D: Appl. Phys. 45 (2012) 245204.

214.N. Parkansky, I.I. Beilis, B. Alterkop, R.L. Boxman and Yu. Rosenberg, "Magnetic field influence on pulsed air arc anode mass loss" J. Phys. D: Appl. Phys. 45 045401 doi:10.1088/0022-3727/45/4/045401.

215.M.N. Horenstien, M.K. Mazumder, R.C. Sumner, J. Stark, T. Abuhamed, and R. Boxman, "Modeling of Trajectories in an Electodyamic Screen for Obtaining Maximum Particle Removal Efficiency", IEEE Trans. In. Appl. 49, pp. 707-713, 2013.

216.Thin Solid Films 537, 28-35, 2013. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2013.04.116

217.I.I. Beilis, Y. Koulik, R.L. Boxman, “Sn thin film deposition using a vacuum arc plasma source with a refractory anode", Surface and Coatings Technology, 232, N 15 October, 2013, p. 936–940.

218.I.I. Beilis, Y. Koulik, R.L. Boxman, "Cu Ion Current Measurements in a Vacuum Arc with a Black Body Electrode Configuration", IEEE Trans. Plasma Sci., Vol.41, N8, Part II, 2013, (pp. 1987-1991).

219.I.I. Beilis, Y. Koulik, R.L. Boxman, "Effective Cathode Voltage in a Vacuum Arc with a Black Body Electrode Configuration", IEEE Trans. Plasma Sci., Vol.41, N8, Part II, 2013, (pp. 1992-1995).

220.N. Parkansky, E. Faktorovich Simon, B.A. Alterkop, R.L. Boxman, O. Berkh "Decomposition of Dissolved Methylene Blue in Water Using a Submerged Arc Between Titanium Electrodes" Plasma Chemistry and Plasma Processing, DOI 10.1007/s11090-013-9465-5, 2013.

221.N. Parkansky, V. Yakubov, E. Faktorovich Simon, B. A. Alterkop, R.L. Boxman, O. Berkh "Removal of Methylene Blue from Aging Water Solutions Treated by a Submerged Arc" Plasma Chemistry and Plasma Processing, (2014) 34:745–754.

222.I.I. Beilis, Y. Koulik, R.L. Boxman “Cu film deposition using a vacuum arc with a black-body electrode assembly”, Surface & Coatings Technology258 (2014) 908–912.

223.Mohammed Ibrahim Jamesh, R.L. Boxman, Neil J. Nosworthy, I. S. Falconer, Paul K Chu, Marcela M. M. Bilek, Alexey Kondyurin, R. Ganesh, and David R. McKenzie “Graded Metal Carbon Protein Binding Films Prepared by Hybrid Cathodic Arc - Glow Discharge Plasma Assisted Chemical Vapor Deposition” accepted for publication Surface & Coatings Technology.

224.Parkansky, N; Yakubov, Violetta; Beilis, Isak; Boxman, Raymond; Berkh, Olga "Electrode Erosion during Submerged Arc Treatment of Methylene Blue Water Solution", accepted for publication in Journal of Physics D: Applied Physics.

225.I.I. Beilis, B. Sagi, V. Zhitomirsky, and R. L. Boxman, “Cathode spot motion in a vacuum arc with a long roof-shaped cathode under magnetic field”, Journal of Applied Physics 117, 233303 (2015); doi: 10.1063/1.4922862

226.I.I. Beilis, Y. Koulik, Y. Yankelevich, D.Arbilly, and R.L. Boxman, "Thin-Film Deposition With Refractory Materials Using a Vacuum Arc" IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 43, pp. 2323-2328, 2015

 

Conference Papers

1.R.L. Boxman, “Magnetic Constriction Effects Prior to Anode Spot Formation in Vacuum Arcs,” IIIrd International Conference of Electrode Phenomena in Gas Discharge, Lisbon, 1976.

2.R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Ion and Neutral Excited State Densities in a Multi-Cathode-Spot Vacuum Arc, “30th Gaseous Electronics Conference, Palo Alto, 1977, Bull. Am. Phys. Soc., Vol. 23, p. 138, 1978.

3.S. Shalev, S. Goldsmith, and R.L. Boxman, “Density of Cd I and Cd II Excited  States in a Multi-Cathode-Spot Vacuum Arc, Part I - Spatial Dependence,” 1980 Meeting of the Israel Physical Society, Rehovoth, Israel, Bull. IPS Vol. 26, p. 35, 1980.

4.S. Shalev, S. Goldsmith and R.L. Boxman, “Density of Cd I and Cd II Excited  States in a Multi-Cathode-Spot Vacuum Arc. Part II - Temporal Dependence,” 1980 Meeting of the Israel Physical Society, Rehovoth, Israel, Bull. IPS Vol. 26, p. 36, 1980.

5.S. Goldsmith, S. Shalev, and R.L. Boxman, “Population Inversion of Cd II Levels in a Multi-Cathode-Spot Vacuum Arc,” 1980 IEEE Int. Conf. on Plasma Science, (paper 4D5), Madison, WI, 1980.

6.S. Shalev, S. Goldsmith, and R.L. Boxman, “Density of Cd I and Cd II Excited States in a Multi-Cathode-Spot Vacuum Arc,” IXth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Eindhoven, The Netherlands, September, 1980. Nederlands Tijdschrift voor Vacuumtechniek, Vol. 18e, pp. 69-73, 1980.

7.R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Energy and Mass Transport in the Interelectrode Plasma of a Multi-Cathode-Spot Vacuum (Metal Vapor) Arc”, International Workshop on Plasma Chemistry in Technology, Ashkelon, Israel, 1981, p. 34.

8.Y. Bressler, R.L. Boxman, and S. Goldsmith, “Density Population of ZnI, ZnII, and ZnIII Excited States in a Multi-Cathode-Spot Vacuum Arc”, 1981 Meeting of the Israel Physical Society, Tel-Aviv, Israel, Bull. IPS. Vol. 27, p. 72, 1981.

9.S. Goldsmith, Y. Bressler and R.L. Boxman, “Density Populations of ZnI, ZnII Excited States in Multi-Cathode-Spot Vacuum Arcs”, 34th Gaseous Electronics Conference, Boston, 1981, p.70.

10.R.L. Boxman and S. Goldsmith, “The Anode Region in a Uniform Multi- Cathode-Spot Vacuum Arc”, 34th Gaseous Electronics Conference, Boston, 1981, p.72.

11.I. Izraeli, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “The Influence of the Self Magnetic Field on the Current Flow in Axi-symmetric Tensor Conductivity Plasma”, 34th Gaseous Electronics Conference, Boston, 1981, p.83.

12.S. Shalev, S. Goldsmith and R.L. Boxman, “Anodic Erosion in Multi Cathode-Spot Vacuum Arcs”,  35th Gaseous Electronics Conference, Dallas, 1982.

13.S. Shalev, S. Goldsmith and R.L. Boxman, “In-situ Determination of Macroparticles Velocity Distributions in a Multi-Cathode-Spot Copper Vacuum Arc”, Xth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum,  Columbia, S.C., 1982, pp. 174-180.

14.I. Izraeli, S. Goldsmith and R.L. Boxman, “The Influence of the Self Magnetic Field on the Steady State Current Distribution in an Axially Flowing Conducting Medium”, Xth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Columbia, S.C., 1982, pp. 193-199.

15.S. Goldsmith, S. Shalev and R.L. Boxman, “Melting of the Anode in a Multi-Cathode-Spot Vacuum Arc”, Xth International Symposium of Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Columbia, S.C., 1982, pp. 148-154.

16.F.T. Warren, R.L. Boxman, J.E. Thompson and T.S. Sudarshan, “Current Evolution in a Pulsed Overstressed Radial Vacuum Gap”, Xth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Columbia, S.C., 1982, pp. 43-53.

17.J.M. Wilson, R.L. Boxman and J.E. Thompson, “Breakdown Time of a Triggered Vacuum and Low-Pressure Switch”, Xth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Columbia, S.C., 1982, pp. 268-272.

18.R. Lee, T.S. Sudarshan, J.E. Thompson and R.L. Boxman, “Predischarge Current Measurements in Vacuum Gaps Bridged with Plexiglass Insulators”, Xth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Columbia, S.C., 1982, pp. 288-297.

19.R.L. Boxman, S. Goldsmith, I. Izraeli and S. Shalev, “A Model of the Multi-Cathode-Spot Vacuum Arc”, Xth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Columbia, S.C., 1982, pp. 161-172. INVITED PAPER.

20.R.L. Boxman, S. Goldsmith, S. Shalev, H. Yaloz, and N. Brosh “Fast Deposition of Metallurgical Coatings and Production of  Surface Alloys Using a Pulsed High Current Vacuum Arc”,  XIth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Berlin, September, 1984, pp. 471-474.

