פרופ' יונתן בן דב

סגל אקדמי בכיר בחוג למקרא
חוג למקרא סגל אקדמי בכיר
פרופ' יונתן בן דב
טלפון פנימי: 03-6407208
משרד: רוזנברג, 118

מידע כללי

יונתן בן-דב, פרופסור מן המניין בחוג למקרא, מלמד תנ"ך, ספרות בית שני וספרות המזרח הקדום. חבר סגל לשעבר באוניברסיטת חיפה, ובעברו עמית (fellow) במכונים ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית וב Durham (UK), וכן במכון ללימודי העולם העתיק באוניברסיטת ניו יורק. משתתף בפרויקטים שונים של שיפור המהדורות למגילות מדבר יהודה, גם באמצעות כלים דיגיטלים ומחקר חישובי. חוקר של אסטרונומיה ולוחות שנה בעולם העתיק, ועוסק בנוסח המקרא ובהיווצרות הספרות האפוקליפטית היהודית. אני מאמין שאנחנו מחוייבים להפיץ את הידע האקדמי שלנו לציבור, ולכן אני מרצה במסגרות שונות למורים ולציבור הרחב.

 

כתובת דוא"ל jonbendov@tauex.tau.ac.il

 

פרוייקטים

סביבת עבודה לחוקרים במגילות מדבר יהודה (עם שותפים)

זיהוי מחברים במגילות מדבר יהודה באמצעים חישוביים (עם פרופ' רודד שרן, מדמ"ח תל אביב)

מהדורה מחודשת של החיבור החוכמתי "מוסר למבין" ושל המגילות בכתב צופן מקומראן (עם שותפים)

חלוקת היום ל 12 שעות – היסטוריה מוקדמת (עם שותפים)

ספרות יהודית אפוקליפטית בלבנט ההלניסטי  (שיתוף פעולה עם פרוייקט MAP)

ראשיתו של נוסח הקדם-מסורה

מהדורה ביקורתית של תרי עשר במסגרת HBCE

 

תחומי מחקר

מגילות מדבר יהודה, נוסח המקרא, ספרות אפוקליפטית, מדידת זמן בעולם העתיק, מדעי הרוח הדיגיטלים,  המזרח הקדום באלף הראשון לפני הספירה, יהודים והעולם ההלניסטי, ספרי המקרא: תהלים, איוב, עמוס ועוד.

 

 

מדיה, סרטונים ופודקאסטים

Youtube

עושים היסטוריה

היסטוריה גדולה בקטנה

 

 

פרסומים

 

 ORCID number: 0000-0002-5346-6950

Academia.edu: https://telaviv.academia.edu/JonathanBenDov?from_navbar=true

 

ספרים

S. Talmon, J. Ben-Dov and U. Glessmer, Calendrical Texts. Qumran Cave 4 XVI (Discoveries in the Judaean Desert  XXI; Oxford: Clarendon Press, 2001). 263pp. + plates. 

J. Ben-Dov, Head of All Years: Astronomy and Calendars at Qumran in their Ancient Context (Studies in the Texts from the Desert of Judah 78; Leiden: Brill, 2008). 

Jonathan Ben-Dov, Asaf Gayer and Eshbal Ratzon, Material and Digital Reconstruction of Fragmentary Dead Sea Scrolls. The Case of 4Q418a.. Leiden: Brill, 2022. (Open Access)

 

ספרים ערוכים

עורך שותף של כרכים י-טו בכתב העת "מגילות".

J. Ben-Dov, W. Horowitz and J. Steele (eds.), Living the Lunar Calendar (Oxford: Oxbow Books), 2012 (equal work of editors). 387pp.

J. Ben-Dov and S.L. Sanders (eds.), Ancient Jewish Sciences and the History of Knowledge in Second Temple Literature (ISAW and New York University Press, 2014). 

J. Ben-Dov and L. Doering (eds.), The Construction of Time in Antiquity, Cambridge University Press. (equal work of editors) 2017. 296pp.

Michal Bar-Asher Siegal and Jonathan Ben-Dov (eds.), Social History of the Jews. Studies in Dialogue with Albert Baumgarten. TSAJ. Mohr Siebeck, 2021.

 

Jonathan Ben-Dov and Felipe Rojas (eds.), Afterlives of Ancient Rock-Cut Monuments in the Near East. Carvings In and Out of Time, Culture and History of the Ancient Near East 123 (Brill: Leiden, 2021) 


 

מאמרים בכתבי עת שפיטים

 

ש. טלמון וי. בן-דב, "4Q326 – מגילת לוח מועדים מקומראן", תרביץ 68 (1999), 176-167.

