פרופ' אסתר בורוכובסקי

בדימוס בלימודי התרבות העברית
לימודי התרבות העברית בדימוס
פקס: 03-6998812
משרד: רוזנברג

קורות חיים

פרסומים

 

רשימת פרסומים

ספרים

(1)   א' בורוכובסקי, הפועל - תחביר, משמעות ושימוש, עיון בעברית בת-זמננו, באר-שבע, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 2001.

(2)   העברית המדוברת – פרקים במחקרה, בתחבירה ובדרכי הבעתה, ירושלים, מוסד ביאליק, 2010.

התקבל לפרסום

(3)   קבוצות סמנטיות של פעלים – תחביר, משמעות ושימוש

 

מאמרים בכתבי עת שעברו תהליך שיפוט

(1) א' בורוכובסקי, 'על תופעת החיקוי בראשית הדיבור', בלשנות עברית חפשי"ת, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, תשמ"ד, עמ' 23-5.

(2) א' בורוכובסקי, 'היירארכיית הלוואים הבאים אחרי שם-העצם', לשוננו, כרך חמישים, האקדמיה ללשון העברית, תשמ"ו, עמ' 118-103.

(3) א' בורוכובסקי, 'עיון בפעלים לוקאטיביים סימטריים', לשוננו, כרך חמישים ושניים, האקדמיה ללשון העברית, תשמ"ח, עמ' 80-75.

(4) א' בורוכובסקי ופ' טרומר, 'הפרדת מישורים בניתוח התחבירי - הדגמה בסוגיית ההצרכה', בלשנות עברית, 36, אוניברסיטת בר-אילן,  תשנ"ג, עמ' 64-51 (פורסם שנית בקובץ בעריכת פרופ' מ' פרוכטמן וד"ר ז' לבנת: פרקים בתחביר העברית החדשה -לקט מאמרים, הוצאת מכללת לוינסקי לחינוך).

(5) א' בורוכובסקי ופ' טרומר, '"הפוך בה והפוך בה" - עיון סמנטי-פרגמטי ביחס המשמעות בין מילים המכונה 'הפך'', לשוננו, כרך חמישים ושבעה, תשנ"ג, הוצאת האקדמיה ללשון העברית, ירושלים תשנ"ד, עמ' 249-215.

(6) א' בורוכובסקי, 'הארת סוגיות תחביריות תוך התבוננות במישורי ניתוח שונים', חלקת לשון, מכללת לוינסקי, גיליון מס' 18, תשנ"ה, עמ' 32-13.

(7) א' בורוכובסקי, 'תיאור תכלית מוצרך?', לשוננו לעם, תשנ"ד, עמ' 92-80.

(8) א' בורוכובסקי, 'מה בין פועלי הבעה ובין פועלי הודעה?', לשוננו, כרך 59 חוברת שלישית, תשנ"ו, עמ' 243-252.

(9) א' בורוכובסקי, 'הסמנטיקה של הפועל במילון', חלקת לשון, חוברת 23, תשנ"ז, עמ' 49-66.

(10) א' בורוכובסקי, 'שרים עצמאות - מהשלמה עקיפה להשלמה ישירה', בלשנות עברית, חוברת 43, אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ח, עמ' 28-15.

(11) א' בורוכובסקי ופ' טרומר, 'מעיון תחבירי-פורמלי לעיון תחבירי-סמנטי - פועלו המדעי של אליעזר רובינשטיין', בלשנות עברית, 45, תש"ס, עמ' 36-5.

(12) א' בורוכובסקי, 'מן הכתב אל הדיבור: שמות סימני הפיסוק בפונקציות שונות בלשון', לשוננו 64, תשס"ב, עמ' 103-136.

(13) “Punctuation Marks: Procedural and conceptual uses”, Journal of Pragmatics 35 (2003), pp. 1031-1048.

(14)'דקדוק העברית המדוברת?', לשוננו לעם, חוברת ב-ג (תשס"ג-תשס"ד), עמ' 75-88.

(15) Towards a description of Spoken Hebrew, Hebrew Studies, 46 (2005), 145-167.

(16)                'גוונים במשמעות הפועל: משמעות כללית, משמעות הקשרית ופוליסמיה', לשוננו, חוברת ראשונה ושנייה (תשס"ו), עמ' 105-117.

(17) "אפשר קפה?"  - ‘May I some coffee?’ Non-sentential utterances in colloquial Hebrew, Hebrew Studies, 48 (2007), 291-316

(18) 'Inconsistencies in Spoken Language –Examples from Hebrew', Studies in Language 32 (2) (2008), pp. 265-278.