21.I. Izraeli, A.W. Whitman, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Asymptotic Analysis of the Steady State Current Flow in a Uniform Multi-Cathode-Spot Generated Vacuum Arc Plasma Flow”, XIth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Berlin, September, 1984, pp. 463-465.

22.S. Shalev, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Macroparticle Dynamics During MCS Vacuum Arcs”, XIth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Berlin, September, 1984, pp. 459-462.

23.S. Shalev, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Spectroscopic Investigation of Anode Erosion During Multi-Cathode-Spot Vacuum Arcs”, XIth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Berlin,  DDR, September, 1984, pp. 4-470.

24.B. Gellert, E. Schade and R.L. Boxman, “Time and Spatially Resolved Spectroscopy of the Plasma State Prior to and During Anode Spot Formation in High Current Vacuum Arcs”, XIth International Symposium on  Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Berlin,  DDR, September, 1984, pp. 139-142.

25.R.L. Boxman, S. Goldsmith, S. Shalev, H. Yaloz and N. Brosh, “Fast Deposition of Metallurgical Coatings and Production of Surface Alloys Using a Pulsed High Current Vacuum Arc”, INTERFINISH 84, 11th  World Congress on Metal Finishing, Jerusalem, October, 1984, pp. 161-167.  Awarded Boris and Renee Joffe Prize for Best Paper Presented.  

26.R.L. Boxman, “Vacuum Arc Deposition”, Israel Vacuum Society Symposium on Deposition Techniques, Tel-Aviv, January, 1984.  INVITED LECTURE.

27.R.L. Boxman, I. Izraeli, S. Goldsmith, “A Review of Processes Occurring at the Anode in the Multi-Cathode-Spot Vacuum Arc and Some Thoughts on Anode Spot Formation”, VIth Workshop on Electrode Phenomena, Bod Honnef, FRG, September, 1984. INVITED LECTURE.

28.B. Gellert, E. Schade and R.L. Boxman, “Time and Spatially Resolved Spectroscopy of the Plasma State Prior to and During Anode Spot Formation in High Current Vacuum Arcs”, VIth Workshop on Electrode Phenomena, Bod Honnef, FRG, September, 1984.  

29.R.L. Boxman, S. Goldsmith, E. Sapir, “Metallographic Measurement of Heat Flux at the Anode Surface of a Vacuum Arc”.  Guest Lecture,  Current Zero Club, Ludvika, Sweden, September, 1985.  

30.G. Disatnik, R.L. Boxman, S. Goldsmith, “Characteristics of macro particle emission from a high current density multi-cathode-spot pulsed vacuum arc”, XIIth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Shoresh, Israel, 22-25 September, 1986, pp. 104-108.

31.S. Goldsmith, R.L. Boxman, E. Sapir, Y. Cohen, H. Yaloz, N. Brosh, “Distribution of peak temperature and energy flux on the surface of the anode in a multi-cathode-spot pulsed vacuum arc”, XIIth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Shoresh, Israel, 22-25 September, 1986, pp. 114-119.

32.I. Izraeli, R.L. Boxman, S. Goldsmith, “The current distribution and the magnetic pressure profile in a vacuum arc subjected to an axial magnetic field”, XIIth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Shoresh, Israel, 22-25 September, 1986, pp. 125-130.

33.S. Bababeygy, R.L. Boxman, S. Goldsmith, “Corrosion evaluation of very rapid high-current vacuum arc coatings”, XIIth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Shoresh, Israel, 22-25 September, 1986, pp. 178-182.

34.R.L. Boxman, “Fundamentals of switching in vacuum”, XIIth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Shoresh, Israel, 22-25 September, 1986, workshop on Switching in Vacuum.

35.R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Cathode-spot arc coatings: physics, deposition and heating rates, and some examples”, International Conference on Metallurgical  Coatings, San Diego, March, 1987, p. 82. INVITED LECTURE.

36.S. Bababeygy, R.L. Boxman, and S. Goldsmith, “Corrosion protection by vacuum arc coatings”, INTERFINISH-88, XIIth World Congress on Metal Finishing, Paris, October, 1988.  Galvano-Organo-Traitments De Surface No. 588, p. 635, 1988.

37.Y. Cohen, R.L. Boxman, and S. Goldsmith, “Angular distribution of ion current emerging from an aperture anode in a vacuum arc”, XIIIth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Paris, June, 1988, pp. 300-302.

38.R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Principles and applications of vacuum arc coatings”, XIIIth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Paris, June, 1988, pp. 281-286. INVITED LECTURE.

39.R.L. Boxman and S. Goldsmith, “A model for a uniform steady-state vacuum arc with a hot anode”, XIIIth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Paris, June, 1988, pp. 190-192.

40.S. Bababeygy, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Anodic polarization and corrosion protection of vacuum arc coatings”, Metal Finishing Society of Israel annual meeting, Eilat, March, 1988.

41.R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Characterization of a 1 kA vacuum arc plasma gun for use as a metal vapor deposition source”, 8th Int. Conf. on Thin Films/17th Int. Conf. on Metallurgical Coatings, San Diego, 1990, p. A­ 126.

42.R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Vacuum arc deposition in the 19th Century”, XIVth Int. Symp. on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Santa Fe, Sept., 1990, p. 176. INVITED PAPER.

43.U. Kinrot, S. Goldsmith and R.L. Boxman, “Spectroscopic study of the spatial distribution of helium background gas in an aluminum vacuum arc”, XIVth Int. Symp. on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Santa Fe, Sept., 1990, pp. 155-159. INVITED PAPER.

44.U. Kinrot, S. Goldsmith and R.L. Boxman, “Space resolved spectroscopic study of aluminum vacuum arc burning in helium background”, XIVth Int. Symp. on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Santa Fe, Sept., 1990, pp. 150-154. INVITED PAPER.

45.R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Macroparticle Contamination in Cathodic Arc Coatings: Generation, Transport, and Control”, International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films, San Diego, April, 1991. INVITED PAPER.

46.A. Ishaaya, R.L. Boxman and S. Goldsmith “Measurement of cathode spot velocity and distribution on a disc cathode in a radial magnetic field”, presented at the Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, San Diego, April, 1992.

47.N. Parkansky, I. Beilis, R.L. Boxman, and S. Goldsmith, “Electrode Erosion During Pulsed Arcing”, to be presented at XVth Int. Symp. On Discharges And Electrical Insulation In Vacuum, Darmstadt, September, 1992, pp. 490-493.

48.A. Ben-Shalom, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Ion current collected at various distances and argon background pressures in a copper vacuum arc”, XVth Int. Symp. On Discharges And Electrical Insulation In Vacuum, Darmstadt, September, 1992, pp. 301-305.

49.A. Vaknin, S. Goldsmith and R.L. Boxman, “Spectroscopic study of electron density in a copper vacuum arc”, XVth Int. Symp. On Discharges And Electrical Insulation In Vacuum, Darmstadt, September, 1992, pp. 382-386.

50.N. Parkansky, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Development and application of pulsed air arc deposition”, Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, San Diego, April, 1993.

51.R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Mass and surface conductivity gain on polymer surfaces metalized using vacuum arc deposition”, Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, San Diego, April, 1993.

52.     A. Ben-Shalom, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “SnO2 transparent conductor films produced by a filtered vacuum arc”, Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, San Diego, April, 1993.

53.I. Beilis, R.L. Boxman, M. Keidar and S. Goldsmith, “The kinetics of macroparticles charging in strongly ionized plasmas”, Israel Physical Society, 1993 Annual Meeting. Bull. IPS Vol. 39, p. 79, 1993.

54.A. Ben-Shalom, L. Kaplan, R.L. Boxman, S. Goldsmith, M. Nathan, “Vacuum arc deposition of conductive transparent Sn-0 films, and the influence of post-deposition annealing on their phase composition, resistance and transparency”, 13th Israeli Vacuum Society Conference, Tel-Aviv, May, 1993, p. 16.

55.S. Goldsmith, H. Rosenthal, P. Avivi and R.L. Boxman, “Diamond growth in hot anode vacuum arcs”, Diamond Films 93, Albufeira, Portugal, 20-24 September, 1993.

56.M. Keidar, I. Beilis, S. Goldsmith and R.L. Boxman, “The kinetics of macroparticles charging in strongly ionized plasmas”, Int. Conf. on Phenomena in Ionized Gases, Bochum, September, 1993. pp. 237-8.

57.A. Ben-Shalom, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Vacuum arc deposition of transparent windshield defroster coatings”, SAE Subzero Engineering Conditions Conference, Brainerd, MN (USA) 21-25 Feb., 1994.

58.V.N. Zhitomirsky, R.L. Boxman, S. Goldsmith, “Influence of an external magnetic fields on cathode spot motion and coating deposition using filtered arc evaporation”, Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films - ICMCTF-94, San Diego, April, 1994.

59.L. Kaplan, A. Ben-Shalom, R.L. Boxman, S. Goldsmith, M. Nathan, “Sn-0 based transparent conductive films produced by filtered vacuum arc deposition”, Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films - ICMCTF-94, San Diego, April, 1994.