 

J. Ben-Dov, “A Presumed Citation of Esther 3:7 in 4QDb”, Dead Sea Discoveries 6 (1999) 282-284. 

 

J. Ben-Dov, “A Textual Problem and its Form-Critical Solution: Jeremiah 10:1-16”, Textus 20 (2000) 97-128

 

J. Ben-Dov, “The Initial Stages of Lunar Theory at Qumran”, Journal of Jewish Studies 54 (2003) 125-138.

 

י. בן-דב וש. הורוביץ, "השנה בת 364 יום במסופוטמיה ובמקומראן", מגילות 1 (2003), 26-3.

 

י. בן-דב, "תהלים ע"ב – המלך והשמש", מאמר ביקורת על: M. Arneth, “Sonne der Gerechtigkeit”. Studien zur Solarisierung der Jahwe-Religion im Lichte von Psalm 72 (Wiesbaden: Harrasowitz, 2000), בתוך: שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום (2004), 313-303.

J. Ben-Dov and W. Horowitz, “The Babylonian Lunar Three in Qumran Calendars”, Zeitschrift für Assyriologie 95 (2005) 104-120. 

י. בן-דב, "האם יש במקרא תמונת עולם?", מאמר ביקורת על: B. Janowski and B. Ego (eds.), Das biblische Weltbild und seine altorientalischen Kontexte (Tübingen: Mohr Siebeck, 2001), בתוך: שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום 15 (2005), 307-297.

 

י. בן דב, "דוק ושאלת שלבי הירח בלוחות השנה מקומראן: ראיות חדשות ממסופוטמיה", מגילות 3 (2005), 28-3.

י. בן-דב, "השלכות רעיוניות של הניחוש והאסטרונומיה ממסופוטמיה", מאמר ביקורת על: F. Rochberg, The Heavenly Writing. Divination, Horoscopy and Astronomy in Mesopotamian Culture (Cambridge: CUP, 2004), בתוך: שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום 16 (2006), 300-287. 


 

J. Ben-Dov, “The Poor’s Curse: Exodus xxii 20-26 and Curse Literature in the Ancient World”, Vetus Testamentum 56 (2006) 321-341. 

 

י. בן-דב, "מחזורי השמיטה והיובל בקומראן ויחסם אל השנה בת 364 יום", מגילות 6-5 (2007), 59-49.

 

י. בן-דב, "שיטה חדשה בפרשנות ספר תהלים", מאמר ביקורת על: F.L. Hossfeld and E. Zenger, Psalms 51-100 (Hermeneia; Philadelphia: Fortress Press, 2005), בתוך: שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום 17 (2007), 346-331. 

 

J. Ben-Dov, “Writing as Oracle and as Law: New Contexts for the Book-Find of King Josiah”, Journal of Biblical Literature 127 (2008) 123-139. 

 

J. Ben-Dov and S. Saulnier, “Qumran Calendars: A History of Research 1980-2007”, Currents in Biblical Research 7 (2008) 124-168.  

 

י. בן-דב, "עיונים בחגי ראש השנה בבבל ובישראל", מאמר ביקורת על: E. Blum and R. Lux (eds.), Festtraditionen in Israel und im Alten Orient (Veröffentlichungen der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie, 28), Gütersloh: Gütersloher Verlaghaus, 2006, בתוך: שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום 18 (2008), 267-249.

 

י. בן-דב, "הכתיבה בארמית ובעברית במגילות קומראן ובספרים החיצוניים: הרקע בעולם העתיק והחיפוש אחד סמכות יהודית כתובה", תרביץ 78 (2009), 60-27.

 

י. בן-דב, "דת הספר – מסדנת הסופר אל החזון השמימי", מאמר ביקורת על: K. van der Toorn, Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible, Harvard UP, 2007, בתוך: שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום 20 (2010), 259-237.

 

י. בן-דב, "ילקוט המזמורים האלוהיסטי וכתיבת שמות האל בקומראן", מגילות 9-8 (2010), 80-53.


 

J. Ben-Dov, "A Neo-Assyrian Astronomical Term in the Babylonian Talmud", Journal of the American Oriental Society 130 (2010) 267-270. 

 

J. Ben-Dov, “Psalm 104:19, Ben-Sirah, and the History of Calendar Polemics in Ancient Israel”, Journal of Jewish Studies 62 (2011) 7-20. 

