ד"ר איה טובה מלצר אשר

  • סגל אקדמי בכיר בחוג לבלשנות-חוג אם
חוג לבלשנות-חוג אם סגל אקדמי בכיר
ד"ר איה טובה מלצר אשר
טלפון פנימי: 03-6405024
משרד: ביה"ס לשפות, 413

אודות

המחקר במעבדתי, המעבדה למחקר פסיכו- ונוירובלשני, מתמקד בהבנת משפטים, עיבוד תחבירי וממשק התחביר והלקסיקון. המחקר מתבצע בשיטות התנהגותיות, וכן ב-ERP וב-fMRI, ומשתמש בתיאוריות ובכלים מן הבלשנות התיאורטית.

אני חברת סגל גם בבית הספר סגול למדעי המוח.

 

 

 

קורות חיים

2011 - 2012: פוסט-דוקטורט במעבדה לחקר אפאזיה ונוירובלשנות, אוניברסיטת נורת'ווסטרן

2005 - 2010: לימודים לתואר שלישי, החוג לבלשנות, אוניברסיטת תל אביב, בהנחיית פרופ' טלי סילוני ופרופ' ג'וליה הורבט. נושא עבודת הדוקטורט: "שמות-תואר ומבנה ארגומנטים"

פרסומים

 Refereed articles in journals

Maayan Keshev & Aya Meltzer-Asscher (in press). Active gap filling in islands: how grammatical resumption affects online sentence processing. Language.

Aya Meltzer-Asscher, Julie Fadlon, Kayla Goldstein, & Ariel Holan (2015). Direct object resumption in Hebrew: How modality of presentation and relative clause position affect acceptability. Lingua, 166, 65-79. 

Jennifer E. Mack, Sarah D. Chandler, Aya Meltzer-Asscher, Emily Rogalski, Sandra Weintraub, M.-Marsel Mesulam, & Cynthia K. Thompson (2015). What do pauses in narrative production reveal about the nature of word retrieval deficits in PPA? Neuropsychologia, 77, 211-222.

Aya Meltzer-Asscher, Jennifer E. Mack, Elena Barbieri, & Cynthia K. Thompson (2015). How the brain processes different aspects of argument structure complexity: Evidence from fMRI. Brain & Language, 142, 65-75.

Aya Meltzer-Asscher & Cynthia K. Thompson (2014). The forgotten grammatical category: Adjective use in agrammatic aphasia. Journal of Neurolinguistics, 30, 48-68

Aya Meltzer-Asscher (2013). Ergative adjectives as proposition-selecting predicates. Brill's Annual of Afroasiatic Languages and Linguistics, 5, 191-223

Jennifer E. Mack, Aya Meltzer-Asscher, Elena Barbieri, & Cynthia K. Thompson (2013). Neural correlates of processing passive sentences. Brain Sciences, 3, 1198-1214

Cynthia K. Thompson, Ellyn Riley, Dirk-Bart den Ouden, Aya Meltzer-Asscher, & Sladjana Lukic (2013) Training verb argument structure production in agrammatic aphasia: Behavioral and neural recovery patterns. Cortex, 49, 2358-2376

Aya Meltzer-Asscher, Julia Schuchard, Dirk-Bart den Ouden, & Cynthia K. Thompson (2013). The neural substrates of complex argument structure representations: Processing ‘alternating transitivity’ verbs. Language and Cognitive Processes, 28, 1154-1168

Cynthia K. Thompson, Aya Meltzer-Asscher, Soojin Cho, Jiyeon Lee, Christina Wieneke, Sandra Weintraub, & M.-Marsel Mesulam (2013). Syntactic and morphosyntactic processing in stroke-induced and primary progressive aphasia. Behavioral Neurology, 26, 35-54

Aneta Kielar, Aya Meltzer-Asscher, & Cynthia K. Thompson (2012). Electrophysiological responses to argument structure violations in healthy adults and individuals with agrammatic aphasia. Neuropsychologia, 50, 3320-3337

Aya Meltzer-Asscher (2012). The subject of adjectives: Syntactic position and semantic interpretationThe Linguistic Review29, 149-190

Irena Botwinik & Aya Meltzer-Asscher (2011). Tafkid ha-meyda ha-lexicali be-ibud mishpatim: edut mi-kshayey ibud bi-kri’a (‘The role of lexical information in sentence processing: Evidence from processing difficulties in reading’). Safa u-moax (‘Language and Brain’), 10, 169-194. In Hebrew

Aya Meltzer-Asscher (2011). Adjectival passives in Hebrew: Evidence for parallelism between the adjectival and verbal systemsNatural Language and Linguistic Theory, 29, 815-855

Aya Meltzer-Asscher (2010). Present participles: Categorial classification and derivationLingua, 120, 2211-2239

Aya Meltzer (2007). Adjectival passives and adjectival decausatives in Hebrew. International Journal of Basque Linguistics and Philology, 41, 209-224

 

Refereed articles in books

Cynthia K. Thompson & Aya Meltzer-Asscher (2014). Neurocognitive mechanisms of verb argument structure processing. In Asaf Bachrach, Isabelle Roy and Linaea Stockall (eds.), Structuring the Argument. Multidisciplinary Research on Verb Argument Structure, pp. 141-168. John Benjamins

Aya Meltzer-Asscher (2012). Verbal passives in Hebrew and English: a comparative study. In Martin Everaert, Marijana Marelj and Tal Siloni (eds.) The Theta System: Argument Structure at the Interface, pp. 279-307. Oxford: Oxford University Press

 

Papers presented at scientific meetings published in proceedings

Jennifer Mack, Aya Meltzer-Asscher, Sarah Dove, Sandra Weintraub, M.-Marsel Mesulam, & Cynthia K. Thompson (2013). Word-finding pauses in primary progressive aphasia (PPA): Effects of lexical category. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 94, 129-130

Aya Meltzer-Asscher, Aneta Kielar, Jennifer Mack, Sandra Weintraub, M.-Marsel Mesulam, & Cynthia K. Thompson (in press). Electrophysiological responses to semantic and argument structure violations in agrammatic primary progressive aphasia. Procedia – Social and Behavioral Sciences

Aneta Kielar, Aya Meltzer-Asscher, & Cynthia K. Thompson (2011). ERP responses to argument structure and semantic violations in sentence context in healthy and agrammatic aphasic adults. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 23, 45-46

Aya Meltzer (2007). Adjectival present participles: an aspectual constraint. In Proceedings of the Israel Association for Theoretical Linguistics (IATL) 23

Aya Meltzer (2007). The Experiencer Constraint revisited. In Proceedings of the Cambridge Postgraduate Conference in Language Research (CamLing) 5

Aya Meltzer (2006). Adjectival passives and adjectival decausatives in Hebrew. In Proceedings of the Israel Association for Theoretical Linguistics (IATL) 22

 

Other publications

Aya Meltzer-Asscher (2014). Review of Non-Canonical Passives, Artemis Alexiadou & Florian Schäfer (Eds.). Journal of Linguistics, 50, 231-237

Aya Meltzer-Asscher & Tal Siloni (2012). Unaccusativity in Hebrew. In: The Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, Brill

Aya Meltzer-Asscher & Tal Siloni (2012). Inalienable possession constructions in Hebrew. In: The Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, Brill

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
Developed by
UI/UX Basch_Interactive