60.D. Arbilly, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Amorphous Si thin films prepared by vacuum arc deposition”, Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films - ICMCTF-94, San Diego, April, 1994.

61.N. Parkansky, Yu. Rosenberg, R. Boxman and S. Goldsmith, “Pulsed  air arc deposition of amorphous coatings using Fe-Mo powder mixtures”, Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films - ICMCTF-94, San Diego, April, 1994.

62.B. Alterkop, I. Beilis, R. Boxman and S. Goldsmith, “Influence of current instabilities on the parameters of the vacuum arc plasma jet”, Int. Symp. on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Moscow, May, 1994.

63.M. Keidar, I. Beilis, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Non-stationary macroparticle charging in an arc plasma jet”, Int. Symp. on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Moscow, May, 1994.

64.H. Rosenthal, I. Beilis, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Investigation of the non-stationary anode temperature in a hot anode vacuum arc”, Int. Symp. on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Moscow, May, 1994.

65.E. Gidalevich, S. Goldsmith and R.L. Boxman, “Vacuum Arc Plasma in a Curved Magnetic Field”, Proc. Int. Symp. on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, pp.122-127, Moscow, May, 1994.

66.V.N. Zhitomirsky, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Plasma and coating characteristics in a filtered vacuum arc deposition system”, Int. Symp. on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Moscow, May, 1994.

67.R.L. Boxman, S. Goldsmith, A. Ben-Shalom, L. Kaplan, D. Arbilly, E. Gidalevich, V. N. Zhitomirsky, A. Ishaya, M. Keidar, I. Beilis, “Filtered vacuum arc deposition of semi-conductor thin films”, Int. Symp. on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Moscow, May, 1994 (p. 90). INVITED LECTURE.

68.N. Parkansky, R.L. Boxman, S. Goldsmith, Y. Rosenberg, A. Ben-Shalom, L. Kaplan, D. Arbilly, “Improvement of thin film semi-conductor conductivities using a transverse current during deposition, Int. Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films, ICMCTF-94, San-Diego, April, 1994.

69.K. Pourrezaei, R.B. Beard, I. Shevets, M. Delaurentis, R.L. Boxman, N. Croitoru, “Development of antiinfection and antithrombosis coatings for inside and outside of medical catheters”, Int. Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films, ICMCTF-94, San-Diego, April 25-29, 1994.

70.M. Keidar, I. Beilis, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Electrostatic field effects on the transport of macroparticles in magnetized plasma ducts”, ISPC-12, pp. 1367-1372. Minneapolis, 1995.

71.L. Kaplan, V.N. Zhitomirsky, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Arc behavior during filtered vacuum arc deposition of Sn-O thin films”, Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, ICMCTF-95, San Diego, April, 1995.

72.V.N. Zhitomirsky, L. Kaplan, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Ion current distribution in the plasma duct of a filtered vacuum arc deposition system”, Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, ICMCTF-95, San Diego, April, 1995.

73.N. Parkansky, R. Rosenbaum, Y. Rosenberg, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Influence of transverse current during In-O vapor deposition”, Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, ICMCTF-95, San Diego, April, 1995.

74.N. Parkansky, R.L. Boxman, S. Goldsmith and Y. Rosenberg, “Corrosion resistance of Zn-coatings produced by pulsed-air arc deposition”, Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, ICMCTF-95, San Diego, April, 1995.

75.M. Keidar, I. Beilis, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “The magnetic presheath in the plasma-wall transition”, ICPIG XXII, Vol. II, pp. 157-158. Hoboken, NJ, July, 1995.

76.M. Keidar, I. Beilis, R.L. Boxman, S. Goldsmith, “Vacuum arc plasma jet parameter distribution in the interelectrode gap in a magnetic field”, Israel Physical Society Meeting, Jerusalem, 1996, Bull. IPS, Vol. 42, p.182.

77.R.L. Boxman, S. Goldsmith, V. Zhitomirsky, E. Gidalevich, I. Beilis, M. Keidar, “Filtered vacuum arc deposition”, Israel Physical Society Meeting, Jerusalem, 1996, Bull. IPS, Vol. 42, p. 168.

78.R.L. Boxman, S. Goldsmith, V.N. Zhitomirsky, B. Alterkop, E. Gidalevich, I. Beilis and M. Keidar, “Recent progress in filtered vacuum arc deposition”, Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, ICMCTF-96, San Diego, April, 1996. INVITED PAPER.

79.B. Alterkop, N. Parkansky, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Influence of a parallel electric field on the conductivity of a growing indium oxide film”, Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, ICMCTF-96, San Diego, April, 1996.

80.N. Parkansky, B. Alterkop, R. Rosenbaum, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Reduction and oxidation of amorphous indium oxide films during post-deposition transverse current injection”, Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, ICMCTF-96, San Diego, April, 1996.

81.M. Keidar, I. Beilis, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Macroparticle interaction with a substrate in cathodic vacuum arc deposition”, Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, ICMCTF-96, San Diego, April, 1996.

82.V.N. Zhitomirsky, U. Kinrot, B. Alterkop, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Influence of gas pressure on the ion current distribution in a filtered vacuum arc deposition system”, Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, ICMCTF-96, San Diego, April, 1996.

83.L. Kaplan, I. Rusman, R.L. Boxman, S. Goldsmith, M. Nathan, and E. Ben-Jacob, “STM and XPS  Study of Filtered Vacuum Arc Deposited Sn-O Films After Rapid Thermal Annealing”, Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, ICMCTF-96, San Diego, April, 1996.

84.B. Alterkop, V.N. Zhitomirsky, S. Goldsmith, R.L. Boxman, “Vacuum arc plasma beam transport through a toroidal duct”, Proc. XVIIth Int. Symp. on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Berkeley, July, 1996, pp. 922-926.

85.B. Alterkop, E. Gidalevich, S. Goldsmith and R.L. Boxman, “Numerical study of plasma beam propagation in a toroidal duct”, Proc. XVIIth Int. Symp. on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Berkeley, July, 1996, pp. 853-857.

86.B. Alterkop, E. Gidalevich, S. Goldsmith and R.L. Boxman, “Motion of a magnetized vacuum arc plasma beam in a quarter-torus filter”, Proc. XVIIth Int. Symp. on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Berkeley, July, 1996, pp. 848-852.

87.V.N. Zhitomirsky, B. Alterkop, U. Kinrot, R.L. Boxman and S. Goldsmith, "Role of the magnetic field in the cathode region in cathodic vacuum arc operation", "Proc. XVIIth Int. Symp. on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Berkeley, California, USA, July 21-26, 1996, Vol. 2, pp. 876-880.

88.V.N. Zhitomirsky, R.L. Boxman and S. Goldsmith, " Ion current distribution within a toroidal duct of a filtered vacuum arc deposition system", "Proc. XVIIth Int. Symp. on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum,” Berkeley, California, USA, July 21-26, 1996, Vol. 2, pp. 927-931.

89.M. Keidar, I. Beilis, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Potential and current distribution in the interelectrode gap of the vacuum arc in a magnetic field”, Proc. XVIIth Int. Symp. on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Berkeley, July, 1996, pp. 146-145.

90.M. Keidar, I. Beilis, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “The free MHD flow of the low-density vacuum arc cathodic jet”, 8th Beer Sheva International Seminar MHD Flows and Turbulence, Jerusalem, February, 1996, p. 9.

91.I. Grimberg, V.N. Zhitomirsky, N. Parkansky, A. Matthews, A. Wilson, R.L. Boxman, B.Z. Weiss, and S. Goldsmith, "Structure and Tribological Properties of Thin Vacuum Arc Coatings on Polysulfone", Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, ICMCTF-97, San-Diego, USA, April 1997.

92.V.N. Zhitomirsky, I. Grimberg, R.L. Boxman, B.Z. Weiss, N.A. Travitzky and S. Goldsmith, "Vacuum Arc Deposition and Microstructure of ZrN-Based Coatings", Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, ICMCTF-97, San-Diego, USA, April 1997.

93.M. Keidar, I. Beilis, R. Aharonov, D. Arbilly, R.L. Boxman, S. Goldsmith, Macroparticle distribution in quarter torus separator of a filtered vacuum arc deposition system, ICMCTF,  San-Diego, California, April 1997 (pp.161).

94.I. Beilis, M. Keidar, R.L. Boxman, S. Goldsmith, Macroparticle and plasma transport through positively biased separators in filtered vacuum arc deposition, ICMCTF,  San-Diego, California, April 1997 (pp.160).

95.I. I. Beilis,  R.L.Boxman, S. Goldsmith, The Plasma-Model of New Mode Hot Anode Vacuum Arc, XXIII ICPIG, Toulouse, France, July 1997, Vol. II, pp. 84-85.