(19)                'מבעים מקוצרים בעברית המדוברת', לשוננו, 70 (תשס"ח), עמ' 573-595.

(20) Esther Borochovsky Bar-Aba and Yafit Kedmi, The Nature of SMS Discourse - The Case of Hebrew, Folia Linguistica 44/1 (2010), 1–30.

 

התקבלו לפרסום

(1)   מה רציתי להגיד? פועלי אמירה ותפיסה בדיבור – משימוש ליטראלי לשימוש פרגמטי, לשוננו לעם.

 

הוגשו לפרסום

(1) משלימי הפועל בעברית המדוברת

 

מאמרים בספרים שעברו תהליך שיפוט

(1) א' בורוכובסקי, 'שקיפות ועמימות במבנה תחבירי של פעלים מגלמים - גורמים מורפולוגיים, סמנטיים ופרגמטיים', תעודה-ספר זיכרון לאליעזר רובינשטיין, אוניברסיטת תל-אביב, הוצאת רמות, תשנ"ה, עמ' 222-209.

(2) א' בורוכובסקי, 'התמורה - הערות לגבי הצורה, המשמעות והשימוש', פרקים בעברית לתקופותיה, אסופת זיכרון לשושנה בהט, העורך משה בר-אשר, 1997, עמ' 362-353.

(3)   Esther Borochovsky and Hava Reppen, "Prepositional phrases as noun modifiers in contemporary Hebrew", in Feigenbaum, Susanne and Kurzon, Dennis (eds.) Prepositions in their syntactic, semantic and pragmatic context, Amsterdam: Benjamins, 2002, pp. 127-144.

(4)   א' בורוכובסקי, 'דברים שאין הנייר סובל – השוואת טקסטים דבורים למקביליהם הכתובים', תעודה י"ח – מדברים עברית, שלמה יזרעאל (עורך), תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, 2002, עמ' 353-374.

(5)   'עוד על ערכיות סמנטית והשוואתה לערכיות התחבירית', מחקרים בשומרונות בעברית ובארמית מוגשים לאברהם טל, מ' בר אשר ומ' פלורנטין (עורכים), תשס"ה, עמ' 285-306 .

(6)   א' בורוכובסקי בר אבא,  'תזוזות סמנטיות וניתוח תחבירי – עיון בפועלי תנועה', למ"ד לאיל"ש, מ' מוצ'ניק וי' שלזינגר (עורכים), ירושלים: צבעונים, 2003, עמ' 26-41.

(7)   א' בורוכובסקי ות' סוברן 'מדינה שמפריטה את עצמה לדעת - קווים לתיאור העברית הישראלית לפי דקדוק הצירופים', העברית שפה חיה 3 ר' בן שחר וג' טורי (עורכים), תל אביב: המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר והוצאת הקיבוץ המאוחד, 2003, עמ' 31-50.

(8)   'תופעות של הפקה בעברית המדוברת', ספר יובל לכבוד פרופ' משה אזר, יצחק אבישור (עורך)(תשס"ה), עמ' 81-104.

(9)   'מן הדיבור אל העיתון – עיון בטקסטים מקבילים', העברית שפה חיה 4, רינה בן שחר וגדעון טורי (עורכים), (2006),  עמ' 7-34.

(10)                'חילופים בדרכי ההבעה בלשון המדוברת', ספר לכבוד יצחק שלזינגר, חלקת לשון 38-37, עורכות רות בורשטיין ודורית רביד (תשס"ו-תשס"ז), עמ' 133-141.

(11)                'Structures with Prepositions Elided - Semantic and Pragmatic Motivations', In: Adpositions: Pragmatic, Semantic and Syntactic Perspectives, Kurzon, Dennis and Silvia Adler (eds.), Amsterdam: John Benjamins, pp. 67-83

(12)                'תחביר בין דוברים', שערי לשון – מחקרים בלשון העברית בארמית ובלשונות היהודים מוגשים למשה בר-אשר, עורכים ש' פסברג, א' ממן וי' ברויר, ירושלים: מוסד ביאליק (תשס"ח), עמ' 55-70.

(13)                'הכינויים בשפה המדוברת – התמסדות תחבירית והתפתחות פרגמטית' – בלשנות עברית 63-62: היבטים בחקר העברית הדבורה, בעריכת אלדעה ויצמן וזהר לבנת, עמ' 145-182.