 

י. בן-דב, "זמן וזהות לאמית: הרקע ההלניסטי לנאום על לוח השנה בספר היובלים פרק ו", מגילות 10 (2013), 56-31.

 

J. Ben-Dov, “Early Texts of the Torah: Revisiting the Greek Scholarly Context”, Journal of Ancient Judaism 4 (2013) 210-234. 

 

J. Ben-Dov and Daniel Stökl Ben Ezra, "4Q249 Midrash Moshe: A New Reading and Its Implications", Dead Sea Discoveries 21 (2014) 131-149. 

 

י. בן-דב, "הלכה ומגילות קומראן", מאמר ביקורת על: כ. ורמן וא. שמש, לגלות נסתרות. פרשנות והלכה במגילות קומראן, בתוך: קתדרה 154 (2015), 178-163.

 

J. Ben-Dov and E. Ratzon, "The Oath and the Name in 1 Enoch 69", Journal of Semitic Studies 60 (2015) 19-51. 

 

י. בן-דב, "לשון, תפילה ונבואה במגילות מדבר יהודה", מגילות 12-11 (2015-2014), 279-257.

 

י. בן-דב, "דינמיקה של צמדים בשירת הטבע המקראית: עמוס, תהלים, איוב", בית מקרא 61 (2016), 30-5.

 

A. Gayer, D. Stökl Ben Ezra, and J. Ben-Dov, “A New Join of Two Fragments of 4QCryptA Serekh haEdah and its Implications”, Dead Sea Discoveries 23 (2016):139-154. 

 

J. Ben-Dov, “Apocalyptic Temporality: The Force of the Here and Now”, Hebrew Bible and Ancient Israel 5 (2016): 17-31

 

J. Ben-Dov, D. Stökl Ben Ezra, and A. Gayer, “Reconstruction of a Single Copy of the Qumran Cave 4 Cryptic-Script Serekh haEdah”, Revue de Qumran 29, 1 (2017): 21-77.

 

J. Ben-Dov, “Justice and the City: A Reading of Amos 3:9-15”, Vetus Testamentum 67 (2017): 528-545. 

 

E. Ratzon and J. Ben-Dov, “A Newly Reconstructed Calendrical Scroll from Qumran Cave 4”, Journal of Biblical Literature 136 (2017): 905-936. 

 

J. Ben-Dov, “Nebuchadnezzar: Seeing Twice Double in Babylonia and the Levant”, Hebrew Bible and Ancient Israel 7 (2018): 3-16. V

 

Y. Bloch, J. Ben-Dov, and D. Stökl Ben Ezra, “The Rule of the Congregation from Cave 1 of Qumran: A New Edition”, Revue des Études Juives 178,1-2 (2019), 1-46. 

 

י. בן-דב, "מבול ביער הלבנון: שרידים מיתולוגיים מן הלבנט במגילות מדבר יהודה", מגילות 14 (2019-2018), 203-189.

 

J. Ben-Dov, “Family Relations and the Economic-Metaphysical Message of Instruction”, Journal for the Study of the Pseudepigrapha 30 (2020) 87-100.

י. בן-דב, "מדרש הלכה קדום בשרידי המגילה מדרש משה", מגילות 15 (2021), 20-3.

Roy Abitbol, Ilan Shimshoni and Jonathan Ben-Dov, “Machine Learning Based Assembly of Fragments of Ancient Papyrus”, ACM Journal on Computing and Cultural Heritage 14, 3 (2021), article 33.

J. Ben-Dov, “A 360-Day Administrative Year in Ancient Israel: Judahite Desk Calendars and the Flood Account”, Harvard Theological Review 114 (2021) 431-450.

 

התקבלו 

 

י. בן-דב, "לא נתן הגיו לרוח בשר: קריאה ופירוש חדשים בפרשת רוח בשר בחיבור מוסר למבין", מגילות טז 


 

מאמרים ופרקים בספרים מדעיים 

 

י. בן-דב, "אוצרות אור", בתוך: Z. Talshir and D. Amara (eds.), On the Border Line. Textual Meets Literary Criticism (Beer Sheva 18; Beer Sheva: Ben-Gurion UP, 2005), 162-155.