96.R.L. Boxman “Vacuum Arc Deposof Multi-layer and Multi-component Coatings”, American Physical Society - Plasma Physics Division Conference, Pittsburgh, PA, USA, Nov. 1997. INVITED LECTURE

97.S. G. Wang, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Measurement of the Ion Current in a Variable Gap Filtered Vacuum Arc Carbon Source” 1st Israeli Conference on Plasma Physics and its Applications, Tel Aviv, Feb. 1998.

98.E. Gidalevich, R.L. Boxman, and S. Goldsmith, “Shock Front Formation in Plasma Coating Devices”, 1st Israeli Conference on Plasma Physics and its Applications, Tel Aviv, Feb. 1998.

99.N. Narkiss, J.Ashkenazy, G. Appelbaum, Y. Raitses, R. Boxman, “Arc Discharge Hollow Cathodes for Space Propulsion Applications”, 1st Israeli Conference on Plasma Physics and its Applications, Tel Aviv, Feb. 1998.

100.R. Ben-Ami, V.N. Zhitomirsky, R.L. Boxman, S. Goldsmith, “Plasma Distribution in a Triple Cathode Vacuum Arc Deposition Apparatus”, 1st Israeli Conference on Plasma Physics and its Applications, Tel Aviv, Feb. 1998.

101.R.L. Boxman, N. Parkansky, S. Goldsmith, “Pulsed Arc Deposition”, 1st Int. Pulsed Plasma Surface Technologies Workshop, San Diego, April 1998.

102.I. Grimberg, V.N. Zhitomirsky, R.L. Boxman, S Goldsmith, and B.Z. Weiss, "Multicomponent Ti-Zr-N and Ti-Nb-N coatings deposited by vacuum arc", Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, ICMCTF-98, San-Diego, USA, 1998.

103.V.N. Zhitomirsky, I. Grimberg, R.L. Boxman, S. Goldsmith,  M.C. Joseph,  B.Z. Weiss, and A. Matthews, "Structure and Properties of Vacuum Arc TiN/NbN Multilayer Coatings", Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, ICMCTF-98, San-Diego, USA, 1998.

104.V.N. Zhitomirsky, I. Grimberg, M.C. Joseph, R.L. Boxman, B.Z. Weiss, A. Matthews, and S. Goldsmith, "Vacuum Arc Deposition of Metal/Ceramic Coatings on Polymer Substrates", Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, ICMCTF-98, San-Diego, USA, 1998.

105.Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, ICMCTF-98, San-Diego, USA, 1998.

106.I. Beilis, M. Keidar, R.L. Boxman, S. Goldsmith, “Effects of Macroparticle Separation in Positively Biased Ducts in the Filtered Vacuum Arc Deposition System”, Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, ICMCTF-98, San-Diego, USA, 1998.

107.D. Arbilly, R. Nadis, I. Balberg, R.L. Boxman, S. Goldsmith, “Opto-electronic Properties of Amorphous Silicon Films Rapidly Grown by Filtered Vacuum Arc”, Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, ICMCTF-98, San-Diego, USA, 1998.

108.N. Parkansky, I.I. Beilis, R L. Boxman, S. Goldsmith and Yu. Rosenberg, "Anode mass loss during pulsed air arc deposition”, Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, ICMCTF-98, San Diego, USA, 1998.

109.V.N. Zhitomirsky, R.L. Boxman, S. Goldsmith, I. Grimberg , and B.Z. Weiss, “Superposition of two plasma beams produced by different cathodes in a triple-cathode vacuum arc deposition apparatus”, XVIIIth Int. Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Eindhoven, the Netherlands, 1998.

110.I.I. Beilis, M. Keidar, R.L. Boxman, and S. Goldsmith, “Plasma expansion and current flow in a vacuum arc with a small anode”, Proc. XVIIIth Int. Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Eindhoven, the Netherlands, pp.232-235, 1998.

111.I. I. Beilis, R.L. Boxman, S. Goldsmith, “A vacuum arc with refractory hot anode” Proc. XVIIIth Int. Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Eindhoven, the Netherlands, August 17-21, 1998 (pp.240-243).

112.E. Gidalevich, R.L. Boxman, S. Goldsmith, Mixing of supersonic plasma jets”, XVIIIth Int. Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Eindhoven, the Netherlands, 17-21 August 1998. INVITED LECTURE

113.E. Gidalevich, R.L. Boxman, S. Goldsmith, “A Simple Method of Enhancing Magnetic Filter Efficiency”, Proc. Int. Symp. on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Eindhoven, The Netherlands, Vol. 2, pp. 581-584, 1998.

114.I. I. Beilis, R.L. Boxman, S. Goldsmith, “Theoretical investigation of a hot refractory anode vacuum arc”, Proceeding of the IPS, Tel-Aviv, vol. 45, 1999 (p.213).

115.1. V.N. Zhitomirsky, I. Grimberg, L. Rapoport, N.A. Travitzky, R.L. Boxman, S. Goldsmith and B.Z. Weiss, "Vacuum arc deposition of TiN, NbN and TiN/NbN multilayer coatings", Proc. Int. Conf. on Metallurgical and Protective Coatings and Thin Films, ICMCTF-99, San-Diego, USA, 12-16 April 1999.

116.V.N. Zhitomirsky, I. Grimberg, M.C. Joseph, R.L. Boxman, A. Matthews and B.Z. Weiss, "Vacuum arc deposition of conductive wear resistant coatings on polymer substrates", Proc. Int. Conf. on Metallurgical and Protective Coatings and Thin Films, ICMCTF-99, San-Diego, USA, 12-16 April 1999.

117.N. Parkansky, B. Alterkop, S. Goldsmith, R.L. Boxman, "The effect of an electric field on the high temperature oxidation of copper in air", Int. Conf. on Metallurgical and Protective Coatings and Thin Films, ICMCTF-99, San-Diego, USA, 12-16 April 1999.

118.R.L. Boxman, S. Goldsmith, V. Zhitomirsky, B.-Z. Weiss, I. Grimberg, and L. Rapoport, “Deposition of multi-layer and multi-component hard coatings using a multi-cathode vacuum arc deposition system”, European Material Conference (E-MRS 1999 Spring Meeting), Strasbourg, 1-4 June 1999, p. B-13. INVITED LECTURE.

119.I. I. Beilis, R.L. Boxman, S. Goldsmith, “The hot refractory anode vacuum arc and application for metallic film deposition”, Proceeding of the Third IPSTA, Beer Sheva, Ben-Gurion University, February, vol. 3, 2000, (p.15).

120. V.N. Zhitomirsky, I. Grimberg, L. Rapoport, R.L. Boxman, S.Goldsmith, B.Z. Weiss, “Bias Voltage Effect on the Structure and Properties of Vacuum Arc Deposited TiN Coatings”, Int. Conf. on Metallurgical and Protective Coatings and Thin Films, ICMCTF-2000, San-Diego, USA, 10-14 April 2000.

121.I.I. Beilis, R.L. Boxman, S. Goldsmith, “The Hot Refractory Anode Vacuum Arc – A New Plasma Source for Metallic Film Deposition”, Int. Conf. on Metallurgical and Protective Coatings and Thin Films, ICMCTF-2000, San-Diego, USA, 10-14 April 2000.

122.N. Parkansky, V.N. Zhitomrisky, B. Alterkop, S. Goldsmith, R.L. Boxman, Y. Rosenberg, and Z. Barkay, “Effect of Transverse Current Injection During Vacuum Arc Deposition of TiN”, Int. Conf. on Metallurgical and Protective Coatings and Thin Films, ICMCTF-2000, San-Diego, USA, 10-14 April 2000.

123.N. Parkansky, B. Alterkop, S. Goldsmith, R.L. Boxman, H. Wulff, M. Quaas, A. Quade, “Electric Field Nano-organization of Thin Titanium Films During Vacuum Arc Deposition”, Int. Conf. on Metallurgical and Protective Coatings and Thin Films, ICMCTF-2000, San-Diego, USA, 10-14 April 2000.

124.R.L. Boxman, " Vacuum Arc Deposition: Early History and Recent Developments ", INVITED DYKE AWARD LECTURE, XIXth Int. Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Xi'an, September 2000, pp. 1-8.

125.I.I. Beilis, R.L. Boxman, and S. Goldsmith, “A Non-stationary Model for Vacuum Arcs with a Refractory Hot Anode”, XIXth Int. Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Xi'an, September 2000, pp. 226-230.

126.E. Gidalevich, S. Goldsmith, and R.L. Boxman, “An Upper Limit for the Electric Current for Shock-free Plasma Flow in a Vacuum Arc”, XIXth Int. Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Xi'an, September 2000, pp. 268-272.

127.V.N. Zhitomirsky, O. Zarchin, S.G. Wang, R.L. Boxman, and S. Goldsmith, “Ion Current Distribution Produced by a Vacuum Arc Carbon Plasma Source”, XIXth Int. Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Xi'an, September 2000, pp. 654-657.