(14)                אסתר בורוכובסקי ופנינה טרומר, 'הגדרה מילונית למילים מחלקי דיבר שונים – גישות שונות אך משתלבות', משאת אהרן – מחקרים בלשון מוגשים לאהרן דותן, משה בר אשר וחיים א' כהן (עורכים), הוצאת ביאליק, עמ' 545-564.

(15)                עם יפית קדמי, 'לשון המסרונים בהשוואה ללשון הדיבור', העברית שפה חיה 5. רינה בן שחר, גדעון טורי וניצה בן-ארי (עורכים), עמ' 47-64.

 

עבודות שפורסמו בספרי כנסים מדעיים

(1) א' בורוכובסקי, 'פעלים שמשמעותם כוללת קיום במקום', דברי הקונגרס העולמי האחד-עשר למדעי היהדות, חטיבה ד כרך ראשון, ירושלים, האיגוד העולמי למדעי היהדות, עמ' 130-123, תשנ"ד

(2) א' בורוכובסקי, 'התמשאות להגברת אינטנסיביות המבע',  דברי המפגש השנתי האחד-עשר והשנים-עשר של החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות, 1996, עמ' 7-16.

(3) א' בורוכובסקי, 'פעלים המציינים אוסף של פעולות',  דברי המפגש השנתי האחד-עשר והשנים-עשר של החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות, 1996, עמ' 53-60.

(4) א' בורוכובסקי, 'הנחות מוקדמות כחלק ממשמעות של פעלים',  דברי המפגש השנתי הארבעה עשר של החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות, 1998.

(5) א' בורוכובסקי ',שמות סימנים מלשון הכתב בשימוש הלשון העברית הדבורה והכתובה', דברי המפגש השנתי השישה עשר של החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות (2000)

(6) א' בורוכובסקי וח' רפן, 'צירופי יחס כמגדירי שם עצם בעברית בת-זמננו', דברי המפגש השנתי השבעה עשר של החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות, 2001, עמ' 15-24.

(7) א' בורוכובסקי, 'תיאור העברית המדוברת – הרהורים, שאלות והצעות', מאתיים וחמישים שנות עברית חדשה: דברי יום העיון המשותף לאקדמיה ללשון העברית ולחוגים ללשון העברית באוניברסיטאות בארץ - תשס"ד, חיים א' כהן (עורך), עמ' 229-247

(8) א' בורוכובסקי, 'גיוון הדיבור לצרכים פרגמטיים', דברי המפגשים השנתיים ה 22-20 של החוג הישראלי לבלשנות, חוברת 16 (תשס"ז), עמ' 24-15.

 (9)Avec Ilil Yatziv-Malibert "L'hebreu parle et l'Academie de la Langue Hebraique",  Politiques linguistiques en Méditerranée, Sous la direction de Michel Bozdémir et Louis-Jean Calvet, Paris 2010, pp. 175-186

 

בהכנה

בהכנה לקראת פרסום בדברי הקונגרס ה 15 למדעי היהדות שהתקיים בקמפוס הר הצופים באוניברסיטה העברית בירושלים ב 2-6 באוגוסט 2009: רב שיח בנושא "כיצד חוקרים עברית מדוברת" (הרב שיח בהשתתפותי נמצא בשלבי עיבוד לקראת פרסום)

 

עריכה

(1)  א' בורוכובסקי וישי טובין: דברי המפגש השנתי האחד-עשר והשנים-עשר של החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות, 1996.

(2)  א' בורוכובסקי ופנינה טרומר:  אליעזר רובינשטיין, תחביר ומשמעות - עיונים בלשון המקרא ובעברית החדשה, תל-אביב, הוצאת אוניברסיטת תל-אביב, תשנ"ח.

 


ביקורות

(1)    א' בורוכובסקי, 'על מילון הפועל לנפתלי שטרן', לשוננו, כרך 58, חוברת רביעית, הוצאת האקדמיה ללשון העברית, ירושלים תשנ"ה, עמ' 361-347.

 


מאמר מוזמן לשנתון ללא תהליך שיפוט

(1) 'גילום ארגומנטים - דיון סמנטי לקסיקלי' , החינוך וסביבו, סמינר הקיבוצים, 1990-1989, עמ' 49-43.

 

 

מבוא לספר

(1)   א' בורוכובסקי ופ' טרומר, מבוא לספר: אליעזר רובינשטיין, תחביר ומשמעות - עיונים בלשון המקרא ובעברית החדשה, תל-אביב, הוצאת אוניברסיטת תל-אביב, תשנ"ח, עמ' יא-טז.