 

J. Ben-Dov, “Exegetical Notes on Cosmology in the Book of Parables”, in: G. Boccaccini (ed.), Enoch and The Messiah Son of Man. Revisiting the Book of Parables (Michigan: Eerdmans, 2007) 143-150

S. Talmon and J. Ben-Dov, “Mishmarot Lists (4Q322-324c) and ‘Historical Texts’ (4Q322a, 4Q331-333) from Qumran”, in: C. Cohen, V.A. Hurowitz et al. (eds.), Birkat Shalom. Festschrift Shalom Paul, (Winona Lake, Ind: Eisenbrauns, 2008) 927-942.

 

י. בן-דב, "השנה בת 364 יום בקומראן ובספרים החיצוניים", בתוך: מ. קיסטר (עורך), מגילות קומראן. מבואות ומחקרים (ירושלים: יד בן-צבי, 2009), 276-435.

 

“The 364-day Year in the Dead Sea Scrolls and Jewish Pseudepigrapha”, in: John Steele (ed.), Calendars and Years II (Oxford and Oakville: Oxbow Books, 2011) 69-105

 

J. Ben-Dov, “Tradition and Innovation in the Calendar of Jubilees”, in: G. Boccaccini and G. Ibba (eds.), Enoch and the Mosaic Torah:  the Evidence of Jubilees (Michigan: Eerdmans, 2009) 276-293

 

J. Ben-Dov, “Science in Aramaic and in Hebrew at Qumran: Translation and Concealment”, in K. Berthelot and D. Stökl (eds.), Aramaica Qumranica. Proceedings of the Conference on the Aramaic Texts from Qumran in Aix-en-Provence (STDJ 94; Leiden: Brill, 2010) 379-401.

 

J. Ben-Dov, “The Elohistic Psalter and Writing the Divine Name at Qumran”, 

in: The Dead Sea Scrolls and Contemporary Culture. Proceedings of the Israel Museum Conference (STDJ 93; ed. A. Roitman, L. Schiffman and S. Tzoref; Leiden: Brill, 2010) 79-104. 

 

J. Ben-Dov, “Some Precedents for the Religion of the Book: Josiah’s Book and Ancient Revelatory Literature”, in:  L.L. Grabbe and M. Nissinen (eds.), Constructs of Prophecy in the Former and Latter Prophets & Other Texts (Ancient Near Eastern Monographs; Atlanta: SBL, 2011) 43-62. http://www.sbl-site.org/assets/pdfs/9781589835993etext.pdf

 

J. Ben-Dov, “The Qumran Dial: Artifact, Text, and Context”, in: Jörg Frey, Carsten Claussen, and Nadine Kessler (eds.), Qumran und die Archäologie (WUNT 278; Tübingen: Mohr Siebeck, 2011) 211-237

 

J. Ben-Dov, “The History of Pentecontad Time Periods (I)”, in: E. Mason (ed.), A Teacher for All Generations. Essays in Honor of James C. VanderKam (JSJSup 153; Leiden: Brill, 2011), vol. I, pp. 93-111

 

J. Ben-Dov, “Lunar Calendars at Qumran: A Comparative and Ideological Study”, in: J. Ben-Dov, W. Horowitz, and J.M. Steele (eds.), Living the Lunar Calendar (Oxford: Oxbow Books, 2012), 172-189.

 

J. Ben-Dov, “A Jewish Parapegma? 1 Enoch 82 in Roman Egypt”, in: Sacha Stern and Charles Burnett (eds.), Time, Astronomy, and Calendars in Jewish Tradition. (Leiden: Brill, 2013), 1-25.

 

י. בן-דב, "אידאולוגיה עירונית בעמוס פרק ג", בתוך: מ. אביעוז ואחרים (עורכים), זר רימונים. מחקרים במקרא ובפרשנותו מוקדשים לפרופ' רימון כשר (אטלנטה: SBL Press, 2013), 255-239.


 

J. Ben-Dov, "Ideals of Science: The Infrastructure of Scientific Activity in Apocalyptic Literature and in the Yahad", in J. Ben-Dov and S.L Sanders (eds.), Ancient Jewish Sciences and the History of Knowledge in the Second Temple Period (ISAW and New-York University Press, 2014), 109-152

 

J. Ben-Dov, and S. Sanders, "Introduction", in J. Ben-Dov and S.L. Sanders (eds.), Ancient Jewish Sciences and the History of Knowledge in the Second Temple Period (ISAW and New-York University Press, 2014), 9-24 

 

J. Ben-Dov, “Time and Culture: Mesopotamian Calendars in Jewish Sources from the Bible to the Mishnah”, in: U. Gabbai and S. Secunda (eds.), Encounters On the Rivers of Babylon. Scholarly Conversations Between Jews, Babylonians and Iranians in Antiquity (STAJ; Tübingen: Mohr Siebeck, 2014), 217-254