128.V.N. Zhitomirsky, O. Zarchin, R.L. Boxman and S. Goldsmith, Properties of coatings deposited using a filtered vacuum arc carbon plasma source Israel-Japan Binational Workshop on Diamond Science and Technology, Tosayamada (Japan), December 2001.

129.R.L. Boxman, “Vacuum Arc Deposition of Coatings and Thin Films”, Society for the Advancement of Material and Process Engineering – 9th Israeli Technical Conference, Herzliya, Israel, January 2002. invited lecture.

130.I. I. Beilis, A. Nemirovsky, S. Goldsmith and R.L. Boxman “Thermal model of a hot refractory anode in a vacuum arc. Two-dimensional solution”, Proceeding of the 5th IPSTA, Rehovot, Weizmann Institut, 5 March, 2002, (p.5).

131.I.I. Beilis, A. Nemirovsky, S. Goldsmith, and R.L. Boxman, “Two dimensional thermal model of a refractory anode in a vacuum arc”, XXth Int. Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Tours, July 2002, pp. 279-282.

132.V.N. Zhitomirsky, O. Zarchin, R.L. Boxman, and S. Goldsmith, “Transport of a vacuum arc produced plasma beam in a magnetized cylindrical duct”, XXth Int. Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Tours, July 2002, pp. 670-673.

133.N. Parkansky, R.L. Boxman, S. Goldsmith, B. Alterkop, Y. Lereah, Z. Barkay, “Carbon Nanotube Production during Short Arc Pulses in Air”21st Israel Vacuum Society General Conference, 11-12 September 2002, Tel Aviv.

134.R.L. Boxman, V. Zhitomirsky, S. Goldsmith, T. David “Deposition of SnO2 Coatings uings a Rectangular Filtered Vacuum Arc Source”, The 6th Israeli Conference on Plasma Science and Applications, 12 Feb 2003, Holon.

135.N. Parkansky, R.L. Boxman, B. Alterkop, Y. Lereah, and Z. Barkay, “Synthesis of Carbon Nanostructures Using Microsecond Pulsed Arcs”. The 6th Israeli Conference on Plasma Science and Applications, 12 Feb 2003, Holon.

136.I.I. Beilis,A. Shashurin, D. Arbilly, S. Goldsmith, and R.L. Boxman, “Hot refractory Anode Vacuum Arc Deposition of Copper Films” The 6th Israeli Conference on Plasma Science and Applications, 12 Feb 2003, Holon.

137.T. David, S. Goldsmith, R.L. Boxman, “The 6th Israeli Conference on Plasma Science and Applications, 12 Feb 2003, Holon.

 1. I. I. Beilis, A. Shashurin, D. Arbilly, S. Goldsmith and R. L. Boxman, “Copper film deposition by a hot refractory anode vacuum arc”, Int. Conf. on Metallurgical and Protective Coatings and Thin Films, ICMCTF-2003, San-Diego, USA, 28 April-2 May 2003.

139.T. David, S. Goldsmith, R.L. Boxman, “Int. Conf. on Metallurgical and Protective Coatings and Thin Films, ICMCTF-2003, San-Diego, USA, 28 April-2 May 2003.

140.R.L. Boxman, V. Zhitomirsky, S. Goldsmith, T. David, V. Dikhtyar, “Deposition of SnO2 Coatings using a Rectangular Filtered Vacuum Arc Source”, Society of Vacuum Coaters Technical Conference, San Francisco, USA, 3-8 May 2003.

141.I.I. Beilis, S. Goldsmith, and R.L. Boxman, “Physical phenomena in a hot refractory anode vacuum arc equation”, 49th Annual Meeting of the Israel Physical Society, 21 December 2003, (Bull. Is. Phys. Soc. 49, p. 112, 2003) invited lecture.

142.R.L. Boxman, N. Parkansky, “Pulsed arc synthesis of nano-materials”, Israel Materials Engineering Conference, 24-25 December 2003, Haifa. Invited lecture.

143.I. I. Beilis, A. Shashurin, A. Nemirovsky, S. Goldsmith and R.L. Boxman, “Temperature distribution in an asymmetric molybdenum anode of a refractory anode vacuum arc”, 7th Israeli Conference on Plasma Science and Applications, 1 Feb. 2004, Tel Aviv.

144.I.I. Beilis, A. Shashurin, A. Nemirovsky, S. Goldsmith and R.L. Boxman, Temperature of an asymmetric graphite anode in a refractory anode vacuum arc7th Israeli Conference on Plasma Science and Applications, 1 Feb. 2004, Tel Aviv.

145.V.N. Zhitomirsky, R.L. Boxman, S. Goldsmith, “Transport of a vacuum arc plasma beam through the aperture of an annular anode”, 7th Israeli Conference on Plasma Science and Applications, 1 Feb. 2004, Tel Aviv.

146.I.I. Beilis, A. Shashurin, Y. Sivan, S. Goldsmith and R.L. Boxman, “Copper film deposited by a hot refractory anode vacuum arc and a magnetically filtered vacuum arc”, 7th Israeli Conference on Plasma Science and Applications, 1 Feb. 2004, Tel Aviv.

147.T. David, S. Goldsmith, R.L. Boxman, “p-type Sb-doped ZnO thin films prepared with filtered vacuum arc deposition”, 7th Israeli Conference on Plasma Science and Applications, 1 Feb. 2004, Tel Aviv.

148.I.I. Beilis, A. Shashurin, A. Nemirovsky, S. Goldsmith and R.L. Boxman. Thermal Regime of Asymmetric Anode in a Hot Refractory Anode Vacuum Arc. 31th International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films, USA, San Diego, April 19-23, 2004, B2-1-10, p.34.

149.V.N. Zhitomirsky, R.L. Boxman, S Goldsmith, “Influence of the aperture diameter on plasma transport through the annular anode of a vacuum arc plasma deposition system”, Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, 19-23 April 2004, San-Diego.

150.T. David, S. Goldsmith, and R.L. Boxman, “Dependence of ZnO Thin Films Properties on Filtered Vacuum Arc Deposition Parameters” Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, 19-23 April 2004, San-Diego.

151.T. David, S. Goldsmith, R.L. Boxman, “p-type Sb-doped ZnO films prepared with filtered vacuum arc deposition” Society of Vacuum Coaters Technical Conference, 24-29 April 2004, Dallas.

152.N. Parkansky, R.L. Boxman, I. Zontag, B. Alterkop, Y. Lereah, Z. Barkay, “Pulsed Arc Synthesis of Carbon Nanotubes in Air” Nano 8, 28 June-12 July 2004, Venice, Italy.

153.Rosenberg, G. Frenkel, O. Goldstein, “Pulsed Arc Synthesis of Carbon Nano-particles in Ethanol”, Nano 8, 28 June-12 July 2004, Venice, Italy.

154.R.L. Boxman, “A Tutorial on Vacuum Arc Deposition: Physical Principles and Engineering Realization” Workshop on Surface Engineering for Hard Coatings, 4-8 July 2004, Avila, Spain.

155.I.I. Beilis, A. Shashurin, A. Nemirovsky, S. Goldsmith, R.L. Boxman, “Measurements of the Molybdenum Anode Temperature in a Hot Refractory Anode Vacuum Arc”, XXIth Inter. Symp. on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Ukraine, Yalta, September, 2004, p. 193-196.

156.R.L. Boxman, I.I. Beilis, E. Gidalevich, V. Zhitomirsky, “Magnetic Control in Vacuum Arc Deposition – a Review”, XXIth Inter. Symp. on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Ukraine, Yalta, September, 2004, p. 473-479. INVITED LECTURE.

157.I.I. Beilis, A. Shashurin, A. Nemirovsky, S. Goldsmith, R.L. Boxman, “Deposition and Temperature Measurements in A Hot Refractory Anode Vacuum arc with Different Anode Materials”, 23rd IVS. Annual Conference and Technical Workshop, Tel Aviv, September, 2004, p. P-TF-7.

158.I.I. Beilis, A. Shashurin, A. Nemirovsky, S. Goldsmith, R.L. Boxman, “Thin film Deposited by a Hot Refractory Anode Vacuum arc with Graphite and molybdenum Anodes”, The Conference Coatings and Thin Films, Holon Academic Institute of Technology, Holon, October, 2004.

159.A. Shashurin, I.I. Beilis, R.L. Boxman, S. Goldsmith, “Thin film Deposited by a Hot Refractory Anode Vacuum arc in a Presence of Background Gas”, Proceeding of the 8th IPSTA, The College of Judea and Samaria, Ariel, 23 January, 2005, (p.44).

160.I.I. Beilis, A. Shashurin, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “The background gas pressure influence on the thin film deposition and ion current in a Hot Refractory Anode Vacuum Arc”, International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films, San Diego USA, 2 - 6 May, 2005, p.24.

161.I.I. Beilis, A. Shashurin, A. Nemirovsky, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Plasma heat flux to asymmetric anodes in a Hot Refractory Anode Vacuum Arc”, 17th International Symposium on Plasma Chemistry-2005, Canada, Toronto, 7-12 August, CACT FASE University of Toronto, 2005, p.34.