 


חוברת עזר לתרגיל

(1) א' בורוכובסקי, פ' טרומר וח' רפן, חוברת עזר לתרגיל "הלשון העברית לתקופותיה", החוג ללשון העברית, פנימי.

 


ערכים באנציקלופדיה

 

causative verb. (ii) Modern Hebrew 200-500 words בשיתוף עם פנינה טרומר

 

non-sentential utterances; Syntactic notions 200-500 words syntax,

 

Modern Hebrew (spoken non-standard) General Articles 1000-2000 words  

 

verbal clause. (iii) Modern Hebrew Syntactic notions 1000-2000 words בשיתוף עם פנינה טרומר

 

equative sentences. With Pnina Trommer (ii) Modern Hebrew , 1000-2000 word ; 

  

 


פרסים

מלגות הצטיינות, מענקים ופרסים אקדמיים  [גובה הפרס או המענק ומעמד החוקר ראשי או משני

                                                                   כמה חוקרים נוספים משתתפים ומה מעמדם]

        שנה

מוסד ( עיר, ארץ)

   הפרס /  המענק / המלגה

1988

The memorial foundation for Jewish culture

2000$

2000

 

The memorial foundation for Jewish culture

3000 $

2001

 

אוניברסיטת תל אביב

קרן המחקר האוניברסיטאית - 17000  ש"ח

2003

אוניברסיטת תל אביב

קרן המחקר האוניברסיטאית - 20000  ש"ח

2007

The memorial foundation for Jewish culture

5000$

2008

ISF  חוקרת ראשית ויחידה

91000 X 3 שנים

2009

הקרן הלאומית למדע

מענק הקרן הלאומית למדע להוצאה לאור של מחקר – 19000 ש"ח


קורסים

ב"א 4 ש"ס, שו"ת - תחביר למתקדמים

ADVANCED SYNTAX

בחלקו הראשון של הקורס מוצגים שלושה מישורים בניתוח התחבירי: המישור הפורמלי, המישור הסמנטי והמישור הפרגמטי. סוגיות תחביריות שונות נדונות תוך הדגשת התרומה של הבנת מישורי הניתוח השונים לניתוחן. חלקו השני של הקורס מתרכז בהצגת המבנים התחביריים של המשפטים הפועליים בעברית בת-זמננו. מוצעת שיטה סמנטית (המבוססת על עקרונות גנרטיביים, על דקדוק היחסות, על דקדוק הצירופים ועוד) המאפשרת לעמוד על הציפיות למימוש התחבירי של תכנים שונים. הציפיות מתייחסות לערכיות הפועל, לחלקי הדיבר של רכיבי המשפט ולעמדות התחביריות השונות של נושאי התפקידים הסמנטיים השונים. לאחר העמדת מסגרת הציפיות התחביריות מובאים באופן שיטתי גורמים שונים, סמנטיים ופרגמטיים, למימושים עמומים של המשפט הפועלי, הן במה שנוגע לערכיות הפועל והן במה שנוגע ליסודות הלשוניים ולעמדות התחביריות של מימושי הארגומנטים ביחסות השונות.

Advanced Syntax

The first part of the course introduces three aspects of syntactic analysis: the formal aspect, the semantic aspect and the pragmatic aspect. Different syntactic issues are discussed while emphasizing the contribution of the different analysis aspects. The second part of the course focuses on presenting the syntactic structures of verbal sentences in contemporary Hebrew. A semantic method is suggested (based on principles from generative grammar, case grammar, functional grammar, construction grammar and more), which enables predicting the syntactic realization of different contents. The predictions concern the verb valency, the parts of speech of the sentential components and the different syntactic positions of the various semantic role bearers. After setting the frame of syntactic predictions, semantic and pragmatic accounts for opaque realizations of verbal sentences will be systematically presented, considering the verb valency, as well as the linguistic categories and syntactic positions of the realizations of arguments in the different cases.


סמינר ב"א  - הפועל בעברית הכתובה והמדוברת

THE VERB IN WRITTEN AND SPOKEN HEBREW

הקורס מבוסס על הידע שנרכש בקורס "תחביר למתקדמים. הקורס עוסק בקבוצות סמנטיות של פעלים ומציג את המאפיינים של כל קבוצה מבחינה תחבירית (הן מסגרות תחביריות צפויות והן מסגרות עמומות), מבחינה סמנטית (הן שמשמעות בסיסית והן משמעות ייחודית לסוגיה) ומבחינה פרגמטית. הדוגמאות ייאספו הן מטקסטים כתובים והן מטקסטים דבורים תוך ניסיון להתאים בין הטקסטים מבחינת המשלב והנושא. הניתוח ייעשה בכל סוג של טקסטים בנפרד ולאחר מכן תיערך השוואה בין שימושי הפועל בשפה העברית הכתובה והדבורה.