 

J. Ben-Dov, “Calendars and Festivals”, in ed. B. Strawn and J. Stackert (eds.), Oxford Encyclopedia of The Bible and Law (Oxford University Press 2014), pp. 87-93

 

J. Ben-Dov and Romina Vergari, "Speaking about God: Person Deixis in Malachi (Text and Versions)", in: Cana Werman (ed.), From Author to Copyist: Essays on the Composition, Redaction, and Transmission of the Hebrew Bible in Honor of Zipi Talshir (Winona Lake, Ind: Eisenbrauns, 2015), pp. 173-187.

 

י. בן-דב, "כוהנים וסדרי מקדש בספר מלאכי לפי מקורות נאו-בבליים", בתוך: Marbeh Hokhma. Studies in the Bible and the Ancient Near East in Loving Memory of Victor A. Hurowitz (Winona Lake: Eisenbrauns, 2015), *73-*90.


 

J. Ben-Dov, “Language, Prayer and Prophecy: 1 Enoch, the Dead Sea Scrolls and 1 Corinthians”, in Ancient Jewish Prayers and Emotions, ed. S. Reif and R. Egger-Wenzel (DCLS; Berlin: de Gruyter, 2015), 239-258.

 

J. Ben-Dov, “The Resurrection of the Divine Assembly and the Divine Title El in the Dead Sea Scrolls”, in: Ercolani, A., and Giordano, M., eds, Submerged Literature in Ancient Greek Culture. Beyond Greece: the Comparative Perspective, Berlin and Boston: de Gruyter, 2016, pp. 9-31.

 

J. Ben-Dov, “Time and Natural Law in Jewish-Hellenistic Writings”, in: J. Ben-Dov and L. Doering (eds.), The Construction of Time in Antiquity: Ritual, Art, Identity (Cambridge University Press, 2017), pp. 9-30.

 

J. Ben-Dov, “The Book of HGY and Ancient Reading Practices”, in: Ariel Feldman, Maria Cioată, and Charlotte Hempel, eds., Is there a Text in this Cave? Studies in the Textuality of the Dead Sea Scrolls in Honour of George J. Brooke. STDJ 119. Leiden: Brill, 2017, pp. 423-437.

 

J. Ben-Dov, "Babylonian Astral Sciences in West Semitic Sources: The Case of Qumran", in: D. Brown, The Interactions of Ancient Astral Science, Bremen: Hempen Verlag, 2018, pp. 161-191

 

J. Ben-Dov and D. Brown, “West Semitic Astral Science”, in: D. Brown The Interactions of Ancient Astral Science, Bremen: Hempen Verlag, 2018, pp. 138-160.

 

J. Ben-Dov, “A Re-examination of the Continuity between the Hebrew Bible and the Scrolls”, in: R. Clements, M. Kister and M. Segal (eds.), The Religious Worldviews Reflected in the Dead Sea Scrolls: Proceedings of the Fourteenth International Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, 28–30 May, 2013 (STDJ; Leiden: Brill, 2018), 1-24

 

J. Ben-Dov, “Text Duplications between Higher and Lower Criticism: Num 20-21 and Deut 2-3”, in The Samaritan Pentateuch and the Dead Sea Scrolls, ed. Michael Langlois (Leuven: Peeters, 2019), 217-241

 

Vered Raziel Kretzmer and J. Ben-Dov, “The Qumran Psalter and the Medieval Palestinian Tefillat ha-Shir”, in On Wings of Prayer. Sources of Jewish Worship. Essays in Honor of Professor Stefan Reif, ed. N. Calduch-Benages, Dalia Marx et al. (DCLS 44; Berlin: De Gruyter, 2019), 299-316

 

J. Ben-Dov, “The Jewish Calendar and Jewish Sciences”, in: A. Kulik et al (eds.), A Guide to Early Jewish Texts and Traditions in Christian Transmission (New York: Oxford University Press, 2019), 417-427.

 

J. Ben-Dov, “The Calendar and MMT”, in R. Kratz (ed.), Interpreting and Living God’s Law at Qumran. Miqs.at Maas´e Ha-Torah. Some of the Works of the Torah (4QMMT) (SAPERE; Tübingen: Mohr Siebeck, 2020), 105-116

 

J. Ben-Dov, “5.4.2 Aramaic. 1 Enoch. The Astronomical Book”, in: Textual History of the Bible, Gen, Ed. A. Lange (Leiden: Brill, 2020), vol. 2B, 334-342.