162. N. Parkansky, Y. Orkabi, T. Halperin, D. Cohen, N. Orr, R. Boxman, “Pulsed Submerged Arc Sterilization of Water” First Mid-East Conference on Ultraviolet Technologies, Tel Aviv, November 20-22, 2005.

163.E. Gidalevich and R.L. Boxman, “Stationary Arc Discharge in a Water Stream”, 9th Israeli Conference on Plasma Science and Applications”, Ein Gedi, 2 March 2006.

164.A. Shashurin, I.I. Beilis, R.L. Boxman and S. Goldsmith “Time Dependent Total Ion Current Measurement in a Vacuum Arc with Refractory Anode”, 9th Israeli Conference on Plasma Science and Applications”, Ein Gedi, 2 March 2006.

165.R.L. Boxman, N. Parakansy, I. Zontag, O. Goldstein, B. Alterkop and G. Frenkel, “Pulsed arc synthesis of carbon nano-tubes and other nano-materials”, France-Israel Symposium on Diamond, Carbon Nano-structures and Related Materials, Ein Bokek- Israel.  March 6-7, 2006.

166.R.L. Boxman, V.N. Zhitomirsky, Z. Abunie, “

167.V.N. Zhitomirsky, E. Çetinörgü, E. Adler, Yu. Rosenberg, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Filtered Vacuum Arc Deposition of Transparent Conducting Al-doped ZnO Films” Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, 30 April-5 May 2006, San-Diego.

168.Effects of Deposition Conditions on the Characteristics of Highly Transparent and Conducting ZnO-SnO2 Thin Films Deposited by Filtered Vacuum Arc”, Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, 30 April-5 May 2006, San-Diego.

169.A. Shashurin, I.I. Beilis, Y. Sivan, S. Goldsmith, and R.L. Boxman, “Copper Film Deposition by Hot Refractory Anode and Magnetically Filtered Vacuum Arc Deposition”, Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, 30 April-5 May 2006, San-Diego.

170.S. Goldsmith and R.L. Boxman, “Filtered Vacuum Arc Deposition of Undoped and Doped ZnO Thin Films: Electrical, Optical, and Structural Properties”, Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, 30 April-5 May 2006, San-Diego. INVITED PAPER.

171.R.L. Boxman, V. Zhitomirsky, S. Goldsmith, “Vacuum Arc Deposition of Hard and Superhard Coatings”, VI-th Int. Conf. on Ion Implantation and other Applications of Ions and Electrons (ION 2006), Kazimierz Dolny, Poland, 26-29 June 2006. INVITED LECTURE.

172.Int. Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Matsue, Japan,

173.D. Gindin, N. Parkansky, R. Boxman, A. Moshkovith, V. Perfiliev, L. Rapoport, Yu. Rosenberg, “Pulsed Air Arc Surface Modification for Friction Reduction”, 10th Israeli Conference on Plasma Science and Applications, 27 March 2007, Beer Sheva.

174.I.I. Beilis, D. Grach, A. Shashurin, and R.L. Boxman, “Copper Metallization of Trenches on a Si Wafer Using a Hot Refractory Anode Vacuum Arc”, 10th Israeli Conference on Plasma Science and Applications, 27 March 2007, Beer Sheva.

175.I.I. Beilis, A. Shnaiderman, A. Shashurin, S. Goldsmith, and R.L. Boxman, “Vacuum Arc with Tungsten Anode: Anode Temperature and Film Deposition”, 10th Israeli Conference on Plasma Science and Applications, 27 March 2007, Beer Sheva.

176.Transparent and Conducting ZnO-SnO2 Thin Films by Filtered Vacuum Arc” Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, 23-27 April 2007, San-Diego.

177.I.I. Beilis, D. Grach, A. Shashurin, and R.L. Boxman, “Filling trenches on a SiO2 substrate using a hot refractory anode vacuum arc” Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, 23-27 April 2007, San-Diego.

178. I. I. Beilis, A. Shnaiderman, A. Shashurin, R.L. Boxman and S. Goldsmith, “Copper film and anode temperature distribution measurements in a vacuum arc with tungsten anode”, Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, 23-27 April 2007, San-Diego.

179.R.L. Boxman, N. Parkansky, Y. Orkabi, M. Meirovitz, E. Gidalevich, B. Alterkop, T. Halperin, N. Orr, S. Cheskis, H. Mamane, Dror Avisar, and D. Cohen, Submerged Arc Plasma Water Treatment: Disinfection and Chemical Decontamination”, NATO Adv. Study Inst. on Plasma Decontamination, Cesme (Turkey), 16-26 September 2007.

 1. I.I. Beilis, A. Shnaiderman, and R.L. Boxman, “Chrome film deposition by a Hot Refractory Anode Vacuum Arc plasma source”, 26th Israel Vacuum Society Conf., Herzliya, 18 Oct. 2007.
 2. I.I. Beilis, D. Grach, A. Shashurin, R.L. Boxman, “Filling trenches on a SiO2 substrate with Cu by a Hot Refractory Anode Vacuum Arc plasma source” 26th Israel Vacuum Society Conf., Herzliya, 18 Oct. 2007.
 3. I.I. Beilis, Y. Koulik, D. Arbilly and R.L. Boxman, “Aluminum film deposition by an expanding plasma from a Hot Refractory Anode Vacuum Arc” The 54th meeting of the IPS, BGU of Negev, vol. 54, 2008, 28, (07-1).

183.I.I. Beilis, A. Shnaiderman, R.L. Boxman, “Chromium and Titanium Film Deposition Using a Hot Refractory Anode Vacuum Arc Plasma Source” Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, 28 April -2 May 2008, San-Diego.

184.S. Goldsmith and R.L. Boxman, “Transparent Conducting Oxide Thin Films:
Physics, Current Status, and Future Prospects” Thin Films 2008, 14-16 July 2008, Singapore. KEYNOTE LECTURE.

185.V.N. Zhitomirsky, A. Raveh, R.L. Boxman, “Vacuum Arc Plasma Beam Produced From an Erbium Cathode”, Int. Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Bucharest, 15-19 September 2008.

186.I.I. Beilis, D. Grach, R.L. Boxman “Producing Cu Interconnections on a Si Substrate using a Hot Refractory Anode Vacuum Arc”, Int. Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Bucharest, 15-19 September 2008.

187.I. Zukerman, V.N. Zhitomirsky, A. Raveh, R.L. Boxman, S.K. Kim, “Zirconium and aluminum arc behavior and ion current generation during metal and oxide deposition”, The 11th Israeli Conference on Plasma Science and Applications, Jerusalem, 1 February 2009.

188.I.I. Beilis, Y. Koulik, D. Arbilly and R.L. Boxman, “Aluminum film deposition using a vacuum arc with graphite anode The 11th Israeli Conference on Plasma Science and Applications, Jerusalem, 1 February 2009, P-18.

189.Rosenberg, G. Leitus, N. Eliaz, V. Filler “Pulsed submerged discharge production of carbon and metal nanoparticles” 5th Workshop of the Tel Aviv University Center for Nanoscience and Nanotechnology, 22-24 Feb. 09, Goshrim (Israel).

190.I. Zukerman, V.N. Zhitomirsky, G. Beit-Ya'akov, R.L. Boxman, A. Raveh, S.K. Kim, “Zirconium and Aluminum Cathodic Vacuum Arc Behavior and Ion Current Generation During Metal and Oxide Deposition”, Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, ICMCTF-2009, San-Diego, USA, 27 Apr.-1 May 2009.

191.R.L. BoxmanV.N. Zhitomirsky, "", Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, ICMCTF-2009, San-Diego, USA, 27 Apr.-1 May 2009.

192.I.I. Beilis and R.L. Boxman, "Metallic film deposition using a vacuum arc plasma source with a refractory anode", Int. Conf. on Metallurgical Coatings and Thin Films, 27 April -1 May 2009, San-Diego, INVITED LECTURE.

193.R.L. Boxman "Vacuum Arc Deposition of Coatings and Thin Films", November 17-20, 2009 - Nancy (France),INVITED LECTURE.

194.I. I. Beilis, Y. Koulik, R.L. Boxman, D. Arbilly "Thin film deposition using a plasma source with a hot refractory anode vacuum arc", Israel Materials Engineering Conference (IMEC-14), 12-14 Dec. 2009, Tel Aviv.

195.I. Zukerman1, G. Beit-Ya'akov, V.N. Zhitomirsky, A. Raveh, R.L. Boxman, "Vacuum arc deposition of Al2O3-ZrO2 coatings: arc behavior and coating characteristics", Israel Materials Engineering Conference (IMEC-14), 12-14 Dec. 2009, Tel Aviv.

196.I.I. Beilis, Y. Koulik, R.L. Boxman and D. Arbilly, “Volatile metal film deposition using a vacuum arc with a refractory anode” Proceeding of the 12th IPSTA, Technion, Haifa, 25 January, 2010, p.29.