 

THE VERB IN WRITTEN AND SPOKEN HEBREW

The seminar is based on the knowledge acquired in the Advanced Syntax course. Groups of verbs will be analyzed, in terms of their meaning, usage and syntactic frame. The data will be collected from written texts and from spontaneous speech. During the course each student will choose one semantic group on which to perform the analyses. The different verbs will be examined according to their meanings (basic meaning, and specific meaning such as presuppositions, arguments  incorporation and adverbial predicates), as well as according to their syntactic frames (both opaque and transparent semantically). After examining every text separately, a comparison will be made between the written and the spoken usages of the verbs.

 


סמינר מ"א  - סוגיות בתחביר העברית המדוברת

STUDIES IN COLLOQUIAL HEBREW

הקורס מתמקד באופייה של לשון מדוברת בכלל והלשון העברית המדוברת בפרט, תוך קריאת ספרות בנושאים אלה. התלמידים יתנסו בהקלטה ובתמלול של טקסט דבור ספונטני, ולאחר מכן נעמוד על תופעות מיוחדות ללשון המדוברת העולות מתוך הטקסטים. התופעות מתחלקות לכאלה הקשורות באופן ביצועה של הלשון הדבורה ולכאלה המהוות חלק מדקדוקה. נתרכז בעיקר בתופעות מתחום התחביר תוך שילוב מתמיד של הצורה עם הפונקציה.

Studies in Colloquial Hebrew

The course focuses on the characteristics of colloquial speech in general and those of colloquial Hebrew in particular, and involves reading appropriate linguistic literature. The students will experience recording and transcribing a spontaneous spoken text, after which we will discuss the unique spoken language phenomena arising from these texts. The phenomena are divided into those which are related to the performance of spoken language, and those which are a part of its grammar. We will mainly concentrate on syntactic phenomena, while continuously combining a morphemic description with an analysis of the utterance’s function.

 


מ"א 4 ש"ס סמינר -   הפועל-שימושים ליטראליים ומטפוריים

THE VERB - LITERAL AND METAPHORIC USES       

הקורס מתמקד במבנים התחביריים ובמשמעות של צירופים פועליים בעברית הכתובה בת זמננו. המיון והניתוח ייעשו בהתבסס על הקבוצות הסמנטיות השונות שאליהן משתייכים הפעלים ועל מבנה הארגומנטים שלהם. תיעשה הפרדה בין העיון בפעלים בשימושיהם הליטראליים, היסודיים, הבסיסיים (משמעות בסיסית, משמעות ייחודית, מבנים תחביריים שלמים וחסרים ועוד) לבין שימושים מטפוריים שונים באותם פעלים. ניתוח השימושים המטפוריים יכלול את זיהוי הסטייה המטפורית והגדרתה תוך השוואה לרכיבי המשמעות של הפועל במשמעותו היסודית; ניתוח הקונטקסט הסמנטי שהוביל לשימוש המטפורי; הפרדה בין שימוש מטפורי בפועל עצמו לבין שימוש בצירוף המכיל פועל שעבר כולו מעתק מטפורי; זיהוי שיטתיות במעבר של פעלים בשימוש המטפורי מקבוצה סמנטית אחת לאחרת ועוד. הקורפוס הנבדק הוא רומנים עבריים מקוריים מן השנים האחרונות.

 

 

The Verb – Literal and Metaphorical Uses

The course focuses on the syntactic structures and the meaning of verb phrases in written contemporary Hebrew. The classification and analysis will be based on the different semantic groups to which the verbs belong, and on their argument-structure. A distinction will be made between considering the verbs in their literal, elementary, basic uses (basic meaning, specific meaning, full and reduced syntactic structure etc.), and considering the same verbs in their various metaphorical uses. The analysis of the metaphorical uses will include identifying the metaphorical digression and defining it, while observing the meaning-components in the verb’s basic meaning; analyzing the semantic context which led to the metaphorical use; distinguishing between a metaphorical use of a verb per se, and a use of a whole verb phrase or a whole verbal sentence, which have undergone a metaphorical shift; identifying regularity in the transition of metaphorically used verbs from one semantic group to another and more. The corpus used consists of original Hebrew novels from the recent years.


אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>