J. Ben-Dov, “Rabbi Yehuda Hanasi’ and the Roman Year”, in Social History of the Jews. Studies in Dialogue with Albert Baumgarten, ed. M. Bar-Asher Siegal and J. Ben-Dov (Tübingen: Mohr Siebeck, 2021), 189-204

 

J. Ben-Dov, “Neo-Babylonian Rock-Reliefs and the Jewish Literary Imagination”, in Afterlives of Ancient Rock-Cut Monuments in the Ancient Near East. Carvings In and Out of Time, ed. J. Ben-Dov and F. Rojas, Culture and History of the Ancient Near East 123 (Leiden: Brill, 2021), 345-379. 

 

Felipe Rojas and Jonathan Ben-Dov, “Introduction”, in Afterlives of Ancient Rock-Cut Monuments in the Ancient Near East. Carvings In and Out of Time, ed. J. Ben-Dov and F. Rojas, Culture and History of the Ancient Near East 123 (Leiden: Brill, 2021) 1-38

J. Ben-Dov, “World Order in the Doxologies of Amos and Job”, in: Ve-Ed Yaale. Festschrift Ed Greenstein, ed. Peter Machinist et al. (Atlanta: SBL Press)

J. Ben-Dov, “Lexical Notes on Musar LeMevin: מחסור, אוט”, in: Hokhmat Sopher. Studies in Honor of Emile Puech. Ed. Jean-Sébastien Rey and Martin Staszak. Etudes bibliques. 2021

J. Ben-Dov, “Jewish Aramaic Science and Mythology: Babylonian or Levantine Heritage?”, in Science in Qumran Aramaic Texts, ed. Ida Fröhlich, Berlin: de Gruyter, 2022, 111-130

 

J. Ben-Dov, “The Scope and Purpose of Encrypted Writing at Qumran”, Dead Sea Scrolls after 70 years. Proceedings of the NYU Conference. Ed. Alex Jassen and Lawrence Schiffman 

 

 J. Ben-Dov, “Demonic Deuteronomy? The Ending of Deuteronomy and the Sectarian Debate”, in The Textual History of the Bible from the Dead Sea Scrolls to the Biblical Manuscripts of the Vienna Papyrus 

Collection. 15th Orion Center Conference Volume, ed. R. Clements, R. Fuller, A. Lange and P. Mandel. (STDJ) Brill.

 

J. Ben-Dov, “The God El and Levantine Mythology in the War Scroll from Qumran”, in Ancient Polytheism Conference Volume, Toulouse 2021. Ed. Corinne Bonnet.

 

J. Ben-Dov, A. Gayer and E. Ratzon, “A Protocol for Material and Digital Reconstruction of Fragmentary Dead Sea Scrolls”, in 70 Years of Judean Desert Research, ed. Eitan Klein and Joe Uziel. Jerusalem: IAA

 

י. בן-דב, "לוחות שנה משרדיים מיהודה מתקופת הברזל והשנה הסכימטית של 360 יום", בתוך: במרכז 3. בעריכת ע' קוך, ג' שטיבל וש' דן-גור.


 

J. Ben-Dov, “The Epithet “Lord of Spirits” in the Book of Parables of Enoch”, in What’s in a Divine Name? Religious Systems and Human Agency in the ancient Mediterranean. Ed. F. Porzia and C. Bonnet 

 

J. Ben-Dov, “Ancient Jewish Astronomy”, in Oxford Handbook of Ancient Astronomy, Ed. John Steele

 

J. Ben-Dov, “A Comparative Look on the Proto- Masoretic Text of the Torah”, in Festschrift Emanuel Tov. Ed. Moshe Bar Asher. Jerusalem: Israeli Academy of Sciences


 

       

פרסומים אחרים

J. Ben-Dov, “What’s in a Year? An Incomplete Study on the Notion of Completeness”, Insights. Durham IAS Online Journal 7, 6 (2014), 1-9 

 

J. Ben-Dov, Roger S. Bagnall  and Alexander Jones, with the assistance of K. Kosova and Z. Misiewicz, and with contributions by J. Ben-Dov, J. Dieleman, J. Dumbrowski, E. Hermans, and M. Osendrijver, Mathematics, Metrology, and Model Contracts. A Codex from Late Antique Business Education (P.Math.) (New York: ISAW and NYU Press, 2019)


 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>