197.R.L. Boxman, E. Yaari, , E. Gidalevich, V. Zhitomirsky, “Clear etalon windows for domestic microwave ovens: analysis and measurement”, International Microwave Power Institute Annual Symposium, Denver, 14-16 July 2010.

198.I.I. Beilis, Y. Koulik, R.L. Boxman, “Temperature Distribution Dependence on Refractory Anode Thickness in a Vacuum Arc”, 24th International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Braunsweig, Germany, 30 August – 3 September 2010.

199.R.L. Boxman, S.K. Kim, V.N. Zhitomirsky, I. Zukerman, G. Beit‑Ya’akov, “Vacuum Arc Deposition of Nano-structured Alumina/Zirconia Films”

200.Y. Koulik, I.I. Beilis, R.L. Boxman, "Refractory Anode Temperature Measurement in a Vacuum Arc" The 56th meeting of the IPS,  vol. 56, 25, (PN-78), Tel Aviv 2010.

201.E. Gidalevich, R. L. Boxman, “ELECTROMAGNETIC WAVE PLASMA EXCITATION AND PROPAGATION”, 13th Israeli Conference on Plasma Science and its Applications, Ariel, February 10, 2011.

202.I. Chayun, E. Çetinörgü-Goldenberg, Rudi Avni, and R.L. Boxman, “THE EFFECT OF NITROGEN PARTIAL PRESSURE AND SUBSTRATE TEMPERATURE ON THE NITROGEN CONCENTRATION IN FILTERED VACUUM ARC DEPOSITED N:TiO2 THIN FILMS”, 13th Israeli Conference on Plasma Science and its Applications, Ariel, February 10, 2011.

203.O. Goldberg, V.N. Zhitomirsky, R.L. Boxman, “FILTERED ZR VACUUM ARC DEPOSITION IN A LOW PRESSURE O2 + ARGON ATMOSPHERE”, 13th Israeli Conference on Plasma Science and its Applications, Ariel, February 10, 2011.

204.Y. Koulik, I.I. Beilis, R.L. Boxman, “CALCULATION OF THE PLASMA HEAT FLUX AND TEMPERATURE DISTRIBUTION IN HOT REFRACTORY ANODE VACUUM ARCS”, 13th Israeli Conference on Plasma Science and its Applications, Ariel, February 10, 2011.

205.N. Parkansky, A. Vegerhof, B. Alterkop, O. Berkh, R.L. Boxman, “SUBMERGED ARC BREAKDOWN OF METHYLENE BLUE (MB) IN AQUEOUS SOLUTIONS”, 13th Israeli Conference on Plasma Science and its Applications, Ariel, February 10, 2011.

206.R.L. Boxman “VACUUM ARC DEPOSITION: Physical Principles and Engineering Realization”, International Conference on Plasmas from Radio Frequency Discharges”, Kazan, 5-8 April 2011.

207.E. Gidalevich and R.L. Boxman “ELECTROMAGNETIC WAVE PLASMA EXCITATION AND PROPAGATION”, Physical Principles and Engineering Realization”, International Conference on Plasmas from Radio Frequency Discharges”, Kazan, 5-8 April 2011.

208.Rosenberg, and R.L.Boxman MAGNETIC POWDERS SYNTHESIED BY A SUBMERGED PULSED ARC” Physical Principles and Engineering Realization”, International Conference on Plasmas from Radio Frequency Discharges”, Kazan, 5-8 April 2011.

209.V.N. Zhitomirsky, E. Çetinörgü-Goldenberg, and R.L. Boxman, “Review of Tribological Coatings: Deposition Methods, Materials, and Applications”, Tribology for Industry, Holon, Israel 14 April 2011. INVITED PAPER.

210.S.K. Kim, “” 6th Symposium of Functional Coatings and Surface Engineering, Montreal, June 5-8, 2011.

211.R.L. Boxman, E. Yaari, V. Dikhtyar, E. Gidalevich, V. Zhitomirsky, “Clear etalon windows for domestic microwave ovens: analysis and measurement” 13th International Conference on Microwave and RF Heating (AMPERE 2011), pp. 286-289, Toulouse, 5-8 September 2011.

212.E. Gidalevich and R.L. Boxman, “RF Radiation–Ar Plasma Interaction: modeling propagation, absorption and reflection” 13th International Conference on Microwave and RF Heating (AMPERE 2011), pp. 419-421, Toulouse, 5-8 September 2011.

213.I. Chayun-Zucker, E. Çetinörgü-Goldenberg, R. Avni, and R.L. Boxman: The Effect of Nitrogen Partial Pressure and Substrate Temperature on the Characteristics of Filtered Vacuum Arc Deposited N:TiO2 Nano-structured Photocatalytic Thin Films, , Hagoshrim, Israel, 1-2 Feb. 2011.

214.I. Chayun-Zucker, E. Çetinörgü-Goldenberg, R. Avni, and R.L. Boxman: Water treatment by photocatalytic effect under visible light, Israeli Water Association Conference, HaMaccabia, Israel, 28 March 2011.

215.Y. Koulik, I.I. Beilis, R.L. Boxman, “Anode Thicknesses Influence on the Ion Current in a Vacuum Arc with Refractory Anode” Proceeding of the 14th IPSTA, Weizmann Institute of Science, Rehovot, 28 February, 2012, p.24.

216.E. Gidalevich, R. L. Boxman, “Microwave Excitation of Submerged Plasma”, 8th International Symposium on NonThermal/Thermal Plasma, Pollution Control Technology & Sustainable Energy, Camaret-sur-Mer, FRANCE, 25-29 June 2012.

217.N. Parkansky, A. Vegerhof, E. Faktorovich-Simon, B. Alterkop, O. Berkh, R.L. Boxman, Electrode Material Effect on Submerged Arc Breakdown of Methylene Blue in Aqueous Solutions, 8th International Symposium on Non-Thermal/Thermal Plasma, Pollution Control Technology & Sustainable Energy, Camaret, FRANCE, 25-29 June 2012.

218.E. Gidalevich, R. L. Boxman, Steady-State Plasma Bubbles Excited by Microwave Radiation, 2nd Global Congress on Microwave Energy Applications, July 23-27, 2012, Long Beach, CA. USA.

219.R.L. Boxman “Integrating graphic and textual elements in scientific writing” Second International Conference on Academic Writing, July 31 – August 1, 2012, Tel Aviv.

220.Effective Cathode Voltage and Ion Current Measurements in a Vacuum Arc with a Black Body Electrode Configuration, 24th International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Tomsk, Russia, 3-7 September 2012.

221.Sn Thin Film Deposition Using a
Hot Refractory Anode Vacuum Arc,

222.N. Parkansky, E Faktorovich-Simon, A. Vegerhof, B. Alterkop, O. Berkh, R.L. Boxman, Z. Barkay, Y. Rosenberg, L. Burstein, A. Khatchtouriants, Submerged Arc Production of Nanoparticles and Breakdown of Methylene Blue, Garmisch-Partenkirchen

223.N. Parkansky, G. Leitus, B. Alterkop, R.L. Boxman, Z. Barkay, Y. Rosenberg, Submerged Arc Synthesis of Magnetic Nanoparticles,

224.E. Goldenberg, L. Burstein, I. Zucker, R. Avni, R.L Boxman, The Effect of Nitrogen Partial Pressure and Substrate Temperature on the Characteristics of Filtered Vacuum Arc Deposited N:TiO2 Thin Films,

225.B. Sagi, I.I. Beilis, V. Zhitomirsky, O. Margulis, and R.L. Boxman, Experimental Study of Cathode Spot Motion in a Vacuum Arc with a Long Rectangular Roof-shaped Cathode. The 3nd Department of Physical Electronics ConferenceMonday, January 28, 2013.

226.E. Faktorovich-Simon, N. Parkansky, V. Yacubov, B. Alterkop, O. Berkh, R. L. Boxman, Z. Barkay, Yu. Rosenberg, L. Burstein, A. Khatchtouriants, Electrode erosion effect on decomposition of methylene blue in aqueous solutions, 15th Israeli Conference on Plasma Science and Applications, Holon, Israel, 4 Feb. 2013.

227.E. Gidalevich & R. L. Boxman, RF Excited Plasma Bubbles In Water, 15th Israeli Conference on Plasma Science and Applications, Holon, Israel, 4 Feb. 2013.

228.I.I. Beilis, Y. Koulik, R. L. Boxman, Effective Cathode Voltage Increase in a Vacuum Arc with a Black Body Electrode Configuration, 15th Israeli Conference on Plasma Science and Applications, Holon, Israel, 4 Feb. 2013.

229.B. Sagi, I.I. Beilis, V. Zhitomirsky, O. Margulis, and R. L. Boxman, Experimental Study of Cathode Spot Motion in a Vacuum Arc with a Long Rectangular Roof-shaped Cathode, 15th Israeli Conference on Plasma Science and Applications, Holon, Israel, 4 Feb. 2013.

230.D. Tsimanis and R. L. Boxman, “Microwave Plasma Excitation for a Lighting Application. 15th Israeli Conference on Plasma Science and Applications”, Holon, Israel, 4 Feb. 2013.

231.D. Tsimanis and R. L. Boxman, “Microwave excitation of an electrical discharge plasma for lighting application” Int. Microwave Power Institute’s 47th Microwave Power Symposium, Providence RI, USA, June 2013.

232.Nahum Parkansky, Zahava Barkay, Inna Popov, Reuven L. Boxman, "Fabrication of micron-size grapheme-like films using a submerged pulsed arc in ethanol" ISM 2013 - Israel Society for Microscopy 47th annual meeting, Safed. May 29th-30th, 2013.

233.N. Parkansky, E. Faktorovich-Simon, V. Yacubov, B. Alterkop, O. Berkh, R.L. Boxman, Z. Barkay, Yu. Rosenberg, L. Burstein, A. Khatchtouriants, “Effect of Micro- and Nano-particles on Submerged Arc Decomposition of Methylene”, Int. Symp. on Plasma Chem, Cairns, QLD, Australia, Aug. 2013.

234.Proceeding of the , Tel Aviv, 5 February, 2014, pp. 9-10.

235.B. Sagi, I.I. Beilis, V. Zhitomirsky, and R.L. Boxman, Cathode Spot Dynamics in a Vacuum Arc with an Oblong Roof Shaped Cathode in a Magnetic Field, Proceeding of the , Tel Aviv, 5 February, 2014, p.47-48.

236.I. Zukerman, A. Raveh, R.L. Boxman “Tribological Properties

237.Rosenberg, “COST TD1208 Annual meeting, “Electrical discharges with liquids for future applications,” Lisboa, 10-13 March 2014.

238.Rosenberg, “ COST TD1208 Annual meeting, “Electrical discharges with liquids for future applications,” Lisboa, 10-13 March 2014.

239.N. Parkansky and R. Boxman, “Submerged Pulsed Arc Synthesis of Nanoparticles & Decomposition of Organic Pollutants in Water”, Int. Conference on Metallurgical Coatings, and Thin Films, San Diego, CA, 28 April – 2 May, 2014. Invited paper.

240.I. Zukerman, A. Raveh, R.L. Boxman, J.E. Klemberg-Sapieha, L. Martinu, “Properties of Composite ZrO2-Al2O3 Coatings Deposited by Pulsed-DC Magnetron Sputtering and Filtered Vacuum Arc Techniques” Int. Conference on Metallurgical Coatings, and Thin Films, San Diego, CA, 28 April – 2 May, 2014.

241.I. Zukerman, A. Raveh, R.L. Boxman, J.E. Klemberg-Sapieha, L. Martinu, “Effect of Substrate Temperature and Bias Voltage on the Properties of Composite ZrO2-Al2O3 Coatings Deposited by Pulsed-DC Magnetron Sputtering”, Society of Vacuum Coaters Annual Technical Conference, Chicago, IL, U.S.A., 5-8 May 2014.

242.M. Press-Yekymov, E. Goldenberg, R.L. Boxman, “Characterization of Al:ZnO Thin Films Fabricated by Rectangular Filtered Vacuum Arc Deposition on Large Flat Glass Substrates”, Society of Vacuum Coaters Annual Technical Conference, Chicago, IL, U.S.A., 5-8 May 2014.

243.D. Tsimanis and R.L. Boxman, “Electrical characteristics of a plasma excited by an azimuthal microwave electric field” Int. Microwave Power Institute’s 48th Microwave Power Symposium, New Orleans, Louisiana, USA, 19-20 June 2014.

244., N. Iddan, and R.L. BoxmanFiltered Vacuum Arc Deposition of Transparent Conducting Films: a Review”,

245.R.L. Boxman and S. Shchelkunov, “Comparative Leakage of Transparent Conducting Film Etalon Windows and Standard Metal Grid Windows” Int. Microwave Power Institute’s 49th Microwave Power Symposium, San Diego, CA, USA, 17-18 June 2015.

246. I.I. Beilis, R.L. Boxman, "Experimental Study of Vacuum Arcs with Refractory Anodes", MeVARC-5 Workshop, Saariselka, Finnish Lapland, Finland, September 2-4, 2015 (Invited presentation).

 

Books                                                                                                                                            

1.R.L. Boxman, P. Martin, D. Sanders (editors), Handbook of Vacuum Arc Science and Technology, Noyes Publications (Park Ridge, NJ) 1995.

Chapters in Books

1.M. Keidar, I. Beilis, R.L. Boxman, and S. Goldsmith, “Free Magnetohydrodynamic Flow of the Low-Density Vacuum-Arc Cathodic Jet", chapter 65 in H. Branover and Y. Unger (eds), Progress in Fluid Flow Research: Turbulence and Applied MHD, Vol. 182 in Progress in Astronautics and Aeronautics, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Reston VI (USA), 1998.

2.V.N. Zhitomirsky, I. Grimberg, M.C. Joseph, E. Gidalevich, R.L. Boxman, A. Matthews, S. Goldsmith and B.Z. Weiss, “Vacuum arc plasma deposition of wear resistant coatings on polymer substrates”, in K.L. Mittal (ed), Polymer Surface Modification: Relevance to Adhesion, Vol. 2, VSP, Utrecht, 2000.

3.R.L. Boxman, N. Parkansky, H. Mamane, M. Meirovitz, Y. Orkabi, T. Halperin, D. Cohen, N. Orr, E. Gidalevich, B. Alterkop and S. Cheskis, "Pulsed Submerged Arc Plasma Disinfection of Water: Bacteriological Results and an Exploration of Possible Mechanisms" in S. Güçeri and A. Fridman (Eds.), Plasma Assisted Decontamination of Biological and Chemical Agents, Springer, 2008.

Patents (issued)

1.R.L. Boxman, “Triggered Vacuum Gap Device with Means for Reducing the Delay Time to Arc-over the Main Gap”, U.S. patent 3,581,142, May 25, 1971.

2.R.L. Boxman, S. Goldsmith, S. Shalev, H. Yaloz and N. Brosh, “Method and Apparatus for Surface-Treating Workpieces”, U.S. patent  4,645,895, Feb. 24, 1987; Israeli Patent 71530, Dec. 17, 1987. German patent 35 13 014, 24/03/1994. Japanese Patent 1,906,448, Feb. 24, 1995.

3.M. DeLaurentis, K. Pourrezaei, R. Boxman and R. Beard, “Urinary Catheter and System”, U.S. Patent 5,295,979, March 22, 1994.

4.N. Parkansky, A. Ben-Shalom, R.L. Boxman, L. Kaplan, S. Goldsmith, H. Yaloz, and M. Nathan, “Method of Producing Transparent and Other Electrically Conductive Materials”, U.S. Patent 5,514,229, May 7, 1996.

5.K. Pourrezaei; R.B. Beard; R.L. Boxman; I. Shvets; and M. DeLaurentis, “Method for fabrication of metallized medical devices”, U.S. Patent 5,685,961, Nov. 11, 1997.

6.S. Goldschmidt, P. Avivi, H. Rosental, and R. Boxman, "Process and Apparatus for Producing Diamonds", Israeli Patent 105 951, 10 May 1998.

7.N. Parkansky, A. Ben-Shalom, R.L. Boxman, L. Kaplan, S. Goldsmith, H. Yaloz, and M. Nathan, “Method of Producing Transparent and Other Electrically Conductive Materials”, U.S. Patent 5,795,631, Aug. 18, 1998.

8.I.I. Beilis, R.L. Boxman, S. Goldsmith, M. Keidar, H. Rosenthal, “Deposition of coatings and thin films using a vacuum arc with a non-consumable hot anode”, U.S. Patent 6,391,164, May 21, 2002. Israeli Patent 130650, 21 Feb 2006.

9.R.L. Boxman, S. Goldsmith, Y. David, “Vacuum arc plasma gun deposition system”, U.S. Patent 6,706,157, March 16, 2004.

10.N. Parkansky, L. Rappaport, R.L. Boxman, S. Goldsmith “Method and apparatus for controlling tribological properties using transverse current injection”, Israeli Patent 121893, 30 Dec. 2004.

11.R. Boxman, V. Dikhtyar, E. Gidalevich, V. Zhitomirsky, “Microwave oven window”, U.S. Patent 8,772,687 B2, 8 July 2014.

 

Thesis

1.Triggered Vacuum Interrupters”, (S.M. and S.B.), Massachusetts Institute of  Technology, Dept. of Electrical Engineering, February 1969.

2.Interferometric Measurement of Electron and Vapor Densities in a High Current Vacuum Arc”, (Ph.D.), Massachusetts Institute of Technology, Dept. of Electrical Engineering, February, 1973. 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>